Till startsida
Webbkarta
An error occurred: javax.servlet.jsp.JspTagException: Current slot is not a valid slot [20>7]

Kalendarium

HND symposium med personcentrerad vård

Tid: 2015-10-07 kl 11:00
Plats: Stockholm Waterfront

Evenemangstyp: Konferens extern

Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora kroniska folksjukdomar som alla bidrar till att hjärtkärlsjukdom fortfarande är Sveriges vanligaste dödsorsak. Antalet patienter som har två eller tre av dessa diagnoser ökar markant och de behöver en mer samordnad och personcentrerad vård.

Föreläsare: Från GPCC: Kerstin Ulin, leg sjuksköterska, med dr och lektor inom vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Övriga samt program se länk nedan.

Global Challenges - Living a global life

Tid: 2015-10-07 kl 15:00
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1 - Torgny Segerstedtsalen

Evenemangstyp: Seminarium

I enlighet med Göteborgs universitets Vision 2020 präglas universitetet av ett starkt samhällsansvar och ett globalt engagemang, och strävar efter att utbilda demokratiska samhällsmedborgare med respekt för grundläggande värden som mänskliga fri- och rättigheter. Som en del i det arbetet arrangerar universitetet från och med hösten 2015 seminarieserien Global Challenges.

Föreläsare: Jan Aart Scholte, professor i freds- och utvecklingsforskning

Rendezvous Avancez Vatten

Tid: 2015-10-08 kl 09:00
Plats: Chalmersska huset, Södra hamngatan 11, Göteborg

Evenemangstyp: Temadagar

Vatten - resurs, bristvara eller hot? Styrkeområde Samhällsbyggnad bjuder tillsammans med medarrangörer från Chalmers in till en mötesdag där akademi, företag och samhälle träffas på en neutral arena för att diskutera utmaningar och samverkan. Syftet är att forma nya forskningskonstellationer och stimulera nyttiggörande.

Sossio Perrotta - Disputationen är flyttad

Tid: 2015-10-09 kl 09:00

Evenemangstyp: Disputation

OBS! Disputationen är flyttat till februari 2016 - ny information kommer i början av 2016.

Lunch Bunch: Seeing the Invisible - How to Visualize Black Holes

Tid: 2015-10-09 kl 12:15

Evenemangstyp: Seminarieserie

Daniel Alamidi - Measurement of T1 relaxation time in lungs- Preclinical and clinical MRI applications to COPD

Tid: 2015-10-09 kl 13:00
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3 - Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiofysik

Beroendeproblem i relation till nedsatt funktion i hjärnans dopaminerga belöningssystem

Tid: 2015-10-09 kl 13:00
Plats: Psykologen, Haraldsgatan 1 - F1

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Coupling Genetic Addiction Risk and Dopamine Agonist Therapy to Achieve "Dopamine Homeostasis" and Neuroplasticity in Reward Deficiency Syndrome (RDS)

Föreläsare: About professor Kenneth Blum: His most important work was a 1990 study he co-led with Ernest Noble, the former director of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, showing that the dopamine D2 Receptor Taq 1 allele was correlated with alcoholism. Blum expanded his research of genes involved in brain reward circuitry. By the early 1980s there were many suggestions that alcoholism had genetic antecedents and a high heritability. This research stimulated further studies of gene associations. Though the press has called his finding the "alcoholic gene," Blum believed his work to be of broader scope, calling this gene a "reward gene" which covers other addictive behaviors including drug addiction, smoking, overeating, and pathological gambling. Later the concept of Reward Deficiency Syndrome (RDS) coined in 1996 by Blum as a new way to look at all addictive, obsessive and compulsive behaviors including substance and process addictions, personality and spectrum disorders.

CES Examensceremoni

Tid: 2015-10-09 kl 16:00
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

OPF-seminariet med Agnes Cornell & Anders Sundell

Tid: 2015-10-12 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarium

På seminariet i Offentlig politik och förvaltning (OPF) den 12 oktober presenterar Agnes Cornell och Anders Sundell uppsatsen: "Money Matters: Wages in Corruption Prevention".

Forskardag 2015

Tid: 2015-10-13 kl 13:30
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1 - Malmstensvåningen

Evenemangstyp: Temadag

Juridiska institutionens årliga forskardag.

