Till startsida
Webbkarta
An error occurred: javax.servlet.jsp.JspTagException: Current slot is not a valid slot [20>3]

Kalendarium

Kickoff sprint 9

Tid: 2015-08-20 kl 13:00

Evenemangstyp: Workshop

Efter sommaren startar Software Center upp igen med en kickoff för sprint 9.

V-Dem lunchseminarium med Michael Dorsch

Tid: 2015-09-08 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Recessions, inequality, and democratization

Partiforskningsseminarie: Demokratiutredningen m. fl.

Tid: 2015-09-16 kl 13:00
Plats: Samvetet, Sprängkullsgatan 19

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Paneldiskussion: Demokratiutredningen m.fl.

Ibrahim Elgali - Molecular and structural patterns of guided bone regeneration (GBR). Experimental studies on the role of GBR membrane and bone substitute materials

Tid: 2015-09-18 kl 09:00
Plats: Plats: meddelas senare

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för biomaterialvetenskap

V-Dem lunchseminarium med Kyle Marquardt

Tid: 2015-09-22 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Language, ethnicity, and support for separatism: Survey evidence from Russian regions

Partiforskningsseminarie med Ann-Kristin Kölln & Jonathan Polk

Tid: 2015-09-22 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarium

På Partiforskningssemiariet den 22 september presenterar Ann-Kristin Kölln & Jonathan Polk resultat från partimedlemsundersökningen (på engelska).

Per Wekell - Pediatric Autoinflammatory Diseases: Conceptual, Clinical, and Mechanistic Dimensions

Tid: 2015-09-25 kl 09:00
Plats: Lokal meddelas senare

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik

Gästprofessor David Altman

Tid: 2015-09-28 kl 12:00
Plats: Samvetet, Sprängkullsgatan 19

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Öppen föreläsning med årets innehavare av Torgny Segerstedt-professuren, David Altman. Hans forskningsområde är direktdemokrati och hur den formen och formen representativ demokrati kan stärka varandra.

V-Dem lunchseminarium med David Altman

Tid: 2015-09-29 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Contemporary uses of direct democracy

Maziar Mohaddes - Acetabular Revisions. Risk Factors and Prediction of Re-revision

Tid: 2015-10-02 kl 09:00
Plats: Lokal meddelas senare

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi

V-Dem lunchseminarium med Nara Pavao

Tid: 2015-10-06 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: The Failures of Electoral Accountability for Corruption: Brazil and Beyond

Global Challenges - Living a global life

Tid: 2015-10-07 kl 15:00
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1 - Torgny Segerstedtsalen

Evenemangstyp: Seminarium

I enlighet med Göteborgs universitets Vision 2020 präglas universitetet av ett starkt samhällsansvar och ett globalt engagemang, och strävar efter att utbilda demokratiska samhällsmedborgare med respekt för grundläggande värden som mänskliga fri- och rättigheter. Som en del i det arbetet arrangerar universitetet från och med hösten 2015 seminarieserien Global Challenges.

Föreläsare: Jan Aart Scholte, professor och fakultetsansvarig i freds- och utvecklingsforskning och Helena Lindholm Schulz, professor i freds- och utvecklingsforskning samt prorektor vid Göteborgs universitet.

Daniel Alamidi - Application of T1 relaxation time measurements in preclinical and clinical lung MRI of COPD

Tid: 2015-10-09 kl 13:00
Plats: Lokal meddelas senare

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiofysik

OPF-seminariet med Agnes Cornell & Anders Sundell

Tid: 2015-10-12 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarium

På seminariet i Offentlig politik och förvaltning (OPF) den 12 oktober presenterar Agnes Cornell och Anders Sundell uppsatsen: "Money Matters: Wages in Corruption Prevention".

Jan Derks - Effectiveness of implant therapy in Sweden

Tid: 2015-10-16 kl 09:00
Plats: Odontologen, Medicinaregatan 12 A-G - F-sal 3

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för odontologi, Avd för parodontologi

Partiforskningsseminarie med Jennifer White

Tid: 2015-10-20 kl 10:15

Evenemangstyp: Seminarium

På Partiforskningssemiariet den 20 oktober presenterar Jennifer White: Titel meddelas senare (på engelska).

V-Dem lunchseminarium med Richard Asante

Tid: 2015-10-20 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Workable or Unworkable? An Assessment of Proposals to Appoint Ministers from Outside Parliament, Ghana.

Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2015)

Tid: 2015-10-22
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25

Evenemangstyp: Konferens

Torsdagen den 22 oktober är alla vid GU med intresse för undervisning och högskolepedagogisk forskning och utveckling välkomna till konferensen HKG 2015.

AFS med Kristen Kao

Tid: 2015-10-28 kl 10:15

Evenemangstyp: Forskarseminarium

På Allmänna forskningsseminariet (AFS) den 28 oktober presenterar Dr. Kristen Kao, statsvetenskapliga instituionen, GU: How Formal Electoral Institutions Shape Informal Distribution Patterns: Ethnic Clientelism.

