Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Söktjänsten är för närvarande ur funktion. Vi arbetar med att lösa problemet.
Onsdag 16 augusti 10:15

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Doktorand (licentiatexamen) i vetenskapsteori med inriktning mot evidensbasering

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Ämnesbeskrivning

Inom ämnet vetenskapsteori bedrivs undervisning och forskning om vetenskapens sociala, politiska, historiska och kulturella sammanhang. Ämnet ingår i den post-kuhnska traditionen, och teoretiska och metodologiska resurser hämtas ofta från forskningsfältet science and technology studies (STS). Frågor av intresse rör bland annat vad som menas med vetenskaplig kunskap och vilken betydelse expertis, standarder och olika former av professionell praktik har för kunskapsbildning i skärningspunkten mellan akademiska discipliner, myndigheter, organisationer och andra samhällsaktörer; vilka som forskar om vad och varför, hur forskarsamhället är uppbyggt och hur kontroverser avslutas; samt klassiska kunskapsteoretiska frågeställningar kring exempelvis objektivitet, rationalitet, realism och relativism.

Arbetsuppgifter

Forskningsgruppen för Evidensbasering och Vetenskapsteori arbetar med en serie systematiska kunskapssammanställningar som görs på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Sammanställningarna gäller olika typer av förebyggande insatser mot alkohol-, narkotika-, och tobaksproblem både vad gäller effekter och förutsättningar för jämlikhet. Bakgrunden är regeringens nya ANDT-strategi för 2016-2020 (skr.2015/16:86).

Det övergripande målet i strategin är ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”. Arbetet ska genomföras i dialog med Länsstyrelserna, i samverkan med Socialstyrelsen och med stöd från ytterligare 12 myndigheter när det gäller samordning inom ANDT-området och uppföljning av ANDT-strategin. Med utgångspunkt i projektdirektivet för Regeringsuppdraget (00470-2016) ska arbetet särskilt bidra till:

 • Löpande kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning för ett effektivt ANDT-arbete på nationell, regional och lokal nivå

 • Kunskapsunderlaget som krävs för att kunna göra en samlad utvärdering av ANDT-strategins måluppfyllelse 2020

Doktoranden kommer att ingå i forskningsgruppen för Evidensbasering och Vetenskapsteori och tjänsten är en kombination av uppdragsforskning för Folkhälsomyndigheten gällande olika typer av förebyggande insatser mot alkohol-, narkotika-, och tobaksproblem, samt vetenskapsteoretisk analys av villkoren för sådan kunskapsproduktion. I tjänsten ingår att:

 1. genomföra systematiska litteraturöversikter för Folkhälsomyndigheten enligt vedertagna metoder för sådana översikter. Litteraturöversikterna ska levereras på svenska.

 2. göra en metateoretisk analys av de epistemologiska villkoren för litteraturöversikter och för evidensbaserad policy, med fast förankring i vetenskapsteoretisk litteratur.

Undervisning inom ämnet vetenskapsteori och på masterprogrammet i evidensbasering kan tillkomma. Huvudspråket i denna undervisning är svenska.

Behörighet

För att antas till utbildningen krävs att den sökande uppfyller kriterier för grundläggande och särskild behörighet i enlighet med vad som anges i Högskoleförordningen, 7 kapitlet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har, enligt Högskoleförordningen, 7 kapitlets § 39, den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller

 2. fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

För att antas till utbildning på forskarnivå i vetenskapsteori krävs:

 1. minst 30 högskolepoäng ämne på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper. 


 2. sådana kunskaper i svenska och engelska som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande. 


 

Antagning och urval

Urval bland sökande ska enligt Högskoleförordningens 7 kapitel ske med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Som grund för detta urval krävs att den sökande bifogar:

 1. Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbeten) och eventuella publikationer. Dessa bedöms utifrån följande kriterier: originalitet, ämnets svårighetsgrad samt säkerhet i det metodiska och språkliga utförandet.

 2. En projektskiss om i vilken den sökande anger hur han/hon skulle vilja utveckla en metateoretisk analys av de epistemologiska villkoren för litteraturöversikter och för evidensbaserad policy, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Projektskissen bedöms utifrån följande kriterier: val av teori, metod och empiriska data för forskningsuppgiften, projektets förväntade kunskapsbidrag, anknytning till internationell forskning, genomförbarhet och relevans för ämnet. Projektskissen ger aven underlag för bedömning av institutionens handledarkompetens inom det forskningsområde som anges. 

 3. Övrigt såsom referenser eller rekommendationsbrev.

Antagning och urval sker med beaktande av institutionens handledningsresurser inom området för doktorandens forskningsinriktning. Antagningen kan förutom granskning av insänd meritering även innefatta intervjuer. Beslut om antagning fattas av prefekten efter beredning på institutionen.

Bedömningsgrund

Viktigaste kriterierna för bedömning är:

 1. uppvisad erfarenhet och skicklighet i användning av vetenskapsteoretiska metoder för analys och studier av systematiska översikter, styrning och implementering.

 2. uppvisad erfarenhet och skicklighet i systematisk sökning, granskning och sammanställning av vetenskapliga studier med olika utgångspunkter, arbetssätt och syften i enlighet med exempelvis SBUs http://www.sbu.se/sv/var-metod/ eller EPPI-centers arbetssätt https://eppi.ioe.ac.uk/cms/Default.aspx?tabid=88.

Eftersom språket i översikterna är svenska krävs mycket goda skriftliga färdigheter i svenska. Kunskaper om ANDT-forskning eller folkhälsa är meriterande men inte nödvändigt. På grund av projektets samverkande natur med Folkhälsomyndigheten kommer erfarenhet av samverkan samt god samarbetsförmåga också att vägas in i bedömningen.

Anställning

Anställningsform: 2 år för färdigställande av licentiatexamen

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: 2017-09-01 eller enligt överenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Kontaktuppgifter för anställningen

Lena Eriksson, viceprefekt för forskarutbildning, 031- 786 4184, lena.eriksson@theorysc.gu.se

Morten Sager, universitetslektor,031-786 4722, morten.sager@theorysc.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast 2017-08-21 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?