Till startsida
Webbkarta
An error occurred: javax.servlet.jsp.JspTagException: Current slot is not a valid slot [20>5]

Kalendarium

Göteborgs universitet på Bokmässan!

Tid: 2016-09-22 kl 09:00

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Möt Göteborgs universitet i monter B06:70 på Bokmässan! Monterprogrammet är späckat med inslag.

Föreläsare: Forskare från Göteborgs universitet m.fl.

SAR-Sverige på Bokmässan 22-25 september

Tid: 2016-09-22 kl 09:00

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten, Mässa

SAR-Sverige deltar med 10 programpunkter på Bokmässan i Yttrandefrihetens monter, C 02:08. Tider (har tagit mässans öppettider. Torsdag 22 september 9.00 ¿söndag 25 september kl 17.00 Länk till programmet: https://bokmassan.se/for-besokare/om-massan/yttrandefrihet-hela-programmet/

Heldagsworkshop kring personcentrerad vård

Tid: 2016-09-26 kl 09:30
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3 - Birgit Thilander

Evenemangstyp: Workshop

Bokning sker via länk, se nedan. Workshopen vänder sig till dig som vill veta mer om Personcentrerad vård och omsorg och hur det i praktiken kan gå till att utveckla verksamheten mot ökad personcentrering.

Föreläsare: Inger Ekman, Centrumföreståndare, GPCC, Professor Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Catarina Wallengren, Koordinator Utbildning och Implementering, GPCC, Forskare Sahlgrenska Akademin, Mats Gustafsson, Verksamhetsöverläkare, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Jesper Hök, Vd, GPCC Implement, Göteborgs Universitet.

Taye Demeke - Vitamin D in Somali women

Tid: 2016-09-27 kl 10:00
Plats: Lokal: Kapseln, Blå stråket 10, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Evenemangstyp: Halvtidsseminarium

Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin

Livsstil och minne när vi åldras

Tid: 2016-09-27
Plats: Samvetet, Sprängkullsgatan 19

Evenemangstyp: Lunchföreläsning

Föreläsare: Linda Hassing, Psykologiska institutionen

Nordenskjöld Lecture med Dr. Donald D. Blankenship

Tid: 2016-09-28 kl 14:00
Plats: Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 A - Hörsalen

Evenemangstyp: Föreläsning

Nordenskjöld Lecture med Dr. Donald D. Blankenship, Institute of Geophysics, The University of Texas at Austin, Texas, USA: "Antarctica¿s great sub-ice basins: A natural wonder or a global threat?".

Föreläsare: Dr. Donald D. Blankenship

Prydnadsplanteringsworkshop Waldemarsudde

Tid: 2016-09-29 kl 09:00
Plats: Waldemarsudde

Evenemangstyp: Workshop

Föreläsare: Marina Rydberg, Karin Person

Leverdagarna i Göteborg och det 12e Rolf Olsson-symposiet

Tid: 2016-09-29 kl 12:00
Plats: Stadsmuseet i Göteborg

Evenemangstyp: Konferens

Årets möte kommer att fokusera på både akut och kronisk leversjukdom. I den första delen akut leversjukdom som följd av t.ex. hepatit B-infektion och Wilsons sjukdom, med inbjuden eminent föreläsare till Rolf Olssons Minnesföreläsning från Wilsoncentret i Paris, Dr Aurelia Poujois.

ALOKA 2016 - Framtidens student

Tid: 2016-09-29
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1

Evenemangstyp: Konferens

ALOKA 2016 är en träff där vi utforskar hur vi kan arbeta med dagens studenter så att de möter framtiden som kreativa, modiga och hållbara individer. Vi ser att vi står i ett paradigmskifte där verkligheten formas inifrån och ut där alla våra erfarenheter är avgörande på en arbetsmarknad där den lilla entreprenören kan utmana den stora industrijätten. Programmet pågår från onsdag kväll till fredag lunch med fantastiska huvudtalare som t ex Björn Lindeblad, civilekonom och exmunk, och workshops där vi visar hur Handelshögskolan arbetar med karriär- och alumnfrågor integrerat. Vi vill skapa ett alldeles speciellt rum där du kan stärka din egen berättelse för dig och i förlängningen för studenten. Hitta inspiration för att bygga alumn- och karriärverksamhet på ditt lärosäte, möta nya vänner och växa i samtalet med varandra. Vårt upplägg bygger på din aktiva medverkan.

