Till startsida
An error occurred: javax.servlet.jsp.JspTagException: Current slot is not a valid slot [20>6]

Kalendarium

PhD course: Future challenges in yeast genetics and systems biolog

Tid: 2013-10-14

Evenemangstyp: Kurs/utbildning

The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is arguably the best studied eukaryotic cells in breadth (comprehensiveness of cellular processes/ modules studied) and in depth (molecular detail, systems level). Budding yeast is not only an excellent experimental systems but also extremely well suited for education in eukaryotic genetics, molecular and systems biology. The journal GENETICS publishes a comprehensive series of review articles called YEASTBOOK (http://www.genetics.org/site/misc/yeastbook.xhtml). More than 30 reviews have been published so far. Each review covers a specific aspect of the yeast cell such as signaling pathways, organelle biogenesis, chromosome structure etc. Each review is comprehensive, detailed, and well referenced. These reviews provide a unique resource about the present knowledge of a eukaryotic cell as well as the approaches and argumentations that have led to the present view on how different pathways, processes or modules work. Circa 10-12 sessions, 5 pts.

Föreläsare: Stefan Hohmann

Magnus Åkerström - Biomonitoring of cadmium - relationship between cadmium in kidney, blood and urine, interpretation of urinary cadmium and implications for study design

Tid: 2014-04-25 kl 09:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Elisabeth Jemt - Initiation of Mammalian Mitochondrial DNA Replication

Tid: 2014-04-25 kl 09:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi.

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård: regionalt kunskapsseminarium

Tid: 2014-04-25 kl 09:30

Evenemangstyp: Seminarium

I mars 2014 publiceras preliminära nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Under seminariet kommer Socialstyrelsen att presentera riktlinjerna och i gruppdialog ges tillfälle att både lämna synpunkter och beskriva hur vi ska uppnå riktlinjens intentioner.

Sara Hornborg: "Broadening the perspective on fisheries management: Life Cycle Assessement of seafood from capture fisheries"

Tid: 2014-04-25 kl 10:00
Plats: Inst för biologi- och miljövetenskap, Carl Skottsbergs Gata 22B, Göteborg - Hörsalen

Evenemangstyp: Disputation

Disputation för filosofie doktorsexamen i Naturvetenskap, inriktning biologi.

Examenssamtal - Contemporary Performative Arts: Marika Hedemyr

Tid: 2014-04-25 kl 10:00
Plats: Konsthögskolan Valand, Vasagatan 50 - Glashuset

Evenemangstyp: Examination

Studenterna från masterutbildningen Contemporary Performative Arts diskuterar projekten de har utvecklat under två år med opponent och publik.

Det sverigefinska försprånget / Tvåspråkighet som merit på arbetsmarknaden

Tid: 2014-04-25 kl 11:00
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1 - Torgny Segerstedt salen

Evenemangstyp: Seminarium

Hur kan det finska språket fortsätta att utvecklas hos de unga och ge dem en skjuts ut i arbetslivet? Kom och var med i diskussionen tillsammans med representanter från regeringskansliet, näringslivet, universitetsvärlden och sverigefinsk media!

Föreläsare: Program och deltagare, se bilaga

Jenny Eckner - High blood pressure - determinants and risks

Tid: 2014-04-25 kl 13:00
Plats: Hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens Backe - Hus 2, Sal: 2119

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Examenssamtal - Contemporary Performative Arts: Pontus Lidberg

Tid: 2014-04-25 kl 14:00
Plats: Konsthögskolan Valand, Vasagatan 50 - Glashuset

Evenemangstyp: Examination

Studenterna från masterutbildningen Contemporary Performative Arts diskuterar projekten de har utvecklat under två år med opponent och publik.

Verona, Verona!

Tid: 2014-04-25 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Sjöströmsalen, A 301

Evenemangstyp: Konsert

Pärlor ur den svenska romantiska körrepertoaren, som Wilhelm Stenhammars Vårnatt och David Wikanders Förvårskväll, blandas med svensk folkton i ny dräkt, finsk flamenco, visslingar och kulning.

Eternity of a moment

Tid: 2014-04-25 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Ohlinsalen, B301

Evenemangstyp: Konsert

Konserten kretsar kring italienske komponisten Roberto Bonatis musik.

