Till startsida
Webbkarta
An error occurred: javax.servlet.jsp.JspTagException: Current slot is not a valid slot [20>6]

Kalendarium

NordiCHI'16

Tid: 2016-10-23
Plats: Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5, Göteborg

Evenemangstyp: Konferens

Institutionen för tillämpad IT vid Chalmers och Göteborgs universitet är värd för NordiCHI'16 - den 9:e nordiska konferensen om människa-datorinteraktion.

LETSymposium on Mental health and technology

Tid: 2016-10-24 kl 09:00
Plats: Hotel 11, Eriksberg, Göteborg

Evenemangstyp: Symposium

Välkommen till ett LETStudio symposium på temat Mental health and technology. Observera att presentationerna hålls på engelska och att deltagande kräver föranmälan.

Brännpunkt Europa: What's really happening?

Tid: 2016-10-24 kl 12:15
Plats: Sappören, Sprängkullsgatan 25

Evenemangstyp: Föreläsning

Brännpunkt Europa: What's really happening?

The Interaction between WTO Law and Other Elements of Public International Law

Tid: 2016-10-24 kl 17:30
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1 - Trollerummet, hus A, plan 6

Evenemangstyp: Seminarium

Inaugural seminar with James Flett, Legal Services, European Commission

Föreläsare: James Flett, Legal Services, European Commission

Sabina Siebert: Trust, distrust and secrecy in secret organisations

Tid: 2016-10-25 kl 12:00
Plats: Övre Fogelbergsgatan 6, Göteborg - Konferensrummet, Gothenburg Research Institute

Evenemangstyp: Seminarium

The literature on organizational trust suggests that trust is necessary for functioning of most, if not all, organizations. In their paper Sabina Siebert and Barbara Czarniawska discuss the issue of distrust in organizations, and analyze the most extreme example of a "distrustful" organization - the secret service organization.

Föreläsare: Sabina Siebert, visiting professor of Management from University of Glasgow, UK. Barbara Czarniawska, professor at Gothenburg Research Institute

Brännpunkt Europa: EU & Russia - Energy Security

Tid: 2016-10-25 kl 12:15
Plats: Dragonen, Sprängkullsgatan 19

Evenemangstyp: Föreläsning

Brännpunkt Europa: EU & Russia - Energy Security

Bortom gänget

Tid: 2016-10-25 kl 12:15
Plats: Samvetet, Sprängkullsgatan 19

Evenemangstyp: Lunchföreläsning

Föreläsare: Thorbjörn Forkby och Jari Kousmanen, Institutionen för socialt arbete

Martin Lindgren - Fysisk aktivitet i ett livstidsperspektiv

Tid: 2016-10-25 kl 15:00
Plats: Föreläsningssalen, Studentcentrum, Plan 2, Centralkliniken, Östra sjukhuset

Evenemangstyp: Halvtidsseminarium

Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin

Levande frågelådan för årskurs 5

Tid: 2016-10-26 kl 09:00
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A

Evenemangstyp: Skolaktivitet

Är dina elever nyfikna? Har de kluriga frågor om naturvetenskapliga fenomen? Ta chansen och låt dem ställa frågorna direkt till våra forskare!

Grus i det världsekonomiska maskineriet - Framtidsutsikter och konsekvenser för Sverige och svenska företag

Tid: 2016-10-26 kl 13:15
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1 - Malmstensalen, Handelshögskolan, Vasagatan 1

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Det råder en ovanligt stor osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen i världen, EU och därmed även Sverige. Tillväxten är låg i de flesta länderna i västvärlden och det finns de som menar att vi är inne i en långsiktig stagnationsfas. Kina och andra tillväxtmarknader som tidigare bidragit starkt till den globala tillväxten har strukturella problem. Konflikterna i Mellanöstern ser inte ut att avta och osäkerheten om EU:s framtid har ökat. Varför kommer inte världsekonomin igång? Är de låga råvarupriserna inklusive oljepriset här för att stanna? Finns det nya tillväxtmarknader? Hur ser framtidsutsikterna ut för svenska företag och svensk ekonomi? Vad bör svenska politiker göra? Är helikoptersläpp av pengar för att öka efterfrågan och inflationen en lösning? Detta är några frågor som Prins Bertil seminariet kommer att belysa och diskutera.

