Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2016-11-30


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

1 DEC
Hvitfeldtska gymnasiet - Bertil Settergrens fond

Stipendier för studerande som avlagt avgångsexamen vid Hvitfeldtska
gymnasiet och fortsatt sina studier vid universitetet eller högskola i Sverige. 
Hvitfeldtska gymnasiet

 

1 DEC
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

I första hand sådan klinisk medicinsk vetenskaplig forskning stödjas som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

1 DEC
Japanstiftelsen

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv. Stipendierna riktar sig till svenska medborgare för två veckors till tre månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande.
Japanstiftelsen

 

1 DEC
The 2017 Gunnerus Award in Sustainability Science

This award will be presented to a scholar who has made outstanding contributions to sustainability science within the fields of the natural sciences, social sciences, human sciences, or technological sciences, either through interdisciplinary work or through work within one of these fields.
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

 

1 DEC
The Japan Foundation, Fiscal 2017-2018

Stipendieprogram för att främja japansk kultur, japanska språket och intellektuellt utbyte med Japan. Många av programmen riktar sig till organisationer, men vissa är ämnade för enskilda personer.
Japanska Ambassaden

 

1 DEC
The Fulbright-Schuman Program

The program is jointly financed by the U.S. State Department and the Directorate-General for Education and Culture of the European Commission. The program funds graduate and post-graduate study, research, and lecture proposals in the field of U.S.-EU relations, EU policy, or EU institutions for interested American and EU citizens.
Fulbright Schuman

 

1 DEC
Google Europe Scholarship for Students with Disabilities

Recipients of the Google Scholarship for Students with Disabilities will each receive a €7,000 scholarship for the 2017-2018 academic year. Scholarships will be awarded based on the strength of the applicant's academic background, leadership skills and demonstrated passion for Computer Science.
Google

 

1 DEC
The Women Techmakers Scholars Program 2017-2018

Each rscholars will receive a 7,000 EUR award for the 2017-2018 academic year. A group of female undergraduate and graduate students will be chosen from the applicant pool, and scholarships will be awarded based on the strength of each candidate's academic background and demonstrated leadership.
Google

 

1 DEC
The 2017 Gunnerus Award in Sustainability Science

Scientific academies, universities, research institutions, university professors, and senior researchers are encouraged to submit nominations.
NTNU

 

2 DEC
Stiftelsen Ymer-80 - Polarforskning

Stipendier till företrädelsevis yngre forskare för naturvetenskaplig forskning som berör arktiska och antarktiska områden.
Utlysning

 

2 DEC
Majblommans Riksförbund

Majblommans forskningsbidrag gör skillnad för den som vill bedriva praxisnära forskning som direkt involverar barn. Majblomman delar ut forskningsstipendier och mindre anslag till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning om barn i Sverige.
Majblommans Riksförbund

 

 

2 DEC
SWECO - ÅRETS INNOVATÖR

Nominera en person eller en verksamhet för en innovation – exempelvis en produkt, lösning eller tjänst – med potential att bidra till en hållbar samhällsutveckling på ett resurseffektivit sätt.
Sweco
 

 

5 DEC
Energimyndigheten

8,5 miljoner kronor inom programmet Spara och Bevara, Energieffektivisering i Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Energimyndigheten

 

5 DEC
Anders Sandrews Stiftelse - Filmstipendium

Målet med stipendiet är att kunna ge den sökande en möjlighet att arbeta i lugn och ro med att utveckla sitt skrivande utan tidspress eller budgetramar. Resultatet av arbetet skall vara ett fullständigt manuskript (för långfilm) som är väl genomarbetat. Den sökande skall vara under 35 år.
Anders Sandrews Stiftelse

 

 

6 DEC
SWECO - ÅRETS STUDENT

För examensarbete som med hög akademisk kvalitet har praktisk relevans för en hållbar samhällsutveckling inom något av följande områden:

 • utvecklande av innovativ energiteknik
 • systemanalyser som identifierar områden med stor och kostnadseffektiv potential att reducera växthusgaser
 • nytänkande inom energi och hållbar utveckling med stor bäring på att bromsa klimatförändringar

Sweco
 

 

8 DEC
The Scandinavian Research Council for Criminology

NSfK provides grants for 2017 to projects of Nordic criminological relevance. The countries participating in NSfK are Finland, Denmark, Iceland, Norway and Sweden.
NSfK

 

8 DEC
The Swedish Risk Academy Award 2017

Priset avser att hedra en senior person, verksam i Sverige, som genom vetenskapliga insatser bidrar eller har bidragit till kunskapsbildning inom risk- och säkerhetsområdet.
Riskkollegiet

 

 

