Till startsida
Webbkarta

Bred och engagerad forskning

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa. Ännu mer betydelsefullt är att universitetet är öppet för omvärlden och engagerat i samhället.

Universitetets omfattande forskning har egentligen ett enda övergripande mål – att skapa bättre livsbetingelser för människor och andra levande varelser på vår jord. Vi tänker inte bara på den nya kunskap vi ständigt söker inom hälso- och naturvetenskap – även verksamheten inom det konstnärliga och humanistiska området betyder mycket för mänskligt välbefinnande. Det är också det yttersta målet för den forskning vi bedriver inom samhällsvetenskap, pedagogik, ekonomi och juridik.

När det gäller att lösa dagens stora världsproblem är den breda, samlade kunskap som Göteborgs universitet representerar ovärderlig. Det är när kunskap från flera olika forsknings områden möts som de riktigt stora upptäckterna görs.

Hälsa och liv

Inom Sahlgrenska akademin förenas olika forskningsgrenar i en unik bredd med allt ifrån grundläggande studier av molekylers struktur till folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen inom såväl odontologi som medicin och vårdvetenskap håller en hög internationell klass. Den medicinska forskningen sker i nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset vilket för närvarande innebär över 300 pågående forskningsprojekt.
Huvuddelen av all forskning som bedrivs vid Sahlgrenska akademin är patientnära. Den har betytt och kommer att betyda mycket för vårdkvalitet och banbrytande upptäckter för mänsklighetens bästa.

Nobelpriset till Göteborgs universitet

Professor Arvid Carlsson är universitetets förste nobelpristagare. Upptäckten att signalsubstansen dopamin reglerar våra rörelser har haft en stor betydelse för utvecklingen av mediciner för patienter med Parkinsons sjukdom över hela världen. Även antidepressiva mediciner som Prozac och Zimeldin har kunnat utvecklas tack vare Arvid Carlssons forskning vid Göteborgs universitet.

Samhälle och utbildning

Det samhällsvetenskapliga området vid Göteborgs universitet har en lång tradition av tvärvetenskaplig utbildning och forskning. Det globala perspektivet har varit vägledande vid inrättandet av institutionen för globala studier. Universitetets ambition att vara i levande kontakt med omgivningen samt bidra till samhällsnyttan har här ett tydligt fotfäste.

På Handelshögskolan bedrivs utbildning och forskning inom huvudområdena ekonomi och juridik. Verksamheten håller en hög internationell klass med ett stort internationellt studentutbyte och forskningssamarbete. Forskningen utmärker sig genom sitt breda anslag med en hög grad av tvärvetenskaplighet.

Utbildningsvetenskap är en relativt ung forskningsgren som handlar om människan i hela hennes vardagliga sammanhang. Utbildning, arbete, fritid och familj knyts här samman i olika ämnesområden. Frågor som människans lärande i skilda sammanhang studeras och används sedan praktiskt inom bland annat lärarutbildningen. Det mesta av verksamheten sker på Pedagogen, mitt i hjärtat av Göteborg.

Kultur och konst

Inom det humanistiska området bedrivs utbildning och forskning som behandlar människan och kulturen. Studenterna kan välja bland ett stort antal ämnen som ett tjugotal språk, religion, historia, arkeologi, filosofi, idéhistoria, konst, film och musik.

Ett särskilt profilområde inom forskningen är språkteknologi med den nationella forskarskolan förlagd till Göteborgs universitet. Forskning pågår också inom en stor mängd andra områden.

Universitetets bredd inom det konstnärliga området är unik i Europa. En tvärkonstnärlig forskning är under uppbyggnad – med nära relationer till andra ämnesområden inom universitetet. De olika konstnärliga högskolorna är också en aktiv del av regionens kulturliv och lockar ständigt en stor publik.

Högskolan för fotografi har Sveriges enda högskoleutbildning i fotografi på kandidat- och magisternivå. HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk – utbildar designers, keramiker, textil- och smyckekonstnärer. Högskolan för scen och musik utbildar skådespelare och scenkonstnärer för opera och musikal samt musiklärare, kompositörer och musiker. Konsthögskolan Valand har en viktig roll i svenskt konstliv genom sina kandidat- och magisterprogram inom fri konst och dessutom ett eftertraktat forskningsprogram. Filmhögskolan utbildar professionella filmskapare och uppmuntrar dem att under tre års heltidsstudier utveckla ett personligt bildspråk som har sin grund i konstnärlig utveckling och forskning.

För ett hållbart samhälle

En stor del av landets forskning inom miljö och hållbar utveckling sker i Göteborg. Inte minst gäller detta viktiga delar som atmosfärsvetenskap och klimatforskning. Projekten är ofta gränsöverskridande samarbeten mellan flera delar av universitetet och Chalmers.

Ett exempel är Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, där drygt 400 forskare och doktorander samverkar i ett nätverk för hållbar utveckling.

Inom det naturvetenskapliga området bedrivs forskning och utbildning inom matematik och naturvetenskap. En stor del av Sveriges marina forskning sker vid Göteborgs universitet.

Samarbetet mellan medicinare och tekniker samt näringsliv och samhället i övrigt har stärkts under senare år. Ett exempel är Göteborgs Science Center for Molecular Skin Research, där forskarna hoppas kunna finna nya sätt att förhindra, diagnostisera och behandla hudcancer och kontaktallergi.

Till sidans topp