Föreläsare: MEDVERKANDE I PROGRAMMET

- Lena Sellgren, chefsekonom, Business Sweden
Potential och utmaningar för Sverige och svenska företag

- John Hassler, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet, gästprofessor vid Handelshögskolan och f.d. ordförande för Finanspolitiska rådet
Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

- Rohini Somanathan, professor i nationalekonomi, Delhi School of Economics och gästprofessor vid Handelshögskolan
Technology and economic growth in India

- Andreas Wallström, chefsanalytiker, Nordea
Hur ser finansmarknaden på den ekonomiska utvecklingen framöver?

Press Play

Tid: 2016-10-26 kl 14:30
Plats: HDK, Kristinelundsgatan 6-8

Evenemangstyp: Föreläsning

Elisa van Joolen (NED) utgår från hennes pågående forskningsprojekt, 11 "x17", där hon undersöker och utmanar modeindustrins rådande värdesystem och föreslår nya produktionsmetoder. En föreläsning om att ta initiativ, att hitta nya sätt att samarbeta och om att skapa i en övermättad (mode)värld.

Föreläsare: Elisa van Joolen

Är framtiden i Hammarkullen?

Tid: 2016-10-26 kl 17:00

Evenemangstyp: Seminarieserie

Lokal: Foajén, Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12. Seminarieserien Mellanrum.

Exploiting justice. Processes, Performances and Politics - ett multi/interdisciplinärt symposium

Tid: 2016-10-27 kl 12:00
Plats: E 44, Malmstenssalen, och Hyllan, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Göteborg

Evenemangstyp: Seminarium

På detta symposium avser vi fördjupa förståelsen av rättvisa genom att undersöka hur rättvisa förhåller sig till genus, social utsatthet/fattigdom liksom till andra synsätt och kontexter. Fem huvudteman kommer att utforskas: migration, utbildning, hälsa, historieskrivning och staden som plats för (o)rättvisa. Dessa teman kommer att behandlas ur genusperspektiv av multidisciplinära forskargrupper. Paneldiskussion, stadsvandring, film, konst och en historisk utställning är några av de medel som kommer användas för att bruka och bråka med rättvisa som begrepp, föreställning, praktik, retorik, politisk och juridisk norm, med inflytande på praktiskt taget allt. Utformningen av diskussionerna varierar.

Symposium om rättvisa, genus och social utsatthet/fattigdom

Tid: 2016-10-27 kl 12:00
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1

Evenemangstyp: Symposium

Symposiet syftar till att fördjupa förståelsen av rättvisa genom att belysa hur rättvisa förhåller sig till genus, social utsatthet/fattigdom liksom till andra synsätt och kontexter. Fem huvudteman kommer att utforskas: migration, utbildning, hälsa, historieskrivning och staden som plats för (o)rättvisa. Dessa teman kommer att behandlas ur genusperspektiv av multidisciplinära forskargrupper.

En timme på Pedagogen: Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan

Tid: 2016-10-27 kl 17:00

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten, Öppen Föreläsning

En del av höstens populärvetenskapliga serie på Pedagogen

Föreläsare: Universitetslektor Catarina Player-Koro, institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Fördrivna, dissidenter och ankomna - exempel på migration i den aktuella svenska och tyskspråkiga litteraturen

Tid: 2016-10-28
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - H524

Evenemangstyp: Gästföreläsning, Seminarium forskningsprofil

Öppen gästföreläsning och profilseminarium inom Transkulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna!

Föreläsare: Mats Almegård är kulturjournalist och fil dr i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning. Han skriver regelbundet för tidningar som Dagens Nyheter, Vi läser och Modern Psykologi. Mats är programledare för den litterära samtalsserien Release Me på Kulturhuset i Stockholm och driver podcasten Text+1.

Åsa Ståhl/Kristina Lindström + guests: Emeli Höcks & Nils Bengtsson Blomstrand

Tid: 2016-10-28 kl 13:00
Plats: HDK, Kristinelundsgatan 6-8

Evenemangstyp: Föreläsning

Föreläsare: Kristina Lindström Åsa Ståhl Emeli Höcks Nils Bengtsson Blomstrand

Nordenskjöld Lecture med professor Gina Mills

Tid: 2016-10-31 kl 15:00
Plats: Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 A - Nimbus

Evenemangstyp: Föreläsning

Nordenskjöld Lecture med professor Gina Mills, Centre for Ecology & Hydrology, Natural Environment Research Council, Bangor, Storbritannien: "The hidden threat to global food security from ozone pollution".

Föreläsare: Professor Gina Mills

Hälso- och sociala effekter av cannabis

Tid: 2016-11-01 kl 13:00
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A

Evenemangstyp: Konferens extern

Inbjudan till halvdagskonferens om Hälso- och sociala effekter av cannabis

Text och musik: Laleh!