Föreläsare: Inger-Johanne Sand, Honorary Doctor at School of Business, Economics and Law, Professor at Department of Public and International Law, Oslo University, Norway Eva-Maria Svensson, Professor at Department of Law, School of Business, Economics and Law Juha Karhu, Professor at Faculty of Law, University of Lapland, Finland Rolf Dotevall, Professor at Department of Law, School of Business, Economics and Law

Nordenskjöld Lecture med Dr. Zhisheng An: "Asian monsoon-arid environment changes linked to global climate inferred from the continental environmental scientific drilling program in China"

Tid: 2015-10-14 kl 11:00
Plats: Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 A - Nimbus

Evenemangstyp: Föreläsning

Nordenskjöld Lecture med Dr. Zhisheng An, State Key Laboratory of Loess and Quaternary Geology Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences.

Föreläsare: Dr. Zhisheng An

Personcentrerad vård genom hela vårdkedjan

Tid: 2015-10-15 kl 09:30
Plats: Bonnier Conference Centre, Stockholm

Evenemangstyp: Konferens extern

GPCCs Axel Wolf deltar på Dagens Medicins arrangemang, som ges i liknande form för tredje gången.

Föreläsare: Bl.a. GPCCs Axel Wolf.

Sean Bennet - Host and mirobiome factors in irritable bowel syndrome

Tid: 2015-10-15 kl 15:00
Plats: Sal: Tor Bjurström, Medicinaregatan 5

Evenemangstyp: Halvtidsseminarium

Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Jan Derks - Effectiveness of implant therapy in Sweden

Tid: 2015-10-16 kl 09:00
Plats: Odontologen, Medicinaregatan 12 A-G - F-sal 3

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för odontologi, Avd för parodontologi

Jenny Leonardsson: "Management of oak-rich mixed forests: conservation-oriented thinning and response of trees and shrubs"

Tid: 2015-10-16 kl 10:00
Plats: Zoologihuset, Medicinaregatan 18 A - Föreläsningssalen

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för filosofie doktorsexamen i naturvetenskap, inriktning biologi.

Disputation: Creating space for action - Supporting behaviour change by making sustainable transport opportunities available in the world and in the mind

Tid: 2015-10-16 kl 10:00
Plats: Virtual development laboratory, Hörsalsvägen 7A, Göteborg

Evenemangstyp: Disputation

Disputation-Helena Strömberg

Erik Werner: "Equilibrium statistics of channel-confined DNA"

Tid: 2015-10-16 kl 10:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för filosofie doktorsexamen i naturvetenskap, inriktning fysik.

Jonas Elmwall - Function of gelectin-3 and fragments thereof in neutrophil-mediated inflammation and Staphylococcus aureus infection

Tid: 2015-10-16 kl 12:00
Plats: Konferensrummet, plan 2, Mikrobiologen, Guldhedsgatan 10

Evenemangstyp: Halvtidsseminarium

Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Disputation Catarina Economou

Tid: 2015-10-16 kl 13:00

Evenemangstyp: Disputation

Catarina Economou försvarar sin avhandling "I svenska två vågar jag prata mer och så". En didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk. Fakultetsopponent: Professor Monica Axelsson, Stockholms universitet

Disputation, Catarina Economou

Tid: 2015-10-16 kl 13:00

Evenemangstyp: Disputation

"I svenska två vågar jag prata mer och så". En didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk"

Föreläsare: Fakultetsopponent: Professor Monica Axelsson, Stockholms universitet.

Partiforskningsseminarie med Jennifer White

Tid: 2015-10-20 kl 10:15

Evenemangstyp: Seminarium

På Partiforskningssemiariet den 20 oktober presenterar Jennifer White: Titel meddelas senare (på engelska).

V-Dem lunchseminarium med Richard Asante

Tid: 2015-10-20 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Workable or Unworkable? An Assessment of Proposals to Appoint Ministers from Outside Parliament, Ghana.

VOD-seminarium: Professor Hermann Schmitt. University of Manchester & University of Mannheim

Tid: 2015-10-20 kl 13:15

Evenemangstyp: Forskarseminarium

"Polarizing Without Politicizing: The Effect of Lead Candidates' Campaigns on Perception of the EU Democracy"

Rickard Ramhöj: slutseminarium

Tid: 2015-10-20 kl 15:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - G412

Evenemangstyp: Doktorandseminarium, Slutseminarium

Rickard Ramhöjs slutseminarium inom engelsk språkvetenskap vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna!

Föreläsare: Rickard Ramhöj

Fastighetsvärderingar och IPO-flöden

Tid: 2015-10-21 kl 15:15
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1 - Sal E44

Evenemangstyp: Seminarium

Olle Werlenius - Immune escape in chronic leukemia

Tid: 2015-10-22 kl 09:00
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3 - Sal: Arvid Carlsson

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Disputation: Fibre reinforced polymer materials in bridges: Decks, joints and sustainability

Tid: 2015-10-22 kl 10:00
Plats: Sal VG, Sven Hulthins gata 6 , Göteborg

Evenemangstyp: Disputation

Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2015)

Tid: 2015-10-22
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25

Evenemangstyp: Konferens

Torsdagen den 22 oktober är alla vid GU med intresse för undervisning och högskolepedagogisk forskning och utveckling välkomna till konferensen HKG 2015.

