Till startsida
Webbkarta
An error occurred: javax.servlet.jsp.JspTagException: Current slot is not a valid slot [20>3]

Kalendarium

State of Mind - Queer Lives in Russia

Tid: 2016-06-08 kl 17:00
Plats: Världskulturmuseet, Södra Vägen 54, Göteborg

Evenemangstyp: Utställning

Välkomna på invigning av utställningen State of Mind - Queer lives in Russia. Utställningen visar två verk som båda belyser lesbiska och bisexuellas livssituationer i Ryssland idag: installationen State of Mind (2006-2008) av konstnärerna Annica Karlsson Rixon och Anna Viola Hallberg, och ett urval fotografier från serien At the Time of the Third Reading (2013) av Karlsson Rixon. --- Welcome to the opening of State of Mind - Queer lives in Russia. The exhibition shows two important works higlighting life conditions for lesbians and bisexual woman living in Russia: the installation State of Mind (2006-2008) by the artists Annica Karlsson Rixon and Anna Viola Hallberg, and a selection from Karlsson Rixon's photographic series At the Time of the Third Reading (2013).

Presskonferens: Värmländska utmaningar

Tid: 2016-06-30 kl 10:30

Evenemangstyp: Seminarium

Presskonferens vid Karlstads universitet med anledning av publicering av SOM-rapport nr 67 - Värmländska utmaningar (red. P O Norell & Lennart Nilsson). Värmländska utmaningar är en forskarantologi med analyser sprungna ur den regionala SOM-undersökningen i Värmland 2014.

Föreläsare: -PO Norell, docent i statsvetenskap, Karlstads universitet
-Lennart Nilsson, SOM-institutet vid Göteborgs universitet
-Bengt Starrin, professor i socialt arbete, Karlstads universitet
-Andreas Öjehag Pettersson, lektor i statsvetenskap, Karlstads universitet
-Anders Broman, lektor i statsvetenskap, Karlstads universitet
-Hans-Olof Gottfridsson, lektor i kulturgeografi, Karlstads universitet
-Daniel Bergh, lektor i sociologi och knuten till Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, Karlstads universitet

Akademin Valand deltar i Almedalen

Tid: 2016-07-03 kl 12:00
Plats: Cramérgatan, plats H307

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

För fjärde året i rad kommer Akademin Valand representeras under Almedalsveckan i Visby 2016. I år finns vi på plats 3-4 juli för att diskutera politik och pedagogik inom filmens och bildens område.

Almedalen: Dags att skrota marginalskatten?

Tid: 2016-07-04 kl 09:00
Plats: Plats: Fartyget Sigrid, Visby hamn (A2)

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Almedalen: Satsa på bred validering av kompetens

Tid: 2016-07-04 kl 09:00

Evenemangstyp: Seminarium

Sverige står inför den största samhällsutmaningen på årtionden och vårt land får dagligen nya medborgare samt människor som kommer hit för att skapa sig ett nytt liv.

Föreläsare: Jan Elftorp, direktör, Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad Jörgen Tholin, universitetsdirektör, Tillträdessystem för högre utbildning regeringsuppdraget Göteborgs universitet Gunilla Levén, regionråd, Moderaterna Ulrika Jisland, kommunikatör, Västra Götalandsregionen, Moderator Erik Nilsson, statssekreterare (s), Arbetsmarknadsdepartementet

Almedalen: Kris för det politiska ledarskapet - hur ökar vi förtroendet?

Tid: 2016-07-04 kl 09:00

Evenemangstyp: Seminarium

Det politiska ledarskapet upplevs allt svagare i samhället och mätningar visar att förtroendet för politikerna sjunker. Samtidigt gör situationen i omvärlden att vi sällan haft större behov än nu av ett stabilt politiskt ledarskap.

Föreläsare: Henrik Ekengren, föreståndare som-institutet, Göteborgs universitet Janine Alm Ericson, riksdagsledamot, Miljöpartiet Rasmus Bjersing, 2:e vice ordförande i ungdomsfullmäktige, Göteborgs stad Sofia Embrén, vd, Rättviseförmedlingen Roger Haddad, riksdagsledamot, Liberalerna Ulrika Jisland, kommunikatör, Västra Götalandsregionen, Moderator

GPCC i Almedalen 2016: Personcentrerad vård kan spara miljarder - men hur gör man?