Tid: 2016-11-01 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Sjöströmsalen A301

Evenemangstyp: Konsert

Varje termin tolkar improvisationsstudenterna kända musikskapare. Tidigare år har bl a Håkan Hellström och Joni Mitchell stått i centrum, denna gång är det Lalehs sånger som kommer att framföras i fria, våghalsiga och kärleksfulla tolkningar.

Musik till lunch: Eine kleine Nachtmusik

Tid: 2016-11-02 kl 12:15
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Ohlinsalen, B301

Evenemangstyp: Konsert

Maurice Ravel: Introduction et Allegro Dmitrij Sjostakovitj: Pianotrio nr 2 Wolfgang Amadeus Mozart: Eine kleine Nachtmusik

Cooperation in education between a Norwegian university and universities in Ukraine

Tid: 2016-11-02 kl 13:00
Plats: Övre Fogelbergsgatan 6, Göteborg - Konferensrummet, Gothenburg Research Institute

Evenemangstyp: Seminarium

The education has primarily dealt with a comprehensive executive education. Further, cooperation regarding education at the master-level has started and plans regarding cooperation in education at the PhD-level and in research are in progress.

Föreläsare: Anatoli Bourmistrov

Det mekaniske åndedrett (Den mekaniska andningen)

Tid: 2016-11-02 kl 15:00
Plats: HDK, Kristinelundsgatan 6-8

Evenemangstyp: Föreläsning

Bildkonstnären Gunvor Nervold Antonsen behandlar textilcollage, skulpturer och målningar i ett experimentellt och personligt tillvägagångssätt. Föreläsningen hålls på norska med ett stort bildmaterial.

Indikonsert

Tid: 2016-11-02 kl 18:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Schildknechtteatern, D301

Evenemangstyp: Konsert

Individuella programmet presenterar allt från fria improvisationer på saxofon till ställningstagande rap, som i sin tur möter elektronik och röst vilket sedan växlar över till väggar av sound och noise för att därefter vakna i ett ackord från en ensam gitarr, en röst - allt tillsammans i en konsert som vill omfamna sin publik. Medverkande: Felix Hjortstam, Adrian Sellius, Francesca Vincentie, Petter Ekelund, Khaled Harara och Johan Weber.

Urban Spirit

Tid: 2016-11-03 kl 19:00
Plats: Betlehemskyrkan, Erik Dahlbergsgatan 11B, 411 26 Göteborg

Evenemangstyp: Konsert

Sakralt möter sekulärt i denna konsertserie med årskurs tre från improvisations- och världsmusikprogrammen. I olika ensembleformer får studenterna här utforska kyrkorummets speciella akustik.

Bildperspektiv på kultur, estetik och lärande

Tid: 2016-11-04 kl 13:00

Evenemangstyp: Föreläsning

I Tarja Karlsson Häikiös docentföreläsning behandlas bildens betydelse i relation till olika kunskapsområden, men också som ett väsentligt verktyg för forskning. Några av dessa är praxisnära forskningsområden gällande främst ämnesområdena bildpedagogik men också bild och visuell kultur i relation till barnkultur, estetiska lärprocesser och lärande utifrån konstnärlig gestaltning.

Föreläsare: Tarja Karlsson Häikiös

Årets Cassirer-föreläsning: Robert Pfaller - Symbolic Forms, Symbolic Orders

Tid: 2016-11-04 kl 16:00

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Varmt välkomna till 2016 års föreläsning till Ernst Cassirers minne! Fredagen den 4 november gästas vi av Robert Pfaller, professor i filosofi och kulturvetenskap vid Kunstuniversität Linz.

The ecosystem approach in ocean planning and governance

Tid: 2016-11-07 kl 09:30
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1 - B33

Evenemangstyp: Konferens

The Faculty of Law and its Ocean Group is hosting a conference that brings together leading researchers from law and other disciplines to discuss how an ecosystem approach can be applied to marine planning and governance. Due to the various, and varying, features and complexities of both ecosystems and legal/administrative systems the effective implementation in practice of the ecosystem approach can be quite challenging. The conference aims to explore these challenges and look for good examples of the bridging or integration of the forces/logics that govern ecosystems and legal/administrative systems respectively.

Föreläsare: Some of the lecturers are: Sue Kidd, Senior lecturer, School of Environmental Sciences, Liverpool, UK; David Fluharty, Associate Professor, School of Marine and Environmental Affairs, University of Washington, USA; Frank Maes, Professor, Faculty of Law, Ghent University, Belgium; Rosemary Rayfuse, Professor, University of New South Wales, Australia.