9 DEC
Konsul Th C Berghs stiftelse

Stiftelsen delar i år ut anslag på 1 miljon kr till svenska allergiforskare i form av forskningsanslag eller stipendier. Ett särskilt anslag på 100.000 kr tilldelas en forskare som disputerat 2015/16.
UtlysningKonsul Th C Berghs stiftelse

 

9 DEC
Disponent Bernhard Hays Stipendiefond

Behörig sökande till stipendiet är med studentexamen eller motsvarande, från Per Brahegymnasiet avgången elev med goda betyg i ämnena matematik, fysik och kemi - och som dessutom under minst ett år studerat vid svenskt universitet, högskola eller dylikt, där hon/han inskrivits höstterminen två år tidigare eller vid senare tidpunkt.
Utlysning

 

12 DEC
Meneghetti Award 2016

The award will provide financial support for research projects in the field of Economics, Medicine, Physics and Philosophy that can be relevant to Ontopsychology.
Announcement

 

13 DEC
GötaPriset 2017

Har du och dina kollegor varit med om att utveckla en offentlig verksamhet så att den blivit bättre  och effektivare? GötaPriset efterlyser goda exempel på förnyelse och förbättring.
GötaPriset

 

15 DEC
Kungliga Vitterhetsakademien

Ett antal internationaliseringsstipendier à 125 000 kr för doktorander för läsåret 2017–18. Doktorander inom humaniora, juridik, religionsvetenskap och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten kan söka.
UtlysningKungliga Vitterhetsakademien

 

15 DEC
Sällskapet för folkundervisningens befrämjande

SFUB delar ut stipendier till lärare, skolledare och övrig högskoleutbildad pedagogisk personal för studieresor utomlands.
SFUB

 

15 DEC
Forte

Medel för forskning om återgång i arbete efter sjukskrivning, till följd av psykiska sjukdomar eller tillstånd och smärttillstånd. Forskningen ska bidra till ökad kunskap om vilka faktorer och åtgärder inom hälso- och sjukvården och på arbetsplatser som främjar återgång i arbete.
Forte

 

15 DEC
The Gruber Foundation

The Gruber Foundation invites nominations on behalf of individuals whose achievements in Cosmology, Genetics, or Neuroscience would make them suitable candidates for recognition through the 2017 Gruber International Prize Program. Each prize, which is accompanied by a $500,000 unrestricted monetary award, is designed both to recognize groundbreaking work in each field and to inspire additional efforts that effect fundamental shifts in knowledge and culture. 
The Gruber Foundation

 

 

15 DEC
Västra Götalandsregionen - Kulturstipendium

Kulturnämnden inbjuder alla yrkesverksamma kulturarbetare bosatta i Västra Götalandsregionen till att ansöka om tio stycken kulturstipendier á 30.000:-
Västra Götalandsregionen
 

 

31 DEC
Berlin Start Up Calling 2016

Visual Meta GmbH erbjuder en chans att förverkliga ditt affärsprojekt. Brainstorma, utveckla, dela din pitch och gör ditt bästa för att
vinna ett förstapris på 7000 euro. Sökande skall vara mellan 18 och 30 år.
Utlysning

 

31 DEC
Stipendier från Avfall Sverige

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige ut stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten.
Avfall Sverige

 

31 DEC
Stiftelsen Solstickan

Stiftelsen utlyser ett postdoc-bidrag inom området äldres villkor och åldrande, omfattande ett års lön.
Stiftelsen Solstickan

 

31 DEC
Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendier 2017

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. Stiftelsen kommer under åren 2016 och 2017 att särskilt stödja projekt med inriktning värdegrund och bemötande inom äldrevården.
Stiftelsen Solstickan


31 DEC
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen - Forskningsprojekt/resor

Stipendier till forskningsprojekt/resor till doktorander inom alla ämnesområden. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län.
UtlysningKungl och Hvitfeldtska stiftelsen

 

 

31 DEC
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen - Doktorandsstipendier 2017/18

Behörig sökande är den studerande som är antagen till doktorandutbildning i ämne organiserat inom de humanistiska eller utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet.
UtlysningKungl och Hvitfeldtska stiftelsen

 

31 DEC
Logistikföreningen Plan

Plan utser årligen "Bästa examensarbete inom logistik". Stipendiet är öppet för studerande vid universitet och högskolor i samband med kandidat- och magisteruppsatser samt för examensarbeten inom logistikområdet.
Plan

 

31 DEC
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd

Alvins fond delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd.
Naturvårdsverket

 

31 DEC
EFIC-Grünenthal Grant 2016

These biennial grants totaling € 200,000 from Grünenthal GmbH are supporting young scientists early in their career to carry out innovative clinical pain research in any member country of the European Pain Federation EFIC®.
E-G-G

 