14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, EACL

Tid: 2014-04-26 kl 09:00
Plats: Chalmers, Chalmersplatsen 1

Evenemangstyp: Konferens

Välkommen till Göteborg 26-30 april 2014 och den 14:e konferensen inom European Chapter of the Association for Computational Linguistics.

Konfliktmineraler inom elektronikbranschen. Vilket ansvar har industrin?

Tid: 2014-04-28 kl 13:00

Evenemangstyp: Seminarium

Välkommen till ett eftermiddagsmöte där du får en inblick i problematiken kring konfliktmineraler ur olika perspektiv. Hur ser problematiken ut? Hur hanteras frågan inom berörda branscher och vad finns det för möjliga vägar för att komma tillrätta med problemet?

Föreläsare: Jenny Sandahl jobbar med konfliktmineraler på Ericsson. Ericsson är listade på Nasdaq New York och är enligt Dodd-Frank lagen skyldiga att redovisa om konfliktmineraler ingår i deras produkter. Detta gör att Ericsson under flera års tid har haft ett omfattande arbete med konfliktmineraler. Ola Olsson, professor i utvecklingsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Ola har studerat problematiken kring konfliktmineraler i framförallt Kongo och har sina huvudsakliga forskningsområden inom ekonomisk tillväxt, institutionell ekonomi, konflikter om naturresurser, och ekonomisk utveckling sedan förhistorien. Ola har varit gästforskare vid Harvard, är invald i SIDAs forskningsråd och forskar för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala. mfl

Huaqing Li: "Quantum force in Wigner space"

Tid: 2014-04-28 kl 13:30
Plats: Kemigården 4 (Chalmersområdet), Göteborg - Sal KS101

Evenemangstyp: Disputation

Disputation för filosofie doktorsexamen i Naturvetenskap, inriktning kemi.

Hans Joas: Slavery and Torture in a Global Perspective. Human Rights and the Western Tradition

Tid: 2014-04-28 kl 18:00
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1 - Aulan

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten, Öppen Föreläsning

Hans Joas, Torgny Segerstedt-stiftelsens gästprofessor 2014, föreläser om "Slavery and Torture in a Global Perspective. Human Rights and the Western Tradition". Alla är varmt välkomna!

Föreläsare: Hans Joas, professor i sociologi vid University of Chicago och Torgny Segerstedt-stiftelsens gästprofessor 2014.

Stress and mental disorder - the impact of work organisation and leadership

Tid: 2014-04-29 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarium

Welcome to a seminar with Stephen Stansfeld, London School of Medicine and Dentistry and Gunnar Ahlborg, Institute of Stress Medicine, Gothenburg.

Elin Renborg: "Phenotypic plasticity and potential for adaptation in early life stages of a tunicate (Ciona intestinalis)"

Tid: 2014-04-29 kl 14:00
Plats: Lovéncentret - Tjärnö, Strömstad - Hörsalen

Evenemangstyp: Disputation

Disputation för filosofie doktorsexamen i Naturvetenskap, inriktning biologi.

The 'Watching TV with a Linguist Project': The challenges and rewards of working with popular culture

Tid: 2014-04-29 kl 15:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - G412

Evenemangstyp: Gästföreläsning, Seminarium forskningsprofil

Seminarium inom forskningsprofilen Populärkultur vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Seminariespråk: engelska

Föreläsare: Kristy Beers Fägersten, School of Culture and Education, Södertörn University

PIAAC - en internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

Tid: 2014-04-29 kl 15:30
Plats: Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg, - A1 311

Evenemangstyp: Seminarieserie, Öppen Föreläsning

Sverige har deltagit i den största internationella undersökningen av vuxnas färdigheter (PIAAC) som har genomförts. I oktober 2013 presenterades resultatet för 23 länder. Undersökningen har genomförts för att ge information om i vilken utsträckning den vuxna befolkningen, i åldrarna 16-65 år, har de färdigheter som behövs i samhället och hur dessa används på arbetet och hemma.