Sluta skjuta upp!

Tid: 2016-11-07 kl 16:15
Plats: Olof Wijksgatan 6 (Gamla Hovrätten) - T219

Evenemangstyp: Workshop

Skjuter du på saker som du egentligen borde ta itu med? Ägnar du tid åt att städa/surfa/ringa kompisar istället för att plugga till tentan?

Föreläsare: Maria Wängqvist, forskare på Psykologiska institutionen och PTP-psykolog på Akademihälsan

Litterär salong: Två författarlegender

Tid: 2016-11-07 kl 18:00

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Julia Nyberg (Euphrosyne) och Anne Charlotte Leffler fick ett stort genomslag i Sverige. Detta ledde inte automatiskt till en internationell läsekrets, trots att de uppmärksammades på olika sätt. I stället cirkulerade en form av författarlegender i det utländska mottagandet.

Näckroskvarten

Tid: 2016-11-08 kl 12:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Rolf Haglund är musik- och konstskribent.

Föreläsare: Rolf Haglund

Näckroskvarten : Levande musikarv

Tid: 2016-11-08 kl 12:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Rolf Haglund är musik- och konstskribent.

Föreläsare: Rolf Haglund.

Näckrostimmen

Tid: 2016-11-08 kl 18:00
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Det finns en dold skatt av betydande svensk konstmusik från 1600-talet och fram till idag som har fallit i glömska. Inte minst de kvinnliga tonsättarna och deras verk är värda att äntligen uppmärksammas.

Föreläsare: Tomas Löndahl, Kungliga Musikaliska Akademiens ständige sekreterare.

Vem vinner valet?

Tid: 2016-11-08 kl 18:00
Plats: Världskulturmuseet, Södra vägen 54

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Föreläsare: Svante Karlsson, fredsforskare från Institutionen för globala studier, samt från Statsvetenskapliga institutionen: Patrik Öhberg, Lena Wängnerud,Jacob Sohlberg och Lisbeth Aggestam.

Startup Day Gothenburg 2016

Tid: 2016-11-09 kl 08:00
Plats: Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5, Gothenburg, Sweden

Evenemangstyp: Konferens

Event för studenter med passion för innovation.

Näckroskvarten

Tid: 2016-11-09 kl 12:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Föreläsare: Eva Öhrström, professor emeritus.

Näckroskvarten : Levande musikarv

Tid: 2016-11-09 kl 12:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Henriette Nissen-Saloman ¿den svenska lärkan¿ från Göteborg. Operasångerska och sångpedagog med världsrykte

Föreläsare: Eva Öhrström, professor emeritus.

Working in Sweden - Information seminar

Tid: 2016-11-09 kl 17:00
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A

Evenemangstyp: Temadag

Working in Sweden - Information för nyanställd internationell personal och internationella forskare

FN:s globala hållbarhetsmål nr 3: God hälsa och välbefinnande

Tid: 2016-11-09 kl 18:00
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg

Evenemangstyp: Föreläsning

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. I november är det dags för hållbarhetsmål nummer 3 om hälsa och välbefinnande.

Näckroskvarten: Levande musikarv

Tid: 2016-11-10 kl 12:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Föreläsare: Dan Olsson, universitetsadjunt vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.

Näckroskvarten

Tid: 2016-11-10 kl 12:15

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Föreläsare: Dan Olsson, universitetsadjunt vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.

Vetenskapskafé om biologisk mångfald i regnskogen (Hållbarhetsmål nr 15)

Tid: 2016-11-10 kl 14:00
Plats: Universeum, Kafé Tukan

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Välkommen att fika med en forskare och diskutera regnskogens ekosystem och biologiska mångfald! Universeum arrangerar i samarbete med GMV ett vetenskapskafé om de globala målen för hållbar utveckling med särskilt fokus på mål nr 15: "Ekosystem och biologisk mångfald". Detta för att uppmärksamma att den 10 november är "International Science Center and Science Museum Day" då årets tema är FN:s globala hållbarhetsmål.

Föreläsare: Martin Persson

Alumnträff för tidigare programstudenter på psykologiska institutionen

Tid: 2016-11-10 kl 17:30
Plats: Psykologen, Haraldsgatan 1 - Ljusgården, entréplan

Evenemangstyp: Seminarium

På Psykologiska institutionen har vi ett alumnnätverk för dig som har en examen från psykolog- eller psykoterapeutprogrammet. Genom att gå med i nätverket får du chans att återknyta bekantskapen med tidigare studiekamrater, skapa nya kontakter och få information om vad som händer inom forskning, nya arbetsmetoder och utbildning här på institutionen. Nätverket välkomnar nu dig som tidigare programstudent till höstens alumnträff!

