Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Biträdande universitetslektor i molekylär medicin med inriktning mot cancer

Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) vid Göteborgs universitet påbörjar nu en internationell rekrytering av framstående unga forskare till karriärtjänster som biträdande universitetslektor. Det nybildade centret har etablerats i samarbete med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Västra Götalandsregionen, AstraZeneca och Göteborgs universitet. Wallenbergcentret ingår i en nationell satsning för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. De områden som satsningen i Göteborg kommer att fokusera på är molekylärmedicinska aspekter av metabola och degenerativa sjukdomar, neurovetenskap, inflammation och cancer. Grundförutsättningen är att positionen kommer att förses med ett generöst stödpaket inklusive finansiering för postdoktorala medarbetare och doktorander, samt medel för driftskostnader (fyra positioner och 1,5 miljoner kronor/år i driftsmedel).

I nuvarande utlysning annonseras på biträdande universitetslektorsnivå. Vi söker kandidater med omfattande kompetens och mycket starka meriter inom molekylär medicin med inriktning mot cancer.

Inom programmet kommer anställningsinnehavaren ges möjlighet att utveckla sin fulla potential som ledande, självständig forskare i starka akademiska miljöer med unika kopplingar till infrastrukturer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet samt på Astra Zeneca i Göteborg. Mer information om pågående forskning och starka forskargrupper inom våra fokusområden finns på www.wcmtm.gu.se

Ämne
Molekylär medicin med inriktning mot cancer

Ämnesbeskrivning
Molekylär medicin med inriktning mot cancer

Arbetsuppgifter

Kandidaten förväntas skapa ett starkt forskningsprogram och etablera en ny, oberoende forskargrupp som tillför mervärde till pågående forskning vid Göteborgs universitet. Förutom att leda forskning av hög internationell kvalitet kommer anställningsinnehavaren att undervisa på forskar- och grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet. En förutsättning för anställningen är förmågan att kunna undervisa på svenska och/ eller engelska. Vidare ska anställningsinnehavaren aktivt delta i forskningssamarbete och utbytesprogram inom nätverket av Wallenbergcentrum i molekylär medicin i Lund, Linköping och Umeå samt med Science for Life Laboratories i Stockholm/Uppsala. Den sökande ska också aktivt söka externa medel.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kapitlet i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i ett för anställningen relevant ämnesområde, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen, eller har uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens, högst sju år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, vårdprofessionsutbildning eller liknande. Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och styrkas med intyg.

Bedömningsgrund

Vi söker starkt motiverade forskare med visad potential för kreativitet och excellens inom forskning kring molekylär medicin med inriktning cancer. Mer specifikt ska anställningsinnehavaren ha dokumenterad erfarenhet av innovativ, translationell grundforskning och/eller klinisk forskning och ett planerat forskningsprogram inom cancer med en eller flera av följande inriktningar; cancermetabolism, inkl. de signaleringsvägar som styr metabola omställningar i cancerceller, immunsystemets betydelse för tumörkontroll vid lokal och systemisk terapi eller cancerimmunologi och nya terapiformer med en tydlig koppling mot molekylär medicin.

Anställningsinnehavaren ska också ha relevant undervisningserfarenhet. Anställningsinnehavarens forskningsverksamhet måste rymmas inom den bredare forskningsportfölj som finns inom Wallenberg Centrum för molekylär och translationell medicin och komplettera och stärka pågående forskning samt utbildning vid Göteborgs Universitet.

Sökande kommer att bedömas enligt följande: 1) Den sökandes vetenskapliga skicklighet och det föreslagna forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet; 2) Pedagogisk och administrativ förmåga att initiera tvärvetenskapligt samarbete, förmåga att samverka med det omgivande samhället och förmåga att leda en självständig forskningsgrupp. Särskilt fokus kommer att ligga på bedömning av 1).

Bedömningen av den vetenskapliga skickligheten och kvaliteten kommer att ägna särskild tonvikt på graden av oberoende utförd och planerad forskning inom cancer med en eller flera av följande inriktningar; cancermetabolism, inkl. de signaleringsvägar som styr metabola omställningar i cancerceller, immunsystemets betydelse för tumörkontroll vid lokal och systemisk terapi eller cancerimmunologi och nya terapiformer med en tydlig koppling mot molekylär medicin och visas genom publikationer av hög vetenskaplig kvalitet och erhållna externa medel i nationell/internationell konkurrens. Vidare kommer forskningsprogrammets mervärde till befintlig forskning vid Göteborgs universitet att bedömas. Vid bedömningen av de sökandes pedagogiska skicklighet kommer mycket stor vikt att fästas vid relevant undervisningserfarenhet. Bedömningen görs också på grundval av dokumenterade administrativa färdigheter, bland annat ledarskap, och förmågan att samverka och samarbeta runt forskning med det omgivande samhället.

Prioritet kommer att ges till sökande med lämplig postdoktoral utbildning utanför universitetet där avhandlingen försvarades, liksom kandidater som visar internationell rörlighet och erfarenhet. Vidare kommer sökandes personliga lämplighet, bedömning vid intervjutillfället samt planen för att starta en egen forskningsgrupp och att interagera med pågående translationell grundforskning och klinisk forskning vid Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin och Göteborgs universitet, att väga tungt i den sammanvägda bedömningen.

Anställning

Anställningen är en del av karriärsystemet vid Göteborgs universitet. Detta innebär att en biträdande universitetslektor har rätt att ansöka om befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor inom fyra år. Befordringskriterierna återfinns på följande webadress: http://sahlgrenska.gu.se/digitalAssets/1594/1594155_befordran-bul-ul-2016.pdf

Övrigt

Beslut om disposition av stödpaketet tas av WCMTM innan tillträde. Anställningsinnehavaren förväntas komplettera finansieringen med nationella och internationella forskningsanslag. Anställningsinnehavaren kommer att arbeta inom en institution vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Den faktiska placeringen kommer att fastställas i samråd med WCMTM, den sökande och institutionerna. En individuell vetenskaplig och pedagogisk utvecklingsplan bestäms efter överenskommelse mellan den sökande och prefekten.

Kontaktuppgifter för anställningen

Göran Landberg, föreståndare för Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin; goran.landberg@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Urvalsprocessen kommer bland annat att innehålla bedömning av externa sakkunniga, intervjuer, provföreläsningar och/eller forskningsseminarium.

Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) beaktas vid meritvärderingen och anges i samband med meriter och erfarenheter.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket men du är förstås välkommen till att skriva din ansökan på svenska. Den kommer i så fall att översättas.

Till ansökan bifogas:

- CV, publikationslista, intyg på avlagd doktorsexamen och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.
- Dokument rörande de pedagogiska meriterna skall innehålla upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet.
- Det ska också tydligt framgå omfattningen av tidigare erhållna externa anslag.
- Kortfattad redogörelse för den sökandes erfarenhet av forskning, undervisning och samverkan med det omgivande samhället (max 5 sidor).
- En beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (max 5 sidor).
- Högst 10 vetenskapliga arbeten samt en motivering till urvalet. 

Anvisningar för upprättande av elektronisk ansökan:

http://sahlgrenska.gu.se/internt/service-stod/lararrekrytering/elektronisk-ansokan/generell


Ev. vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form kan skickas till:

Lena Karlsson
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Box 100
405 30 Göteborg

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2018-01-03 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?