Tid: 2016-07-04 kl 16:30
Plats: Strandvägen, H542, Visby

Evenemangstyp: Seminarium

Hälso- och sjukvårdskostnaderna skenar i hela EU. Personcentrerad vård, som kan göra vården både bättre och billigare, ses av allt fler som en självklar lösning på problemen. Samtidigt möjliggör personcentrerad vård en demokratisering av vården och höjer dess kvalitet.

Föreläsare: Lilas Ali, forskare, GPCC - Centrum för personcentrerad vård, Andreas Fors, forskare, GPCC - Centrum för personcentrerad vård, Anette Larsson, forskare, GPCC - Centrum för personcentrerad vård, Kerstin Ulin, forskare, GPCC - Centrum för personcentrerad vård.

Almedalen: Tillsammans för en stark lärarprofession - hur bygger vi hållbar samverkan mellan akademi och skola?

Tid: 2016-07-05 kl 13:30

Evenemangstyp: Seminarium

Många för fram samverkan kring forskning och utbildning som nyckeln till en stark lärarprofession och hög kvalitet i lärarutbildningen. Hur stärker vi möjligheterna till reell samverkan, och vad kan vi lära från andra professioner?

Föreläsare: Håkan Sörman, vd, Sveriges Kommuner och Landsting Helena Sagar, lektor och lärare, Kungsbacka kommun Maria Jarl, ordförande, Lärarutbildningsnämnden, Göteborgs universitet Åsa Bergenheim, rektor, Karlstad universitet Elisabet Nihfors, dekan, Uppsala universitet Mia Rönn, 1: vice ordförande, Lärarförbundet Anders Lönn, politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet

SOM-seminarium i Almedalen

Tid: 2016-07-05 kl 15:00

Evenemangstyp: Seminarium

Seminarium om svenskarnas oro inför globala samhällsutmaningar, baserat på data från den senaste nationella SOM-undersökningen.

Föreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson, professor, SOM-institutet, Göteborgs universitet.
Sören Holmberg, seniorprofessor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Marie Demker, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Maria Solevid, fil dr, Undersökningsledare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet
Karl Ydén, fil dr, Universitetslektor, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet

Almedalen: Global oro ur svenskt perspektiv

Tid: 2016-07-05 kl 15:00

Evenemangstyp: Seminarium

Medborgare uttrycker större oro än någonsin inför vår tids stora globala utmaningar. Analyser av den senaste SOM-undersökningen illustrerar hur svenskarna påverkas av bland annat migrations- och säkerhetsfrågor.

Föreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson, professor, SOM-institutet, Göteborgs universitet. Sören Holmberg, seniorprofessor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet Marie Demker, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet Maria Solevid, fil dr, Undersökningsledare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet Karl Ydén, fil dr, Universitetslektor, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet

Almedalen: Nyckeln till ökad samhällsnytta - bättre koll på universitetens kunskapstillgångar

Tid: 2016-07-05 kl 16:30

Evenemangstyp: Seminarium

Forskningsresultat, mjukvara, databaser och uppfinningar. Det finns flera guldgruvor i form av kunskapstillgångar på svenska lärosäten. Hur kan vi kartlägga och nyttja kunskapstillgångarna så att Sverige kan stärka sin konkurrenskraft och klara samhällets utmaningar?

Föreläsare: Lena Hallengren, ordförande utbildningsutskottet (S) Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers Pasi Kangas, teknisk direktör, Sandvik Torbjörn Lundahl, program manager swedish national research program, Ericsson Christer Nylander, vice ordförande utbildningsutskottet (L) Ulf Petrusson, professor och föreståndare för Institutet för innovation och samhällsförändring, Göteborgs universitet Susanne Ås Sivborg, generaldirektör, PRV

Almedalen: Hur lyfter vi Sveriges testarenor och säkerställer att de blir internationellt konkurrenskraftiga?

Tid: 2016-07-06 kl 09:00

Evenemangstyp: Seminarium

I regeringens strategi ¿Smart Industri¿ är testarenor ett fokusområde. Från västsvenskt håll välkomnas satsningen och i regionen finns en rad goda exempel på hur testarenor fungerar framgångsrikt i praktiken. Men hur kommer det konkreta stödet till svenska testarenor att se ut från nationellt håll?