Näckroskvarten: Levande musikarv

Tid: 2016-11-11 kl 12:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Föreläsare: Ingegerd Björklund, sångerska, musikdirektör och filosofie doktor i musikvetenskap.

Näckroskvarten

Tid: 2016-11-11 kl 12:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Föreläsare: Ingegerd Björklund, sångerska, musikdirektör och filosofie doktor i musikvetenskap.

Öppen föreläsning med David Andréen

Tid: 2016-11-11 kl 13:00
Plats: HDK, Kristinelundsgatan 6-8

Evenemangstyp: Föreläsning

David Andreen är en arkitekt vars arbete är centrerad kring digital design och tillverkning, och med ett särskilt intresse för biologiska processer. Han undervisar för närvarande vid Lunds universitet, där hans elever utforska begreppen uppkomst, självorganisation och biomimetik i samband med framväxande digitala verktygslådor. Föreläsningen hålls på engelska. Tidpunkt: 13:00¿15:00 Plats: Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg

Föreläsare: David Andréen

Nordenskjöld Lecture med professor Fuqing Zhang

Tid: 2016-11-11 kl 14:00
Plats: Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 A - Nimbus

Evenemangstyp: Föreläsning

Nordenskjöld Lecture med Fuqing Zhang, Department of Meteorology and Department of Statistics, Pennsylvania State University (PSU), Pennsylvania, USA: "Predictability and dynamics of weather and climate at the regional scale".

Föreläsare: Professor Fuqing Zhang

Rätten till ett bra boende och inflytande över sin boendemiljö

Tid: 2016-11-15 kl 10:00

Evenemangstyp: Seminarium

Lokal: Hammarsalen, Hammarkullens Folkets hus.

INSTÄLLT! Familjekonsert - Så kan det låta!

Tid: 2016-11-17 kl 12:15
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Lindgrensalen, A302

Evenemangstyp: Konsert

OBS! Lunchkonserten den 18/11 ges som planerad.

Co-curating the city: universities and urban heritage past and future

Tid: 2016-11-22 kl 09:00
Plats: UCL Bloomsbury/ UCL East (Stratford, London)

Evenemangstyp: Workshop

Two site-based, invitation-only workshops at UCL Bloomsbury/ UCL East (Stratford, London), and University of Gothenburg, Gothenburg (April 2017).

Föreläsare: The workshop is hosted by Clare Melhuish (Urban Lab/ Bartlett Commission for Learning Environments) and Dean Sully (Archaeology)

Musik till lunch: Klassisk av Dvórak och Peterson-Berger

Tid: 2016-11-22 kl 12:15
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Ohlinsalen, B301

Evenemangstyp: Konsert

W. Peterson-Berger: Frösöblomster (arr. Carl Lundgren) Antonín Dvorák: Stråkkvintett nr 2

Svensk pianomusik under Stenhammars tid

Tid: 2016-11-22 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Sjöströmsalen A301

Evenemangstyp: Konsert

Musik av bla Stenhammar, Sjögren, Rangström. Wilhelm Stenhammar var inte bara en framstående tonsättare och initiativtagare till den orkesterutbildning som utgör fröet till dagens musikerutbildningar på Högskolan för scen och musik. Han var också en konserterande pianist, en av de största i Sverige. Därför vill vi här ge en konsert som belyser tiden kring det förra sekelskiftet i ett pianoperspektiv. Med bl a Bernt Wilhelmsson.

Women and Alcohol in Gothenburg (WAG)

Tid: 2016-11-23 kl 08:30
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1

Evenemangstyp: Konferens

WAG-projektet startade 1986 och har i 30 år bidragit till att få kunskap om kvinnors alkoholkonsumtion i sitt sociala sammanhang och dess koppling till hälsa. Detta vill vi fira genom att bjuda in till en heldagskonferens med intressanta föreläsningar om nya resultat från pågående studier i WAG-projektet.

Kvinnor och alkohol

Tid: 2016-11-23 kl 08:30
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1 - Aulan

Evenemangstyp: Konferens extern

WAG-projektet (Women and alcohol in Gothenburg) startade 1986 och har i 30 år bidragit till att få kunskap om kvinnors alkoholkonsumtion i sitt sociala sammanhang och dess koppling till hälsa. Detta vill vi fira genom att bjuda in till en heldagskonferens med intressanta föreläsningar om nya resultat från pågående studier i WAG-projektet. Varmt välkommen till en dag med fokus på orsaker och kopplingar till riskbruk och missbruk av alkohol men också vad bruket av alkohol får för konsekvenser senare i livet.

