Till startsida
Webbkarta
An error occurred: javax.servlet.jsp.JspTagException: Current slot is not a valid slot [20>3]

Kalendarium

Workshop: Translational Checkpoints - Call for participants

Tid: 2015-12-01
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6

Evenemangstyp: Workshop

Översättningsdelen av forskningsprofilen Transkulturalitet, översättning och överföring vid institutionen för språk och litteraturer står som värd för denna workshop om "Translational Checkpoint in the Creative Industries" 1-2 december 2015 på Humanisten, Göteborgs universitet.

Archive and Education Conference

Tid: 2015-12-02 kl 12:00

Evenemangstyp: Konferens

Den 2-3 december hålls en konferens om arkiv och utbildning på Humanisten, Göteborgs universitet.

Föreläsare: Föreläsarna presenteras i det bifogade programmet.

Person-centred long-term care; the role of the registered nurse

Tid: 2015-12-02 kl 13:00
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3 - Birgit Thilander

Evenemangstyp: Seminarium

Seminariet ges på engelska. Fika serveras. Anmälan krävs. Meddela om du har matallergier.

Föreläsare: Dr. Kirsten Corazzini is an Associate Professor in the Duke University School of Nursing, and a Senior Research Fellow at the Center for the Study of Aging and Human Development at Duke University. As a Fulbright Schuman Scholar during the autumn/fall of 2015, she will be collaborating with Professor Julienne Meyer, CBE, PhD, RN, RNT, City University London, and Professor Inger Ekman, PhD, RN, University of Gothenburg Centre for Person-centred Care GPCC , to compare how registered nurses in the United Kingdom and Sweden accomplish person-centered long-term care with care teams, and the regulatory structures that relate to these practices. Read more about Kirsten at: http://gpcc.gu.se/aktuellt/fulltext//mot-gpccs-fulbright-schuman-stipendiat-kirsten-corazzini.cid1323442 and http://fulbright.org.uk/about/meet-our-fulbrighters/kirsten-corazzini/1115

Maria Wallin - Cadmium, kidney and bone

Tid: 2015-12-03 kl 09:00
Plats: Lokal: Tore Ahnoff, Medicinaregatran 16

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets- och miljömedicin

Åsa Anveden - Obesity - effects of surgical treatment and molecular mechanism

Tid: 2015-12-03 kl 13:00
Plats: Sahlgrenska sjukhuset, Guldheden - Sahlgrens aula, Blå stråket 5

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Sara Svahn - Effects of dietrary fatty acids on the immune system

Tid: 2015-12-04 kl 09:00
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A - Hörsal Europa

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi

Disputation: Marie Kivi

Tid: 2015-12-04 kl 10:00
Plats: Psykologen, Haraldsgatan 1 - Sal F1

Evenemangstyp: Disputation

Föreläsare: Disputant: Marie Kivi. Opponent: professor Gerhard Andersson, Linköpings universitet

Disputation i statsvetenskap: Thomas Gelotte

Tid: 2015-12-04 kl 10:15
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1 - Torgny Segerstedtsalen

Evenemangstyp: Disputation

Fredagen den 4 december disputerar Thomas Gelotte vid statsvetenskapliga institutionen. Titeln på hans avhandling är "Den goda medborgaren i det västerländska samhället".

Helen Farman - The Role of Estrogen Receptor alpha Signaling in the Regulation of Bone Mass

Tid: 2015-12-04 kl 13:00
Plats: Konferensrummet, Klin.farm.lab., Vita stråket 11, bv, Sahlgrenska sjukhuset

Evenemangstyp: Halvtidsseminarium

Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Pashtun Shahim - Blood biomarkers for traumatic brain injury

Tid: 2015-12-04 kl 13:00
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1 - Hörsal: Torgny Segerstedt

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi

Disputation: Nicholas Waller

Tid: 2015-12-04 kl 13:15
Plats: Annedalseminariet, Seminariegatan 1 A - 326

Evenemangstyp: Disputation

Föreläsare: Disputant: Nicholas Waller. Opponent: dr. Alison Brown, University of Aberdeen.

Hur människan hackade ekosystemet

Tid: 2015-12-09 kl 12:30
Plats: Älvstrandens bibliotek, Diagonalen 6, Göteborg

Evenemangstyp: Föreläsning

Under våren 2015 bjuder Älvstrandens bibliotek på populärvetenskapliga lunchföreläsningar i samarbete med Chalmers. Andra onsdagen i varje månad blir det en akademisk kvart på Lindholmen. Forskare från Chalmers berättar i 15 minuter om sin forskning och svarar sedan på frågor från publiken. Fri entré. Biblioteket bjuder på kaffe.

Essays on Field Experiments and Impact Evaluation

Tid: 2015-12-10 kl 10:15
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1 - CG

Evenemangstyp: Disputation

Disputation, Karin Kittelmann Flensner

Tid: 2015-12-11

Evenemangstyp: Disputation

Karin Kittelmann Flensners:s disputation

Disputation: Petri Kajonius

Tid: 2015-12-11 kl 13:00
Plats: Psykologen, Haraldsgatan 1 - Sal F1

Evenemangstyp: Disputation

Föreläsare: Disputant: Petri Kajonius. Opponent: professor Åke Wahlin, Högskolan i Jönköping

Disputation i statsvetenskap: Aksel Sundström

Tid: 2015-12-11 kl 13:15
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1 - Torgny Segerstedtsalen

Evenemangstyp: Disputation

Fredagen den 11 december disputerar Aksel Sundström vid statsvetenskapliga institutionen. Titeln på hans avhandling är "Corruption in Governance of the Commons: Consequences and Reform Challanges".