Föreläsare: Eva Lindström, statssekreterare, Näringsdepartementet Lars Börjesson, ansvarig forskningsinfrastrukturer, Chalmers Magnus Lundin, vd, SISP Ödgärd Andersson, vp, Ericsson Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren, Moderator

Almedalen: Demens kan förebyggas - vem betalar?

Tid: 2016-07-06 kl 10:30

Evenemangstyp: Seminarium

Demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom kostar samhället 40 miljarder kronor årligen och utgör ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga. Ny forskning visar att demens kan förebyggas. Hur ska kunskaperna omsättas i praktiken och vem ska betala?

Föreläsare: Ingmar Skoog, professor, föreståndare, AgeCap vid Göteborgs universitet Anders Wimo, adjungerad professor, Karolinska Institutet Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden Anders Palmgren, journalist, publicist Madeleine Harby Samuelsson (S), statssekreterare Jenny Petersson, moderaternas äldreansvariga

FN:s 17 hållbarhetsmål kan förändra världen. Men vad krävs?

Tid: 2016-07-07 kl 10:30

Evenemangstyp: Seminarium

FN:s Agenda 2030 kan transformera vår värld. Men det kräver beteendeförändringar, policys och tekniska lösningar. Hur tar vi tillvara på all den potential som finns? Med engagemang, banbrytande samarbeten och hårt arbete kan vi skapa djupa, hållbara förändringar som är nödvändiga för vår framtid.

Almedalen: Vem får plats i högskolan? Konsten att utforma ett tillträdessystem

Tid: 2016-07-07 kl 10:30

Evenemangstyp: Seminarium

Att föreslå hur bestämmelserna för antagning till högskolan ska utformas är en stor utmaning. Vid seminariet diskuteras möjligheter och utmaningar i att föreslå ett öppnare och enklare system för tillträde än idag.

Föreläsare: Jörgen Tholin, regeringens särskilde utredare Sigbritt Karlsson, rektor, Högskolan i Skövde Per Fagrell, Teknikföretagen Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO Caroline Sundberg, ordförande, Sveriges förenade studentkårer (SFS)

Almedalen: Kan våldsbejakande extremism motverkas med klassisk socialpedagogik?

Tid: 2016-07-07 kl 16:30

Evenemangstyp: Seminarium

Ett effektivt, förebyggande arbete från exempelvis polis, lärare och socialarbetare lyfts fram som avgörande för att stävja rekryteringen av unga till våldsbejakande extremism. Men under vilka förutsättningar bedrivs detta arbete idag och hur borde det utföras?

Föreläsare: Christer Mattsson, tf. föreståndare, Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet Zan Jankovski, lokal samordnare mot våldsbejakande extremism, Göteborgs kommun Camila Salazar Atias, verksamhetsansvarig, Fryshuset Jenny Sonesson, krönikör och debattör, Dagens Samhälle Christina Kiernan, verksamhetsspecialist, NOA Polisen Björn Linnell, moderator

Kan populärvetenskap öka intresset för forskning?

Tid: 2016-07-07 kl 18:00

Evenemangstyp: Debatt

Forskning måste spridas till samhället för att kunna göra verklig nytta. En nyckel för att sprida kunskapen är att göra forskningsresultat tillgängliga, till exempel genom publika aktiviteter. Vad mer kan göras för att skapa förståelse och väcka intresse för forskningens betydelse i aktuella frågor?

Föreläsare: Lena Pareto, docent i informatik, Högskolan Väst Lena Mårtensson, professor i omvårdnad, Högskolan i Skövde Jörgen Tholin, universitetsdirektör och moderator samt, Göteborgs universitet Anita Pettersson, docent i resursåtervinning, Högskolan i Borås Peter Fröst, konstnärlig professor, Chalmers tekniska högskola Maria Jarl, doktor i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet

Almedalen: Allla talar om snabbspår för nyanlända - men vad menar de?

Tid: 2016-07-08 kl 09:00

Evenemangstyp: Seminarium

Allt ska gå så himla fort, men det går ju inte att forcera validering av utländsk utbildning, språkinlärning och integration i det svenska samhället. Eller?

Föreläsare: Henrik Sjövall, ansvarig för kompletteringsutbildningar, Göteborgs universitet Pernilla Hultberg, ansvarig för kompletteringsutbildningar, Göteborgs universitet Helena Lindholm, prorektor, professor i freds- och konfliktforskning, Göteborgs universitet Eva Karklins, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen

Almedalen: A party with toxic cocktails?