Från systerskap till terrorism. Kvinnor inom högerextremismen i Tyskland

Tid: 2016-11-23 kl 13:00

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten, Seminarieserie

Välkomna till det åttonde tillfället i Segerstedtinstitutets seminarieserie "Forskning och praktik kring politiskt motiverat våld" med Cordelia Hess, docent i historia vid Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet

Föreläsare: Cordelia Hess, docent i historia vid Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet

De globala målen för hållbar utveckling i praktiken: 6 Rent vatten och sanitet för alla

Tid: 2016-11-23 kl 14:00
Plats: Världskulturmuséet, Göteborg

Evenemangstyp: Seminarium, Seminarieserie

Välkommen till en serie fortbildningar för lärare om de globala målen för hållbar utveckling. Forskare från Chalmers och Göteborgs universitet berättar om ett av målen utifrån sin forskning och Universeums och Världskulturmuseets pedagoger leder därefter en workshop. Seminariet och workshopen vänder sig till lärare i högstadiet och gymnasiet. Detta tillfäller handlar om mål 6: Rent vatten och sanitet för alla.

Näckrostimmen

Tid: 2016-11-23 kl 18:00

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

En musikalisk vandring genom den svenska litteraturhistorien, där Martin Bagge tar sig an tonsatta författare från fem århundraden och bjuder på samtal och musik kring allt från Lars Wivallius till Ebba Lindqvist.

Föreläsare: Martin Bagge, visforskare och visartist.

Urban Spirit

Tid: 2016-11-24 kl 19:00
Plats: Betlehemskyrkan, Erik Dahlbergsgatan 11B, 411 26 Göteborg

Evenemangstyp: Konsert

Sakralt möter sekulärt i denna konsertserie med årskurs tre från improvisations- och världsmusikprogrammen. I olika ensembleformer får studenterna här utforska kyrkorummets speciella akustik.

Öppet Hus

Tid: 2016-11-25 kl 11:00
Plats: Akademin Valand, Vasagatan 50

Evenemangstyp: Open house

Akademin Valand bjuder in allmänheten till Öppet Hus.

Göteborgs operaskatter - Från då till nu

Tid: 2016-11-25 kl 12:15
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Jacobsonteatern, A303

Evenemangstyp: Konsert

En operakonsert med musik komponerad av uteslutande Göteborgstonsättare från Stenhammar till af Malmborg Ward, sammanknutna i scenisk form. Medverkande: Studenter från operautbildningen tillsammans med Daniel Lindén, piano; Monica Danielson och Anne Södergren, musikalisk och scenisk utformning. Varje föreställning inleds med att en profil ur svenskt operaliv tittar i kristallkulan och gör en spaning om konstformens framtid.

Narrative Medicine: Creativity, Doubt, and Healing

Tid: 2016-11-28 kl 10:00
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - LIlla hörsalen

Evenemangstyp: Föreläsning

Öppen föreläsning: Narrative Medicine: Creativity, Doubt, and Healing

Föreläsare: Professor Rita Charon Columbia University, New York, USA

Världen i skolan

Tid: 2016-12-02 kl 10:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Lindgrensalen, A302

Evenemangstyp: Föreställning

Studenter i årskurs ett på världsmusikutbildningen skapar och presenterar en helt ny barnföreställning, som passar utmärkt för barn mellan 6-10 år tillsammans med vuxna vänner. Publiken bjuds in att interagera och påverka uppträdandet.

Vice versa

Tid: 2016-12-02 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Ohlinsalen, B301

Evenemangstyp: Konsert

Premiär för tre nya kompositioner specialskrivna för denna konsert med Merje Kägu (gitarr), Madeleine Jonsson Gille (röst) och Marina Cyrino (flöjt), studenter respektive doktorand vid olika delar av Högskolan för scen och musik. Konserten blandar improvisation och komposition med teori, forskning och sceniska element.

Vi minns Ove Johansson

Tid: 2016-12-03 kl 16:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Lindgrensalen, A302

Evenemangstyp: Konsert

En cirka fem timmar lång minneskonsert för saxofonisten Ove Johansson som gick bort i december 2015. Från början av 70-talet till slutet av 90-talet var Johansson lärare i saxofon och improvisation på det som idag är Högskolan för scen och musik. Hans betydelse för Göteborg som jazzstad har varit stor. På vad som skulle varit hans 80-årsdag samlas här musiker, kollegor och vänner som samarbetat och spelat med Ove Johansson, för att spela och minnas.