Näckrosseminarium - Ett digitalt campus

Tid: 2015-10-22 kl 13:00

Evenemangstyp: Seminarium

Om några år står Campus Näckrosen färdigt. Då finns inte bara en ny fysisk struktur för utbildningar och forskningsmiljöer. Då tillkommer också en ny digital miljö med delvis nya resurser, kompetenser, och möjligheter. Här ingår bland annat humanistiska fakultetens Centrum för digital humaniora - men också betydande resurser inom musik och konst samt digitala tjänster inom universitetsbiblioteket.

Föreläsare: Cecilia Lindhé.

Mahdi Hormozi: "Topics on Harmonic analysis and Multilinear Algebra"

Tid: 2015-10-22 kl 13:15

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för filosofie doktorsexamen i matematik.

Teresia Kling - Integrative network modeling of large multidimensional cancer datasets

Tid: 2015-10-23 kl 09:00
Plats: Sal: Waldemar Sjölander, Medicinaregatan 7A

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Disputation Andreas Ottemo

Tid: 2015-10-23 kl 13:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Kjell Härnqvistsalen, Hus A

Evenemangstyp: Disputation

Andreas Ottemo försvarar sin avhandling "Kön, kropp, begär och teknik. Passion och instrumentalitet på två tekniska högskoleprogram" Fakultetsopponent: Professor Eva Reimers, Linköpings universitet

Disputation: Abdul Rahim Nizamani

Tid: 2015-10-26 kl 13:15
Plats: Lindholmen, Forskningsgången 6, hus Patricia - Torg Grön

Evenemangstyp: Disputation

Abdul Rahim Nizamani försvarar sin avhandling Reasoning with Bounded Cognitive Resources.

Research Ethics: From Question Formulation to Publication

Tid: 2015-10-27 kl 10:00

Evenemangstyp: Doktorandseminarium

Karriärseminarium

Föreläsare: Jan Aart Scholte, profesor, Institutionen för globala studier

Ulf Lindström - Epidemiological studies of axial spondyloarthritis

Tid: 2015-10-27 kl 13:00

Evenemangstyp: Halvtidsseminarium

Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Forskning pågår!

Tid: 2015-10-28 kl 08:30

Evenemangstyp: Konferens

Konferensen vänder sig till dig som är verksam inom exempelvis förskola och skola/fritidshem, vuxenutbildning eller annan utbildningsverksamhet samt idrottsrörelsen och hälsosektorn och syftar till att ge dig som yrkesverksam inom dessa områden en inblick i den pågående forskning som vi bedriver inom just ditt verksamhetsfält.

Föreläsare: Forskare, lärare och doktorander vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

AFS med Kristen Kao

Tid: 2015-10-28 kl 10:15

Evenemangstyp: Forskarseminarium

På Allmänna forskningsseminariet (AFS) den 28 oktober presenterar Dr. Kristen Kao, statsvetenskapliga instituionen, GU: How Formal Electoral Institutions Shape Informal Distribution Patterns: Ethnic Clientelism.

Aline Umubyeyis - Intimate partner violence and its mental health and social implications for young adults in Rwanda; a population based study

Tid: 2015-10-29 kl 09:00
Plats: Hus 2, sal 2118

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för socialmedicin och epidemiologi

Joacim Näslund: "The Pace of Life of Juvenile Brown Trout - Inter- and Intra-individual Variation in Growth and Behaviour"

Tid: 2015-10-30 kl 10:00
Plats: Zoologihuset, Medicinaregatan 18 A - Föreläsningssalen

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för filosofie doktorsexamen i naturvetenskap, inriktning biologi.

Disputation: Anne Algers

Tid: 2015-10-30 kl 13:15
Plats: Lindholmen, Forskningsgången 6, hus Patricia - Torg Orange

Evenemangstyp: Disputation

Anne Algers försvarar sin avhandling Open Learning in Life Sciences - Studies of open educational resources in animal welfare and work-based learning in food science.

Heldagsworkshop kring personcentrerad vård (FULLBOKAD)

Tid: 2015-11-02 kl 09:30
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3

Evenemangstyp: Workshop

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) är ett tvärdisciplinärt forskningscentrum som utför explorativa och interventionsstudier om personcentrerad vård i en mängd olika hälso- och sjukvårdsmiljöer. Våra forskningsresultat fortsätter att visa positiva effekter som ökad patientnöjdhet och trygghet, kortare vårdtider och kostnadsbesparingar. Vi applicerar dessa resultat direkt in i implementerings-, innovations- och utbildningsarbete. Om du vill veta mer kring detta, boka in dig på vår workshop.