31 DEC
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Bidrag och stipendier till personer, organisationer, universitet, högskolor och andra undervisningsanstalter som aktivt verkar för eller arbetar med forskning och utveckling inom ändamålets ram.
Brandförsäkringsverkets stiftelse

 

31 DEC
Stiftelsen Lantbruksforskning - E H Hügoths stiftelse

Bidrag för högre studier i lantbrukets ekonomi, marknadsföring eller förvaltning samt anslag för främjande av för lantbruket betydelsefull försöksverksamhet.
Stiftelsen Lantbruksforskning

 

31 DEC
Stockholms Arbetareinstitutsförening

Ekonomiskt stöd till framställning av studier som har anknytning till svenskt folkbildningsarbete, dess historia, utveckling och idéer. Bidraget avser att täcka eller bidra till tryckkostnader/produktionskostnader avseende studier som tagits fram av såväl studiecirklar som av enskilda forskare.
Utlysning
 

 

1 JAN
Söderberg & Partners - Årets Finansuppsats

Årets tre teman är Hållbara Sparprodukter, Värdet av finansiell rådgivning och Machine learning. Välj ut det ämne som du finner mest intressant och skriv ihop ett kort PM där du redogör för hur du skulle ta dig an frågeställningen.
Söderberg & Partners

 

8 JAN
Institut Mittag-Leffler Postdoctoral fellowship grants for 2017/2018

These enable researchers to undertake a short visit to the institute to conduct research projects that fall within one of the following two scientific programmes for this year:

 • fractal geometry and dynamics;
 • tropical geometry, amoebas and polytypes.

Institut Mittag-Leffler

 

9 JAN
Fulbright Scholar Program - Visiting Lecturer/Research Scholar

Grants for Swedish postdoctoral scholars who wish to conduct advanced research and /or lecture in the United States and who have an established affiliation with an American university or research center.
The Swedish Fulbright Commission

 

9 JAN
Märta Lundqvist Stiftelse

Ansökan om bidrag från stiftelsen kan sökas för medicinsk forskning vid svenska universitet på den mänskliga hjärnans område.
Utlysning

 

 

9 JAN
Journalistfondens forskningsstipendier

Kan sökas av journalist som forskar inom områdena journalistik och medier vid universitet/högskola. Stipendierna avser enbart forskningsarbete i anslutning till doktorsavhandling eller inom fyra år efter slutförd doktorsexamen. Sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen.
UtlysningJournalistfonden

 

10 JAN
The Volvo Environment Prize 2017

The span of disciplines and activities for which nominations can be made is wide and includes all disciplines which have relevance to the environment. The research of nominees should be based on scientific grounds but must clearly show impacts outside of the specific discipline. The Volvo Environment Prize Foundation

 

11 JAN
IIASA - Young Scientists Summer Program

IIASA offers research opportunities to talented young researchers whose interests correspond with IIASA’s ongoing research on issues of global environmental, economic and social change.
IIASA

 

11 JAN
Sveriges unga akademi

Nu kan du ansöka om att bli ledamot i Sveriges unga akademi. Utlysningen  är öppen för framstående självständiga forskare inom alla discipliner, vars disputation inte ligger längre bort än cirka 10 år. Meriteringskraven för inval är vetenskaplig excellens samt ett varmt engagemang för forskning och forskningsrelaterade frågor. Sökande med internationell bakgrund välkomnas.
Sveriges unga akademi

 

 

12 JAN
Forte

Tillsammans med the Indian Council for Medical Research (ICMR) utlyser Forte medel för samarbetsprojekt om åldrande och hälsa. Utlysningen är öppen för gemensamma ansökningar från forskargrupper i Sverige och Indien.
Forte

 

12 JAN
Anders Sandrew Stiftelse - Utbildningsstipendium

Avsikten med utbildningsstipendiet är att hjälpa fram ungdom (under 30 år) som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Teater, dans, film och musik är prioriterat. Stipendierna är personliga och går ej till projekt. 
UtlysningAnsökningsblankettAnders Sandrew Stiftelse

 

12 JAN
AFA Försäkring  - Skisser

AFA stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Anslag ges till fristående projekt eller till projekt som ingår i utlysningar av FoU-program inom arbetsmiljö och hälsa.
AFA Försäkring
 

 

15 JAN
Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Prisen går til et originalt, skriftlig arbeide om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering. Prisoppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søker må være nordisk statsborger eller ha tilknytning til en nordisk institusjon.
Universitetet i Oslo

 

15 JAN
Agneta och Gunnar Nilsson stipendium för studier av interkulturella relationer 2017

Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat sina grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som söker ska ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet.
UtlysningSWEA

 

15 JAN
Monrad-Krohns legat til fremme av neurologlisk forskning 2017

En pris for fremragende nevrologisk forskning, fortrinnsvis innen klinisk nevrologi. Professorene i nevrologi ved universitetene i Norden kan foresla  kandidater til prisbelønningen. Publikasjoner må være skrevet på et skandinavisk språk, eller norsk, tysk eller fransk for å komme i betraktning. Prisbeløpet er på NOK 32 000.
E-post: unifor@unifor.no
UNIFOR

 

15 JAN
IRIS stipendiet

Ansökningar som enligt stadgarna kan komma att beviljas ska bidra till:

 • att enskilda kvinnor får ökade möjligheter till en speciell utbildning.
 • att ”framåtsträvande kvinnor” genom sina insatser kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda förebilder för andra.