Tid: 2016-07-08 kl 12:00
Plats: Visby, Strandvägen, H542

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Almedalen: A party with toxic cocktails? How hazardous are chemical mixtures and what can we do about it?

Tid: 2016-07-08 kl 12:00

Evenemangstyp: Seminarium

We find hundreds of toxic chemicals in our environment, our water, even our blood. What do we know about the hazard of these chemical cocktails? And what can we do about it? Let¿s discuss with academia, industry, civil society and politicians on how to move forward towards a non-toxic environment.

Föreläsare: Thomas Backhaus, Professor, Dep. of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg Jessica Coria, Associate professor, Dep. Of Economics, University of Gothenburg Åsa Arrhenius, PhD, Dep. of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg Mikael Karlsson, President, European Environmental Bureau Lena Lundberg, IKEM Emma Nohrén, Riksdagsledagmot, Miljöpartiet

Liefestival Gunnebo Slott

Tid: 2016-07-12 kl 10:00

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Gunnebo slott anordnar för första gången en liefestival 2016. Arrangemanget vänder sig både till allmänheten och branschen, både till nybörjaren och den erfarne slåtterkarlen/kvinnan. Anmälan till Liefestivalens kurser/workshops eller frågor och kontakt: Gunnebo Slott, Tel: 031 - 334 16 00 | kontakt@gunneboslott.se

Föreläsare: Mats Rosengren

Summer Science Camp

Tid: 2016-08-01 kl 09:00
Plats: Lovéncentret Tjärnö, 452 96 Strömstad

Evenemangstyp: Skolaktivitet

Under fem dagar i augusti får 20 gymnasieelever prova på att arbeta som forskare, det vill säga att utifrån en vetenskaplig frågeställning lösa ett vetenskapligt problem.

Välkomstarrangemang för nya naturvetarstudenter 2016

Tid: 2016-08-16 kl 13:00

Evenemangstyp: Invigning

Alla nya studenter som läser vid Naturvetenskapliga fakulteten hälsas välkomna till universitetet. Missa inte chansen att få bekanta dig med kåren, ämnesgrupperna och studentföreningarna, samt få veta mer om utlandsstudier och evenemanget Student Göteborg.

GÖTEBORGS DANS- OCH TEATERFESTIVAL - Arkadi Zaides: Archive

Tid: 2016-08-23 kl 17:30
Plats: Artisten, Fågelsången 1

Evenemangstyp: Föreställning

Koreografen Arkadi Zaides gästar Dans- och teaterfestivalen med sin uppmärksammade dansföreställning Archive, baserad på dokumentära videoinspelningar som skildrar konflikter på Västbanken.

Öppet hus på Jonsereds herrgård

Tid: 2016-08-27
Plats: Jonsereds herrgård, William Gibsons väg 21

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Den 27 augusti är det Öppet hus med kaffeservering på Jonsereds herrgård. Det blir även diverse aktiviteter i och runt Jonsereds trädgårdar denna dag. För information om öppettider hänvisas till Partille kommuns hemsida - www.partille.se Fri entré!

Grusworkshop Gunnebo Slott

Tid: 2016-09-13 kl 10:00
Plats: Gunnebo slott

Evenemangstyp: Workshop

Vi får tillfälle att diskutera olika metoder, redskap och problem samt prova på både historiska samt nutida redskap och skötselregimer.

Research on Immigration and Labor Market Integration

Tid: 2016-09-15 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarium

We have recently seen large inflows of immigrants to many countries in Europe. A crucial question is whether immigrants can get a job or remain inactive. Against this background and given what we already know about immigrants' employment opportunities, this seminar will attempt to identify the most urgent issues for research to address. It focuses on the experiences from Germany, Norway, Denmark and Sweden.

Heldagsworkshop kring personcentrerad vård

Tid: 2016-09-26 kl 09:30
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3 - Birgit Thilander

Evenemangstyp: Workshop

Bokning sker via länk, se nedan. Workshopen vänder sig till dig som vill veta mer om Personcentrerad vård och omsorg och hur det i praktiken kan gå till att utveckla verksamheten mot ökad personcentrering.

Föreläsare: Inger Ekman, Centrumföreståndare, GPCC, Professor Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Catarina Wallengren, Koordinator Utbildning och Implementering, GPCC, Forskare Sahlgrenska Akademin, Mats Gustafsson, Verksamhetsöverläkare, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Jesper Hök, Vd, GPCC Implement, Göteborgs Universitet.