Föreläsare: Inger Ekman, Centrumföreståndare, GPCC, Professor Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Louise Danielsson, Forskare vid GPCC, Fysioterapeut, Närhälsan, Gibraltar Rehabmottagning, Göteborg Mats Gustafsson, Sektionschef/ Verksamhetsöverläkare, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Jesper Hök, projektledare, GPCC Implement, Göteborgs Universitet. Moderator under workshopen är Kerstin Ulin, forskare vid GPCC, lektor vid Institutionen för Vårdvetenskap, Göteborgs Universitet.

GPCC på Kvalitetsmässan: Träffa forskare och vårdpersonal i vår monter

Tid: 2015-11-03 kl 09:00
Plats: Svenska Mässan

Evenemangstyp: Mässa

Kom och träffa forskare och vård-, omsorgs- och rehab-personal i monter nummer B05:16 under hela Kvalitetsmässan. Här finner du information om personcentrerad vård och kan prata med oss som forskar om det och arbetar med det.

Föreläsare: Forskare från GPCC. Vård-, omsorgs- och rehab-personal.

V-Dem lunchseminarium med Carl-Henrik Knutsen

Tid: 2015-11-03 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Autocratic Elections: Stabilizing Tool or Force for Change?

GPCC på Kvalitetsmässan: Delaktighet eller partnerskap? Ett seminarium om patientdelaktighet.

Tid: 2015-11-04 kl 14:10
Plats: Svenska mässan, Mässans Gata 24

Evenemangstyp: Seminarium

Den nya patientlagen är utformad så att den syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja hens delaktighet och rätt att få vara informerad. Men många tycker att detta är otillräckligt, och vill att patienter och närstående ska få vara mer än bara delaktiga och informerade i vård och omsorg. Hur kan dessa önskningar tillmötesgås; vad händer om man går ett steg längre och arbetar i partnerskap med patienter och närstående? Och vad innebär det i så fall?

Föreläsare: Åsa Moberg, journalist och författare, närståenderepresentant, Kim Andersson, författare, föreläsare med patienterfarenhet, Anders Lönnberg, nationell samordnare för Life Science, med patienterfarenhet och Inger Ekman, professor, centrumföreståndare, GPCC.

GPCC på Kvalitetsmässan: Personcentrerad vård är framtiden

Tid: 2015-11-04 kl 16:00
Plats: Svenska mässan, Mässans Gata 24

Evenemangstyp: Samtal

Kort samtal om personcentrerad vård mellan Inger Ekman från GPCC och Sineva Ribeiro och Lisbeth Löpare Johansson från Vårdförbundet.

Föreläsare: Sineva Ribeiro o Lisbeth Löpare Johansson, Vårdförbundet, Inger Ekman, föreståndare för Centrum för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs Universitet.

GPCC på Kvalitetsmässan: Skapa en kultur med patienten som en aktiv partner. Ett seminarium om ledarskap för personcentrerad vård.

Tid: 2015-11-05 kl 13:10
Plats: Svenska Mässan

Evenemangstyp: Seminarium

Utgångspunkten i personcentrerad vård är att utgå från att alla människor som arbetar inom vård och omsorg är kapabla att ta ansvar för sig själva och sitt arbete. Men hur styr man en verksamhet som drivs av berättelser, lyssnade, överenskommelser och dokumentationer? Är det styrning underifrån, ovanifrån eller genom partnerskap? Det är en utmaning att leda en verksamhet som involverar patienten som aktiv partner och en del av vårdteamet.

Föreläsare: Medverkande: Emma Henriksson, ordförande Socialutskottet Göran Henriks, utvecklingsdirektör Qulturum, Jönköpings läns landsting Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef, Vårdförbundet Pia Rydell, verksamhetschef psykiatri/psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Catarina Wallengren, koordinator utbildning/implementering och forskare, GPCC

Olle Månsson - Anterior cruciate ligament reconstruction: long-term outcome in adults and adolescents. Clinical results, health-related quality of life, radiographic findings and bone mineral assessments

Tid: 2015-11-06 kl 09:00
Plats: Mölndalsaulan, V-huset, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi

Essays on Economic Determinants and Consequences of Political Institutions

Tid: 2015-11-06 kl 13:15

Evenemangstyp: Disputation

OPF-seminariet med Peter Munk Christiansen

Tid: 2015-11-09 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarium

På seminariet i Offentlig politik och förvaltning (OPF) den 9 november presenterar Peter Munk Christiansen uppsatsen: "The Paradox of Decorporatization. Why Less Corporatism Increases Inequality in Interest Group Access".

