Till startsida
Webbkarta

Adlerbertska Forskningsstiftelsen

Forskningsbidrag kan tilldelas envar som bedriver vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet vid Göteborgs universitet, utom Handelshögskolan, som har ett eget anslag från stiftelsen. Forskare och forskarstudenter verksamma vid Handelshögskolan kan alltså ej söka bidrag från Göteborgs universitet.

 

Utlysning 2014Ansökningsblankett

 

Sista ansökningsdag 9 juni 2014.

 

Minst 25 % av medlen ska avsättas för forskning som bidrar till kunskapsutvecklingen om Göteborg som stad ur ett hållbarhetsperspektiv i enlighet med satsningen ”Kunskap Göteborg”. För mer information om denna, se artikel i GU-Journalen.

 

 

Riktlinjer för fördelning av Adlerbertska forskningsstiftelsens stipendiemedel

§ 9 stk 1
"Stiftelsens ändamål är begränsat till att endast uppmuntra sådan vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet, som bedrivs i Göteborg eller dess närhet av svensk eller utländsk man eller kvinna".

HÅLLBAR UTVECKLING I ETT HELHETSPERSPEKTIV

Det är Stiftelsens önskemål att fortsatt stödja forskning (och konstnärlig verksamhet) i Göteborg och Västra Sverige som kan leda till grundläggande förnyelse i samhällets uppfattning av ansvar och utveckling och som kan förbättra förutsättningarna för mänskligt liv och glädje. Det innebär en hög prioritering av forskning som främjar ökad kunskap om förhållanden som bibehåller och förbättrar människors livsvillkor inom ramen för hållbar utveckling.

Särskild omsorg kommer att ägnas åt att följa upp vad som uträttas med de fördelade medlen. De sökande bör därför vara beredda att synliggöra sina forskningsresultat på sätt som Stiftelsen finner lämpligt.


Donationsbrev och stadgar:Adlerbertska Forskningsstiftelsen

Kontaktinformation

Kontaktperson:
Forsknings- och innovationskontoret
bertil.ohlsson@gu.se

 

Adress:
Göteborgs universitet,
Registrator,
Box 100, 405 30 Göteborg
Märk kuvertet med
"Adlerbertska Forskningsstiftelsen"

 

Adlerbertska stiftelserna

Till sidans topp