"Tänka som en forskare" - fortbildning för lärare

Tid: 2016-09-30 kl 09:00
Plats: Tjärnölaboratoriet, 452 96 Strömstad

Evenemangstyp: Kurs/utbildning

På forskningsstationen på Tjärnö: "Tänka som en forskare" - fortbildning för lärare

ForskarFredag - Fika med en forskare

Tid: 2016-09-30 kl 13:00
Plats: Sjöfartsmuseet, Karl Johansgatan 1-3

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Kom och fika med en forskare på Sjöfartsmuseet under ForskarFredag! Vi bjuder på fika i trevlig miljö, där barn och vuxna kan sitta ner med en forskare för att ställa kluriga och nyfikna frågor.

Föreläsare: Forskare från Göteborgs universitet

De globala målen för hållbar utveckling i praktiken: 13 Bekämpa klimatförändringarna

Tid: 2016-10-04 kl 14:00
Plats: Universeum

Evenemangstyp: Workshop

Välkommen till en serie fortbildningar för lärare om de globala målen för hållbar utveckling. Forskare från Chalmers och Göteborgs universitet berättar om ett av målen utifrån sin forskning och Universeums och Världskulturmuseets pedagoger leder därefter en workshop. Seminariet och workshopen vänder sig till lärare i högstadiet och gymnasiet. Först ut är mål nr 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Föreläsare: Fredrik Hedenus, Institutionen för Energi och miljö, Chalmers. Fredrik forskar kring strategier för att minska klimatpåverkan från energi och matproduktion. Forskningen är inriktad på såväl styrmedel som effekter av olika tekniska och beteendemässiga åtgärder.
Gró Einarsdottir, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Gró är med i forskningsgruppen i miljöpsykologi (EPU-Environmental Psychology Unit). Hennes forskning handlar bland annat om beslutsfattande och beteenden och vad som motiverar människor att ta itu med klimatförändringarna.
Pedagoger från Universeum och Världskulturmuséet

Segerstedtinstitutets seminarieserie: "Forskning och praktik kring politiskt motiverat våld"

Tid: 2016-10-05 kl 13:00
Plats: Campus Rosenlund (Pedagogen), hus B, lokal BE 014

Evenemangstyp: Seminarieserie

Välkomna till det sjunde tillfället i Segerstedtinstitutets seminarieserie där Eli Gondör, Fil dr i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern, håller en presentation med titeln "Forskning och praktik kring politiskt motiverat våld"

Föreläsare: Eli Göndör, Fil dr i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern

Fakta och fiktion om stigande havsnivåer

Tid: 2016-10-05 kl 18:00
Plats: Världskulturmuseet, Södra vägen 54 - Seminarierum 3, plan 3.

Evenemangstyp: Seminarieserie

Klimatförändringar leder till uppvärmning, artdöd och stigande hav. Hur haven framställs påverkar hur vi ser på klimatförändringar och framtiden. Vad är fakta och vad är fiktion?

Föreläsare: Susanna Lidström och Anna Åberg. Samtalsledare: Klas Grinell.

En timme på Pedagogen: Så påverkar betygen elevernas motivation

Tid: 2016-10-06 kl 17:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Sal AK2 137

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten, Öppen Föreläsning

En del av höstens populärvetenskapliga serie på Pedagogen

Föreläsare: Universitetslektor Alli Klapp, institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

De nya nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende

Tid: 2016-10-11 kl 09:00
Plats: Folkets hus, Järntorget, Göteborg

Evenemangstyp: Konferens extern

Socialstyrelsen gav under 2015 ut nya riktlinjer för missbruks- och beroendeområdet, vilka ersatte de tidigare från 2007. Riktlinjerna utgör ett stöd för en evidensbaserad praktik och ger vägledning för verksamheter som möter personer med missbruk, beroende. De nationella riktlinjerna är gemensamma för socialtjänsten och hälso- och sjukvården och har ett tydligt samverkansfokus. Det delade huvudmannaskapet innebär ett gemensamt ansvarstagande, vilket ställer krav på samverkan. Som ett uttryck för detta arrangeras en länsgemensam spridningskonferens till hösten i Västra Götaland. Konferensen planeras i samverkan mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län, länets fyra kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Kriminalvården, CERA/Göteborgs universitet och Brukarrådet i Västra Götaland.

