Till startsida
Webbkarta
An error occurred: javax.servlet.jsp.JspTagException: Current slot is not a valid slot [20>4]

Kalendarium

Madhuri Dixit: Ways of seeing - Exploring Marathi theatre from gender and caste perspective

Tid: 2015-08-31 kl 14:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - Sal E322

Evenemangstyp: Doktorandseminarium

Extrainsatt seminarium med Madhuri Dixit, doktorand vid Tata institute of Social Sciences i Mumbai. Dixit forskar om representationen av kvinnor i marathi-teater (teater som talas på språket marathi) i skärningspunkten mellan genusnormer och kastsystem.

Föreläsare: Madhuri Dixit är doktorand vid Tata institute of Social Sciences i Mumbai, Indien, som är knutet till Savitribai Phule Pune University.

Islam as European Heritage

Tid: 2015-09-03 kl 15:00
Plats: Södra Vägen 54, Världskulturmuseet

Evenemangstyp: Seminarium

Seminarium om islam som europeiskt kulturarv

Föreläsare: Participants: Mirjam Shatanawi Riem Spielhaus Saphinaz Amal Naguib Sharon Macdonald Moderator: Göran Larsson

Open Lecture: Zanele Muholi

Tid: 2015-09-03 kl 18:00

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Join us for a presentation and conversation with the South African photographer, artist and activist Zanele Muholi at Valand Art Academy. She will talk about queer art and activism, together with writer, journalist and activist, Lerato Dumse. The presentation will feature the screening of a documentary about the queer and activist media collective Inkanyiso, conceptualised by Muholi in 2006.

Disputation: Sevtap Gurdal

Tid: 2015-09-04
Plats: Högskolan Väst

Evenemangstyp: Disputation

Avhandlingens titel: Children and parents - attributions, attitudes and agency

Föreläsare: Disputant: Sevtap Gurdal, Psykologiska institutionen. opponent: Solveig Hägglund, Karlstad universitet.

V-Dem lunchseminarium med Michael Dorsch

Tid: 2015-09-08 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Recessions, inequality, and democratization

Christian Lars Polte - Characterization of chronic aortic and mitral regurgitation using transthoracic echocardiofraphy and cardiovascular magnetic resonance

Tid: 2015-09-10 kl 13:00
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3 - Arvid Carlsson

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin

SASS - Food Rescue Party

Tid: 2015-09-11 kl 17:30
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6

Evenemangstyp: Socialt

What is a Food Rescue Party? Well, it's an event where a lot of prime food that would otherwise just have been thrown away is collected, and a bunch of people are invited to cook it and hang out together. Basically, free food that you cook and eat with friends, and you're saving the environment at the same time! All students and employees at Göteborgs universitet and Chalmers are welcome to join, as well as others that are interested.

Ava Parséus - Effects of microbial metabolites on host physiology

Tid: 2015-09-14 kl 09:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Demokratiutredningen 2014: Partiernas roll i demokratin

Tid: 2015-09-16 kl 13:00
Plats: Samvetet, Sprängkullsgatan 19

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Partiforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet bjuder tillsammans med Demokratiutredningen in till föreläsningar och panelsamtal om partiernas förändrade roll i demokratin. Det sker på ett seminarium i Göteborg den 16 september och utgår från det uppdrag som Demokratiutredningen har gällande de politiska partierna. Välkommen!

Architectural Visualization Day 2015

Tid: 2015-09-17 kl 12:00
Plats: Lindholmen Science Park

Evenemangstyp: Konferens

Welcome to Architectural Visualization Day - AVD 2015 - a meeting place for architectural visualizers, 3D graphic designers and others with interest in the visual realism, artistic creations and visualization technology.

Calum Ninnes: Colour signaling in widowbirds and bishops

Tid: 2015-09-18 kl 10:00
Plats: Zoologihuset, Medicinaregatan 18 A - Föreläsningssalen

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för filosofie doktorsexamen i naturvetenskap.