Livsstil och minne när vi åldras

Tid: 2016-09-27
Plats: Samvetet, Sprängkullsgatan 19

Evenemangstyp: Lunchföreläsning

Föreläsare: Linda Hassing, Psykologiska institutionen

Prydnadsplanteringsworkshop Waldemarsudde

Tid: 2016-09-29 kl 09:00
Plats: Waldemarsudde

Evenemangstyp: Workshop

Föreläsare: Marina Rydberg, Karin Person

Leverdagarna i Göteborg och det 12e Rolf Olsson-symposiet

Tid: 2016-09-29 kl 12:00
Plats: Stadsmuseet i Göteborg

Evenemangstyp: Konferens

Årets möte kommer att fokusera på både akut och kronisk leversjukdom. I den första delen akut leversjukdom som följd av t.ex. hepatit B-infektion och Wilsons sjukdom, med inbjuden eminent föreläsare till Rolf Olssons Minnesföreläsning från Wilsoncentret i Paris, Dr Aurelia Poujois.

"Tänka som en forskare" - fortbildning för lärare

Tid: 2016-09-30 kl 09:00
Plats: Tjärnölaboratoriet, 452 96 Strömstad

Evenemangstyp: Kurs/utbildning

På forskningsstationen på Tjärnö: "Tänka som en forskare" - fortbildning för lärare

LET'S MOBILIZE: WHAT IS FEMINIST PEDAGOGY?

Tid: 2016-10-12 kl 18:00
Plats: Akademin Valand, Vasagatan 50

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Som avslutning på vårt 150-årsjubileum anordnar Akademin Valand en mobilisering av feministisk pedagogik, 12-14 oktober 2016. Genom reflektioner, föreläsningar och samtal kommer mobiliseringen att tydliggöra vad feministisk pedagogik kan innebära och hur förändring implementeras.

Fönster mot naturvetenskap

Tid: 2016-10-17 kl 09:00

Evenemangstyp: Skolaktivitet

Under Fönster mot naturvetenskap besöker gymnasieelever i årskurs 3 Göteborgs universitet för att göra laborationer, lyssna på populärvetenskapliga föreläsningar och få studieinformation.

Makt och inflytande i arbetslivet

Tid: 2016-10-18 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarium

Makt och inflytande i arbetslivet är titeln på en under år 2016 utkommen bok. I denna diskuterar en rad författare svårigheter och möjligheter för människor på våra arbetsplatser att kunna påverka sina anställningsförhållanden och arbetsvillkor. Man tar också upp den förändrade situationen för arbetslivsforskningen. Vid det här seminariet kommer några av författarna att presentera sina bidrag till boken.

Inspirationsdag för studievägledare

Tid: 2016-10-19 kl 09:00
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - Lilla hörsalen

Evenemangstyp: Kurs/utbildning, Konferens, Temadag

Inspirationsdag för studievägledare i skolor, i vuxenutbildning och folkhögskolor med fokus på Humanistiska fakultetens utbildningar.

Föreläsare: Studievägledare vid Hummanistiska fakulteten, Lena Martinsson, professor i genusvetenskap med flera

NordiCHI'16

Tid: 2016-10-23
Plats: Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5, Göteborg

Evenemangstyp: Konferens

Institutionen för tillämpad IT vid Chalmers och Göteborgs universitet är värd för NordiCHI'16 - den 9:e nordiska konferensen om människa-datorinteraktion.

Women and Alcohol in Gothenburg (WAG)

Tid: 2016-11-23 kl 08:30
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1

Evenemangstyp: Konferens

WAG-projektet startade 1986 och har i 30 år bidragit till att få kunskap om kvinnors alkoholkonsumtion i sitt sociala sammanhang och dess koppling till hälsa. Detta vill vi fira genom att bjuda in till en heldagskonferens med intressanta föreläsningar om nya resultat från pågående studier i WAG-projektet.


Sida 20 av  

Lägg till evenemang

Har du information om ett evenemang på Göteborgs universitet?

Lägg in det i kalendern!

Kalendern på Göteborgs universitets startsida visar öppna evenemang som riktar sig till en bred allmänhet.
Har du ett evenemang som platsar i den öppna kalendern, hör av dig till redaktionen.

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?