Till startsida
Webbkarta

Miljö- och klimatforskning

Nedan finner du forskare som kan ge expertkommentarer om olika miljö- och klimatfrågor.

A

Avskogning och REDD
Avskogning står för 12 procent av världens koldioxidutsläpp som orsakas av människan. Eskil Mattsson forskar om hur man kan mäta kolinnehåll i olika tropiska skogstyper med koppling till REDD (Reducing emissions from deforestation and forest degradation) som är ett system som planeras för att minska avskogning i världen inom ramen för FNs klimatkonvention. REDD handlar om att skapa ett system där rika länder betalar fattiga länder för att inte hugga ner sin skog.
Eskil Mattsson, doktorand i naturgeografi vid institutionen för geovetenskaper, telefon 031-786 2828, e-post: eskil@gvc.gu.se

B

Beslutsprocesser för hållbar stads- och regionutveckling
Stig Montin, professor i statskunskap vid Förvaltningshögskolan, telefon: 031-786 6477, e-post: stig.montin@spa.gu.se

Biobränsle, makt och social förändring, Moçambique/Zambia/Brasilien
Marie Widengård, doktorand i humanekologi vid institutionen för globala studier, telefon: 0764-24 37 66, e-post: marie.widengard@globalstudies.gu.se

Biologisk mångfald, hållbar markanvändning i globalt perspektiv, mat- och biobränsleproduktion, Europa, Afrika, Madagaskar
Gunilla A. Olsson, professor i humanekologi, institutionen för globala studier, telefon: 0730-91 49 17, e-post: gunilla.olsson@globalstudies.gu.se

Bistånd och biståndspolitik, afrikansk ekonomi och politisk utveckling
Lennart Wohlgemuth, gästprofessor vid institutionen för globala studier, telefon: 0703-11 08 87, e-post: lennart.wohlgemuth@globalstudies.gu.se

E

Energieffektivisering i urbana områden
Ylva Norén Bretzer, forskare vid Förvaltningshögskolan, telefon: 031-786 5195, e-post: ylva.noren-bretzer@spa.gu.se

F

FN:s klimatrapporter
Inom Göteborgs universitet finns tre forskare som är deltar i arbetet med den femte IPCC-rapporten för FN:s klimatpanel som ska vara klar att släppas 2014. Deliang Chen ingår i arbetsgrupp 1 och skriver om grundläggande fysiska vetenskaper. Ulf Molau ingår i arbetsgrupp 2 och skriver om effekter, anpassning och sårbarhet. Thomas Sterner ingår i arbetsgrupp 3 och skriver om hur man kan begränsa klimatförändringar.
Deliang Chen, professor vid institutionen för geovetenskaper och chef för den internationella forskningsorganisationen International Council for Science i Paris, telefon: 33 1 45 25 03 29, e-post: deliang.chen@icsu.org eller deliang@gvc.gu.se

Ulf Molau, professor vid institutionen för växt- och miljövetenskaper, telefon: 031-786 2665, 0708-79 05 33, e-post: ulf.molau@dpes.gu.se

Thomas Sterner, professor vid institutionen för nationalekonomi med statistik, telefon: 031- 786 1377, e -post: thomas.sterner@economics.gu.se

H

Historiska klimatvariationer
Regionala klimatvariationer i Europa och Asien studerar naturgeograf Hans Linderholm. Han har koll på klimatläget från cirka 2 000 år bakåt i tiden till nästkommande 100 år. Hans Linderholm studerar också effekterna av ett förändrat klimat på ekosystemen både på land och i vatten, med särskild inriktning på skog samt hur den storskaliga cirkulationen i atmosfären och haven påverkar lokala klimat och dess roll i ett förändrat klimat.
Hans Linderholm, professor i naturgeografi vid institutionen för geovetenskaper, telefon: 031- 786 2887, 0705- 74 84 83, e-post: hansl@gvc.gu.se

Hållbara transporter, jämställdhet, hållbara städer, deltagande planering
Merritt Polk, fil.dr.i humanekologi vid institutionen för globala studier, telefon: 0704-54 65 29, e-post: merritt.polk@globalstudies.gu.se

Hållbar utveckling, urbana studier, hållbara transporter, kvinnor i utvecklingsländer, massbilismens utbredning
Marie Thynell, fil.dr. i freds- och utvecklingsforskning vid institutionen för globala studier, telefon: 0735-984 915, e-post: marie.thynell@globalstudies.gu.se

K

Klimatpåverkan i ishaven
Fram till den 30 november 2011 befinner sig Michael Axelsson på forskningsstationen McMurdo i Antarktis för att studera klimatförändringens effekter på ishavens fiskar. På McMurdo studerar man just nu matsmältning och blodomlopp i fiskar med en kroppstemperatur på -1,8 grader och hur temperaturförändringar påverkar systemen i dem. Michael har stor erfarenhet klimatförändringarnas effekter i polarområdena, efter sju expeditioner till Antarktis och tre expeditioner till Grönland.
Michael Axelsson, professor i zoofysiologi vid zoologiska institutionen, telefon efter hemkomsten: 031-786 3689, 0733- 90 32 49, e-post hela tiden: michael.axelsson@zool.gu.se

Klimatpåverkan på frusen mark
Ulf Molau forskar på arktisk och alpin ekologi och är expert på klimatpåverkan på tundran – effekter, anpassning och sårbarhet.
Ulf Molau, professor vid institutionen för växt- och miljövetenskaper, telefon 031- 786 2665, e-post: ulf.molau@dpes.gu.se