Seminarium med civilministern: Växande storstadskommuners utmaningar och det regionala ansvaret

Tid: 2016-10-11 kl 13:30
Plats: Samvetet, Sprängkullsgatan 19 - Dragonen (plan 1)

Evenemangstyp: Seminarium

Finansdepartementet och Förvaltningshögskolan inbjuder till seminarium om växande storstadskommuners utmaningar och det regionala ansvaret

Föreläsare: Göran Persson, avdelningschef på Boverket; Stig Montin, professor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet; Sara Brorström, fil. dr. i Offentlig förvaltning, forskare vid Gothenburg Research Institute; Anders Lidström, professor vid Umeå universitet; Ann-Sofie Hermansson (S) kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs stad; Christian Sonesson (M) kommunstyrelsens ordförande, Staffanstorps kommun; Ebba Östlin (S) kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun. Moderator: Ulrika Jisland, Västra Götalandsregionen

Kulturarvsakademins dag

Tid: 2016-10-12 kl 09:00
Plats: Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21

Evenemangstyp: Konferens

Kulturarvsakademins dag

Föreläsare: Cathrine Mellander Backman, RAÄ and Daniel Brodén, GU

Näckrosseminarium: Sentralen i Oslo - från bank till kulturpalats

Tid: 2016-10-12 kl 15:00

Evenemangstyp: Seminarium

Ett gammalt bankhus i Oslo har blivit en livlig mötesplats för musik och socialt entreprenörskap. Kan något liknande ske med Gamla hovrätten i Göteborg?

LET'S MOBILIZE: WHAT IS FEMINIST PEDAGOGY?

Tid: 2016-10-12 kl 18:00
Plats: Akademin Valand, Vasagatan 50

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Som avslutning på vårt 150-årsjubileum anordnar Akademin Valand en mobilisering av feministisk pedagogik, 12-14 oktober 2016. Genom reflektioner, föreläsningar och samtal kommer mobiliseringen att tydliggöra vad feministisk pedagogik kan innebära och hur förändring implementeras.

En timme på Pedagogen: Brottsplats skola

Tid: 2016-10-13 kl 17:00

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning, Öppen för allmänheten

En del av höstens populärvetenskapliga serie på Pedagogen

Föreläsare: Docent Johannes Lunneblad, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Workshop om indisk dans

Tid: 2016-10-15 kl 15:00
Plats: Lennart Torstenssonsgatan 6-8 - L100

Evenemangstyp: Workshop

Den världskända dansaren och koreografen Jyotsna Shourie håller i en workshop. Hon presenterar och ger exempel på klassisk indisk dans, och det finns även möjlighet för publiken att själv prova på att dansa under hennes ledning.

Indisk dansföreställning och seminarium

Tid: 2016-10-16 kl 11:00
Plats: Världskulturmuseet, Södra vägen 54

Evenemangstyp: Föreställning

Kom och se den vackra indiska dansföreställningen Face to Face, som skildrar ett möte mellan två starka kvinnliga karaktärer från eposet Ramayana och Mahabharata.

Fönster mot naturvetenskap

Tid: 2016-10-17 kl 09:00

Evenemangstyp: Skolaktivitet

Under Fönster mot naturvetenskap besöker gymnasieelever i årskurs 3 Göteborgs universitet för att göra laborationer, lyssna på populärvetenskapliga föreläsningar och få studieinformation.

Global Challenges-seminarium: Kvinnor som måltavlor i krig och aktörer i fredsarbete

Tid: 2016-10-17 kl 14:00
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1 - Torgny Segerstedtsalen

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Doktor Denis Mukwege är chef för Panzisjukhuset i Demokratiska Republiken Kongo. Han är specialiserad på gynekologi och världskänd för sitt arbete med att behandla kvinnor som fått underliv och livssituation förstörd efter våldtäkt. Nu besöker han Göteborgs universitet för att samtala om situationen i våldets Kongo där kvinnorna inte bara är offer utan resurser för egen hälsa och fredsarbete.

Föreläsare: Doktor Denis Mukwege

Makt och inflytande i arbetslivet

Tid: 2016-10-18 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarium

Makt och inflytande i arbetslivet är titeln på en under år 2016 utkommen bok. I denna diskuterar en rad författare svårigheter och möjligheter för människor på våra arbetsplatser att kunna påverka sina anställningsförhållanden och arbetsvillkor. Man tar också upp den förändrade situationen för arbetslivsforskningen. Vid det här seminariet kommer några av författarna att presentera sina bidrag till boken.