Föreläsare: Caroline Runesdotter, institutionen för pedagogik och specialpedagogik Lars Gustafsson, tidigare ansvarig för området vuxenutbildning och vuxnas lärande på Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), och nu verksam vid Malmö högskola inom det VR-stödda projektet Vuxna och matematik: I arbetet och för skolan.

Mahssa Karimi - Sleep disorders, sleepiness and the risk of traffic accidents

Tid: 2014-04-30 kl 13:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Simon Larsson - Hepatitis B virus replication and integration

Tid: 2014-05-02 kl 13:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar.

GO SCIENCE

Tid: 2014-05-06 kl 18:30
Plats: Universeum Science Centre, Korsvägen

Evenemangstyp: Mottagning

Internationella gästforskare hälsas välkomna till Göteborg

GAC 6th Conference on Atmospheric Science

Tid: 2014-05-07 kl 09:00

Evenemangstyp: Konferens

GAC invite participants from the Gothenburg region as well as world-wide to participate in this conference and our 10 year celebration. We look forward to innovative and interesting contributions from GAC members and others interested in research on the Atmosphere, Climate and related subjects.

Forskarlunch: Hur kan vi utveckla arbetslivsforskningen genom interdisciplinär dialog och samarbete?

Tid: 2014-05-07 kl 11:00

Evenemangstyp: Seminarium

Arbetslivsforskning är en multidisciplinär verksamhet. Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE) bjuder in till lunchseminarium för att samla forskare från olika discipliner till en diskussion om forskningsdesign och metoder i studierna av arbetslivet.

AFS med Johan Lundberg

Tid: 2014-05-07 kl 15:15

Evenemangstyp: Forskarseminarium

Allmänna forskningsseminariet (AFS) gästas 7 maj av docent Johan Lundberg, litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Han presenterar boken "Ljusets fiender - västvärldens självkritik och den svenska idédebatten.

ALLIANSEN - en avgörande faktor i behandlingen?

Tid: 2014-05-08 kl 08:30

Evenemangstyp: Konferens extern

Många menar att den viktigaste faktorn bakom en lyckad terapi/behandling är att det finns en tillitsfull relation mellan behandlaren/terapeuten och patienten. En allians baserad på förtroende och tillit är med andra ord centralt för att patienten skall känna sig förstådd och respekterad. Betydelsen av tillit och respekt gäller emellertid inte bara i s.k. professionella relationer utan är också avgörande när det gäller närståendes förutsättningar att delta i arbetet med att bryta destruktiva mönster.

Årsträff för Nätverket för barn- och ungdomslitteraturforskning i väst

Tid: 2014-05-08 kl 09:30
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - E304

Evenemangstyp: Möte

Olle Widhe från Högskolan Väst berättar om sin kommande bok "Dö din hund! Krig, lek och läsning i svensk barnboksutgivning under 200 år". Nätverkets medlemmar presenterar sin forskning.

Geo-seminarium med Tage Vowles: Vegetation responses to grazing and climate change in the Scandes mountain range

Tid: 2014-05-08 kl 12:00
Plats: Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 A - Nimbus

Evenemangstyp: Föreläsning

Föreläsningen är på engelska och är en del av institutionen för geovetenskapers seminarieserie.

Föreläsare: Tage Vowles

Daniel Olsson - Non-functioning pituitary tumors - mortality, morbidity and tomor progression

Tid: 2014-05-09 kl 09:00
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3 - hörsal Arvid Carlsson

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Concepts of cultural blending

Tid: 2014-05-09 kl 13:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - C430

Evenemangstyp: Seminarium forskningsprofil, Gästföreläsning

Full titel: "Representations of Okinawa as contact zone: concepts of cultural blending in literary and media texts"

Föreläsare: Prof. Dr. Ina Hein, Universität Wien

Cyberbullying - A challenge for researchers and practitioners

Tid: 2014-05-11 kl 09:00
Plats: Hotell Park Avenue, Göteborg

Evenemangstyp: Konferens

Psykologiska instituionen anordnar tillsammans med Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionen och International Bullying Prevention Association (IBPA)en konferens om nätmobbning.

Föreläsare: Läs mer på konferensens webbplats.