Heldagsworkshop kring personcentrerad vård

Tid: 2015-11-02 kl 09:30
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3

Evenemangstyp: Workshop

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) är ett tvärdisciplinärt forskningscentrum som utför explorativa och interventionsstudier om personcentrerad vård i en mängd olika hälso- och sjukvårdsmiljöer. Våra forskningsresultat fortsätter att visa positiva effekter som ökad patientnöjdhet och trygghet, kortare vårdtider och kostnadsbesparingar. Vi applicerar dessa resultat direkt in i implementerings-, innovations- och utbildningsarbete. Om du vill veta mer kring detta, boka in dig på vår workshop.

Föreläsare: Inger Ekman, Centrumföreståndare, GPCC, Professor Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Louise Danielsson, Forskare vid GPCC, Fysioterapeut, Närhälsan, Gibraltar Rehabmottagning, Göteborg Mats Gustafsson, Sektionschef/ Verksamhetsöverläkare, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Jesper Hök, projektledare, GPCC Implement, Göteborgs Universitet.

V-Dem lunchseminarium med Carl-Henrik Knutsen

Tid: 2015-11-03 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Autocratic Elections: Stabilizing Tool or Force for Change?

GPCC på Kvalitetsmässan: Delaktighet eller partnerskap? Ett seminarium om patientdelaktighet.

Tid: 2015-11-04 kl 14:10
Plats: Svenska mässan, Mässans Gata 24

Evenemangstyp: Seminarium

Den nya patientlagen är utformad så att den syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja hens delaktighet och rätt att få vara informerad. Men många tycker att detta är otillräckligt, och vill att patienter och närstående ska få vara mer än bara delaktiga och informerade i vård och omsorg. Hur kan dessa önskningar tillmötesgås; vad händer om man går ett steg längre och arbetar i partnerskap med patienter och närstående? Och vad innebär det i så fall?

Föreläsare: Åsa Moberg, journalist och författare, närståenderepresentant Sara Riggare, egenvårdsexpert, Dagens Patient Anders Lönnberg, nationell samordnare för Life Science, med patienterfarenhet Inger Ekman, professor, centrumföreståndare, GPCC

GPCC på Kvalitetsmässan: Skapa en kultur med patienten som en aktiv partner. Ett seminarium om ledarskap för personcentrerad vård.

Tid: 2015-11-05 kl 13:10
Plats: Svenska mässan, Mässans Gata 24

Evenemangstyp: Seminarium

Utgångspunkten i personcentrerad vård är att utgå från att alla människor som arbetar inom vård och omsorg är kapabla att ta ansvar för sig själva och sitt arbete. Men hur styr man en verksamhet som drivs av berättelser, lyssnade, överenskommelser och dokumentationer? Är det styrning underifrån, ovanifrån eller genom partnerskap? Det är en utmaning att leda en verksamhet som involverar patienten som aktiv partner och en del av vårdteamet.

Föreläsare: Medverkande: Emma Henriksson, ordförande Socialutskottet Göran Henriks, utvecklingsdirektör Qulturum, Jönköpings läns landsting Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef, Vårdförbundet Pia Rydell, verksamhetschef psykiatri/psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Catarina Wallengren, koordinator utbildning/implementering och forskare, GPCC

Olle Månsson - Anterior cruciate ligament reconstruction: long-term outcome in adults and adolescents. Clinical results, health-related quality of life, radiographic findings and boone mineral assessments

Tid: 2015-11-06 kl 09:00
Plats: Plats: meddelas senare

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi

OPF-seminariet med Peter Munk Christiansen

Tid: 2015-11-09 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarium

På seminariet i Offentlig politik och förvaltning (OPF) den 9 november presenterar Peter Munk Christiansen uppsatsen: "The Paradox of Decorporatization. Why Less Corporatism Increases Inequality in Interest Group Access".

Jonatan Oras - Stress-induced cardiomyopathy - clinical and experimental studies

Tid: 2015-11-13 kl 13:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesiologi och intensivvård

Global week 2015

Tid: 2015-11-16

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

V-Dem lunchseminarium med Jeff Staton

Tid: 2015-11-17 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: The Democratic Virtues of Non-Compliance

Partiforskningsseminarie med Matilde Millares

Tid: 2015-11-24 kl 10:15

Evenemangstyp: Seminarium

På Partiforskningssemiariet den 24 november presenterar Matilde Millares: Att välja välfärd : Politiska berättelser om valfrihet (på svenska).

Erik Elias - Intestinal adaption after Roux-en-Y gastric bypass surgery

Tid: 2015-12-01 kl 09:00
Plats: Plats: meddelas senare

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning

V-Dem lunchseminarium med Carlos Gervasoni

Tid: 2015-12-01 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Varieties of Subnational Democracy: Measuring the Dimensions of Political Regimes through an Expert Survey in the Argentine Provinces and Mexican States.

V-Dem lunchseminarium med Anna Lührmann

Tid: 2015-12-15 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Electoral Manipulation and Regime Legitimacy.


Sida 20 av  

Lägg till evenemang

Har du information om ett evenemang på Göteborgs universitet?

Lägg in det i kalendariet!

Kalendern på Göteborgs universitets startsida visar öppna evenemang som riktar sig till en bred allmänhet.
Har du ett evenemang som platsar i den öppna kalendern, hör av dig till redaktionen.

Till sidans topp