Eva Borgström: Berättelser om det förbjudna. Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900-1935

Tid: 2016-10-18 kl 13:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - H821

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Eva Borgström: Presentation av ny monografi, Berättelser om det förbjudna. Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900-1935.

Inspirationsdag för studievägledare

Tid: 2016-10-19 kl 09:30
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - Lilla hörsalen

Evenemangstyp: Kurs/utbildning, Temadag, Konferens

Inspirationsdag med fokus på Humanistiska fakultetens utbildningar. För studievägledare i grund- och gymnasiesskolor, i vuxenutbildning och folkhögskolor.

Hedersdoktorsföreläsning med professor Hubert Cuyckens

Tid: 2016-10-19 kl 16:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - Lilla hörsalen

Evenemangstyp: Tradition, Öppen Föreläsning

Föreläsning med den belgiske lingvistikprofessorn Hubert Cuyckens, universitetet i Leuven, som promoveras till hedersdoktor vid Göteborgs universitet den 21 oktober 2016.

Festföreläsning med Paul Blanc - Sahlgrenska akademins hedersdoktor 2016

Tid: 2016-10-20 kl 09:30
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3 - Arvid Carlsson

Evenemangstyp: Föreläsning

Öppen föreläsning med Paul Blanc, 2016 års hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin.

Utbildningsvetenskapliga fakultetens hedersdoktor föreläser

Tid: 2016-10-20 kl 11:30
Plats: Pedagogen hus B, entréplan, Läroverksgatan 15 - Sal BE 015

Evenemangstyp: Föreläsning

Föreläsning av professor Anne-Nelly Perret-Clermont, Université de Neuchâtel, Schweiz

En timme på Pedagogen: Manliga elitidrottare får problem

Tid: 2016-10-20 kl 17:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Sal AK2 136

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning, Öppen för allmänheten

En del av höstens populärvetenskapliga serie på Pedagogen

Föreläsare: Docent Owe Stråhlman, institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Workshop: Vem vill tro Michel Houellebecq?

Tid: 2016-10-21 kl 09:30
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - H821

Evenemangstyp: Workshop

En workshop i två dagar om politisk islam och konkurrerande identiteter i 2000-talets Europa, utifrån Michel Houellebecqs roman "Underkastelse".

NordiCHI'16

Tid: 2016-10-23
Plats: Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5, Göteborg

Evenemangstyp: Konferens

Institutionen för tillämpad IT vid Chalmers och Göteborgs universitet är värd för NordiCHI'16 - den 9:e nordiska konferensen om människa-datorinteraktion.

The Interaction between WTO Law and Other Elements of Public International Law

Tid: 2016-10-24 kl 17:30
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1 - Trollerummet, hus A, plan 6

Evenemangstyp: Seminarium

Inaugural seminar with James Flett, Legal Services, European Commission

Föreläsare: James Flett, Legal Services, European Commission

Levande frågelådan för årskurs 5

Tid: 2016-10-26 kl 09:00
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A

Evenemangstyp: Skolaktivitet

Är dina elever nyfikna? Har de kluriga frågor om naturvetenskapliga fenomen? Ta chansen och låt dem ställa frågorna direkt till våra forskare!

Exploiting justice. Processes, Performances and Politics - ett multi/interdisciplinärt symposium

Tid: 2016-10-27 kl 12:00
Plats: E 44, Malmstenssalen, och Hyllan, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Göteborg

Evenemangstyp: Seminarium

På detta symposium avser vi fördjupa förståelsen av rättvisa genom att undersöka hur rättvisa förhåller sig till genus, social utsatthet/fattigdom liksom till andra synsätt och kontexter. Fem huvudteman kommer att utforskas: migration, utbildning, hälsa, historieskrivning och staden som plats för (o)rättvisa. Dessa teman kommer att behandlas ur genusperspektiv av multidisciplinära forskargrupper. Paneldiskussion, stadsvandring, film, konst och en historisk utställning är några av de medel som kommer användas för att bruka och bråka med rättvisa som begrepp, föreställning, praktik, retorik, politisk och juridisk norm, med inflytande på praktiskt taget allt. Utformningen av diskussionerna varierar.