Wenjing Zheng: "Determine the developmental dynamics of primordial follicles in the mouse ovary"

Tid: 2014-05-12 kl 10:00
Plats: Medicinaregatan 11, Göteborg - Sal Björn Folkow (F1405)

Evenemangstyp: Disputation

Disputation för filosofie doktorsexamen i Naturvetenskap, inriktning biologi.

Philip Goodchild: Political theology, capitalism and global economics

Tid: 2014-05-12 kl 14:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - Lilla hörsalen

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten, Öppen Föreläsning

Political theology, capitalism and global economics - revisits some of the radical gospel teachings to draw inspiration for a fresh approach to political theology, differentiating itself from more familiar liberal, socialist or conservative varieties, while still generating a critique of market economics and capitalism. Alla är varmt välkomna!

Föreläsare: Philip Goodchild, Professor of Religion and Philosophy at the University of Nottingham

In Search of an Audience

Tid: 2014-05-13 kl 15:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - G412

Evenemangstyp: Seminarium forskningsprofil, Gästföreläsning

Seminarium inom forskningsprofilen Populärkultur vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Seminariespråk: engelska

Föreläsare: Chris Bauman, doktorand, Stockholms universitet

Samspelets magi

Tid: 2014-05-13 kl 19:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Sjöströmsalen, A301

Evenemangstyp: Konsert

Varje år får musikerstudenter chansen att samarbeta med framstående musiker i ett projekt för att kunna framföra kammarmusik med många medverkande. I vår spelar de tillsammans med hornisten Lisa Ford och oboisten Mårten Larsson, båda stämledare i Göteborgs Symfoniker och lärare på Högskolan för scen och musik.

Poetens blick - ekfras i svensk lyrik

Tid: 2014-05-14 kl 15:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - C430

Evenemangstyp: Högre seminariet

NYUTKOMMET. Mats Jansson, "Poetens blick - ekfras i svensk lyrik". Alla är varmt välkomna!

Mohamed Ibrahim - New treatment strategies for Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome and the role of Prelamin A in oncogenesis

Tid: 2014-05-15 kl 09:00
Plats: Medicinareberget, Medicinaregatan 1-11 - Ivan Östholm, Medicinaregatan 13B

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Alexandra Stubelius - Estrogen and 2-methoxyextradiol: regulation of arthritis, inflammation and reactive oxygen species

Tid: 2014-05-16 kl 09:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

Anna Granfors: "Biogenic Halocarbons in Polar Sea Ice"

Tid: 2014-05-16 kl 10:00
Plats: Kemigården 4 ( Chalmersområdet) Göteborg - Sal KB

Evenemangstyp: Disputation

Disputation för filosofie doktorsexamen i Naturvetenskap.

Brännpunkt Europa Lunch Lecture

Tid: 2014-05-20 kl 12:00

Evenemangstyp: Lunchföreläsning

Med Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär med ansvar för så kallade inrikesfrågor

Arbetsplatsförlagt och arbetsintegrerat lärande

Tid: 2014-05-20 kl 15:30
Plats: Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg, - A1 311

Evenemangstyp: Seminarieserie, Öppen Föreläsning

Under nästan 40 år förespråkades utveckling mot en i huvudsak skolförlagd utbildning för att uppnå god kvalitet och för att möta en föränderlig arbetsmarknad. Under de senaste åren förespråkas istället utbildning i arbetslivet. En fråga central fråga är vad det är för kunskap man får i arbetslivet jämfört med den skolförlagda formen?

Föreläsare: Per-Erik Ellström, Fil.dr, professor i pedagogik med särskild inriktning mot utbildning och lärande i arbetslivet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet.

AFS med Lisbeth Aggestam

Tid: 2014-05-21 kl 10:15

Evenemangstyp: Forskarseminarium

På Allmänna forskningsseminariet (AFS) 21 maj: Lisbeth Aggestam presenterar "The role of social media in foreign policy: digital diplomacy and social power".

Brännpunkt Europa Speed Lectures on EU Topics

Tid: 2014-05-21 kl 10:30

Evenemangstyp: Seminarium

Session 1: 10.30 am -12.30 pm Session 2: 12.45 pm -3.00 pm (på engelska)

Perspektiv på judiskhet och tecknade serier

Tid: 2014-05-21 kl 15:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - C430

Evenemangstyp: Högre seminariet

Martin Lund, Lund: "Perspektiv på judiskhet och tecknade serier". Alla är varmt välkomna!