Licentiatseminarium: Therése Haglind

Tid: 2015-11-10 kl 13:00
Plats: sal BESK, plan 3 - Lindholmen, Forskningsgången 6, hus Patricia

Evenemangstyp: Licentiatseminarium

Therése Haglind lägger fram sin licentiatuppsats Digitalisering av gymnasieskolans verksamhet: tillgång och användning.

Stjärnornas energiproduktion - något för jorden?

Tid: 2015-11-11 kl 12:30
Plats: Älvstrandens bibliotek, Diagonalen 6, Göteborg

Evenemangstyp: Föreläsning

Under hösten 2015 bjuder Älvstrandens bibliotek på populärvetenskapliga lunchföreläsningar i samarbete med Chalmers. Andra onsdagen i varje månad blir det en akademisk kvart på Lindholmen. Forskare från Chalmers berättar i 15 minuter om sin forskning och svarar sedan på frågor från publiken. Fri entré. Biblioteket bjuder på kaffe.

Erik Thunström - Sleep apnea in cardiovascular disease - mechanisms and impact of treatment

Tid: 2015-11-13 kl 09:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Jonatan Oras - Stress-induced cardiomyopathy - clinical and experimental studies

Tid: 2015-11-13 kl 13:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesiologi och intensivvård

Global Week 2015 - Exhibit Hall

Tid: 2015-11-16 kl 08:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Foyer & Room 139

Evenemangstyp: Utställning

Exhibition during three full days

Global week 2015

Tid: 2015-11-16

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Global Week 2015 - Opening Event

Tid: 2015-11-16 kl 12:45
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Kjell Härnqvistsalen

Evenemangstyp: Föreläsning

The Opening of Global Week 2015 starts with a Short Welcoming by Vice Chancellor, Pam Fredman and Pro- Vice-Chancellor, Helena Lindholm, followed by a lecture and a panel.

Föreläsare: Moderator: Ulrika Knutson*, Journalist and Honorary Doctor at the Faculty of Arts. Speakers: Ingela Winter-Norberg, Programme Manager, Unit for Humanitarian Assistance, Sida. Panellists: Madelaine Seidlitz, Amnesty International, Senior legal advisor, Refugees, migrants and international law; Göran Larsson*, Professor, Department of Literature, History of Ideas and Religion*. *Speakers and panellists marked with an * are affilated with the University of Gothenburg.

Global Week 2015 - Overview of Human Migration Today: The Relation between Citizenship and Human Rights

Tid: 2015-11-16 kl 15:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Kjell Härnqvistsalen

Evenemangstyp: Föreläsning

Lecture: Overview of Human Migration Today: The Relation between Citizenship and Human Rights. Panel discussion.

Föreläsare: Moderator: Ulrika Knutson*. Panellists: Elisabeth Abiri, Senior advisor at Emerga Research and Consulting; Henry Ascher*, Senior lecturer at the Department of Public Health and Community Medicine and Consultant at Angered Hospital; Helena Holgersson*, Lecturer, Department of cultural sciences. *Speakers and panellists marked with an * are affiliated with University of Gothenburg.

Global week 2015 - The people that migrate and the migration industry

Tid: 2015-11-16 kl 16:30
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Kjell Härnqvistsalen

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Hur ser industrin kring migrationsströmmar ut? Vilka är människorna på flykt, vilka berättelser bär de på? Och hur skulle myndigheter bättre kunna hantera de migrationsströmmar vi ser idag?

Föreläsare: Anja Karlsson Franck, universitetslektor på Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet Jesper Bjarnesen, forskare vid Nordiska Afrika-institutet

Global week 2015 - Exhibition Opening: Listen to Me! New ways of working with adult education in Swedish and integration

Tid: 2015-11-16 kl 17:30
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Foyer

Evenemangstyp: Utställning

In this exhibition, immigrant parents used their newly learnt language skills to write about their fond memories of their home country and ideas about parenting in Sweden. Speaker: Lotten Zettenström, former cultural educator, MuSEA in Gothenburg

Global Week 2015 - Expressing Migration through Art and Personal Histories

Tid: 2015-11-16 kl 17:45
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Kjell Härnqvistsalen

Evenemangstyp: Föreläsning

The exile narrative is a growing genre within literature, film, photography and expressive arts.

Föreläsare: Moderator: To be confirmed. Speakers: Pooneh Rohi, Author; Klara Björk*, Lecturer and Linda Sternö*, Senior lecturer, Valand Academy together with project members, The Camera as Tool.

