Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Biträdande universitetslektor i Matematik - 1-2 anställningar

Institutionen för matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola är med ca 200 anställda en av de största matematiska institutionerna i Norden. Inom institutionen finns tre avdelningar: Algebra och geometri, Analys och sannolikhetsteori samt Tillämpad matematik och statistik.

Vi bidrar på ett betydande sätt till samhällsnytta genom omfattande forskning och undervisning. Arbetsmiljön är stödjande, kreativ och internationell, med ett ständigt flöde av internationella gäster. Ytterligare information om oss finns på webbsidan: http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/

Ämne

Matematik

Ämnesbeskrivning

Vi söker en till två biträdande universitetslektorer till avdelningen för Algebra och geometri.

Inom avdelningen bedrivs forskning inom flera matematiska områden, såsom algebra, algebraisk geometri, Arakelovteori, flerdimensionell komplex analys, Kählergeometri, talteori med mera. Forskningen inom ramen för anställningen ska komplettera och stärka denna verksamhet vid avdelningen.

Vid avdelningen bedrivs även forskning inom lärande i matematik.

För ytterligare information se http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/organisation/Algebra-och-geometri/Sidor/Personal.aspx

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar i första hand forskning i matematik, och åtminstone hälften av arbetstiden ska ägnas åt forskning. I arbetsuppgifterna ingår också undervisning och i förekommande fall handledning upp till totalt 25%. Även utåtriktad verksamhet kan komma på fråga.

Du ska visa initiativförmåga när det gäller att söka utmaningar och möjligheter att utvecklas, våga utmana traditionella arbetssätt, men också kunna följa beslut och prioriteringar. Många av dina uppgifter kommer att utföras tillsammans med andra, så du måste ha vilja att lyssna och samarbeta.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom två år från anställningens tillträde.

Sökande förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. Universitetet erbjuder kurser i svenska.

Behörighet

Behörighet för denna anställning följer av högskoleförordningen och Göteborgs universitets anställningsordning. Behörig är den som har avlagt relevant doktorsexamen, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande med utländsk examen som bedöms vara likvärdig är också behörig. I första hand prioriteras sökande som har tilldelats sin doktorsexamen, likvärd utländska examen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens de senaste sju åren före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.

Bedömningsgrund

I första hand bedöms din ansökan utifrån vetenskapliga meriter och i andra hand utifrån pedagogiska meriter, som granskas med samma omsorg.

Vid bedömning av din vetenskapliga förmåga fästs särskild uppmärksamhet vid kompetens i matematik, i första hand dokumenterad genom publikationer av hög kvalitet. Kvalitet tillmäts större vikt än kvantitet. Forskning med betydande bidrag efter doktorsavhandlingen och internationellt vetenskapligt samarbete är starkt meriterande.

Vid bedömning av pedagogiska meriter fästs särskild vikt vid din förmåga att med gott resultat planera och genomföra undervisning i matematik.

Vid helhetsbedömningen av din ansökan kommer hänsyn tas till din skicklighet och utvecklingspotential i matematik, din förmåga att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Den sammanvägda bedömningen kommer även att omfatta hur kandidatens forskningsplaner kompletterar och stärker verksamheten vid avdelningen för Algebra och geometri.

Särskilda skäl till avräkningsbar tid är sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Detta beaktas vid meritvärderingen och anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse  

Anställning som biträdande universitetslektor är tidsbegränsad till fyra år och är definierad som en meriteringsanställning där innehavaren, efter godkänd prövning, ska befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Bedömningsgrunder för befordran till universitetslektor finns i ”Handläggningsordning för befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor vid Naturvetenskapliga fakulteten” (fastställd 2013-05-03, http://science.gu.se/digitalAssets/1452/1452356_handl--ggningsordning---befordran-fr--n-bitr--dande-universitetslektor-till-universitetslektor.pdf).

Tillsättningsförfarande

Bedömningsprocessen kommer att baseras på utlåtande från externa sakkunniga, provföreläsningar och intervjuer med sökande. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till avräkningsbar tid, t.ex. föräldraledighet.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Bernt Wennberg, Prefekt
+46 (0)31-772 53 26
wennberg@chalmers.se

Mats Andersson, Avdelningschef Algebra och geometri
+46 (0)31-772 35 71
matsa@chalmers.se   

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

  • Personligt brev.

  • CV, inklusive fullständig publikationslista.

  • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer du vill åberopa.

  • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt fyra sidor).

  • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet, och en kortfattad pedagogisk reflektion (maximalt tre sidor).

  • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.

  • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).

  • Intyg över doktorsexamen och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av kandidater görs på grundval av de kvalifikationer som är redovisas i ansökan. De dokument som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar vardera till:
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Att: Marie Emanuelsson
Göteborgs universitet
Box 460
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2017-12-06 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?