Caroline Feldthusen - Fatigue in persons with rheumatoid arthritis: A person-centred approach

Tid: 2015-09-18 kl 13:00
Plats: Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

Charlotte Höglund Carlsson - Prediagnostic and comorbidity factors in preeschool children with autism

Tid: 2015-09-18 kl 13:00
Plats: Medicinareberget, Medicinaregatan 1-11 - Hörsal Åke Göransson, rum 2421

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi

Disputation: Olga Stepanova

Tid: 2015-09-21 kl 10:00
Plats: Annedalseminariet, Seminariegatan 1 A

Evenemangstyp: Disputation

Avhandlingens titel: Conflict resolution in coastal management: Interdisciplinary analyses of resource use conflicts from the Swedish coast

Föreläsare: Disputation: Olga Stepanova

V-Dem lunchseminarium med Kyle Marquardt

Tid: 2015-09-22 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Language, ethnicity, and support for separatism: Survey evidence from Russian regions

Partiforskningsseminarie med Ann-Kristin Kölln & Jonathan Polk

Tid: 2015-09-22 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarium

På Partiforskningssemiariet den 22 september presenterar Ann-Kristin Kölln & Jonathan Polk resultat från partimedlemsundersökningen (på engelska).

Per Wekell - Pediatric Autoinflammatory Diseases: Conceptual, Clinical, and Mechanistic Dimensions

Tid: 2015-09-25 kl 09:00
Plats: Tallen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Entréplan

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik

Sofia Birgersson - Pharmacokinetics of artemisinin derivates in rats, healthy volunteers and patients

Tid: 2015-09-25 kl 09:00
Plats: Läkemedels- och nutritionscentrum, Medicinaregatan 13 - Hörsal Ivan Östholm, Medicinaregatan 13

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi

Rozita Anderberg - The impact of glucagon-like peptide-1 on the brain-reward system and beyond

Tid: 2015-09-28 kl 09:00
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3 - Hörsal Arvid Carlsson

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi

Contemporary uses of Direct Democracy

Tid: 2015-09-28 kl 12:00
Plats: Dragonen, Sprängkullsgatan 19

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Öppen föreläsning med årets innehavare av Torgny Segerstedt-professuren, David Altman. Hans forskningsområde är direktdemokrati och hur den formen och formen representativ demokrati kan stärka varandra. Föreläsningen hålls på engelska

Föreläsare: David Altman is Professor of Political Science at the Pontificia Universidad Católica de Chile and Project Manager at V-Dem Institute. His research lies in the field of direct democracy: its quality, its institutions, and its innovations.

V-Dem lunchseminarium med David Altman

Tid: 2015-09-29 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Assessing the Impact of Electoral Quora and Democracy on the Electoral Success of Popular Votes

Maziar Mohaddes - Acetabular Revisions. Risk Factors and Prediction of Re-revision

Tid: 2015-10-02 kl 09:00
Plats: Lokal meddelas senare

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi

Johannes Elvin - Podocyte Melanocortin 1 Receptor Mediated Signaling - A potential new target for patients with kidney diseases

Tid: 2015-10-02 kl 09:00
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A - Sal: Europa

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Disputation: Charline Mulindahabi

Tid: 2015-10-02 kl 13:00
Plats: Annedalseminariet, Seminariegatan 1 A

Evenemangstyp: Disputation

Avhandlingens titel: Obedience troubled? Exploring meanings of obedience in the post-genocide Rwanda

Föreläsare: Disputant: Charline Mulindahabi. Opponent: professor Brian Martin, University of Wollongong, Australien

V-Dem lunchseminarium med Nara Pavao

Tid: 2015-10-06 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: The Failures of Electoral Accountability for Corruption: Brazil and Beyond

Ibrahim Elgali - Molecular and structural patterns of guided bone regeneration (GBR). Experimental studies on the role of GBR membrane and bone substitute materials

Tid: 2015-10-06 kl 13:00
Plats: Plats: meddelas senare

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för biomaterialvetenskap

HND symposium med personcentrerad vård

Tid: 2015-10-07 kl 11:00
Plats: Stockholm Waterfront

Evenemangstyp: Konferens extern

Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora kroniska folksjukdomar som alla bidrar till att hjärtkärlsjukdom fortfarande är Sveriges vanligaste dödsorsak. Antalet patienter som har två eller tre av dessa diagnoser ökar markant och de behöver en mer samordnad och personcentrerad vård.

Föreläsare: Från GPCC: Kerstin Ulin, leg sjuksköterska, med dr och lektor inom vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Övriga samt program se länk nedan.

Global Challenges - Living a global life

Tid: 2015-10-07 kl 15:00
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1 - Torgny Segerstedtsalen

Evenemangstyp: Seminarium

I enlighet med Göteborgs universitets Vision 2020 präglas universitetet av ett starkt samhällsansvar och ett globalt engagemang, och strävar efter att utbilda demokratiska samhällsmedborgare med respekt för grundläggande värden som mänskliga fri- och rättigheter. Som en del i det arbetet arrangerar universitetet från och med hösten 2015 seminarieserien Global Challenges.