Global Week 2015 - Exhibit Hall

Tid: 2015-11-17 kl 08:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Foyer & Room 139

Evenemangstyp: Utställning

Exhibition during three full days

Global Week 2015 - The Migration Future Lab

Tid: 2015-11-17 kl 08:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Foyer & Room 139

Evenemangstyp: Workshop

This 3-day experimental workshop is set-up and designed by Business and Design Master students from HDK - School of Design and Crafts.

Föreläsare: Workshop leaders: Oriana Haselwanter and Ola Möller, HDK, with Business and Design Master students.

Global week 2015 - Migration ur ett ekonomiskt perspektiv

Tid: 2015-11-17 kl 09:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Seminar room: 134/135

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Ekonomiska effekter på, och olika positioner i, svensk arbetsmarknad. Samt olika migrationsflöden; internationellt perspektiv på drivkrafter bakom.

Föreläsare: JOAKIM RUIST, postdoc-forskare på Institutionen för nationalekonomi med statistik. KLARA ÖBERG, filosofie doktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. MICHELE VALSECCHI, postdoc-forskare på Institutionen för nationalekonomi med statistik. MARIA ERIKSSON BAAZ, universitetslektor på Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet och forskare vid Nordiska Afrika-institutet. ROBIN BIDDULPH, forskare vid Institutionen för ekonomi och samhälle

VOD-seminarium: Professor Åsa Von Schoultz, Mid Sweden University

Tid: 2015-11-17 kl 10:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Democratic ideals and policy domains

V-Dem lunchseminarium med Jeff Staton

Tid: 2015-11-17 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: The Democratic Virtues of Non-Compliance

Global week 2015, Education, Teaching and job market - What do they know? Mapping the knowledge of newly arrived pupils - a national project

Tid: 2015-11-17 kl 13:15
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, källarplan

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning, Öppen för allmänheten

When newly arrived pupils enter school, their knowledge needs to be surveyed and assessed in order to adapt the teaching in an appropriate way. How can we assure a benefit education for the new pupils? Speaker: Researchers and teachers from the Faculty of Education

Global week: Health care professionals in Sweden with qualifications from other countries

Tid: 2015-11-17 kl 14:15
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, Västra hamngatan 25

Evenemangstyp: Debatt, Föreläsning

There's a lack of health care professionals in the health care sector in Sweden. At the same time health care professionals with qualifications from other countries are unemployed. What are the obstacles here and how to overcome them?

Föreläsare: Henrik Sjövall, Professor and course leader for the complementary programme for doctors with qualifications from countries outside EU, Sahlgrenska Academy. Other speakers to be confirmed

Global week 2015, Education, Teaching and job market - Being "the Other" in a Swedish teacher training program

Tid: 2015-11-17 kl 15:15
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, källarplan

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning, Öppen för allmänheten

How is the racialized "Other" constructed, reconstructed or transcended by various agents in teacher training programs and educational practices. What does immigrant adults experience as they enter the teacher training program in Sweden? Speaker: Zahra Bayati, Senior lecturer, Dept of Education, Communication and Learning

Global Week 2015 - The Global Classroom

Tid: 2015-11-17 kl 16:15
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Kjell Härnqvistsalen

Evenemangstyp: Workshop

Föreläsare: Workshop leaders: Malin Gemzell and Christer Torstensson, The Swedish Council for Higher Education

Global Week 2015 - A Swedish Welfare State for All? Historically and today

Tid: 2015-11-17 kl 17:45
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Kjell Härnqvistsalen

Evenemangstyp: Föreläsning

Föreläsare: Gellert Tamas, Writer, journalist and documentary film maker.

Visual Forum 2015

Tid: 2015-11-18 kl 08:00

Evenemangstyp: Konferens

WELCOME TO SCANDINAVIA'S LEADING VISUALIZATION CONFERENCE Visual Forum is a meeting place for stakeholders in the field of visualization. Get the latest in visualization, be inspired and exchange knowledge. We want to contribute to innovation, new collaborations and strengthen visualization skills.

Global Week 2015 - Exhibit Hall

Tid: 2015-11-18 kl 08:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25

Evenemangstyp: Utställning

Exhibition during three full days

Global week 2015 - Nomads and Migrants. Displacements in Latin American Literature and Cinema

Tid: 2015-11-18 kl 09:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Room 138

Evenemangstyp: Föreläsning

A session about migrants' relations to their inner and outer world, and how this is rendered in film and literature

Föreläsare: Andrea Castro, Senior lecturer; Anna Forné, Senior lecturer; Leticia Gómez, Doctoral student; Fredrik Olsson, Lecturer. All four are based in the Department of Languages and Literatures.

