Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Doktorand i medicinsk vetenskap - Eosinofil esofagit-brist på suppressiva eosinofiler?

Titel på projektet: Eosinofil esofagit - brist på suppressiva eosinofiler?

Arbetsuppgifter

Allmänt om utbildning på forskarnivå: Utbildning i medicinsk vetenskap motsvarar studier om sammanlagt 240 högskolepoäng. Utbildningen bedrivs på heltid och ska leda till doktorsexamen. Utbildningen består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se den allmänna studieplanen http://sahlgrenska.gu.se/doktorandportalen/doktor_fran_start_till_mal/forskarutbildningsamnen

Projekt
Bakgrund: Eosinofil esofagit är en ny variant av födoämnesallergi som drabbar matstrupen och leder till svårigheter att äta. Sjukdomen är kronisk och ses hos barn och vuxna. Diagnosen ställs baserat på typiska symtom och fyndet av höga tal eosinofiler i vävnadsprov från matstrupen. Diet med undvikande av födoämnesallergen och kortisonkurer är de behandlingar som står till buds. Eosinofila granulocyter kan reglera lymfocyters funktion. Vi har identifierat en undergrupp av eosinofiler hos människa som kan dämpa överaktiva T-lymfocyter som vi kallar för "suppressiva eosinofiler". Patienter med obehandlad eosinofil esofagit verkar ha låga nivåer av suppressiva eosinofiler i blodet. Vår hypotes är att eosinofiler hos eosinofil esofagit patienter brister i sin förmåga att reglera de T-lymfocyter som driver inflammationen vid denna sjukdom.

Syfte: Öka kunskapen om eosinofilens roll vid eosinofil esofagit med fokus på dess T-cellsreglerande funktion. Bidra till förståelsen för immunpatogenesen vid eosinofil esofagit. 

Genomförande: Doktoranden kommer att vara delaktig i ett spännande translationellt forskningsprojekt rörande eosinofil esofagit och få inblick i hela kedjan av projektet som omfattar studieplanering, etikprövningar, patientrekrytering, logistik kring provtagning och transport av prover, användning av validerade enkäter för skattning av symtom och livskvalitet, och samarbete med olika yrkeskategorier inom sjukvården och vid laboratoriet. Fokus kommer dock att ligga på den experimentella forskningen. Målsättningen är att doktoranden ska lära sig många olika metoder för cellimmunologiska studier och avancerade bildanalysmetoder. Viktigt är att doktoranden tränas i att tolka resultat, värdera för- och nackdelar med olika metoder, och lär sig att hantera data på ett ansvarsfullt och korrekt sätt inklusive statistiska beräkningar. Vidare ska doktoranden lära sig att presentera sina egna resultat muntligt och skriftligt och ställa dessa i relation till annan forskning.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. 

Anställning

Tidsbegränsad anställning 4 år, med omfattning 100%. Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar. Tillträde enligt överenskommelse.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren Christine Wennerås, christine.wenneras@microbio.gu.se

För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se http://sahlgrenska.gu.se/doktorandportalen

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan ska du bifoga vidimerade kopior som styrker din behörighet, både vad gäller studier på avancerad nivå och engelska B/6. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast 2017-11-22

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. 

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?