Anna Post: Innovativa inköpsstrategier för hushållens matinköp

Tid: 2016-12-06 kl 12:00
Plats: Övre Fogelbergsgatan 6, Göteborg - Konferensrummet, Gothenburg Research Institute

Evenemangstyp: Seminarium

Innovativa inköpsstrategier för hushållens matinköp

Föreläsare: Anna Post är universitetslektor vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap och forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap.

Näckrostimmen

Tid: 2016-12-06 kl 18:00
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Bokens framtid och eventuella död utifrån material, digitalisering och mänskliga spår. Projektet har visats i utställningsform på bland annat Göteborgs konsthall och Parse Bienalle for artistic research. Medverkande: Olle Essvik, universitetsadjunt HDK - Högskolan för design och konsthantverk.

Föreläsare: Olle Essvik

Näckrostimmen

Tid: 2016-12-06 kl 18:00
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning

Bokens framtid och eventuella död utifrån material, digitalisering och mänskliga spår. Projektet har visats i utställningsform på bland annat Göteborgs konsthall och Parse Bienalle for artistic research.

Föreläsare: Olle Essvik, universitetsadjunt HDK - Högskolan för design och konsthantverk.

Världens vinterkonsert

Tid: 2016-12-06 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Sjöströmsalen A301

Evenemangstyp: Konsert

På världsmusikutbildningen ägnar sig studenterna både åt att fördjupa sig i olika former av traditionell musik, och åt att hitta vägar att överbrygga gränserna mellan dessa traditioner. I den stora vinterkonserten summerar de sitt arbete under terminen med att spela musik i allt från mindre konstellationer till ett mäktigt storband, som avslutar kvällen.

Noli me tangere

Tid: 2016-12-08 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Ohlinsalen, B301

Evenemangstyp: Konsert

Under den nordiska improvisationsmasterutbildningen för komponerande musiker (NoCom) som Högskolan för scen och musik erbjuder tillsammans med musikhögskolorna i Köpenhamn och Oslo, tillbringar studenterna en termin på vardera skola för att sista terminen åter avsluta där man började. I den här konserten möts NoCom-stundenter i nya konstellationer - ett tillfälle att släppa taget och ta risker och att inte låta kunskap eller tradition stå i vägen för den konstnärliga friheten.

Hellas, La France & America - I samarbete med Göteborg Wind Orchestra

Tid: 2016-12-09 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Sjöströmsalen A301

Evenemangstyp: Konsert

Under en vecka arbetar blås-och slagverkstudenter från den klassiska kandidatutbildningen tillsammans med Göteborg Wind Orchestra för att förbereda denna årligen återkommande konsert. Här presenteras musik av fransmannen Darius Milhaud, amerikanen Morton Gould samt greken Nikos Skalkottas. Den sistnämnde var en av Greklands mest betydande tonsättare och farfar till Anna Lindal som är en av kvällens solister!

17 minuters Yatafoni med påföljande samtal

Tid: 2016-12-12 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Schildknechtteatern, D301

Evenemangstyp: Samtal, Föreställning

Yat-tekniken fyller femtio år på Högskolan för scen och musik! För att fira bjuder skådespelarstudenterna på ett potpurri i hög hastighet som binder ihop smakprov ur "YatZing" (se 14-15 december). Därefter Konstnärligt talat: Vad ska vi med metoder till? - ett samtal om Yat-tekniken och andra skådespelarmetoder och dess betydelse för skådespelarens skapande arbete.

Musikalkonsert

Tid: 2016-12-13 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Lindgrensalen, A302

Evenemangstyp: Konsert

Både dramatik och komedi utlovas när musikalstudenterna i årskurs ett visar upp sig för en publik för första gången i en scenisk konsert med stycken ur olika musikaler! Konserten är en examination i kursen vokal gestaltning där fokus ligger på att förmedla enberättelse med både röst och kropp.

Yatzing - Nyskapade scener av och med skådespelarstudenterna

Tid: 2016-12-14 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Schildknechtteatern, D301

Evenemangstyp: Föreställning

Yat-tekniken är en träningsmetod för skådespelare, som går ut på att hitta yttre beteenden hos sin karaktär som uppenbarar det inre emotionella och intellektuella livet - alltså att transformera sig själv till den roll man gestaltar, och att sedan ge den fysiska uttryck. Här får vi se elva skådespelarstudenter från andra årskurs skapa ett antal kortare, helt nya scener utifrån Yat-tekniken. Presentationen av scenerna vävs ihop med sånginslag.