Global Week 2015 - Interstellar (E)Migration - Space travelling and extra-terrestial colonization

Tid: 2015-11-18 kl 09:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Rum 134/135

Evenemangstyp: Föreläsning

Att resa i rymden och kolonisera andra himlakroppar har länge fascinerat människan. Varför är det så?

Föreläsare: Maria Sundin, institutionen för fysik; Andreas Johnsson, institutionen för geovetenskaper; Thommy Eriksson, institutionen för tillämpad informationsteknologi; Maria Nyström, Högskolan för design och konsthantverk

Global week 2015 - Migration inom EU; möjligheter och utmaningar

Tid: 2015-11-18 kl 13:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Kjell Härnqvistsalen

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Hur påverkar den fria rörligheten inom union välfärd, social service, arbetsmarknad?

Föreläsare: INGRID HÖJER (13:00), professor på Institutionen för social arbete, tillsammans med OKSANA SHMULYAR GRÉEN, universitetslektor på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. THOMAS ERHAG, (13:30), universitetslektor på Juridiska institutionen. KARIN ZELANO (14:15), doktoran på Statsvetenskapliga institutionen. CLAES HAGLUND (14:45),projektledare för Crossroads, Göteborg.

Global week 2015 - Information om möjligheter till studentmobilitet

Tid: 2015-11-18 kl 13:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - rum 134/135

Evenemangstyp: Föreläsning

Information om utbytesstudier och Minor Field Studies (MFS) för dig som är student på Göteborgs universitet.

Föreläsare: Beniamin Knutsson, lektor, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession; Lotta Huldén, internationell handläggare, Humanistiska fakulteten; Ilse Hakvoort, internationell koordinator, Utbildningsvetenskapliga fakulteten; Lina Nordin, internationell handläggare, Naturvetenskapliga fakulteten

Global Week 2015 - Getting Involved: People who Have Taken Action for Migrants and Human Rights

Tid: 2015-11-18 kl 16:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Kjell Härnqvistsalen

Evenemangstyp: Föreläsning

The lecture is followed by a panel. Lecture: Journalism and Human Dignity The correspondent Christian Catomeris tells stories the way he never told them before from Lampedusa, Tunisia, Greece, Turkey and Senegal. For instance, how journalism may use documentaries in order to give dignity back to forgotten migrants.

Föreläsare: Speaker: Christian Catomeris, Correspondent, SVT (Swedish public service television company) Moderator: Ann Ighe*, Lecturer, Department of Economic History Panelists: Desiree Chalmers, Interpreter, No person illegal; Amanda Peterson, Marketing Manager, Pantrarna - För upprustning av förorten; Sara Stendahl*, Senior lecturer, Department of Law and Rättspraktiken, Linda Sternö*, Academy Valand, The Camera as Tool.

Global Week 2015 - Getting involved: Art, Resistance and the Transgression of Borders

Tid: 2015-11-18 kl 18:30
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Kjell Härnqvistsalen

Evenemangstyp: Föreläsning

This session, which consists of four shorter presentations followed by discussions, will highlight how artistic work can depict flight and migration and at the same time evoke changes in both thought and action.

Föreläsare: Moderator: to be confirmed. Speakers: Khaled Harara*, Hip Hop artist, Academy of music and drama; Linda Karlsson Hammarfelt*, Lecturer, Department of languages and literatures; Jonas Simonson*, Senior lecturer, Academy of music and drama; Edgar Platen*, Professor, Department of languages and literatures.

Näckrosseminarium - Kreativt campus i kreativa kraftfält

Tid: 2015-11-19 kl 13:00

Evenemangstyp: Seminarium

Campus Näckrosen sträcker sig från kulturinstitutionerna på Götaplatsen till evenemangsstråket och den framväxande stora knutpunkten vid Korsvägen. Läget ger möjlighet till reflektion men gör det också möjligt för universitetet att bli en aktiv länk mellan de två platserna och bidra till Göteborgs och regionens utveckling. Med hjälp av de kompetenser och energier som lokaliseras till området kan en kritisk, konstnärlig och arkivisk "hub" bildas.

Föreläsare: Christer Gustafsson, Uppsala universitet (Visby)

Beijing+20

Tid: 2015-11-21 kl 11:00
Plats: Annedalseminariet, Seminariegatan 1 A

Evenemangstyp: Konferens

En tvådagars konferens med workshops och föreläsningar på teman som knyter an till Pekingplattformens tolv prioriterade områden.

Föreläsare: Christa Wichterich, Gertrud Åström, Lina Gálvez Muñoz, Maj-Britt Theorin, Thomas Ahlstrand

Partiforskningsseminarie med Matilde Millares

Tid: 2015-11-24 kl 10:15

Evenemangstyp: Seminarium

På Partiforskningssemiariet den 24 november presenterar Matilde Millares: Att välja välfärd : Politiska berättelser om valfrihet (på svenska).

