Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Doktorand i medicinsk vetenskap - Kost och sjukdomsaktivitet vid reumatoid artrit

Titel på projektet: Effekt av antiinflammatorisk kost vid reumatoid artrit

Arbetsuppgifter

Allmänt om utbildning på forskarnivå: Utbildning i medicinsk vetenskap motsvarar studier om sammanlagt 240 högskolepoäng. Utbildningen bedrivs på heltid och ska leda till doktorsexamen. Utbildningen består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se den allmänna studieplanen http://sahlgrenska.gu.se/doktorandportalen/doktor_fran_start_till_mal/forskarutbildningsamnen

Projekt: Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar 50-100 000 svenskar, där många patienter trots modern läkemedelsbehandling inte når remission. Detta påverkar såväl fysisk som psykisk hälsa och leder till kraftigt försämrad livskvalitet samt reducerad arbetsförmåga och medför höga kostnader för individ och samhälle. Som komplement till modern läkemedelsbehandling bör livsstilsintervention utvärderas. Det finns vetenskapligt underlag för att vissa livsmedel har anti-inflammatorisk effekt vid RA, men det saknas studier där dessa livsmedel kombineras för maximal effekt och därmed kan ge en väsentlig förbättring av patientens livskvalitet. Sådant vetenskapligt underlag har efterfrågats av patienter med RA och behandlande läkare.

Syftet med doktorandprojektet är att delta i att utföra en randomiserad cross-over studie ADIRA (Anti-inflammatory Diet In Rheumatoid Arthritis) för att testa hypotesen att en anti-inflammatorisk kostintervention kan minska sjukdomsaktivitet och öka livskvalitet hos patienter med stabil etablerad RA. Totalt 50 patienter med medelhög sjukdomsaktivitet randomiseras till att först erhålla antingen en portfolio-kost sammansatt av flera livsmedel med förmodad anti-inflammatorisk effekt eller kontrollkost under 2 x 3 månader med 3 månaders uppehåll mellan koster. Båda grupper fortsätter med sin vanliga medicinska behandling. Biomarkörer för olika livsmedel används för att kontrollera interventionens följsamhet. Effekt på sjukdomsaktivitet (mätt med DAS28, ett kombinationsmått som skattar sjuklighet och RA progression), riskmarkörer för kardiovaskulär sjukdom och livskvalitet mäts efter respektive kostperiod. Metabolomik används för att utvärdera möjligheten att predicera vilka patienter som svarar bäst på kostbehandlingen. Doktoranden kommer att delta i att utföra studien och att publicera samband mellan kostintag och sjukdomsaktivitet vid studiens start, samt interventionens effekter på riskmarkörer för kardiovaskulär sjukdom och livskvalitet. God förmåga till tal och skrift på svenska är ett krav då datainsamlingen sker inom svensk sjukvård.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. 

Det är meriterande om sökande har dokumenterad teoretisk och praktisk erfarenhet av kostundersökningsmetodik, inklusive att samla in samt bearbeta livsmedels- och näringsintag på individ- och gruppnivå. Klinisk erfarenhet av att arbeta med kost hos patienter med reumatism är också meriterande.

Anställning

Tidsbegränsad anställning 4 år, med omfattning 100%. Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition. Tillträde enligt överenskommelse.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren Anna Winkvist, anna.winkvist@nutrition.gu.se

För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se http://sahlgrenska.gu.se/doktorandportalen

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan ska du bifoga vidimerade kopior som styrker din behörighet, både vad gäller studier på avancerad nivå och engelska B/6. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast 2017-11-22

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. 

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?