Ansökningssystemet öppnar 1 oktober och stänger 15 januari.
IRIS stipendiet

 

15 JAN
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

SSAG ledigförklarar härmed sina stipendier för 2017. SSAG ger stöd till geografisk och antropologisk forskning. Medlen ges i första hand till forskarstuderande och icke-docentkompetenta forskare som är medlemmar i SSAG. Även masterstudenter kan erhålla stöd.
SSAG

 

15 JAN
Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Prisen går til et originalt, skriftlig arbeid innen et oppgitt emne og er på NOK 100 000. Emnet for prisoppgaven skal ifølge Peter Wessel Zapffes ønske "centreres om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering".
Utlysning Universitetet i Oslo

 

15 JAN
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Anslag inom områdena humanistiska vetenskaper (inbegripet teologi och juridik), naturvetenskaper (inbegripet medicin), konst och litteratur (inbegripet musik, dans, film m.m) och folkbildningsverksamet. Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag.
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

 

15 JAN
Kommuninvest i Sverige AB

Utlysningen av 2017 års forskningsmedel har det övergripande temat Kommunal ekonomi i balans och riktar sig huvudsakligen till forskare inom ämnena företagsekonomi, kulturgeografi, statsvetenskap, nationalekonomi och juridik. 
Kommuninvest i Sverige AB

 

15 JAN
Barncancerfonden

Reseanslag / Symposier / Forskarutbildningskurser / Metodikstudier och utbildningskurs / Gästföreläsare.
Barncancerfonden

 

 

15 JAN
Sixten Gemzéus stiftelse

Stipendier för högre utlandsstudier. Kvalificerad är den sökande som har utomordentliga personliga kvalifikationer och vars studier har stort allmänt intresse. Övre åldersgräns är 32 år.
UtlysningGålöstiftelsen

 

 

15 JAN
SWEA:s stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället

Sökande ska vara en väl meriterad doktorand som bedriver studier vid ett universitet utanför Sverige och är permanent bosatt utomlands.
SWEA

 

 

15 JAN
C. F. Lundströms stiftelse

Stiftelsen lämnar bidrag för att främja vetenskaplig forskning till gagn för landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar (CF2016).
KSLA

 

 

16 JAN
Nordiskt Vägforums svenska avdelning

Stipendier för forskning och utveckling inom NVF:s arbetsområden vägar, vägtrafik och vägtransporter.
UtlysningNordiskt Vägforum

 

16 JAN 
Nordiskt Vägforums svenska avdelning

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar ut pedagogiskt
pris för insatser inom ett eller flera av dess verksamhetsområden,
se vår webbplats www.nvfnorden.org.
UtlysningNordiskt Vägforum

 

 

16 JAN
Energimyndigheten

Energimyndigheten utlyser ca 25 miljoner kronor inom programmet Turbiner för framtidens energisystem. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden.
Energimyndigheten

 

 

20 JAN
Stipendier för studier vid College of Europe - Belgien och Polen
Ettåriga påbyggnadsutbildningar för studerande och yngre yrkesverksamma på högre akademisk nivå inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer. Studieplats och stipendium söks på samma formulär.
Svenska Institutet

 

20 JAN 
Anders Karitz Stiftelse

Stiftelsen har bl.a. till ändamål att främja filosofisk forskning och betydelsefullt populärvetenskapligt författarskap och kungör härmed att sammanlagt ca 250 000 kr kan utdelas i form av flera bidrag.
Utlysning Ansökningsblankett

 

 

20 JAN
Svenska Föreningen för IT och Juridik

Stipendiet skall stödja framtagandet av goda examensarbeten genom att belöna ett examensarbete inom området Juridik och IT varje år. 
ADBJ

 

24 JAN
Lennanders stiftelse för främjande av naturvetenskaplig och
medicinsk forskning

Stipendier till vid rikets samtliga universitet och högskolor yngre svensk forskare (svenskt medborgarskap krävs) som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat. Ekonomiskt oberoende.
Utlysning
 

 

25 JAN
Nordiska kulturfonden - Projektstöd

Projektet ska involvera minst tre nordiska länder: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Projektet ska ha ett konstnärligt och kulturellt innehåll.
Nordiska kulturfonden

