Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Postdoktor i Genusvetenskap

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborg
Tillträde: 2017-08-01 eller snarast
Diarienummer: PER 2016/134

Forskningsprojektet Spaces of resistance. A study of gender and sexualities in times of transformation startade 2016 med anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Projektet undersöker den transnationella kampen för kvinnors och HBT-personers rättigheter i det samtida Skandinavien, Ryssland och Turkiet. Med etnografiskt fältarbete, nät-etnografi, diskursanalys och komparativ analys syftar projektet till att fördjupa kunskapen om hur samarbeten mellan transnationella organisationer och lokala kvinno- och HBT-grupper kan öppna för nya gemenskaper och mer komplexa förståelser av genus och sexualitet, bortom nationella och regionala gränser. Projektet är förankrat i feministisk post-/dekolonial och postsocialistisk teori. Forskningsprojektet söker nu en postdoktor för att bedriva forskning inom projektet såväl självständigt som i samarbete med övriga projektmedarbetare.

Ämne

Genusvetenskap

Ämnesbeskrivning

Institutionen för kulturvetenskaper samlar flera discipliner som studerar olika estetiska och kulturella uttrycksformer i ett historiskt och samtida perspektiv. Gemensamt för samtliga ämnen vid institutionen är ett intresse för att undersöka estetiska, kommunikativa och meningsskapande aspekter på samhället och mänsklig interaktion. Inom ämnet genusvetenskap utvecklar feministiska forskare och studenter analyser av genus, makt och motstånd, förankrade i en rik feministisk och tvärvetenskaplig forskningstradition, såsom feministiska vetenskapsstudier, post-/dekolonisering, poststrukturalism och feministisk (ny)materialism. Studier av transnationella och feministiska sociala rörelser utgör en dynamisk och stark forskningsprofil vid institutionen. För mer information om Institutionen för kulturvetenskaper, ämnet genusvetenskap och forskningsprojektet Spaces of resistance, se www.kultur.gu.se

Arbetsuppgifter

Postdoktorn förväntas bedriva forskning såväl självständigt som i samarbete med övriga projektmedarbetare inom projektet Spaces of resistance. Arbetsuppgifterna innefattar, i samarbete med forskargruppen, projektplanering, datainsamling, bearbetning och analys av material, publicering av resultat, samt presentationer av preliminära resultat och slutsatser vid konferenser. Postdoktorn förväntas också aktivt delta i projektworkshops och i seminarier vid institutionen, samt samverka med det omgivande samhället. Förutom forskning kommer arbetsuppgifterna även innefatta undervisning, handledning av uppsatser eller kursutveckling. Dessa arbetsuppgifter är tidsbegränsade till max 20% av anställningen.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har en doktorsexamen i genusvetenskap eller en doktorsexamen med genusperspektiv i närbesläktat ämne. En anställning som postdoktor syftar till att ge juniora forskare möjlighet att etablera sig som forskare. Därför vänder vi oss i första hand till forskare som tagit sin doktorsexamen högst 3 år innan ansökningstidens utgång.
Kvalifikationer för anställning som postdoktor finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning, http://www.gu.se/digitalAssets/1499/1499852_1445481_ansta--llningsordning-2013---styrdokument.pdf

Bedömningsgrund

Den viktigaste bedömningsgrunden är förmågan och potentialen att bedriva god forskning, men pedagogisk skicklighet kommer också att beaktas. Sökande ska ha erfarenhet av att arbeta med etnografiskt fältarbete och kunskaper om feministisk, post-/dekolonial eller postsocialistisk teoribildning. Sökande ska även ha goda kunskaper i det turkiska språket och samhället, för att kunna bedriva etnografiskt fältarbete i Turkiet. Vi ser gärna att sökande har kunskaper om historiska eller samtida kvinno- och HBT-rörelser, cisnormativitet, trans- eller intersex. Vi kommer att lägga vikt vid sökandens dokumenterade meriter inom följande områden:


• goda kunskaper i det turkiska språket och samhället;
• vetenskapliga meriter, vilka kommer att bedömas i relation till forskningsprojektets metoder, teorier och övergripande syfte;
• pedagogiska meriter, visade genom erfarenhet av planering och genomförande av utbildning, handledning och/eller examination;
• samarbetsförmåga, dokumenterad genom till exempel publikationer med andra forskare, genomförda forskningsprojekt i forskargrupper och/eller samverkansaktiviteter genomförda med personer och grupper från det övriga samhället;
• meriter avseende samverkan med omgivande samhället;
• mycket goda kunskaper i svenska eller engelska (tal och skrift)

Övrigt

Använd humanistiska fakultetens mall för meritportföljer, som finns att ladda ned via: http://hum.gu.se/digitalAssets/1458/1458368_anvisningar-ovriga-larare-sokande.pdf.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla:
• Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete
• Förteckning över examina och anställningar
• Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter
• Meritportfölj II: Pedagogiska meriter
• Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter
• Meritportfölj IV: Meriter inom samverkan med det omgivande samhället
• Högst 5 publikationer den sökande önskar åberopa

Sökande ska också lämna in:
• Kopia av doktorsexamen
• En redogörelse för sökandens tidigare erfarenhet av relevans för projektet samt hur sökandens forskning kan bidra till forskningsprojektet
• Dokumentation av pedagogiska meriter (till exempel intyg från prefekt eller motsvarande)
• Namn på två referenspersoner som vid behov kan kontaktas för att skriva referensbrev

Beredning
Ansökningarna kommer att bedömas av sakkunnig. Rangordnade sökande kommer att kallas till intervju innan beslut fattas.

Relaterad information

Kontaktuppgifter för anställningen

Karin Wagner, Viceprefekt för forskning
+46 (0)31-786 41 90
karin.wagner@gu.se

Mia Liinason, universitetslektor
031-786 3615
mia.liinason@gu.se

www.kultur.gu.se

Fackliga organisationer

OFR/S: Madelen Hansson
031-786 1171
madelen.hansson@gu.se

SACO: Mikael Brisslert
031-786 4393
mikael.brisslert@gu.se

SEKO: SEKO seko
031-786 7311
seko@gu.se

Sista ansökningsdag

2017-03-24

Ansökningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt under http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/ledigaanstallningar

Ev. vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till:
Institutionen för Kulturvetenskaper
Göteborgs universitet
Box 200
405 30 Göteborg

Märk samtliga handlingar med diarienummer PER 2016/134


Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-03-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?