En timme på Pedagogen: Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan

Tid: 2016-10-27 kl 17:00

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten, Öppen Föreläsning

En del av höstens populärvetenskapliga serie på Pedagogen

Föreläsare: Universitetslektor Catarina Player-Koro, institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Fördrivna, dissidenter och ankomna - exempel på migration i den aktuella svenska och tyskspråkiga litteraturen

Tid: 2016-10-28
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - H524

Evenemangstyp: Seminarium forskningsprofil, Gästföreläsning

Öppen gästföreläsning och profilseminarium inom Transkulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna!

Föreläsare: Mats Almegård är kulturjournalist och fil dr i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning. Han skriver regelbundet för tidningar som Dagens Nyheter, Vi läser och Modern Psykologi. Mats är programledare för den litterära samtalsserien Release Me på Kulturhuset i Stockholm och driver podcasten Text+1.

Bostadsbyggandet i framtiden - seminarieserien Mellanrum

Tid: 2016-10-28 kl 17:00

Evenemangstyp: Seminarieserie

Foajén, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Text och musik: Laleh!

Tid: 2016-11-01 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Sjöströmsalen A301

Evenemangstyp: Konsert

Varje termin tolkar improvisationsstudenterna kända musikskapare. Tidigare år har bl a Håkan Hellström och Joni Mitchell stått i centrum, denna gång är det Lalehs sånger som kommer att framföras i fria, våghalsiga och kärleksfulla tolkningar.

Indikonsert

Tid: 2016-11-02 kl 18:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Schildknechtteatern, D301

Evenemangstyp: Konsert

Individuella programmet presenterar allt från fria improvisationer på saxofon till ställningstagande rap, som i sin tur möter elektronik och röst vilket sedan växlar över till väggar av sound och noise för att därefter vakna i ett ackord från en ensam gitarr, en röst - allt tillsammans i en konsert som vill omfamna sin publik. Medverkande: Felix Hjortstam, Adrian Sellius, Francesca Vincentie, Petter Ekelund, Khaled Harara och Johan Weber.

Urban Spirit

Tid: 2016-11-03 kl 19:00
Plats: Betlehemskyrkan, Erik Dahlbergsgatan 11B, 411 26 Göteborg

Evenemangstyp: Konsert

Sakralt möter sekulärt i denna konsertserie med årskurs tre från improvisations- och världsmusikprogrammen. I olika ensembleformer får studenterna här utforska kyrkorummets speciella akustik.

The ecosystem approach in ocean planning and governance

Tid: 2016-11-07 kl 10:00
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1 - B33

Evenemangstyp: Konferens

The ecosystem approach gained formal recognition in the field of international law in 1995 when the parties to the Convention of Biological Diversity (CBD) adopted a 'common understanding' of the approach and called on all governments and international organizations to apply it. It has subsequently been endorsed, inter alia, by the parties to the Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area.

Föreläsare: Sue Kidd, Senior lecturer, School of Environmental Sciences, Liverpool, UK; David Fluharty, Associate Professor, School of Marine and Environmental Affairs, University of Washington, USA; Frank Maes, Professor, Faculty of Law, Ghent University, Belgium; Rosemary Rayfuse, Professor, University of New South Wales, Australia.

Familjekonsert - Så kan det låta!

Tid: 2016-11-17 kl 12:15
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Lindgrensalen, A302

Evenemangstyp: Konsert

Förmågan att hitta på och upptäcka är viktig både för barn och improvisationsmusiker. Här spelar studenter från improvisationsutbildningen fantasifullt egna och andras låtar och barnen i publiken är med och påverkar hur det låter. Sång och interaktion står i centrum i denna konsert, som passar utmärkt för barn mellan 6-10 år tillsammans med vuxna vänner.

Svensk pianomusik under Stenhammars tid

Tid: 2016-11-22 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Sjöströmsalen A301

Evenemangstyp: Konsert

Musik av bla Stenhammar, Sjögren, Rangström. Wilhelm Stenhammar var inte bara en framstående tonsättare och initiativtagare till den orkesterutbildning som utgör fröet till dagens musikerutbildningar på Högskolan för scen och musik. Han var också en konserterande pianist, en av de största i Sverige. Därför vill vi här ge en konsert som belyser tiden kring det förra sekelskiftet i ett pianoperspektiv. Med bl a Bernt Wilhelmsson.

Women and Alcohol in Gothenburg (WAG)

Tid: 2016-11-23 kl 08:30
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1

Evenemangstyp: Konferens

WAG-projektet startade 1986 och har i 30 år bidragit till att få kunskap om kvinnors alkoholkonsumtion i sitt sociala sammanhang och dess koppling till hälsa. Detta vill vi fira genom att bjuda in till en heldagskonferens med intressanta föreläsningar om nya resultat från pågående studier i WAG-projektet.