Föreläsare: Jan Aart Scholte, professor i freds- och utvecklingsforskning

Sossio Perrotta - Disputationen är flyttad

Tid: 2015-10-09 kl 09:00

Evenemangstyp: Disputation

OBS! Disputationen är flyttat till februari 2016 - ny information kommer i början av 2016.

Daniel Alamidi - Application of T1 relaxation time measurements in preclinical and clinical lung MRI of COPD

Tid: 2015-10-09 kl 13:00
Plats: Lokal meddelas senare

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiofysik

OPF-seminariet med Agnes Cornell & Anders Sundell

Tid: 2015-10-12 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarium

På seminariet i Offentlig politik och förvaltning (OPF) den 12 oktober presenterar Agnes Cornell och Anders Sundell uppsatsen: "Money Matters: Wages in Corruption Prevention".

Jan Derks - Effectiveness of implant therapy in Sweden

Tid: 2015-10-16 kl 09:00
Plats: Odontologen, Medicinaregatan 12 A-G - F-sal 3

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för odontologi, Avd för parodontologi

Partiforskningsseminarie med Jennifer White

Tid: 2015-10-20 kl 10:15

Evenemangstyp: Seminarium

På Partiforskningssemiariet den 20 oktober presenterar Jennifer White: Titel meddelas senare (på engelska).

V-Dem lunchseminarium med Richard Asante

Tid: 2015-10-20 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Workable or Unworkable? An Assessment of Proposals to Appoint Ministers from Outside Parliament, Ghana.

Olle Werlenius - Studies on oxidant-induced immunosuppression in chronic leukemia

Tid: 2015-10-22 kl 09:00
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3 - Sal: Arvid Carlsson

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2015)

Tid: 2015-10-22
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25

Evenemangstyp: Konferens

Torsdagen den 22 oktober är alla vid GU med intresse för undervisning och högskolepedagogisk forskning och utveckling välkomna till konferensen HKG 2015.

AFS med Kristen Kao

Tid: 2015-10-28 kl 10:15

Evenemangstyp: Forskarseminarium

På Allmänna forskningsseminariet (AFS) den 28 oktober presenterar Dr. Kristen Kao, statsvetenskapliga instituionen, GU: How Formal Electoral Institutions Shape Informal Distribution Patterns: Ethnic Clientelism.

Aline Umubyeyis - Intimate partner violence and its mental health and social implications for young adults in Rwanda; a population based study

Tid: 2015-10-29 kl 09:00
Plats: Hus 2, sal 2118

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för socialmedicin och epidemiologi

Heldagsworkshop kring personcentrerad vård (anmälan på länken nedan)

Tid: 2015-11-02 kl 09:30
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3

Evenemangstyp: Workshop

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) är ett tvärdisciplinärt forskningscentrum som utför explorativa och interventionsstudier om personcentrerad vård i en mängd olika hälso- och sjukvårdsmiljöer. Våra forskningsresultat fortsätter att visa positiva effekter som ökad patientnöjdhet och trygghet, kortare vårdtider och kostnadsbesparingar. Vi applicerar dessa resultat direkt in i implementerings-, innovations- och utbildningsarbete. Om du vill veta mer kring detta, boka in dig på vår workshop.

Föreläsare: Inger Ekman, Centrumföreståndare, GPCC, Professor Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Louise Danielsson, Forskare vid GPCC, Fysioterapeut, Närhälsan, Gibraltar Rehabmottagning, Göteborg Mats Gustafsson, Sektionschef/ Verksamhetsöverläkare, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Jesper Hök, projektledare, GPCC Implement, Göteborgs Universitet. Moderator under workshopen är Kerstin Ulin, forskare vid GPCC, lektor vid Institutionen för Vårdvetenskap, Göteborgs Universitet.

GPCC på Kvalitetsmässan: Träffa forskare och vårdpersonal i vår monter

Tid: 2015-11-03 kl 09:00
Plats: Svenska Mässan

Evenemangstyp: Mässa

Kom och träffa forskare och vård-, omsorgs- och rehab-personal i monter nummer B05:16 under hela Kvalitetsmässan. Här finner du information om personcentrerad vård och kan prata med oss som forskar om det och arbetar med det.

Föreläsare: Forskare från GPCC. Vård-, omsorgs- och rehab-personal.

V-Dem lunchseminarium med Carl-Henrik Knutsen

Tid: 2015-11-03 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Autocratic Elections: Stabilizing Tool or Force for Change?

GPCC på Kvalitetsmässan: Delaktighet eller partnerskap? Ett seminarium om patientdelaktighet.

