Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Doktorand i kulturgeografi

Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utlyser en anställning som doktorandi kulturgeografi. Anställningen avser ett doktorandprojekt inom forskningsprojektet ’Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen’, se närmare beskrivning nedan. Institutionen för ekonomi och samhälle bedriver utbildning och forskning inom tre olika ämnesområden; Ekonomisk historia, Kulturgeografi samt Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. De olika ämnesområdena inom institutionen skapar möjligheter till tvärvetenskaplig utbildning och forskning.

Inom kulturgeografi studeras samhällets utveckling ur ett rumsligt perspektiv, såväl globalt och lokalt, som på individ- och hushållsnivå. Det innefattar människors samspel med den omgivande miljön, samt hur verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden. Avdelningens forskning fokuserar särskilt följande teman: landskap och fysisk planering, mobilitet och tillgänglighet samt utvecklingsgeografi. Avdelningen för kulturgeografi erbjuder forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå som ger möjlighet att ta en kandidat-, magister- eller masterexamen. Flera av kurserna ingår i ett antal programutbildningar vid Göteborgs universitet. För mer information om verksamheten vänligen klicka här.

 

Arbetsuppgifter

Doktoranden ska ägna sig åt forskarutbildning. I detta ingår att i enlighet med en individuell studieplan och i samarbete med sin handledare formulera och genomföra ett avhandlingsprojekt och avlägga föreskrivna doktorandkurser. Doktoranden förväntas vara aktiv i forskningsmiljön och den dagliga verksamheten vid institutionen. Institutionen uppmuntrar och stöder i mån av medel att delar av forskarutbildningen genomförs vid ett annat universitet, gärna i utlandet.

Förutom forskarutbildning kan maximalt 20 procent institutionstjänstgöring ingå (t.ex. undervisning, utbildningsadministration), vil­ket förlänger tjänsten i motsvarande omfattning.

Doktorandprojekt om små och medelstora stationssamhällen:

De första två åren av detta doktorandprojekt ingår i ett större forskningsprojekt, Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen, som finansieras av Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen. Projektet görs i samarbete mellan oss, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Chalmers tekniska högskola, Luleå Tekniska Universitet, Västra Götalandsregionen samt ett antal kommuner i regionen.

Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen, syftar till att öka kunskapen om hur kommuner och regioner i medskapande planeringsprocesser kan uppnå hållbara stadsstrukturer och livsstilar i befintliga och nya urbana stationssamhällen och därigenom utveckla teoretiskt och praktiskt förankrad kunskap om planering och design. Doktoranden kommer att ingå i en projektgrupp tillsammans med forskare från övriga lärosäten och praktiker från deltagande intressenter.

Inom ramen för denna doktorandtjänst genomförs fördjupade studier av faktorer och drivkrafter bakom energieffektivitet, attraktionskraft, tillväxt och utveckling av platsidentitet för små och medelstora stationssamhällena längs regionala järnvägslinjer. Av särskilt intresse är kopplingen mellan kollektivtrafik och resande på regional nivå och stationssamhället med omland som livsmiljö. Arbetet innefattar såväl kvantitativa och GIS-baserade regionala analyser som fallstudier av några stationssamhällen, inkluderande kvalitativa intervjuer.

Projektet ’Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen’ pågår under två år, och doktorandens insats förväntas sammanställas i en licentiatavhandling. Inriktningen på doktorandstudierna under de följande två åren, avgörs av doktoranden, i samråd med handledare. En tydlig koppling till de första årens studier erfordras emellertid för att doktorsavhandlingen skall kunna utgöra ett sammanhållet arbete.

 

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i kulturgeografi har den som:

har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i kulturgeografi/geografi varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på avancerad nivå, i ämnet eller i näraliggande ämne.

 

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. God förmåga att kommunicera på engelska både muntligt och skriftligt är ett krav. För anställningen gäller även att den sökande måste behärska svenska i tal och skrift, då arbetet innefattar dokumentstudier, samt intervjuer och/eller enkätstudier på svenska.

Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

- Utbildning av särskild relevans, utöver den som ger allmän och särskild behörighet.

- Erfarenhet av kvalificerat forsknings- och utredningsarbete.

- Publikationer, inkl. uppsatser på kandidat-, magister- och masternivå.

- Forskningsplan (relevans, bearbetning av information och egna idéer, samt språk).

 

Antagning förutsätter att handledningskompetens och handledningskapacitet finns för planerat avhandlingsprojekt. Det är således en klar fördel om den sökandes forskningsplan relaterar till någon av avdelningens forskningsteman, se: http://es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-kulturgeografi/forskning/forskargrupper.

 

Anställning

Tidsbegränsad anställning om fyra år enligt högskoleförordningen med omfattning 100 %. Anställningen är placerad vid avdelningen för kulturgeografi vid institutionen för ekonomi och samhälle. Tillträde till doktorandtjänsten är den 1 oktober, eller enligt överenskommelse.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Marie Stenseke, professor och projektansvarig +46 31 786 1389 marie.stenseke@geography.gu.se

Jonas Lindberg, ansvarig för forskarutbildningen +46 31 786 4458 jonas.lindberg@geography.gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

 

Övrigt

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och granskning av sökandes referenser.

 

Ansökan

I ansökan bifogas:

Personligt brev med kort motivering varför du är intresserad av forskar­utbildning (max 1 sida).

CV /meritförteckning.

PM med egen reflektion (max. 1 sida) kring hur man skulle vilja utveckla doktorandprojektet.

Vidimerade kopior på examensbevis och bevis på särskild behörighet.

Kopior av åberopade uppsatser, examensarbeten och andra publikationer.

Akademiska referenser (t ex handledare av uppsats).

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Glöm inte att bifoga de efterfrågade dokumenten för tjänsten. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

Ansökan ska vara inkommen senast 2017-08-15

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?