 

27 JAN
Riksbankens Jubileumsfond

RJ stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Anslag till program, projekt och infrastruktur för forskning. Ansökningssystemet öppnar 9 januari.
Riksbankens Jubileumsfond

 

31 JAN
Svenska ProjektAkademien

Akademien utlyser ettuppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.
Svenska ProjektAkademien

 

31 JAN
Nominera till Medtech4Health Innovation Award

Priset vänder sig till personal, kliniker eller verksamheter inom omsorg, hälso- och sjukvård med syftet att lyfta fram goda initiativ som kan spridas till andra.
Medtech4Health

 

31 JAN
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse - PROGRAM

Stiftelserna har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri. Programmen är stiftelsernas viktigaste anslagsform. De avser att i första hand stödja forskargrupper med examinerade forskare och doktorander vid universitetsinstitutioner. Ansökningsperiod: 1 dec 2016 - 31 januari 2017.
Svenska Handelsbanken AB

 

31 JAN
Stiftelsen Markussens studiefond - Forskarstipendium

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult. Stipendiet är avsett att underlätta slutfasen i doktorandstudierna. 
Stiftelsen Markussens studiefond

 

31 JAN
Svenska Fornminnesföreningen

Föreningen delar varje år ut stipendier i mån av medel till forskare, företrädesvis till doktorander för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.
Svenska Fornminnesföreningen

 

31 JAN
Zalandostipendiet

Hur du tror att e-shoppingbeteendet kommer att förändras på den svenska marknaden inom en tioårsperiod? Zalandostipendiet är öppet för alla studenter som är registrerade vid ett svenskt universitet eller högskola, har en passion för mode och inspirerande idéer för e-handelns framtida utveckling.
Zalando

 

31 JAN
Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond - Forskningsanslag till Beteendevetenskaplig och Social forskning

Stöd ges för år 2017 åt projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola.
Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond

 

31 JAN
Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond - Anslag till medicinsk forskning

Forskningsanslag kommer år 2017 att ges för forskning inom områden

 1. Infektioner
 2. Immunterapi mot cancer
 3. Cancer i bukspottkörteln
 4. Akut myeloisk leukemi (inkl myelodysplastiskt syndrom)

Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond

 

31 JAN 
Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse

50 procent av stiftelsens årliga bidrag går till medicinsk forskning på hög nivå. Bidrag kan sökas av alla institutioner som bedriver kvalificerad medicinsk forskning. Obs! Stiftelsen tar emot ansökningar endast mellan 1 november och 31 januari.
Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse

 

31 JAN
SFK-LLK stipendiet - Bästa examensarbete

Svenska Förbundet för Kvalitet sektion LLK delar ut ett stipendium för bästa examensarbete inom området kvalitet som är relevant för tillämpning inom livsmedel, läkemedel eller kemisk-teknisk industri.
Utlysning, regler och blankett Svenska Förbundet för Kvalitet

 

31 JAN 
Stockholms Arbetareinstitutsförening - Forskarstipendium

Tre stipendier rörande forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetets historia. Stipendiet är avsett för den som är behörig att antas som studerande för forskarutbildning vid svenskt universitet.
Bestämmelser

 

 

31 JAN
Kungl. Vetenskapsakademien

 • Generell kungörelse för Geovetenskaper inklusive geografi - Till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen utdelas stipendier med ett maxbelopp på 50 000 kr.
 • Stiftelsen Margit Althins stipendiefond -stipendier och anslag som utdelas till svenska geografer för resor till länder utanför Sverige, Norge och Danmark. 
 • Stiftelsen GS Magnusons fond - Stipendier och anslag inom ämnesområdet matematik.

KVA

 

31 JAN
Riksbyggens Jubileumsfond - Den Goda Staden

Stipendier delas ut för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.
Utlysning Ansökningsblankett Riksbyggen

 

 

31 JAN
Finansförbundets uppsatsstipendium

Har du skrivit C- eller D-uppsats? Då kan du som är medlem i Finansförbundet ansöka om vårt uppsatsstipendium.
Finansförbundet

 

 

31 JAN
Apotekarsocieteten

Stipendier till farmacevtisk verksamhet:

 • doktorander för resor till kongresser/symposier/kurser
 • studerande på grundnivå för examensarbeten utomlands hösten 2017
 • för post doc vistelse utomlands under ett år vid välrenommerat universitet

Apotekarsocieteten

 

 

31 JAN
Wenner-Gren Fellow-stipendier

Avsikten med stipendierna är att ge unga forskare möjlighet att erhålla kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands under 3 år samt att därefter (efter förnyat ansökningsförfarande) bedriva forskningsverksamhet i Sverige under 2 år.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

 

