Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Doktorand i praktisk filosofi

 

Doktorand i praktisk filosofi vid the Centre for Collective Action Research (CeCAR)

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 48 månader

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: 2018-03-01

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden. Praktisk filosofi har ett särskilt fokus på tillämpad etik (inklusive finansiell etik och bioetik) samt frågor om moraliskt ansvar, t.ex. inom Gothenburg Responsibilty Project (GRP): http://grp.gu.se/

Den aktuella anställningen är knuten till the Centre for Collective Action Research (CeCAR), som även finansierar anställningen. CeCAR är ett av UGOT Challenges sex tvärvetenskapliga forskningsområden. Centret är lokaliserat vid statsvetenskapliga institutionen och leds av professor Sverker Jagers. Syftet med centret är att bedriva teoretisk, empirisk och tvärvetenskaplig forskning om storskaliga kollektiva handlingsproblem, i synnerhet kring vilka betingelser som möjliggör framgångsrikt kollektivt handlande. Exempel på storskaliga kollektiva handlingsproblem är klimatproblemet och andra miljöproblem samt problem rörande antibiotikaresistens. För mer information om centret, se www.cecar.gu.se.

Ämne

Praktisk filosofi

Ämnesbeskrivning

Tillämpningen av begrepp, metoder och teorier från praktisk filosofi på storskaliga kollektiva handlingsproblem, särskilt på den globala eller internationella nivån.

Arbetsuppgifter

Innehavaren förväntas arbeta med de filosofiska aspekterna på kollektiva handlingsproblem samt problem rörande kollektivt och delat ansvar. Kunskaper och publikationer inom områden som spelteori, politisk filosofi och rättsfilosofi (främst med en global eller internationell inriktning), affärsetik, kollektivt agentskap samt kollektivt och delat ansvar betraktas som meriterande. Det är också ett plus om den sökande har kunskaper inom internationell rätt, internationell politik eller ekonomi, då han eller hon förväntas samarbeta med forskare inom dessa områden.

Innehavaren skall främst ägna sig åt genomförandet av obligatoriska kurser och skrivandet av avhandling inom finansiell etik. Innehavaren får i begränsad omfattning utföra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger doktorandtjänsten i motsvarande omfattning.

Doktoranden förväntas utföra den absoluta merparten av sitt arbete i Göteborg och regelbundet och konsekvent delta i institutionens aktiviteter, särskilt seminarierna i praktisk filosofi. Han eller hon förväntas även delta aktivt i CeCAR:s arbete, t.ex. genom att delta i workshops, seminarier och andra aktiviteter. Vid CeCAR finns det även medel tillgängliga för konferensresor och kortare vistelser vid andra universitet.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att antas till utbildning på forskarnivå i praktisk filosofi krävs dessutom följande:

a) 30 högskolepoäng i praktisk filosofi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper.

b) sådana språkkunskaper som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande.

Allmän och särskild behörighet beskrivs även i ämnets allmänna studieplan, se följande länk:

http://www.flov.gu.se/utbildning/forskarniva/forskarutbildningsamnen/

Bedömningsgrund

Urval bland sökande ska enligt Högskoleförordningens 7 kapitel ske med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Antagning och urval sker med beaktande av hur väl projektförslaget passar in i den forskning som bedrivs vid CeCAR.

Som grund för urvalet krävs att den sökande bifogar:

1. Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbeten) och eventuella publikationer.

2. En projektskiss om maximalt 2 500 ord i vilken den sökande anger ett forskningsområde han/hon skulle vilja utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Projektskissen bedöms utifrån följande kriterier: Förtrogenhet med befintlig forskning inom fältet, forskningsfrågornas fruktbarhet, hur realistiskt projektet är samt den sökandes möjligheter att ge ett värdefullt bidrag till forskningen inom fältet.

3. Andra dokument såsom exempelvis rekommendationsbrev.

4. Antagningen kan förutom granskning av insänd meritering även innefatta intervjuer.

Beslutet kommer att tillkännages senast i januari 2018, och kan inte överklagas.

Anställning

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Fredrik Engström, prefekt 031-786 6335 fredrik.engstrom@gu.sewww.flov.gu.se 

Bengt Brülde, CeCAR:s representant i filosofi +46 31 – 786 4180 bengt.brylde@filosofi.gu.se

http://flov.gu.se/om/personal?userId=xbrube

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggare Helena Bjärnlind 031-786 4570 helena.bjarnlind@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. För att ansökan ska betraktas som fullständig måste den inkludera:

1. Ett introduktionsbrev på max 1 000 ord (cirka 2 sidor), helst kortare. Brevet ska bestå av fyra stycken i följande ordning: (a) en kort presentation av dig själv, (b) en kort presentation av dina meriter, (c) en kort presentation av forskningsprojektet samt (d) en kort beskrivning av varför FLoV och CeCAR är av intresse för dig.

2. Ett CV, inklusive en publikationslista (om tillämpligt).

3. En publikation, t.ex. en masteruppsats, en artikel eller ett bokkapitel.

4. En projektskiss om maximalt 2 500 ord (inklusive abstract och exklusive litteraturlista) i vilken den sökande anger ett forskningsområde han/hon skulle vilja utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella.

5. Vidimerade kopior på examina och andra relevanta kvalifikationer.

6. Två rekommendationsbrev, som ska skickas direkt till Helena Bjärnlind, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Vänligen markera breven med diarienummer PAR 2017/1410.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till:

Helena Bjärnlind

FLoV

Box 200

405 30 Göteborg.

Vänligen ange diarienummer PAR 2017/1410 på kompletterande handlingar som skall vara inkomna senast sista ansökningsdag.

Den sökande måste själv försäkra sig om att ansökan är fullständig. Inga ändringar eller tillägg är tillåtna efter sista ansökningsdatum.

Ansökan ska vara inkommen senast 17-12-04 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?