Jonas Einarsson: "Angular dynamics of small particles in fluids"

Tid: 2015-12-14 kl 09:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för filosofie doktorsexamen i naturvetenskap, inriktning fysik.

Nobelföreläsningar vid Göteborgs universitet

Tid: 2015-12-14 kl 15:00
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A - Konferenscentrum Wallenberg

Evenemangstyp: Föreläsning

I samband med att Nobelprisen delas ut i Stockholm den 10 december bjuder Göteborgs universitet och Chalmers in nobelpristagare för att också ge Göteborgs studenter och intresserade en föreläsning.

Föreläsare: Tomas Lindahl, Nobelpristagare i kemi

V-Dem lunchseminarium med Anna Lührmann

Tid: 2015-12-15 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Electoral Manipulation and Regime Legitimacy.

Josefin Olausson - Microcirculation in Insulin Resistance - Clinical and experimental studies

Tid: 2015-12-16 kl 13:00
Plats: Sal: Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Mittseminarium. Kina Linscott

Tid: 2015-12-17 kl 16:00
Plats: Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 A - Diamanten

Evenemangstyp: Halvtidsseminarium

Binjwala Shrestha - Challenges in prevention and timely care of uterine prolapse in Nepal

Tid: 2015-12-18 kl 13:00
Plats: Sal: Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Lars Rödjer - Physical activity: Prescription in health care and relationship to different health measures

Tid: 2015-12-18 kl 13:00
Plats: Aulan, Jubileumskliniken, Gula stråket 2B, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Alexander Björling: "Detecting and identifying solution-structural change in photoactive proteins"

Tid: 2015-12-18 kl 13:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för filosofie doktorsexamen i naturvetenskap, inriktning biofysik.

Näckrosseminarium - Konstnärligt Campus: Göteborg-Zürich tur och retur

Tid: 2016-01-19 kl 13:00

Evenemangstyp: Seminarium

I september 2014 invigdes konsthögskolan Toni Areal i Zürich West. Där samlades konstutbildningar från 35 olika platser i Zürich och Winterthur i en industribyggnad som designats om för att passa samtliga konstarter.

Föreläsare: Professor Hansuli Matter (design, arkitektur) och Campus Tonis administrativa chef Matthias Schwarz, Zürichs konstuniversitet.

Benjamin Valente presenterar sitt avhandlingsprojekt

Tid: 2016-02-02 kl 13:00
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6

Evenemangstyp: Doktorandseminarium

Ämnesseminarium i slaviska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna!

Föreläsare: Benjamin Valente, doktorand i slaviska språk

Studentdagen Hållbarhet

Tid: 2016-02-09 kl 09:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25

Evenemangstyp: Hållbar utveckling, Temadag

Konferens om breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning

Tid: 2016-02-10 kl 09:00
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A

Evenemangstyp: Konferens

Göteborgs universitet står som värd för nätverket Includes konferens om breddad rekrytering och likabehandling inom högre utbildning den 10-11 februari på konferenscentrum Wallenberg.

Föreläsare: Konferensprogram kommer inom kort.

Kristina Ahlin - Antecedents of Cerebral Palsy in children born at term - according to subtype, motor severity and accompanying impairments

Tid: 2016-02-26 kl 09:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekologi

Heldagsworkshop kring personcentrerad vård

Tid: 2016-03-09 kl 09:30
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3

Evenemangstyp: Workshop

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) är ett tvärdisciplinärt forskningscentrum som utför explorativa och interventionsstudier om personcentrerad vård i en mängd olika hälso- och sjukvårdsmiljöer. Våra forskningsresultat fortsätter att visa positiva effekter som ökad patientnöjdhet och trygghet, kortare vårdtider och kostnadsbesparingar. Vi applicerar dessa resultat direkt in i implementerings-, innovations- och utbildningsarbete. Om du vill veta mer kring detta, boka in dig på vår workshop.

Föreläsare: Inger Ekman, Centrumföreståndare, GPCC, Professor Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Louise Danielsson, Forskare vid GPCC, Fysioterapeut, Närhälsan, Gibraltar Rehabmottagning, Göteborg Mats Gustafsson, Sektionschef/ Verksamhetsöverläkare, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Jesper Hök, projektledare, GPCC Implement, Göteborgs Universitet. Moderator under workshopen är Kerstin Ulin, forskare vid GPCC, lektor vid Institutionen för Vårdvetenskap, Göteborgs Universitet.

Iolanda Santos Tavares - Being like everybody else - The dynamic nature of participation. Experiences, strategies, health and living conditions of immigrants with late effects of polio

Tid: 2016-03-17 kl 13:00
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3 - Hörsal Arvid Carlsson

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering

Besöksdag för gymnasielever

Tid: 2016-04-06 kl 09:00
Plats: Psykologen, Haraldsgatan 1

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Den 6 april 2016 är du som är gymnasielärare varmt välkommen att tillsammans med dina elever besöka oss på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.


Sida 20 av  

Lägg till evenemang

Har du information om ett evenemang på Göteborgs universitet?

Lägg in det i kalendariet!

Kalendern på Göteborgs universitets startsida visar öppna evenemang som riktar sig till en bred allmänhet.
Har du ett evenemang som platsar i den öppna kalendern, hör av dig till redaktionen.