Till startsida
Webbkarta

Sök forskning

Publicerad forskning  från Göteborgs universitet finns samlade i två sökbara databaser som tillhandahålls av universitetsbiblioteket:

GUP - Göteborgs universitets Publikationer

Databasen innehåller referenser till allt material som publicerats av författare verksamma vid Göteborgs universitet. Sökning kan göras på titlar, institutioner, utgivningsår, författare m.m.

Sök i GUP


GUPEA - Göteborgs universitets Publikationer - E-publicering och E-arkiv

 
En databas för elektronisk publicering i fulltext av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer utgivna av författare verksamma vid Göteborgs universitet. GUPEA innehåller även studentuppsatser.
GUPEA används bland annat som plattform för en e-tidskrift men också för obligatorisk e-spikning av doktorsavhandlingar vid Sahlgrenska akademin fr o m 1 september 2006.

Sök i GUPEA