Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Biträdande universitetslektor i Statsvetenskap

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik samt europafrågor. Institutionen är värd för forskningsprogram så som QoG-institutet, Varieties of Democracy (V-Dem), Governance and Local Development (GLD) och Svenska valforskningsprogrammet. Vi har utbildning på alla nivåer, grundnivå avancerad nivå och forskarnivå, samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 140 anställda. Vi finns i moderna och centrala lokaler i Göteborg.

Forskningsprogrammet och infrastrukturen Varieties of Democracy (V-Dem), under ledning av professor Staffan I. Lindberg, har erhållit flera större anslag, bland annat från Europeiska kommissionen, från utrikesdepartment, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse och Knut och Alice Wallenbergsstiftelsen. Se också http://www.pol.gu.se/varianter-pa-demokrati--v-dem-/ liksom projektets internationella websida https://v-dem.net

Ämne

Statsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Statsvetenskap är studiet av politik. Inom disciplinen förekommer forskning och undervisning om makt och demokrati, politiska idéer och institutioner, på nationell och internationell nivå.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att i samarbete med övriga i projektet bedriva forskning utifrån huvudfrågeställningarna i forskningsprogrammet "Failing and Successful Sequences of Democratization" (FASDEM), som finansieras av ett European Research Council "Consolidator Grant". Projektbeskrivningen kan laddas ner via http://pol.gu.se/english/varieties-of-democracy--v-dem-. Det ingår också att undervisa vid institutionen, samt att bidra till V-Dem institutets dagliga verksamhet (insatser av administrativ karaktär, vid behov viss kodning av data, och/eller kvalitetssäkring och data management). För biträdande lektor ingår forskning till minst 50 procent av arbetstiden.

Behörighet

Behörighet för denna anställning följer av Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a §) och Göteborgs universitets anställningsordning. Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrund

I första hand gäller vetenskaplig skicklighet inom områden relevanta för FASDEM-projektet, och i andra hand pedagogisk skicklighet. Hög vetenskaplig skicklighet på internationell nivå inom jämförande demokratisering, avdemokratisering, auktoritära politiska system, och/eller politisk utveckling, utgör den främsta bedömningsgrunden vad avser vetenskaplig skicklighet.

Följande faktorer är också vetenskapligt meriterande:

- Ett nyskapande projektförslag av hög vetenskaplig kvalité vilket faller inom ramen för, och helst vidareutvecklar FASDEM projektet.

- Ett uppvisat stort intresse för att utveckla och använda de sekvensanalysmetoder som utvecklats inom FASDEM/V-Dem:s forskningsprogram.

- Metodologiskt avancerad kompetens inom jämförande tidsserieanalys, "vector-auto regression" (VAR), sekvensalgoritmer, Optimal matching methods, Monte Carlo kedjor, och/eller "dynamic treatment regimes".

Pedagogisk behörighet visas genom erfarenhet av undervisning på minst grundnivå, innefattande såväl föreläsningar som seminarier och handledning. Provföreläsning kommer att ingå i bedömningen av sökande.

Vi ställer krav på uppvisad förmåga gällande initiativrikedom, flexibilitet och mycket god förmåga att samarbeta i olika konstellationer. Synnerligen god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska är ett krav. Vi kommer att göra en slutgiltig helhetsbedömning av de sökandes skicklighet och utvecklingspotential för de varierande arbetsuppgifter som kan komma ifråga inom ramen för forskningsprogrammet ”Failing and Successful Sequences of Democratization” samt de sökandes pedagogiska meriter. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället är meriterande

Övrigt

En biträdande lektor äger rätt att, efter ansökan senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen löper ut, prövas för befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor inom ämnesområdet om denne har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder för anställning som universitetslektor som gäller vid Göteborgs universitet. Vid sådan prövning gäller följande krav för befodran:

  • Vetenskaplig skicklighet för befordran för aktuell anställning ska särskilt visas genom egen forskning som har uppnått nivån docentkompetens, samt genom publicering av forskningsresultat kopplat till forskningsprogrammet "Failing and Successful Sequences of Democratization" i någon kombination av artiklar i ledande internationella tidskrifter, bok, och/eller ett antal bokkapitel publicerade av ledande internationella förlag.
  • Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande) omfattande 15 hp samt en uppvisad progression i den pedagogiska utvecklingen är ett krav för befordran.
  • Samverkan med det omgivande samhället förväntas, och ska speciellt haft en inriktning mot demokratistödjande organisationer kring forskningsresultaten.
  • Ett krav ifrån statsvetenskapliga institutionen för befordran är dokumenterad förmåga att undervisa i statsvetenskap på svenska språket (kan visas genom faktiskt undervisning och/eller godkända kurser i svenska på avancerad nivå).

Ansökan om befordran ska inkomma senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen som biträdande universitetslektor löper ut och följa samhällsvetenskapliga fakultetens mall där bedömningsgrunderna framgår.

 

http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1583/1583162_1479431_mall_befordran.pdf

 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år med möjlighet till befordran till universitetslektor och tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg
Tillträde: 2018-08-15, senast 2018-09-01
Diarienummer:PAR 2017/1142

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas Staffan I Lindberg, Professor +46 31 786 1226, staffan.i.lindberg@pol.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Isabella Zander, Personalhandläggare, isabella.zander@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Sökanden förväntas besöka hemsidan http://www.pol.gu.se/varianter-pa-demokrati--v-dem-/ och ladda ner programbeskrivningen "Failing and Successful Sequences of Democratization".

Ansökan ska relatera till programbeskrivningen och ska innehålla en självvärdering som anger på vilka sätt sökanden uppfyller kvalifikationerna i annonsen.

Till ansökan skall bifogas ett forskningsprojektförslag på 3-7 sidor som direkt relaterar till "Failing and Successful Sequences of Democratization", en CV, som innehåller både vetenskapliga och pedagogiska meriter, ett exempel på uppsats/publikation, samt utdrag från Google scholar med uppgifter om antal citeringar och H-index, samt en lista på minst tre personer vilka är beredda att på begäran insända rekommendationsbrev.

Vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till:

Göteborgs universitet
Isabella Zander
Statsvetenskapliga institutionen
Box 711
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2017-11-15

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?