31 JAN
Stockholmiapriset

Pris till bästa magister- eller masteruppsats om Stockholm.
Stockholmia
 

 

? FEB 
Scholarship to study in the Uk in 2017

Final year undergraduate students are eligible to receive the scholarship to study a masters in the UK! Write an original article about a city or a country where you have, or would like to, study abroad. We're looking for well researched, well written content - something that will help other students through their decision making process.
Study Without Borders

 

1 FEB 
Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning

Bidrag till profylaxinriktad forskning, vilken beräknas kunna ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja oral hälsa och motverka oral ohälsa. Fonden ger även bidrag till profylaxinriktad forskning av mera grundforskningsbetonad karaktär, förut¬satt att projekten är vetenskapligt högklassiga och ansökningarna är välmotiverade.
Patentmedelsfonden

 

 

1 FEB
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt

Stiftelsen delar ut individuella stipendier för studier utomlands. Ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörs- och datavetenskap, geofysik, geokemi och astrofysik samt näraliggande områden av särskilt värde vid internationellt utbyte.
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt

 

1 FEB
Konkurrensverket

Konkurrensverket stödjer forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt eller forskningsprogram. Även deltagande i eller anordnande av seminarier och konferenser kan berättiga forskningsanslag. Medel ges i första hand till projekt som har en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden.
Konkurrensverket

 

1 FEB
Stiftelsen Sävstaholm - Doktorandstöd

Stiftelsen ger bidrag till forskarstuderandes avhandlingsarbete med vetenskaplig inriktning som fokuserar barn, ungdomar eller vuxna med utvecklingsstörning.
Stiftelsen Sävstaholm

 

1 FEB
The Volvo Group Scholarship

The scholarship is available to citizens of the People’s Republic of China or the Republic of India who are required to pay a tuition fee for education in Sweden. The scholarship is intended for Master’s programmes at the School of Business, Economics and Law. Application period 1 November Admissions office

 

1 FEB
The Richard C. Malmsten Memorial Foundation Scholarship

This scholarship is for students who have applied for and been admitted to a Master´s programme at the School of Business, Economics and Law and are required to pay a tuition fee for education in Sweden. Application period 1 November 2016 – 1 February 2017.
Admissions office

 

1 FEB
Hasselblad Foundation

Two stipends for natural scientists to spend time at either Hôtel Chevillon in the village of Grez-sur-Loing in France or Villa Martinson in Jonsered. Grants can be applied for by natural scientists, working as teachers or researchers in the natural sciences employed at universities or university colleges in Sweden.
Hasselblad Foundation

 

1 FEB
Centralförbundet för Socialt Arbete

CSA delar ut medel till forskning på socialpolitikens område.
CSA

 

1 FEB
Svensk-isländska samarbetsfonden

Fonden delar årligen ut resestipendier för bilateralt  samarbete mellan dess länder främst inom kulturens, utbildningens och forskningens
områden. Ansökningsperiod 1/1 – 1/2 2017.
Svensk-isländska samarbetsfonden

 

1 FEB 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Bidrag för bedrivande av vetenskaplig forskning tilldelas forskare för viss i ansökan angivet forskningsändamål. Bidrag ges till forskarstuderande och nydisputerade forskare och kan endast avse mindre kostsamma forskningsuppgifter. Bidrag till medicinsk och juridisk forskning ges endast i undantagsfall.
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

 

 

1 FEB
Donationsnämndens stipendier 2017

Stipendier för studerande i ämnesområde ingående i "filosofisk fakultet" vid Göteborgs universitet.

 • Stipendier för studier kan sökas av studenter på grundnivå eller avancerad nivå.
 • Stipendier för resa kan sökas av studerande på forskarutbildning.

UtlysningAnnouncementDonationsnämndens stipendier

 

 

1 FEB
ÅForsk - Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.
ÅForsk
 

 

6 FEB 
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

 • Resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.
 • Resestipendier för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.
 • Resestipendier för internationell samverkan inom kulturmiljövården

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

 

6 FEB
Swedish Nutrition Foundation

Ett antal anslag à 50.000:- delas varje år ut till doktorander vid svenska institutioner, som bedriver forskning inom nutritionsområdet, såväl experimentella som kliniska studier.
Swedish Nutrition Foundation

 

9 FEB
Stiftelsen Sveriges BostadsrättsCentrum

Stiftelsen utlyser två stipendier om vardera 10 000 kr för examensarbete som rör bostadsrätten.
Utlysning

 

 

9 FEB
Internetfonden

Hos Internetfonden kan du ansöka om finansiering för fristående projekt som främjar internetutvecklingen i Sverige. Både privatpersoner och organisationer, till exempel föreningar, företag och universitets- eller högskoleinstitutioner, är välkomna att söka.
Internetfonden

