Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Universitetslektor i Freds- och utvecklingsforskning med fokus på Global Politisk Ekonomi

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för globala studier, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Diarienummer: PER 2016/402

Institutionen för globala studier är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning kring globalisering och globala frågor. Vi söker en person som stimuleras av att arbeta i en dynamisk, internationell och tvärvetenskaplig miljö.

Institutionen för Globala Studier utlyser ett lektorat i freds och utvecklingsforskning med fokus på Global Politisk Ekonomi (GPE). Ämnesspecialisering kan innebära, men är inte begränsat till, global politisk miljöekonomi, hälsa, immateriella rättigheter, investeringar, militarism och handel.

Ämne

Freds- och utvecklingsforskning med fokus på Global Politisk Ekonomi

Ämnesbeskrivning

Freds och Utvecklingsforskning vid Institutionen för Globala Studier utforskar förhållandet mellan fred och utveckling i en bred bemärkelse. Ämnesområdet etablerades på 1970-talet och omfattar idag trettio lärare/forskare och nitton doktorander. Freds och utvecklingsforskning vid institutionen är grundat i tvärvetenskap, kritisk aktionsorienterad forskning och spänner över världens alla regioner. Teoretiskt innefattar ämnet bland annat kritiska säkerhetsstudier, global politisk ekonomi, organisationsanalys, fredsforskning, postkolonialism och motståndsstudier. Viktiga teman innefattar studier av civilsamhället, genus, global governance, mänskliga rättigheter, identitetspolitik, migration, militarism, återuppbyggnad och regionalism.

Arbetsuppgifter

Institutionen erbjuder utbildningar på grundläggande nivå i Internationella relationer, Globala utvecklingsstudier, Globala studier, Socialantropologi, Humanekologi, Regionala studier, och Globala genusstudier, vi har även master utbildningar i Globala studier och Mänskliga rättigheter. På forskarutbildningsnivå finns utbildningar inom Freds och utvecklingsforskning, Socialantropologi och Samhällsvetenskapliga miljöstudier. Den sökande förväntas ta del i utvecklingen av GPE inom ramen för Freds och utvecklingsforskning men också vara aktiv i våra tvärvetenskapliga utbildningar och forskningsområden samt medverka till att söka externa medel.

Undervisningen kommer att i första hand ske på grund- och avancerad nivå men undervisningsuppgifter på forskarnivå kan också förekomma. Den sökande kommer också att förväntas delta i institutionens utveckling av
kursplaner och vid behov att utföra administrativa- och ledarskapsuppgifter.

Kompetensutveckling/forskning ingår minst i enlighet med gällande arbetstidsavtal för lärare vid Göteborgs universitet.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen och visad pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Kvalifikationer inom ämnet Global Politisk Ekonomi är centrala för anställningen. Kunskap inom andra ämnesområden vid institutionen utgör ytterligare en merit.

Vid bedömningen av forskningsmeriter kommer särskild vikt att läggas vid senare års arbete och den egna förmågan att initiera och bedriva forskning. Vetenskaplig skicklighet skall visas genom forskningsverksamhet och publicering inom relevanta fält. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, utvärdering, handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vikt kommer även att fästas vid administrativ skicklighet samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Sökande som inte behärskar svenska förväntas inhämta tillräckliga språkkunskaper inom två år för att klara av grundläggande administrativa och pedagogiska uppgifter. Förmågan att erhålla externa medel är meriterande.

I urvalsprocessen kommer det att bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. För anställningen kommer den sökande att väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet inom ämnesområdet för anställningen, bedöms ha de bästa förutsättningarna för att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

För samtliga lärare gäller att senast inom ett år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Ansökan ska skrivas på engelska då internationella sakkunniga kan komma att anlitas.

Övrigt

Ansökan skall innefatta följande handlingar (se också Användarmanual till sökportalen som finns under Lediga anställningar för mer information om hur du ansöker tjänsten):

• Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand. Redovisas under fliken 8.1. rubriken Åberopade publikationer.

• Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet redovisas under rubriken Vetenskapligt CV under flik 8.1, rubriken Pedagogisk portfölj under flik 8.2 och rubriken Ledarskap under flik 8.3. Dokumentation av de vetenskapliga meriter kan innehålla uppgifter om erhållna forskningsmedel, om de är erhållna som huvud- eller medsökande samt omfattning av dessa. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna kan innehålla intyg, kursvärderingar och kvalitativa omdömen från studierektor eller motsvarande. Meriterna ska vara styrkta med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas i PDF-format under flik 9.

Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen. Utgångspunkt för redogörelsen för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet skall vara universitetets anställningsordning och fakultetens tillämpningsordning för anställning av lärare (se länk ovan). Här kan också åberopas personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som kan ha betydelse för meritvärderingen.

• En kortfattad programförklaring för den sökandes framtida forskningsplaner och vad den sökande avser göra för att utveckla forskningen vid institutionen redovisas under fliken 8.1. rubriken Vetenskaplig verksamhet.

• Konkreta exempel på hur den sökandes pedagogiska grundsyn yttrar sig i den sökandes pedagogiska verksamhet samt framtida visioner och reflektioner redovisas under fliken 8.2 rubriken Pedagogisk portfölj.

• En kortfattad redogörelse för den sökandes erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället redovisas under rubriken Samverkan utanför högskolan under flik 8.4.

• De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan (dessa får ej insändas per e-post). Dessa skall laddas upp i fulltext som bilagor i PDF-format under flik 9.

Inför rekryteringsarbetet har Göteborgs universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vid frågor kring hanteringen av sökandeportalen eller tekniska problem, var vänlig kontakta rekrytering@gu.se

Relaterad information

Kontaktuppgifter för anställningen

Jan Aart Scholte , Professor
+46 (0) 31 786 49 40
jan.scholte@globalstudies.gu.se

globalstudies.gu.se/

Fackliga organisationer

OFR/S: Madelen Hansson
+46 31-786 1171
madelen.hansson@gs.gu.se

SACO: Maja Pelling
+46 31-786 1165
maja.pelling@gu.se

SEKO:
+46 31-786 1173
seko@gu.se

Sista ansökningsdag

2016-12-08

Ansökningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online". Den sökande är ansvarig för att ansökan är fullständig och i enlighet med annonsen samt lämnas in elektroniskt före ansökningstidens gått ut.

Ev. vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till (ange PER 2016/402):

Andrea Iriarte
Göteborgs universitet
Institutionen för globala studier
Konstepideminsväg 2
405 30 Göteborg


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-03-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?