Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Doktorand i kulturvård med inriktning mot kulturarv på trädgårdens marknader

Vid Institutionen för kulturvård bedrivs professionsförberedande utbildningar och forskning med inriktning mot kulturarvsfrågor, byggd miljö, hantverk och konservering. Institutionen bedriver verksamhet på två orter, Göteborg och Mariestad.  I Göteborg utbildas bebyggelseantikvarier, konservatorer och ledare inom slöjd- och kulturhantverk. I Mariestad ges utbildningar med inriktning mot bygghantverk samt trädgårdens och landskapsvården hantverk. Samverkan mellan institutionens olika kunskapsområden, liksom med det omgivande nationella och internationella samhället, utgör viktiga komponenter. Ämnet kulturvård samlar kompetens inom ett brett kunskapsfält som omfattar såväl naturvetenskapliga och humanistiska som samhällsvetenskapliga kunskapsområden. Forskning i kulturvård har utvecklats inom en rad områden och teman såsom kulturarvsprocesser, byggd miljö, urbana frågor, landskap, planering, förvaltning, konservering, dokumentation, hantverk och gestaltning. För mer information se www.conservation.gu.se.

 

Arbetsuppgifter

Doktoranden ska inom anställningen ägna sig åt forskarutbildning. Utbildningen omfattar totalt 240 hp och innefattar såväl kurser (minst 60 hp) som avhandlingsarbete (minst 120 hp). Arbetsspråken kommer att vara svenska och engelska. I anställningen kan även komma att ingå institutionstjänstgöring, dock ej mer än 20-%. I så fall förlängs doktorandanställningen med motsvarande tid.

Doktorandanställningen är knuten till forskningsprojektet Rötter i rörelse. Kulturarv på trädgårdens marknader, som finansieras av Vetenskapsrådet. Forskningsprojektets övergripande syfte är att undersöka hur kulturarv idag skapas och förmedlas på olika formella och informella marknader för trädgårdsanknutna produkter. Doktorandens avhandlingsprojekt föreslås behandla dessa frågor med särskilt fokus på hur nutida alternativa trädgårdsrörelser (exempelvis gemensamhetsodling och "guerilla gardening") är involverade i och influerar marknader av olika slag, och hur föreställningar om kulturarv, historia och autenticitet aktualiseras i dessa sammanhang. Arbetet bedrivs i en tvärvetenskaplig forskargrupp, och doktoranden kommer att utveckla sitt avhandlingsämne i samverkan med projektgruppen. För närmare information om projektet och avhandlingsämnet se http://conservation.gu.se/forskning/Forskningsprojekt+/rotter-i-rorelse.-kulturarv-pa-tradgardens-marknader.

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning i kulturvård, samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling för doktorsexamen. Målet är att uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper ska kunna omsättas i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

 

Behörighet

Behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå inom ämnesområdet kulturvård, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 hp på avancerad nivå inom ämnesområdet kulturvård, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen. Till ämnesområdet kulturvård kan närliggande discipliner räknas. Således kan en utbildningsbakgrund inom exempelvis etnologi, kulturstudier, humanekologi, landskapsplanering eller tjänstevetenskap, beroende på inriktning, betraktas som relevant för den aktuella anställningen.

 

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordningen SFS 1993:100, kapitel 5. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Tillsättningen baseras på bedömning av meriter från grundläggande utbildning och utbildning på avancerad nivå, den tidigare utbildningens relevans för de planerade forskarstudierna och den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Forskningen bedrivs i ett tvärvetenskapligt projekt, och förmågan att kunna samverka, kommunicera och organisera är meriterande, liksom även relevant yrkeserfarenhet.

Vi söker en motiverad person med kunskap om och intresse för kulturteoretiska perspektiv, kulturarvsfrågor och formella såväl som informella marknader. Specifika kunskaper inom trädgårdsfältet välkomnas, men är inget krav. Erfarenhet av att självständigt tillämpa kulturanalytiska metoder och bedriva kulturvetenskapligt analysarbete är meriterande.

Ansökningshandlingar som skall bifogas:
1. Styrkt meritförteckning (CV) samt kontaktuppgifter till två referenser.
2. Ett personligt brev med motivering till varför du söker anställningen.
3. Reflektion kring doktorandprojektet: En text (max 2 500 ord) som presenterar dina reflektioner kring det aktuella forskningsämnet samt möjliga teoretiska och metodologiska sätt att ta sig an detsamma.
4. Examensarbete, eventuella andra publikationer (max tre), samt övriga handlingar som du vill åberopa.


I bedömningen av de sökande kan även intervjuer och arbetsprover bli aktuella.

 

Anställning

Anställningen avser en visstidsanställning på 100% under fyra år som doktorand, placerad vid Institutionen för kulturvård i Göteborg med start den 1 september eller enligt överenskommelse. 

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Bosse Lagerqvist, Prefekt

+46 (0)31-786 4714
bosse.lagerqvist@conservation.gu.se

Katarina Saltzman, Studierektor forskarutbildning samt projektledare
+46 31 786 4304
katarina.saltzman@conservation.gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast 10 maj 2017

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?