Janina Konarska: "Climate regulation provided by urban greening - examples from a high latitude city"

Tid: 2015-11-27 kl 10:00
Plats: Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 A - Hörsalen

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för filosofie doktorsexamen i ämnet Naturvetenskap, inriktning naturgeografi.

Jennie Sjöhamn: "Human Aquaporins: production, characterization and interactions"

Tid: 2015-11-27 kl 13:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för filosofie doktorsexamen i ämnet Naturvetenskap, inriktning kemi.

Erik Elias - Intestinal adaption after Roux-en-Y gastric bypass surgery

Tid: 2015-12-01 kl 09:00
Plats: Plats: meddelas senare

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning

V-Dem lunchseminarium med Carlos Gervasoni

Tid: 2015-12-01 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Varieties of Subnational Democracy: Measuring the Dimensions of Political Regimes through an Expert Survey in the Argentine Provinces and Mexican States.

Person-centred long-term care; the role of the registered nurse

Tid: 2015-12-02 kl 13:00
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3 - Birgit Thilander

Evenemangstyp: Seminarium

Seminariet ges på engelska. Mer information kommer inom kort. Fika serveras. Anmälan krävs. Meddela om du har matallergier.

Föreläsare: Dr. Kirsten Corazzini is an Associate Professor in the Duke University School of Nursing, and a Senior Research Fellow at the Center for the Study of Aging and Human Development at Duke University. As a Fulbright Schuman Scholar during the autumn/fall of 2015, she will be collaborating with Professor Julienne Meyer, CBE, PhD, RN, RNT, City University London, and Professor Inger Ekman, PhD, RN, University of Gothenburg Centre for Person-centred Care GPCC , to compare how registered nurses in the United Kingdom and Sweden accomplish person-centered long-term care with care teams, and the regulatory structures that relate to these practices. Read more about Kirsten at: http://fulbright.org.uk/about/meet-our-fulbrighters/kirsten-corazzini/1115 Read more about the prestigious Fulbright Scholarship Programme at: http://fulbright.org.uk/about/what-we-do Läs mer om det prestige-fyllda Fulbright-stipendendiet på: http://fulbright.org.uk/about/what-we-do

Jörgen Westerståhl Lecture

Tid: 2015-12-02 kl 13:00

Evenemangstyp: Föreläsning

Statsvetenskapliga institutionen bjuder in till en spännande föreläsning med Jane Mansbridge, Adams Professor of Political Leadership and Democratic Values, Harvard University.

Föreläsare: Jane Mansbridge, Adams Professor of Political Leadership and Democratic Values, Harvard University.

Hur människan hackade ekosystemet

Tid: 2015-12-09 kl 12:30
Plats: Älvstrandens bibliotek, Diagonalen 6, Göteborg

Evenemangstyp: Föreläsning

Under våren 2015 bjuder Älvstrandens bibliotek på populärvetenskapliga lunchföreläsningar i samarbete med Chalmers. Andra onsdagen i varje månad blir det en akademisk kvart på Lindholmen. Forskare från Chalmers berättar i 15 minuter om sin forskning och svarar sedan på frågor från publiken. Fri entré. Biblioteket bjuder på kaffe.

Disputation, Karin Kittelmann Flensner

Tid: 2015-12-11

Evenemangstyp: Disputation

Karin Kittelmann Flensners:s disputation

V-Dem lunchseminarium med Anna Lührmann

Tid: 2015-12-15 kl 12:00

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Title: Electoral Manipulation and Regime Legitimacy.

Näckrosseminarium - Konstnärligt Campus: Göteborg-Zürich tur och retur

Tid: 2016-01-19 kl 13:00

Evenemangstyp: Seminarium

I september 2014 invigdes konsthögskolan Toni Areal i Zürich West. Där samlades konstutbildningar från 35 olika platser i Zürich och Winterthur i en industribyggnad som designats om för att passa samtliga konstarter.

Föreläsare: Professor Hansuli Matter (design, arkitektur) och Campus Tonis administrativa chef Matthias Schwarz, Zürichs konstuniversitet.

Studentdagen Hållbarhet

Tid: 2016-02-09 kl 09:00
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25

Evenemangstyp: Hållbar utveckling, Temadag


Sida 20 av  

Lägg till evenemang

Har du information om ett evenemang på Göteborgs universitet?

Lägg in det i kalendariet!

Kalendern på Göteborgs universitets startsida visar öppna evenemang som riktar sig till en bred allmänhet.
Har du ett evenemang som platsar i den öppna kalendern, hör av dig till redaktionen.

Till sidans topp