 

 

14 FEB
Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen öppnar en ny utlysning för nya ballong- och raketprojekt 2016-BR med uppsändning från Esrange.
Rymdstyrelsen

 


15 FEB
Vitalis Stipendium

Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård & omsorg som med stöd av digitalisering och nytänkande utvecklar användarnära innovationer.
Vitalis

 

15 FEB
Göteborg Energi Miljöfond

Miljöfonden skall stödja projekt som ger ny kunskap om, eller sprider kunskap kring, utveckling mot uthålliga energisystem. Fokus ligger på elproduktion från förnybara energikällor och effektiv energianvändning. Alla kan ansöka, såväl privatpersoner som företag och organisationer.
Göteborg Energi

 

17 FEB
Demensfondens forskningsstipendier

Fonden delar ut stipendier en gång om året för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt information.
Demensförbundet

 

20 FEB
Stiftelsen Markussens studiefond - Stipendier för grundutbildning

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult. 
Stiftelsen Markussens studiefond

 

 

21 FEB
Vetenskapsrådet

Ansökningsperiod är 18 januari - 21februari 2017 för följande bidrag:

 • Internationell postdok (HS, KF, MH, NT, UV)
 • Konferensbidrag (HS, KF, MH, NT, UV)
 • Bidrag till forskningsmiljö- Skiss (Klinisk behandlingsforskning)
 • Kerstin Hesselgrens gästprofessur(Humaniora och samhällsvetenskap)
 • Olof Palmes gästprofessur (Humaniora och samhällsvetenskap)
 • Tage Erlanders gästprofessur (Naturvetenskap och teknikvetenskap)

Vetenskapsrådet

 

27 FEB
Postdoctoral fellowships in Japan

The Swedish Foundation for Strategic Research is participating in a joint programme with the  Japan Society for the Promotion of Science
(JSPS) aimed at stimulating young Swedish researchers to  conduct cooperative research activities with leading Japanese research groups. This postdoctoral  fellowship program covers a  one to two year stay in Japan at an academic institution funded by JSPS.
SSF

 

28 FEB
Dr P Håkanssons Stiftelse

Forskningsstöd ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food). 2017 års stipendier kan sökas från mitten av november månad 2016.
Dr P Håkanssons Stiftelse

 

28 FEB
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Ett stipendium om 15 000 kr till en ung person som med god entreprenörskapsanda och en stor dos nytänkande bidrar till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle. Stipendiaten ska vara max 25 år.
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

 

28 FEB
Stipendiet Byggmästaren

Göteborgs Byggmästareförening avsätter årligen SEK 100.000:- till stipendiet "Byggmästaren" i avsikt att befrämja byggmästeriyrket. Stipendium kan sökas av studenter som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri.
Göteborgs Byggmästareförening

 

28 FEB
Föreningen Margarethahemmet

Föreningen delar årligen ut anslag för forskning samt forskningsstipendier. Anslagen är avsedda att stödja patientnära forskning inom området barn med svår epilepsi.
Föreningen Margarethahemmet

 

28 FEB
Svenska Rominstitutets vänner

 • Romvännernas stora stipendium - forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde.
 • Romvännernas resestipendium för ungdomar - universitetsstuderande inom ämnen knutna till Institutets verksamhetsområden.

Svenska Rominstitutets vänner
 

 

1 MARS
Vera och Greta Oldbergs stiftelse

Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna och stärka det nordiska samarbetet. Stipendium för forskning i Sverige utdelas årligen till en forskare med nordisk orientering från Norge, Danmark, Finland och Island.
Nordensamtal

 

1 MARS
Svenska Celiakiförbundets forskningsfond

Forskningsfonden delar årligen ut bidrag till forskning som kan ge en ökad kunskap om celiaki.
Svenska Celiakiförbundet

 

1 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier

 • Internationella stipendiet delas ut för studier med fokus på internationell förståelse.
 • Lärarstipendiet kan sökas av studerande som genomgår lärarutbildning och som önskar fördjupa sina kunskaper inom ett specifikt ämne genom att bedriva en del av sina studier utomlands.

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 

1 MARS
Statens institutionsstyrelse - Projektskisser

SiS välkomnar forskningsansökningar som tar sin utgångspunkt i myndighetens forskningsprogram, med fokus på vård och behandling under tvång. Forskningens frågeställningar ska vara nära kopplade till SiS verksamhet.
SiS

 

1 MARS
Byggnads kulturstipendium

Kulturstipendium kan fås för vidareutveckling inom varje gren av kulturell verksamhet i vidsträckt bemärkelse, till exempel litteratur, bildkonst och musik. Även andra insatser av kulturspridande och folkbildande art kan förekomma, exempelvis journalistisk verksamhet.  Ansökningsperiod: 1 dec-1 mars.
Svenska Byggnadsarbetareförbundet

 

 

1 MARS
Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

Stiftelsens syfte är att främja forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper i Sverige och Norge.