Föreläsare: Martin Lund, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

Graciela Rovner - Indicators for Behavioral Pain Rehabilitation - impact and predictive value on assessment, patient-selection, treatment and outcome.

Tid: 2014-05-22 kl 09:00
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3 - Hörsal Arvid Carlsson

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering The defense will be held in English

Cristina Maglio - The susceptibility to metabolic and proliferative diseases - from genetic predisposition to treatment

Tid: 2014-05-22 kl 09:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Harald Aiff - Clinical studies on long-term lithium treatment and kidney failure

Tid: 2014-05-22 kl 09:00
Plats: Sahlgrenska sjukhuset, Guldheden - Hörsal Hjärtats aula, Vita stråket 12, SU/S

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi

Harald Aiff - Clinical studies on long-term lithium treatment and kidney failure

Tid: 2014-05-22 kl 09:00
Plats: Sahlgrenska sjukhuset, Guldheden - Hörsal Hjärtats aula, Vita stråket 12, SU/S

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi

Geo-seminarium med Shiho Onomura: Development of a fast responsive model system for climate sensitive urban planning applications

Tid: 2014-05-22 kl 12:00
Plats: Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 A - Nimbus

Evenemangstyp: Föreläsning

Föreläsningen är på engelska och är en del av institutionen för geovetenskapers seminarieserie.

Föreläsare: Shiho Onomura

Nationell träff för Nätverket för missbruks- och beroendepsykologer (NMP)

Tid: 2014-05-22 kl 13:00

Evenemangstyp: Konferens

Temat för denna gång rör Socialstyrelsens nya riktlinjer för beroendevården som kommer att lanseras under mars månad.

Daniel Bremell - Lyme Neuroborreliosis - Diagnosis and Treatment

Tid: 2014-05-22 kl 13:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar.

Droger och sexualitet: hur upplevs sexualiteten av män och kvinnor som har lämnat ett omfattande narkotikamissbruk?

Tid: 2014-05-22 kl 13:15
Plats: Psykologen, Haraldsgatan 1

Evenemangstyp: Föreläsning

Välkommen till en öppen föreläsning med fil dr Anette Skårner, institutionen för socialt arbete. Anette Skårner är socionom och har tidigare arbetat kliniskt i många år inom missbruks- och beroendevården, bland annat som fältarbetare med uppsökande verksamhet och som kurator inom psykiatrisk öppenvård. Hon arbetar för närvarande bland annat med forskningsprojektet "Sexualitet, parrelationer och rusmedelsanvändning i samband med exitprocessen från narkotikamissbruk".

Brännpunkt Europa politiska debatten

Tid: 2014-05-22 kl 16:00

Evenemangstyp: Debatt

Debatt mellan svenska kandidaterna till EU-parlamentet

Hanna Gyllensten - Economic impact of drug-related morbidity in Sweden

Tid: 2014-05-23 kl 09:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Disputation: Carina Borgström Källén - estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap

Tid: 2014-05-23 kl 10:00
Plats: Artisten, Fågelsången 1 - Lingsalen, A505

Evenemangstyp: Disputation

Carina Borgström Källén disputerar med avhandlingen "När musiken gör skillnad - genus och genre i samspel på gymnasiets estetiska program".

Pär-Daniel Sundvall - Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden

Tid: 2014-05-23 kl 13:00
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3 - Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Academicum

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för allmänmedicin.

Pär-Daniel Sundvall - Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly residents of nursing homes

Tid: 2014-05-23 kl 13:00
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3 - hörsal Arvid Carlsson

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Nordenskjöld Lecture med Dr. Martin Visbeck: "Mankind and the Sea: Our Common Future Ocean"

Tid: 2014-05-26 kl 11:00
Plats: Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 A - Hörsalen

Evenemangstyp: Föreläsning

Nordenskjöld Lecture med Dr. Martin Visbeck från GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel och University of Kiel, Tyskland.