Kvinnor och alkohol

Tid: 2016-11-23 kl 08:30
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1 - Aulan

Evenemangstyp: Konferens extern

WAG-projektet (Women and alcohol in Gothenburg) startade 1986 och har i 30 år bidragit till att få kunskap om kvinnors alkoholkonsumtion i sitt sociala sammanhang och dess koppling till hälsa. Detta vill vi fira genom att bjuda in till en heldagskonferens med intressanta föreläsningar om nya resultat från pågående studier i WAG-projektet. Varmt välkommen till en dag med fokus på orsaker och kopplingar till riskbruk och missbruk av alkohol men också vad bruket av alkohol får för konsekvenser senare i livet.

Urban Spirit

Tid: 2016-11-24 kl 19:00
Plats: Betlehemskyrkan, Erik Dahlbergsgatan 11B, 411 26 Göteborg

Evenemangstyp: Konsert

Sakralt möter sekulärt i denna konsertserie med årskurs tre från improvisations- och världsmusikprogrammen. I olika ensembleformer får studenterna här utforska kyrkorummets speciella akustik.

Öppet Hus

Tid: 2016-11-25 kl 11:00
Plats: Akademin Valand, Vasagatan 50

Evenemangstyp: Open house

Akademin Valand bjuder in allmänheten till Öppet Hus.

Göteborgs operaskatter - Från då till nu

Tid: 2016-11-25 kl 12:15
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Jacobsonteatern, A303

Evenemangstyp: Konsert

En operakonsert med musik komponerad av uteslutande Göteborgstonsättare från Stenhammar till af Malmborg Ward, sammanknutna i scenisk form. Medverkande: Studenter från operautbildningen tillsammans med Daniel Lindén, piano; Monica Danielson och Anne Södergren, musikalisk och scenisk utformning. Varje föreställning inleds med att en profil ur svenskt operaliv tittar i kristallkulan och gör en spaning om konstformens framtid.

Världen i skolan

Tid: 2016-12-02 kl 10:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Lindgrensalen, A302

Evenemangstyp: Föreställning

Studenter i årskurs ett på världsmusikutbildningen skapar och presenterar en helt ny barnföreställning, som passar utmärkt för barn mellan 6-10 år tillsammans med vuxna vänner. Publiken bjuds in att interagera och påverka uppträdandet.

Vice versa

Tid: 2016-12-02 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Ohlinsalen, B301

Evenemangstyp: Konsert

Premiär för tre nya kompositioner specialskrivna för denna konsert med Merje Kägu (gitarr), Madeleine Jonsson Gille (röst) och Marina Cyrino (flöjt), studenter respektive doktorand vid olika delar av Högskolan för scen och musik. Konserten blandar improvisation och komposition med teori, forskning och sceniska element.

Vi minns Ove Johansson

Tid: 2016-12-03 kl 16:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Lindgrensalen, A302

Evenemangstyp: Konsert

En cirka fem timmar lång minneskonsert för saxofonisten Ove Johansson som gick bort i december 2015. Från början av 70-talet till slutet av 90-talet var Johansson lärare i saxofon och improvisation på det som idag är Högskolan för scen och musik. Hans betydelse för Göteborg som jazzstad har varit stor. På vad som skulle varit hans 80-årsdag samlas här musiker, kollegor och vänner som samarbetat och spelat med Ove Johansson, för att spela och minnas.

Världens vinterkonsert

Tid: 2016-12-06 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Sjöströmsalen A301

Evenemangstyp: Konsert

På världsmusikutbildningen ägnar sig studenterna både åt att fördjupa sig i olika former av traditionell musik, och åt att hitta vägar att överbrygga gränserna mellan dessa traditioner. I den stora vinterkonserten summerar de sitt arbete under terminen med att spela musik i allt från mindre konstellationer till ett mäktigt storband, som avslutar kvällen.

Noli me tangere

Tid: 2016-12-08 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Ohlinsalen, B301

Evenemangstyp: Konsert

Under den nordiska improvisationsmasterutbildningen för komponerande musiker (NoCom) som Högskolan för scen och musik erbjuder tillsammans med musikhögskolorna i Köpenhamn och Oslo, tillbringar studenterna en termin på vardera skola för att sista terminen åter avsluta där man började. I den här konserten möts NoCom-stundenter i nya konstellationer - ett tillfälle att släppa taget och ta risker och att inte låta kunskap eller tradition stå i vägen för den konstnärliga friheten.