Klimatpåverkan på plankton och alger
Angela Wulff studerar hur plankton och alger, som är grunden i den marina näringskedjan, påverkas av klimatförändringar på temperatur, salthalt, koldioxid samt av minskat istäcke.
Angela Wulff, professor vid institutionen för marin ekologi, telefon: 031- 786 2628, e-post: angela.wulff@marecol.gu.se

Klimatism
Patrik Zapata, lärare och forskare vid Förvaltningshögskolan, telefon: 031-786 1611, e-post: patrik.zapata@spa.gu.se

Kommunal miljö- och energipolitik
Mats Bengtsson, doktorand vid Förvaltningshögskolan, telefon: 031-786 5117, e-post: mats.bengtsson@spa.gu.se

Kunskapsproduktion kring frågan om klimatförändringar. Vetenskapens influenser på klimatpolicy
Andreas Bjurström, doktorand i humanekologi vid institutionen för globala studier, telefon: 031-786 4183, 073-613 3995, e-post: andreas.bjurstrom@globalstudies.gu.se

M

Miljöjournalistik
Monika Djerf Pierre, professor vid institutionen för journalistik, medier och masskommunikation, telefon: 031-786 1208, e-post: monika.djerf-pierre@jmg.gu.se

Miljöpsykologi
Lars-Olof Johansson, lärare och forskare vid psykologiska institutionen, telefon: 0733-892 689, e-post: lars-olof.johansson@psy.gu.se

Miljöpsykologi, socialpsykologi
Anders Biel, professor vid psykologiska institutionen, telefon: 0732-309 275, e-post: anders.biel@psy.gu.se

Andreas Nilsson, lektor och forskare vid psykologiska institutionen, telefon: 031-786 1651, e-post: andreas.nilsson@psy.gu.se

Miljömärkt el, ”miljöoro”, värden och attityder
André Hansla, forskare, psykologiska institutionen, telefon: 031-786 1840, e-post: andre.hansla@psy.gu.se

Miljöpolitik/klimatpolitik
Monika Bauhr, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, telefon: 031-786 1241, e-post: monika.bauhr@pol.gu.se

Daniel Berlin, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, telefon: 031-786 1991, e-post: daniel.berlin@pol.gu.se

Sverker Jagers, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, telefon: 031-786 1230, -post: sverker.jagers@pol.gu.se

Miljöpolitik/klimatpolitik även administration kring miljöfrågor
Lennart J. Lundqvist, professor vid statsvetenskapliga institutionen, telefon: 031-786 1229, e-post: lennart.lundqvist@pol.gu.se

Miljöpolitik/klimatpolitik även attityder, individers beteende, SOM-institutet
Johan Martinsson, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, telefon: 031-786 5148, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se

Miljöpolitik/klimatpolitik även kärnvapenspridning
Ulrika Möller, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, telefon: 031-786 1343, e-post: ulrika.moller@pol.gu.se

Miljöpolitik/klimatpolitik även anpassning till klimatanpassning
Martin Sjöstedt, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, telefon: 031-786 1864, e-post: martin.sjostedt@pol.gu.se

Miljöpolitik/klimatpolitik även institutionella förutsättningar för miljöförvaltning, miljösystemanalys
Mathias Zannakis, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, telefon: 031-786 1200, e-post: mathias.zannakis@pol.gu.se

Målkonflikter vid lokalt klimatarbete
Kerstin Bartholdsson, forskare och lärare vid Förvaltningshögskolan, telefon: 031-786 1588, e-post: kerstin.bartholdsson@spa.gu.se

Människors miljöbeteende; resvanor, hushållsenergi, etc.
Cecilia Jakobsson Bergstad, lärare och forskare vid psykologiska institutionen, telefon: 031-786 4253, e-post: cecilia.j.bergstad@psy.gu.se

R

Rättvise- och fördelningsaspekter vid vad av styrmedel
Thomas Sterner, professor vid institutionen för nationalekonomi med statistik, telefon: 031- 786 1377, e -post: thomas.sterner@economics.gu.se

S

Styrmedel för minskade utsläpp av växthusgaser
Thomas Sterner, professor vid institutionen för nationalekonomi med statistik, telefon: 031- 786 1377, e -post: thomas.sterner@economics.gu.se

Södra Afrika; land- och naturresursutnyttjande, fattiga hushålls försörjnings- och överlevnadsstrategier, påverkan av klimatförändringar på jordbruk och landsbygdshushåll
Per Zachrisson, fil dr i socialantropolgi vid institutionen för globala studier, telefon: 0702-69 62 76, e-post: per.zachrisson@sant.gu.se

U

Utsläpp från jordbruket
Åsa Kasimir Klemedtsson forskar om utsläpp av växthusgaser från jordbruket; odling och markanvändning som avger lustgas, metan och koldioxid. Hon sitter med i FN:s klimatpanel, IPCC:s, redaktion för utsläppsdatabaser och är svensk representant inom GRA, som är en bilateral organisation som skapades efter Köpenhamnsmötet för att minska utsläppen från jordbruksnäringen.
Åsa Kasimir Klemedtsson, forskare vid institutionen för geovetenskaper, telefon 031- 786 1960, e -post: asa.kasimir.klemedtsson@gvc.gu.se

Utsläpp från våtmarker
Leif Klemedtsson sitter med i den arbetsgrupp inom FN:s klimatpanel, IPCC, som arbetar med hur man ska beräkna utsläppen från våtmarker, dikade dito och återställda.
Leif Klemedtsson, professor vid institutionen för växt- och miljövetenskaper, telefon: 031- 786 2632, e -post: leif.klemedtsson@dpes.gu.se

Till sidans topp