Föreläsare: Dr. Martin Visbeck

Kristina Glise - Utmattningssyndrom, karakteristika, diagnos och sjukdomsförlopp

Tid: 2014-05-27 kl 09:00
Plats: Medicinareberget, Medicinaregatan 1-11 - Sal: Åke Göransson, Medicinaregatan 11

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Roja Babazadeh: "Integrative analysis of osmoregulation in yeast Saccharomyces cerevisiae"

Tid: 2014-05-27 kl 10:00
Plats: Medicinaregatan 7, Göteborg - Sal Carl Kylberg

Evenemangstyp: Disputation

Disputation för filosofie doktorsexamen i Naturvetenskap, inriktning biologi.

Martin Dalin - The role of CAAX proteins in cancer and heart function

Tid: 2014-05-28 kl 09:00
Plats: Sahlgrenska Sjukhuset - Sahlgrens Aula, Blå stråket 5

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin.

Adam Ulfsbo: "The Marine Carbonate System: Ionic Interactions and Biogeochemical Processes"

Tid: 2014-05-28 kl 10:00
Plats: Kemigården 4 (Chalmersområdet), Göteborg - Sal KB

Evenemangstyp: Disputation

Disputation för filosofie doktorsexamen i Naturvetenskap, inriktning kemi.

AFS med Staffan Lindberg & Jan Teorell

Tid: 2014-05-28 kl 15:15

Evenemangstyp: Forskarseminarium

På Allmänna forskningsseminariet (AFS) 28 maj: Staffan Lindberg & Jan Teorell presenterar forskningsresultat från projektet "Varieties of Democracy".

Hans Joas: Sacralization and Desacralization. Political domination and religious interpretation

Tid: 2014-05-28 kl 16:15
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - Lilla hörsalen

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten, Öppen Föreläsning

Hans Joas, Torgny Segerstedt-stiftelsens gästprofessor 2014, om "Sacralization and Desacralization. Political domination and religious interpretation". Alla är varmt välkomna!

Föreläsare: Hans Joas, professor i sociology vid University of Chicago, Torgny Segerstedt-stiftelsens gästprofessor 2014.

Merima Bruncevic - Fixing the Shadows - Access to Art and the Legal Concept of the Cultural Commons

Tid: 2014-06-02 kl 10:00
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1 - Volvo-salen

Evenemangstyp: Disputation

Disputation för juris doktorsexamen i rättsvetenskap

Ali Moussavi Nik: "FoxF genes in development and disease"

Tid: 2014-06-03 kl 10:00
Plats: Medicinaregatan 7B/9C, Göteborg - Föreläsningssal Carl Kylberg

Evenemangstyp: Disputation

Disputation för filosofie doktorsexamen i Genetik.

Disputation: Niclas Östlind

Tid: 2014-06-03 kl 13:00
Plats: Hörsalen, Göteborgs konstmuseum

Evenemangstyp: Disputation

Niclas Östlind disputerar i fotografi med avhandlingen "Performing history. Fotografi i Sverige från 1970-2014". Som en del av avhandlingen ingår två utställningar. Välkommen till disputationen i Hörsalen på Göteborgs konstmuseum.

Ezio Iacocca: "Strongly non-linear magnetization dynamics in nano-structures: Perturbations, multi-mode generation, and topological droplets"

Tid: 2014-06-05 kl 10:00
Plats: Hörsalsvägen 4, (Chalmersområdet), Göteborg - Sal HA3

Evenemangstyp: Disputation

Disputation för filosofie doktorsexamen i Naturvetenskap, inriktning fysik.

Loubna Bendrioua: "Dynamic control of the yeast AMPK/SNF1 pathway in response to glucose signals"

Tid: 2014-06-05 kl 10:00
Plats: Medicinaregatan 7, Göteborg - Sal Carl Kylberg

Evenemangstyp: Disputation

Disputation för filosofie doktorsexamen i Naturvetenskap, inriktning biologi.

Jonas Carlsten - Mediator and its role in non-coding RNA and chromatin regulation

Tid: 2014-06-05 kl 13:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi.

Slaviskt seminarium

Tid: 2014-06-05 kl 14:00
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6 - C430

Evenemangstyp: Doktorandseminarium

Föreläsare: Ann-Charlotte Gutsjö, doktorand i slaviska språk

REALITY - Vad är verkligt i TV?