Hellas, La France & America - I samarbete med Göteborg Wind Orchestra

Tid: 2016-12-09 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Sjöströmsalen A301

Evenemangstyp: Konsert

Under en vecka arbetar blås-och slagverkstudenter från den klassiska kandidatutbildningen tillsammans med Göteborg Wind Orchestra för att förbereda denna årligen återkommande konsert. Här presenteras musik av fransmannen Darius Milhaud, amerikanen Morton Gould samt greken Nikos Skalkottas. Den sistnämnde var en av Greklands mest betydande tonsättare och farfar till Anna Lindal som är en av kvällens solister!

17 minuters Yatafoni med påföljande samtal

Tid: 2016-12-12 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Schildknechtteatern, D301

Evenemangstyp: Föreställning, Samtal

Yat-tekniken fyller femtio år på Högskolan för scen och musik! För att fira bjuder skådespelarstudenterna på ett potpurri i hög hastighet som binder ihop smakprov ur "YatZing" (se 14-15 december). Därefter Konstnärligt talat: Vad ska vi med metoder till? - ett samtal om Yat-tekniken och andra skådespelarmetoder och dess betydelse för skådespelarens skapande arbete.

Musikalkonsert

Tid: 2016-12-13 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Lindgrensalen, A302

Evenemangstyp: Konsert

Både dramatik och komedi utlovas när musikalstudenterna i årskurs ett visar upp sig för en publik för första gången i en scenisk konsert med stycken ur olika musikaler! Konserten är en examination i kursen vokal gestaltning där fokus ligger på att förmedla enberättelse med både röst och kropp.

Yatzing - Nyskapade scener av och med skådespelarstudenterna

Tid: 2016-12-14 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Schildknechtteatern, D301

Evenemangstyp: Föreställning

Yat-tekniken är en träningsmetod för skådespelare, som går ut på att hitta yttre beteenden hos sin karaktär som uppenbarar det inre emotionella och intellektuella livet - alltså att transformera sig själv till den roll man gestaltar, och att sedan ge den fysiska uttryck. Här får vi se elva skådespelarstudenter från andra årskurs skapa ett antal kortare, helt nya scener utifrån Yat-tekniken. Presentationen av scenerna vävs ihop med sånginslag.

Yatzing - Nyskapade scener av och med skådespelarstudenterna

Tid: 2016-12-15 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Schildknechtteatern, D301

Evenemangstyp: Föreställning

Yat-tekniken är en träningsmetod för skådespelare, som går ut på att hitta yttre beteenden hos sin karaktär som uppenbarar det inre emotionella och intellektuella livet - alltså att transformera sig själv till den roll man gestaltar, och att sedan ge den fysiska uttryck. Här får vi se elva skådespelarstudenter från andra årskurs skapa ett antal kortare, helt nya scener utifrån Yat-tekniken. Presentationen av scenerna vävs ihop med sånginslag.

Skratt och tårar med Verdi och Puccini

Tid: 2016-12-17 kl 15:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Sjöströmsalen A301

Evenemangstyp: Konsert

I samarbete med sångare från operautbildningen framför University of Gothenburg Symphony Orchestra ett urval från den rika italienska operatraditionen. Dirigent: Henrik Schaefer

Klassiska stråkar: Bach, Barber och Sjostakovitj

Tid: 2016-12-22 kl 18:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Sjöströmsalen A301

Evenemangstyp: Konsert

En jultradition på Högskolan för scen och musik är de klassiska kandidatstudenternas konsert. Denna gång stråkorkester med dirigent och solist Simon Crawford-Phillips.

40th International Conference on Software Engineering

Tid: 2018-05-27
Plats: Gothia Towers, Göteborg

Evenemangstyp: Konferens

ICSE, the International Conference on Software Engineering, is the premier software engineering conference, providing a forum for researchers, practitioners and educators to present and discuss the most recent innovations, research, experiences, trends and concerns in the field of Software engineering.


Sida 20 av  

Lägg till evenemang

Har du information om ett evenemang på Göteborgs universitet?

Lägg in det i kalendern!

Kalendern på Göteborgs universitets startsida visar öppna evenemang som riktar sig till en bred allmänhet.
Har du ett evenemang som platsar i den öppna kalendern, hör av dig till redaktionen.

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?