Tid: 2015-11-04 kl 14:10
Plats: Svenska mässan, Mässans Gata 24

Evenemangstyp: Seminarium

Den nya patientlagen är utformad så att den syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja hens delaktighet och rätt att få vara informerad. Men många tycker att detta är otillräckligt, och vill att patienter och närstående ska få vara mer än bara delaktiga och informerade i vård och omsorg. Hur kan dessa önskningar tillmötesgås; vad händer om man går ett steg längre och arbetar i partnerskap med patienter och närstående? Och vad innebär det i så fall?

Föreläsare: Åsa Moberg, journalist och författare, närståenderepresentant Sara Riggare, egenvårdsexpert, Dagens Patient Anders Lönnberg, nationell samordnare för Life Science, med patienterfarenhet Inger Ekman, professor, centrumföreståndare, GPCC

GPCC på Kvalitetsmässan: Skapa en kultur med patienten som en aktiv partner. Ett seminarium om ledarskap för personcentrerad vård.

Tid: 2015-11-05 kl 13:10
Plats: Svenska Mässan

Evenemangstyp: Seminarium

Utgångspunkten i personcentrerad vård är att utgå från att alla människor som arbetar inom vård och omsorg är kapabla att ta ansvar för sig själva och sitt arbete. Men hur styr man en verksamhet som drivs av berättelser, lyssnade, överenskommelser och dokumentationer? Är det styrning underifrån, ovanifrån eller genom partnerskap? Det är en utmaning att leda en verksamhet som involverar patienten som aktiv partner och en del av vårdteamet.

Föreläsare: Medverkande: Emma Henriksson, ordförande Socialutskottet Göran Henriks, utvecklingsdirektör Qulturum, Jönköpings läns landsting Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef, Vårdförbundet Pia Rydell, verksamhetschef psykiatri/psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Catarina Wallengren, koordinator utbildning/implementering och forskare, GPCC

Olle Månsson - Anterior cruciate ligament reconstruction: long-term outcome in adults and adolescents. Clinical results, health-related quality of life, radiographic findings and boone mineral assessments

Tid: 2015-11-06 kl 09:00
Plats: Plats: meddelas senare

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi

OPF-seminariet med Peter Munk Christiansen

Tid: 2015-11-09 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarium

På seminariet i Offentlig politik och förvaltning (OPF) den 9 november presenterar Peter Munk Christiansen uppsatsen: "The Paradox of Decorporatization. Why Less Corporatism Increases Inequality in Interest Group Access".

Jonatan Oras - Stress-induced cardiomyopathy - clinical and experimental studies

Tid: 2015-11-13 kl 13:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesiologi och intensivvård

Global week 2015

Tid: 2015-11-16

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

V-Dem lunchseminarium med Jeff Staton

Tid: 2015-11-17 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: The Democratic Virtues of Non-Compliance

Visual Forum 2015

Tid: 2015-11-18 kl 08:00

Evenemangstyp: Konferens

WELCOME TO SCANDINAVIA'S LEADING VISUALIZATION CONFERENCE Visual Forum is a meeting place for stakeholders in the field of visualization. Get the latest in visualization, be inspired and exchange knowledge. We want to contribute to innovation, new collaborations and strengthen visualization skills.

Partiforskningsseminarie med Matilde Millares

Tid: 2015-11-24 kl 10:15

Evenemangstyp: Seminarium

På Partiforskningssemiariet den 24 november presenterar Matilde Millares: Att välja välfärd : Politiska berättelser om valfrihet (på svenska).

Erik Elias - Intestinal adaption after Roux-en-Y gastric bypass surgery

Tid: 2015-12-01 kl 09:00
Plats: Plats: meddelas senare

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning

V-Dem lunchseminarium med Carlos Gervasoni

Tid: 2015-12-01 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Varieties of Subnational Democracy: Measuring the Dimensions of Political Regimes through an Expert Survey in the Argentine Provinces and Mexican States.

V-Dem lunchseminarium med Anna Lührmann

Tid: 2015-12-15 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Electoral Manipulation and Regime Legitimacy.

Studentdagen Hållbarhet

Tid: 2016-02-09 kl 09:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25

Evenemangstyp: Hållbar utveckling, Temadag


Sida 20 av  

Lägg till evenemang

Har du information om ett evenemang på Göteborgs universitet?

Lägg in det i kalendariet!

Kalendern på Göteborgs universitets startsida visar öppna evenemang som riktar sig till en bred allmänhet.
Har du ett evenemang som platsar i den öppna kalendern, hör av dig till redaktionen.

Till sidans topp