 • Postdoc stipendier för forskning utanför den sökandes eget land.
 • Stipendier till postdocs för kortare vistelse vid utländskt forskningscentrum som den sökande eller hemmainstitutionen har samarbete med.
 • Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande centrum som ett led i sin forskarutbildning.
 • Gästforskarstipendium till internationellt framstående forskare som är villig att arbeta i svenska eller norska forskargrupper.

UtlysningHenning och Johan Throne-Holsts stiftelse

 

 

1 MARS
ÅForsk - Forskningsanslag

ÅForsk beviljar anslag för forskning inom sina ändamålsområden (Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror). Ansökan avseende forskningsanslag, vilken får avse högst tre år, kan inges av forskare verksamma såväl vid universitet, högskolor och institut som inom industrin. Ansökningar från unga forskare med nya och gärna vågade idéer prioriteras.
ÅForsk

 

1 MARS
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Anslag till forskare och doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång.Ansökningsperiod: 1 feb - 1 mars.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

 

1 MARS
Skyltfonden

Stöd till projekt inom trafiksäkerhetsområdet. Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och vi strävar efter att resultaten ska vara tillämpningsbara och tydliga för trafikanterna. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta, och tidsplanen för varje projekt bör inte överstiga två år.
Skyltfonden 

 

6 MARS
Mistra - Hållbar konsumtion

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om möjligheter att minska konsumtionens miljöpåverkan. Forskningen ska stimulera ett effektivt nyttjande av resurser och låga utsläpp.
Mistra

 

6 MARS
Administrativt pris vid Göteborgs universitet

Priset utdelas för administrativ kvalitetsutveckling. En person eller grupp vid Göteborgs universitet som har genomfört ett administrativt förbättringsarbete av innovativ karaktär kan ansöka. Arbetet ska ha bidragit till förbättring av administrationen.
Medarbetarportalen
 

 

15 MARS
Stiftelsen Clara Lachmanns Fond

Stiftelse har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan ges till:

 • Exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna.
 • Anordnande av kongresser, möten och symposier i något av de skandinaviska länderna.
 • Deltagande i sådana kongresser, möten och symposier.

Stiftelsen Clara Lachmanns Fond

 

15 MARS
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Anslag till vetenskaplig forskning och undervisning vid universitet och högskola. Ansökningsperiod 1 januari - 15 mars 2017.
Lundgrenska stiftelserna

 

15 MARS
Svensk-Franska Stiftelsen

Stipendierna för studier eller forskning i Frankrike. Stipendier delas ej ut för praktiktjäntgöring eller liknande.
Svensk-Franska Stiftelsen

 

 

20 MARS
Palmestipendiet

Fonden är främst till för att stödja och uppmuntra ungdomars engagemang och ambitioner. I den mån fonden ger stipendier för studier ska dessa ligga inom något av områdena fred och gemensam säkerhet, internationell förståelse och mänskliga rättigheter.
Olof Palmes minnesfond

 

 

31 MARS
Borealis Student Innovation Award

An international competition for students from all over the world. Graduates in the area of sustainability, chemistry, polymer chemistry, polymer science, polymer analytic, technical chemistry, mechanical and industrial engineering or applications with a particular focus on polyolefins, olefins or base chemicals can participate.
Borealis

 

 

31 MARS
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studiebesök och praktik i Tyskland. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden. Stipendium kan till exempel sökas för studiebesök, arbetspraktik och projektstudier hos företag och organisationer inom industri och handel.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

 

31 MARS
Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

Bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur.
Carlssons Stiftelse

 

 

31 MARS
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond och Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs Uppfostringsfond

Hos oss har du möjlighet att ansöka om stipendium för att finansiera dina studier. Ekonomisk utsatthet i kombination med studiebegåvning (eller talang inom musik, konst m.m.) är de två kriterier som väger tyngst. Uppfostringsfonderna


 

 

24 APRIL
The Fulbright Commission

Grants for Graduate Study in the United States for Academic Year 2018-19. Applications will be accepted in all fields, except medicine (not including Public Health or medical research), dentistry, and veterinary medicine.
AnnouncementThe Fulbright Commission

 

 

3 MAJ
NordForsk

Call: New instrument for Nordic University Cooperation: Nordic University Hubs. Nordic universities, universities of applied sciences and university colleges that perform research are eligible to apply for funding.
NordForsk

 

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2017

Priset skall tilldelas till den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet. Priset kan endast tilldelas studenter vid Göteborgs universitet.
Utlysning Announcement Andra AP-fonden
The Second Swedish National Pension Fund

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2016-11-30
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?