Yatzing - Nyskapade scener av och med skådespelarstudenterna

Tid: 2016-12-15 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Schildknechtteatern, D301

Evenemangstyp: Föreställning

Yat-tekniken är en träningsmetod för skådespelare, som går ut på att hitta yttre beteenden hos sin karaktär som uppenbarar det inre emotionella och intellektuella livet - alltså att transformera sig själv till den roll man gestaltar, och att sedan ge den fysiska uttryck. Här får vi se elva skådespelarstudenter från andra årskurs skapa ett antal kortare, helt nya scener utifrån Yat-tekniken. Presentationen av scenerna vävs ihop med sånginslag.

Skratt och tårar med Verdi och Puccini

Tid: 2016-12-17 kl 15:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Sjöströmsalen A301

Evenemangstyp: Konsert

I samarbete med sångare från operautbildningen framför University of Gothenburg Symphony Orchestra ett urval från den rika italienska operatraditionen. Dirigent: Henrik Schaefer

John Magnus Roos: Konsumtionsrapporten 2016

Tid: 2016-12-20 kl 12:00
Plats: Övre Fogelbergsgatan 6, Göteborg - Konferensrummet, Gothenburg Research Institute

Evenemangstyp: Seminarium

Konsumtionsrapporten är en rapportserie om den privata konsumtionen. Rapporten tar ett brett grepp på den privata konsumtionen i Sverige.

Föreläsare: John Magnus Roos, fil. dr. psykologi och forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap.

Klassiska stråkar: Bach, Barber och Sjostakovitj

Tid: 2016-12-22 kl 18:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Sjöströmsalen A301

Evenemangstyp: Konsert

En jultradition på Högskolan för scen och musik är de klassiska kandidatstudenternas konsert. Denna gång stråkorkester med dirigent och solist Simon Crawford-Phillips.

Prosans dramatiska rytm

Tid: 2017-01-18 kl 18:15

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning, Öppen för allmänheten

Retorikcentrum vid Göteborgs universitet välkomnar Rudolf Rydstedt, filosofie doktor i nordiska språk, som kommer att tala över ämnet "Prosans dramatiska rytm".

Skalden i predikstolen. Esaias Tegnér som kyrklig talare

Tid: 2017-03-21 kl 18:15

Evenemangstyp: Öppen Föreläsning, Öppen för allmänheten

Retorikcentrum vid Göteborgs universitet välkomnar Barbro Wallgren Hemlin, som kommer att tala över ämnet "Skalden i predikstolen. Esaias Tegnér som kyrklig talare".

Demokratin och det förändrade medielandskapen

Tid: 2017-04-04 kl 18:15

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten, Öppen Föreläsning

Retorikcentrum vid Göteborgs universitet välkomnar Jesper Strömbäck, som kommer att tala över ämnet "Demokratin och det förändrade medielandskapen".

Risker, orsaker och responser: Nordisk forskarkonferens om våldsam extremism

Tid: 2017-04-24
Plats: Göteborgs universitet

Evenemangstyp: Konferens

Forskning om extremism, radikalisering, rasism, terrorism och liknande ämnen är en del av ett snabbt växande forskningsområde i Europa och runt om i världen. Denna konferens syftar till att föra samman forskare och aktuell forskning från Norden, Europa och övriga världen för att ge en överblick av pågående forskning, metodologiska utmaningar samt inte minst identifiera behov av komplementär forskning. För mer detaljer läs bifogat dokument Call for paper.

40th International Conference on Software Engineering

Tid: 2018-05-27
Plats: Gothia Towers, Göteborg

Evenemangstyp: Konferens

ICSE, the International Conference on Software Engineering, is the premier software engineering conference, providing a forum for researchers, practitioners and educators to present and discuss the most recent innovations, research, experiences, trends and concerns in the field of Software engineering.


Sida 20 av  

Lägg till evenemang

Har du information om ett evenemang på Göteborgs universitet?

Lägg in det i kalendern!

Kalendern på Göteborgs universitets startsida visar öppna evenemang som riktar sig till en bred allmänhet.
Har du ett evenemang som platsar i den öppna kalendern, hör av dig till redaktionen.

Sidansvarig: Mikael Stoltz|Sidan uppdaterades: 2016-06-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?