Tid: 2014-06-09 kl 10:00
Plats: Inst för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Seminariegatan 1B

Evenemangstyp: Konferens

Så gott som alla TV-genrer gör idag anspråk på att skildra verkligheten. Realitysåporna sägs ge oss inblick i alla verkligheter vi kan tänka oss. TV-filmer beskrivs allt oftare vara baserade på verkliga händelser. Dramaserier gör vad de kan för att ge publiken en känsla av verklighet. Och samhällsreportagen, faktaprogrammen, dokumentärerna - de ÄR själva verkligheten. Eller?

Föreläsare: Föreläsare och workshopsledare: Pia Marquard, Anne Jerslev, Nahid Persson Sarvestani, Helen Wood, Robert Aschberg, Georgia Aitaki, Tommy Gustafsson, Erik Sandberg, med flera.

Kurs i näverskörd för taktäckning

Tid: 2014-06-09
Plats: Lillhärdal, Härjedalen

Evenemangstyp: Kurs/utbildning

Kurs i näverskörd för att göra taktäckningar.

Föreläsare: Stig Nilsson, timmerman Offerdal

Waqas Nasir - Studies on viral protein interactions with carbohydrates as soluble and membrane bound ligands - with an emphasis on fucosylated glycans

Tid: 2014-06-09 kl 13:00

Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin.

Examensuppläsning: Litterär gestaltning

Tid: 2014-06-11 kl 19:00

Evenemangstyp: Öppen för allmänheten

Efter två års samtal kring skrivande och litteratur med utgångspunkt i egna texter har det blivit dags för de 12 nordiska författare som har läst programmet i litterär gestaltning att ge en sista gemensam uppläsning. Hjärtligt välkommen på examensuppläsning den 11 juni!

Avslutningsceremoni, masternivå

Tid: 2014-06-12 kl 13:45
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1 - Universitetets aula

Evenemangstyp: Tradition

IT-fakulteten anordnar traditionsenligt en avslutningsceremoni för sina avgångsstudenter i universitets aula. I år blir det en ceremoni för kandidatstudenter på förmiddagen och en ceremoni för masterstudenter på eftermiddagen.

Kurs i näverskörd för taktäckning

Tid: 2014-06-25
Plats: Harads by, Bodens kommun

Evenemangstyp: Kurs/utbildning

Kurs i näverskörd för taktäckning. Kursen äger rum i Harads i Bodens kommun.

Föreläsare: Roald Renmaelmo, timmerman från Troms.

Bygningsvernkongressen 2014

Tid: 2014-09-03

Evenemangstyp: Konferens extern

Kongressens mål är att skapa en mötesplats för forskning, näringsliv, offentlig förvaltning, föreningar, kultur och läroanstalter inom bygningsvernet. Delta för att lära av varandra, diskutera olika perspektiv, hitta motiv till samarbeten och knyt kontakter.

The 4th Birgit Olsson Lecture 2014

Tid: 2014-09-12 kl 14:00
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A - Wallenberg Hall

Evenemangstyp: Gästföreläsning

Toward a Science of Eating Disorders: Replacing Myths with Realities. Lecture given by Professor Cynthia M. Bulik, PhD, FAED.

Föreläsare: Professor Cynthia M. Bulik, PhD, FAED.

Kvinnors hälsa och alkohol

Tid: 2014-09-29 kl 09:00

Evenemangstyp: Konferens

Varmt välkomna till en endagskonferens arrangerad av Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet och Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet.

Hållbarhet - inspirationsdag för dig som är student

Tid: 2014-11-20 kl 10:00
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6

Evenemangstyp: Temadag

Den 20 november är det dags för studentdagen Hållbarhet - en inspirationsdag för dig som är student vid Chalmers eller Göteborgs universitet!


Sida 20 av  

Lägg till evenemang

Har du information om något evenemang på Göteborgs universitet?

Lägg in det i kalendariet!

Kalendern på Göteborgs universitetes startsida visar öppna evenemang som riktar sig till en bred allmänhet. Har du ett evenemang som platsar den öppna kalendern, hör av dig till redaktionen.

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta