Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 


Uppdaterad 2014-10-24


 

27 OKT 
Riksbankens Jubileumsfond - Humboldtstipendier

Inbjudan av gästforskare från Tyskland. Stipendiet är skattefritt och beräknas så att det täcker ev. avstådda löneförmåner samt rese- och uppehållskostnader m.m. för den tid som avses.
Utlysning

 

27 OKT
Bergliot Kihlberg Anderssons Stipendiefond

Stipendier till studerande vid Göteborgs universitet som härstammar från Lysekil och har genomgått gymnasium där.
Utlysning

 

 

27 OKT
Midander-Lönnstipendiet

Skriver du examensuppsats om fri- och rättigheter? Om du lyckas riktigt bra kan du bli aktuell för Centrum för rättvisas årliga uppsatsstipendium om 25 000 kr.
Centrum för rättvisa

 

27 OKT
Årets uppfinnarkvinna 2014

Nu är slussarna öppna för att nominera kända och okända kvinnor till Årets uppfinnarkvinna 2014. Känner du någon som borde uppmärksammas? Ta chansen att lyfta fram Sveriges uppfinnarkvinnor.
Svenska Uppfinnareföreningen

 

 

30 OKT 
Programmet Strategisk energisystemforskning

Programmet är öppet för ansökningar från alla vetenskapliga discipliner som kan behandla energifrågor för att möjliggöra en mångfald av bilder och analyser. Samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv välkomnas för att öka kunskapen om hur den svenska energi- och klimatpolitiken fungerar.
Energimyndigheten

 

31 OKT 
The Snorri Sturluson Fellowships

The  fellowships are granted to writers, translators and scholars (not to university students) in the field of humanities, from outside Iceland, to enable them to stay in Iceland for a period of at least three months, in order to improve their knowledge of the Icelandic language, culture and society.
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies

 

31 OKT
The Knut and Alice Wallenberg Foundation – MAX IV

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program
"The MAX IV synchrotron radiation facility program". The applicants should have a doctor´s degree from a Swedish University at the time when the post-doc period starts and a connection to a Swedish University or corresponding non-profit research organization.
The Knut and Alice Wallenberg Foundation

 

31 OKT 
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Stipendier till i Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildning. Sökande får inte ha fyllt 25 år. 8.Bidrag lämnas inte till sökande som vill undvika att utnyttja studiemedelssystemet. Ansökningsperiod 1 sept - 31 okt.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

31 OKT 
GIS-västs nationella GIS-stipendium

Stipendiet delas ut årligen och syftar till att uppmuntra, stimulera och belöna nytänkande och samhällsnytta inom geodataområdet. GIS-väst vill genom detta, öka spridningen och nyttjandet av geodata inom olika samhällsfunktioner kopplat till universitet och högskolor, offentlig förvaltning och näringsliv.
GIS Väst

 

31 OKT 
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m fl ändamål

Anslag för vetenskaplig forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum 2021.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

31 OKT
Borealis Student Innovation Award

Win up to EUR 5,000 and the networking opportunity of a lifetime with your thesis! Graduates in the area of sustainability, chemistry, polymer chemistry, polymer science, polymer analytic, technical chemistry, mechanical and industrial engineering can participate.
Borealis

 

31 OKT 
Apotekarsocieteten - farmacevtisk verksamhet

Stipendier för forskning inkl examensarbeten och postdoc-vistelse utomlands samt för fort- och vidareutbildning.
Apotekarsocieteten

 

31 OKT 
Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning - Postdoktjänster

Var och en av de juridiska fakulteterna vid de svenska universiteten inbjuds nominera en till två forskare som innehar en doktorsexamen i juridik från ett svenskt lärosäte vid tidpunkten då postdokperioden startar, examen får inte vara äldre än ett år.
Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning

 

31 OKT 
Ragnhild Frykbergs Stiftelse

Studiebidrag företrädesvis till postgymnasiala studier inom natur- och samhällsvetenskapliga, humanistiska eller konstnärliga ämnen men också högre yrkesinriktade utbildningar. För att söka måste du vara under 30 år. Ansökningar tas endast emot ansökningar under oktober månad.
Ragnhild Frykbergs Stiftelse

 

31 OKT 
Föreningen De Blindas Vänner

Anslag till Forskning och utveckling - Verksamhetsom syftar till att minska effekter av eller förebygga ögonsjukdomar, utforma nya tekniska hjälpmedel för undersökning av synsjukdomar eller hjälpmedel att användas av synskadade.
Föreningen De Blindas Vänner

 

31 OKT 
Stipendium till minne av Kerstin Hejdenberg

Stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning. Ansökningstid: 1 oktober till den 31 oktober.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

 

31 OKT 
Sahlgrenska akademin - Resebidrag ur Stiftelsen Hilda Johanssons minne

Resebidrag till legitimerade läkare för studier i Frankrike eller England.
Utlysning
 

31 OKT
Frö-programmet 2015

Programmet skall främja det fransk-svenska forsknings­samarbetet och erfarenhetsutbytet genom att ge i Sverige etablerade forskare möjligheten att vistas i Frankrike under en kortare period. Bidraget täcker endast rese- och boendekostnader. Obs! Programmet ej riktar sig till doktorander!
Institut français de Suède

 

1 NOV
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond - Projektanslag

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena humaniora och lärande samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

 

1 NOV
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Research projects and education projects in medicine and health care in areas which are close or include entrepreneurship. Applications have to be approved by the Vice-Chancellor of the University (contact ludde.edgren@gu.se )
Familjen Erling-Perssons stiftelse

 

1 NOV
Gudrun Malmers stiftelse

Arbetar du inom förskola, grundskola, gymnasium och/eller vuxenutbildning? Vill du bedriva forskningsbaserade projekt som bidrar till matematikundervisningens utveckling? Då kan du söka stipendium ur stiftelsen.
Gudrun Malmers stiftelse

 

1 NOV 
Bröderna Molanders stiftelse

Stipendium utgår för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning till studerande från Dalarna somgår universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår.
Landstinget Dalarna

 

1 NOV 
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen beviljar företrädesvis projektanslag inom ämnesområdena juridik, ekonomi samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

 

1 NOV 
Stiftelsen Fredrik Bachmans Minnesfond

Stiftelsen har till ändamål att inom landet främja forskning kring vägbyggnad.
Utlysning

 

 

1 NOV
JAK Medlemsbank

JAKs stipendium för studier i uthållig ekonomi kan sökas av studenter på högskolenivå, inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi.
JAK Medlemsbank

 

1 NOV
Eric Kandel Young Neuroscientists Prize 2015

All European neuroscientists under the age of 40, who have demonstrated outstanding and independent scientific creativity and productivity, as documented by multiple and excellent publications in leading scientific journals, are eligible. Candidates must be nominated by the head of their university/research institute or by an internationally renowned neuroscientist. Self-nomination is not possible.
Announcement
 

1 NOV 
Anders Walls landsbygdsstipendium 2015

Stipendiet på 100.000 kr har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling.
UtlysningNomineringsblankett
 

1 NOV
The American Chemical Society

Award for encouraging women into careers in the chemical sciences. Nominees for the award may come from any professional setting: academia, industry, government, or other independent facility.
The American Chemical Society

 

1 NOV
Stiftelsen Hjælpeforeningen Danas Legat

Stiftelsen har til formål at understøtte trængende, i Sverige boende personer, som er danskfødte, børn af danskfødte eller er/har været gift med en danskfødt person, samt at støtte humanitære og/eller kulturelle formål, som tjener danske interesser i Sverige. 
Danmarks Ambassade i Sverige

 

1 NOV
Emma Berglunds Fond

Du som studerar på universitets- och högskolenivå  eller folkhögskola i Västra Götalandsregionen och vill  förbättra Dig genom studier utomlands är välkommen att söka. Du fyller i år 18 men inte 26 år.
Utlysning
 

2 NOV
Svenska institutets Östersjösamarbete erbjuder stipendier

Stipendium kan sökas av studenter, forskare och andra nyckelpersoner verksamma vid svenska lärosäten, i syfte att förlägga en utbildnings- eller forskningsvistelse till något av samarbetsländerna.  En viktig förutsättning till stipendium är sökandes ambition att främja utveckling i Östersjöregionen.
AnnouncementSvenska institutet

 

3 NOV 
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

 • Stora Gelinstipendiet 100 000 kr -  till personer som är kliniskt verksamma med transplantationer av bukorgan och som avser att utveckla sin kliniska kompetens vid en utländsk institution. Ej för forskningsändamål.
 • Lilla Gelinstipendiet 50 000 kr - kompetensutveckling hos vårdpersonal som är verksamma inom transplantationsområdet och med patienter som har genomgått en organtransplantation. Ej för forskningsändamål.

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

 

3 NOV
Internationell personalmobilitet

25-30 bidrag för internationell personalmobilitet 2015. Satsningen ska finansiera de resor som inte kan finansieras genom verksamhetens ordinarie budget, men där syftet med resan ligger i linje med institutionens uppdrag och satsningar.  För ansökan krävs anställning vid Göteborgs universitet.
International Centre


3 NOV 
Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond

 • Bidrag ges till personer som arbetar med reformer och förnyelse inom pedagogik och skolundervisningens område
 • Bidrag ges till konst- och musikstuderande
 • Bidrag ges i första hand till pedagoger, kulturarbetare, konst- och musikstuderande med hemort i Göteborg med omnejd
 • Bidrag ges inte till grund- eller forskarutbildning, som finansieras med studiemedel

Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond

 

 

4 NOV 
Carina Ari stipendier för unga dansare

Stipendiet gäller för utlandsstudier och ges till utövare av danskonst i åldern 16-30 år, både de redan yrkesverksamma och de som är under utbildning.
Carina Aris Minnesfond

 

4 NOV
Minor Field Studies - MFS

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) utlyser ytterligare MFS-stipendier om vardera 27.000 kronor.
Utbildningsvetenskapliga fakulteten

 

5 NOV
Marcus Borgströms foundation och K och O F Hedströms
foundation
A total amount of 1 700 000 SEK from Marcus Borgström foundation and a total amount of 58 000 SEK from K and O F Hedström foundation are provided for genetic research, especially pertaining to human genetics, in the first instance to Swedish researchers for research within or without Sweden and in the second instance to foreign researchers for research in Sweden.
Announcement
Uppsala University

 

 

6 NOV
Hugopriset 2015 - Nominera Årets innovatör

Nominera en person eller verksamhet för en innovation med potential att bidra till hållbar utveckling med resurseffektivitet.
Sweco
 

 

7 NOV 
Riksbankens Jubileumsfond - Nils-Eric Svenssons Fond

RJ utlyser härmed två resestipendier om vardera 100 000 kronor.
Riksbankens Jubileumsfond

 

7 NOV
Stiftelsen Barnavärn

Sökanden ska vara eller ha varit folkbokförd i Landskrona kommun och genomgå eller ha genomgått utbildning de senaste tre åren från ansökningsdagen. Vidare ska den som genomgått utbildningen vara verksam inom spädbarnsvården.
Utlysning

 

7 NOV 
Svensk Förening för Kognitiv Medicin

Medlemmar i SFK har möjligthet att söka stipendium á 10 000 kr. Stipendiet vänder sig till person eller grupp som bidragit med en idé, arbetsmodell eller på annat sätt förbättrat den kognitionsmedicinskt inriktade vården i Sverige.
Svensk Förening för Kognitiv Medicin

 

7 NOV
Fond för intern klimatkompensation

Har du idéer om hur klimatpåverkan från universitetets verksamhet skulle kunna minska? Nu kan anställda och studenter söka medel för projekt som bidrar till minskad klimatpåverkan.
Mer info

 

7 NOV 
Stiftelsen för Konrad och Helfrid Johanssons fond för medicinsk forskning vid Göteborgs Universitet

Bidrag för unga medicinska forskare vid Göteborg universitet ledigförklarar ett antal stipendier för tiden 2014-2015. Sökanden ska vara registrerad forskare vid Göteborgs Universitet, ha disputerat högst 5 år från ansökningsdatum och ha minst ett arbete publicerat i vetenskaplig tidskrift.
Utlysning

 

7 NOV
Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne 2014

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.
Svenska Försäkringsföreningen

 

 

10 NOV
Familjen Kamprads stiftelse

Stiftelsen utlyser i september bidrag till projektansökningar inom området cancervård. Projekten ska leda till förbättrad vårdkvalitet för patienter med cancer, från vägen till diagnos och genom hela vårdförloppet. Svenska universitet och högskolor kan söka.
Familjen Kamprads stiftelse

 

10 NOV 
Hakon Swenson Stiftelsen

Stiftelsen har till syfte att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet och tar emot ansökningar inom dessa områden. För närvarande är forskningsprojekt inom multikanal- och e-handel respektive förpackningar särskilt intressanta.
Hakon Swenson Stiftelsen

 

 

10 NOV  (ansökningstiden förlängd)
Sahlgrenska Universitetssjukhusets stiftelser

Utdelning från SUs forskningsstiftelser sker dels till forskarstuderande som är registrerade vid Sahlgrenska akademin och som arbetar inom grupper verksamma vid SU. Vidare ska fonderna gynna framstående unga forskares etablering vid SU, dock inte senare än 5 år efter disputation.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

11 NOV
NSDs mediapris

Prisets syfte är att stärka skattejournalistikens roll, inspirera till kvalitetsinriktad bevakning av skattefrågor och göra frågor om skatter mer begripliga och intresseväckande genom att pedagogiskt analysera, belysa och beskriva skatter och deras påverkan på samhälle, företag och individ. Förslag till mottagare av stipendiet kan lämnas av envar.
Näringslivets Skatte-Delegation

 

14 NOV
The Nordic Institute for Theoretical Physics

Nordita invites applications for post-doctoral fellowships in theoretical physics 2015-2017.
Nordita

14 NOV
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studiebesök och praktik i Tyskland.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

 

14 NOV
Anders Wall-stipendium till Svenska Handelskammaren i Shanghai

Ett stipendium på 150.000 kr för att utbilda en ung, kreativ affärsbegåvning inom internationell handel och industri. Tillträde för tio månaders tjänstgöring i Shanghai sker i september 2015.
The Swedish Chamber of Commerce in China

 

15 NOV
Nominering till Årets studentföretagare 2015

En tävling för studenter på kandidatnivå (undergraduate) som jämte studier på universitet eller högskola äger och driver företag.
Ansöknings-/nomineringstiden är 15 april – 15 nov  2014.
Entreprenörskapsforum

 

15 NOV
SFMP - skrivartävling 2014

Skrivartävlingen för medicine studerande/kandidater och AT-läkare. Svenska föreningen för medicinsk psykologi

 

15 NOV
Sverker Åstrom Foundation

The fellowships are designed to allow a number of young citizens of the Russian Federation to acquaint themselves with conditions and achievements in Sweden in their respective fields of interest, such as political science, law, economy and administration.
Sverker Åstrom Foundation

 

15 NOV 
Familjen Wikanders stiftelse

Anslag ges i första hand till i Göteborg boende enskilda konstnärer och kulturpersoner för beredande av undervisning eller utbildning inom mottagarens konstnärliga eller kulturella profession men även att ge anslag till i Göteborg verksamma enskilda personer, institutioner, museer, gallerier och liknande för i respektive anslag specifikt angivna syften för konstens och kulturens bevarande och utveckling i Göteborg.
Familjen Wikanders stiftelse

 

15 NOV
Svenska institutet - studiebesök i USA för opinionsbildare

Bidrag till opinionsbildare från Sverige resp. USA för studiebesök i det andra landet under 2–4 veckor. Fondens stadgar föreskriver att fondmedlen ska användas för stipendier inom främst politik, förvaltning, massmedia, fackliga och andra organisationer, näringsliv, utbildning och kulturliv.
Svenska institutet

 

15 NOV 
ZONTA - The Amelia Earhart Fellowship

Women of any nationality pursuing a Ph.D./doctoral degree who demonstrate a superior academic record in the field of aerospace-related sciences or aerospace-related engineering are eligible to apply.
ZONTA

 

15 NOV
Prostatacancerförbundet

Forskningsanslag för 2015.
Utlysning
 

 

15 NOV 
Postdoctoral scholarship program at Stanford University
The purpose of the program is to bring outstanding young Swedish scientists to Stanford University for one to two years of postdoctoral study and research. The program is open for all disciplines of science.
The Knut and Alice Wallenberg Foundation

 

15 NOV
Henry og Astrid Møllers Fond

Legater kan søges til følgende formål:

 1. Støtte til unge svenske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Danmark og unge danske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Sverige.
 2. Støtte til konkrete videnskabelige forskningsprojekter indenfor hjerte- og øjensygdomme.

Arnfred Advokatanpartsselskab

 

15 NOV
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

SSMF utlyser årligen stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Härutöver utlyses även halvtidsstipendier för kliniskt verksamma läkare. Ansökningsperiod: 15 okt - 15 nov.
UtlysningSSMF

 

15 NOV
Queen Silvia Nursing Award

Ett stipendium för dig som vill vara med och bidra till framtidens utmaningar inom vård och omsorg med särskilt fokus på äldre! Stipendiet kan sökas av sjuksköterskestudenter på grund, magister- eller specialistnivå vid svenska lärosäten.
Swedish Care International

 

15 NOV
Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond för Medicinsk forskning

Stiftelsen avser att för 2014 dela ut 400.000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Projekt som avser klinisk forskning inom området Inflammatoriska sjukdomar prioriteras.
Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond

 

15 NOV
KVA - Stiftelsen ”Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma”

Ett anslag för grundforskning som

 • bidrar med vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.
 • utgår från att individen fungerar och utvecklas i ett livsperspektiv, som en integrerad psykologisk, biologisk och social varelse i en föränderlig värld.
 • tar hänsyn till kunskap om att individuell utveckling i detta perspektiv är avgörande för utformningen av ett utbildningssystem som gagnar samhällets kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska framåtskridande samtidigt som det tar hänsyn till enskilda individers förutsättningar och behov.

Kungl. Vetenskapsakademien

 

15 NOV
The Malmberg Scholarship

The scholarship will be awarded to financially assist a U.S. resident student or scholar whose work would be enhanced by study and/or research in Sweden for up to one year.
American Swedish Institute
Announcement

 

 

15 NOV 
Stiftelsen Skogssällskapet

 • Stina Werners fond - vetenskaplig forskning och utbildning inom skogsbruk, jordbruk samt naturvård
 • Petersson-Grebbe  - vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling
 • Anna & Gunnar Vidfelts fond  - betydelsefull biologisk forskning

Stiftelsen Skogssällskapet

 

15 NOV
The Parkinson Research Foundation

The foundation’s primary objective is to support and promote research for development of treatments that can cure or slow down the progression of Parkinson’s and other neurodegenerative disorders. Grants to individual Ph.D.’s regardless of nationality, but active at a Swedish university.
The Parkinson Research Foundation

 

17 NOV
Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice

The fellowships provide a unique opportunity for mid-career health services researchers and practitioners to spend up to 12 months in the United States, conducting original research and working with leading U.S. health policy experts.
The Commonwealth Fund

 

 

19 NOV
Vetenskapsrådet

Projektbidrag inom barns och ungdomars psykiska hälsa. Forskningen ska vara tvärvetenskaplig och kan därmed spänna över humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, medicin och teknikvetenskap.
Vetenskapsrådet

 

20 NOV 
The Claude Ake Visiting Chair

The Chair is open to social scientists working at African universities with problems related to war, peace, conflict resolution, human rights, democracy and development on the African continent.
Nordiska Afrikainstitutet

 

21 NOV
Handelns Utvecklingsråd

Årets utlysning vill stimulera och skapa förutsättningar för större kunskap om handelns betydelse samt dess roll och funktion, men vi vill även uppmuntra till ansökningar inom andra områden av intresse för företag och anställda i handeln.
Handelns Utvecklingsråd

 

23 NOV
Anders Walls Unga Forskare-stipendium

Du som är ung och undersöker något spännande inom naturvetenskap, matematik eller teknik har möjlighet att söka stipendium från Anders Walls stiftelser. Du får ej ha påbörjat en eventuell forskarutbildning (PhD) och stipendiet kan inte heller användas för att finansiera en sådan.
Förbundet Unga Forskare

 

 

24 NOV
Konung Gustaf V:s 80-årsfond

Fonden stöder i första hand forskning inriktad mot reumatiska sjukdomar. Medel utdelas även för forskningsprojekt kring polio och dess följder.
Kungliga stiftelser

 

 

25 NOV
The Centre for Retailing

CFR  is announcing a two-year post-doctoral scholarship of SEK 680,000 (as well as SEK 150,000 in insurance) for research in the field of retailing. The scholarship covers two years and is aimed at researchers who completed their doctorate degree between 2011-2014.
CFR  The School of Business, Economics and Law

 

27 NOV
Ragnar Söderbergs stiftelse

 • Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi  - vänder sig till akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla ekonomivetenskaplig forskning.
 • Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap -  medel för akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla rättsvetenskaplig forskning.

Ansökningsperiod: 3–27 november
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

 

27 NOV
Thuréus stiftelse för främjande av geriatrisk forskning

Härmed ledigkungörs sammanlagt 800 000 kr ur Thuréus stiftelse för främjande av geriatrisk forskning. Medel ur stiftelsen kan sökas för att ”främja forskningen på ålderdomens område, utredning av ålderdomens problem och sjukdomar samt deras profylax och botande jämte principerna för åldringsvård. Tekniska hjälpmedel samt speciella byggnads- och inredningsproblem böra studeras.”
Utlysning
Uppsala universitet

 

27 NOV
Thuréus stiftelse för främjande av allmän odontologisk och stomatologisk forskning

Härmed ledigkungörs 580 000 kr ur ovannämnda stiftelse.
Medel ur stiftelsen kan sökas för att ”främja forskningen inom tänderna, käkarnas och munhålans område i vid bemärkelse samt med dessa sammanhängande problem, profylax och sjukdomarnas botande.”
Utlysning
Uppsala universitet

 

 

28 NOV
Trudeau Scholarship

Each year, the Pierre Elliott Trudeau Foundation rewards outstanding doctoral candidates who are enrolled or about to be enrolled in a social sciences and humanities program and who are doing research in areas related to our four themes. Foreign students who have been accepted or will be accepted into a doctoral program at a Canadian university are eligible. Students must be recommended by a Canadian or foreign university.
Request for nominationThe Trudeau Foundation

 

30 NOV
Stiftelsen CHELHA

Stiftelsen arbetar för att främja demokratiutveckling främst via ekonomiskt stöd till projekt och organisationer som arbetar med utbildning och undervisning i Sverige och Norden.
Stiftelsen CHELHA

 

30 NOV 
The Yamaha Music Foundation of Europe

Stipendieprogram för musikstuderande. Sammanlagt 45 stipendier i 31 länder kommer att delas ut till heltidsstudenter 2014/2015. Temat kommer att vara Brass & Woodwind.
Yamaha

 

30 NOV
Dan David Prize 2015

An international prize which annually awards three prizes of US$ 1 million each for achievements having an outstanding scientific, technological, cultural or social impact on our world. Fields are the three Time Dimensions:  Past - Historians and their Sources, Present - The information revolution and Future - Bioinformatics.
Dan David Prize


30 NOV
Hugopriset 2015 - Nominera Årets student

För examensarbete som med hög akademisk kvalitet har praktisk relevans för en hållbar samhällsutveckling inom något av följande områden:

 • utvecklande av innovativ energiteknik
 • systemanalyser som identifierar områden med stor och kostnadseffektiv potential att reducera växthusgaser
 • nytänkande inom energi och hållbar utveckling med stor bäring på att bromsa klimatförändringar.

Sweco
 

 

1 DEC
Riksbankens Jubileumsfond

RJ:s Jubileumssatsning: Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap. Projekten inom Jubileumssatsningen skall inkludera minst en forskare från ett utländskt lärosäte. Ansökningsperiod: 15 okt - 1 dec 2014.
Riksbankens Jubileumsfond

 

1 DEC
Bertil Settergrens fond

Stipendiet kan sökas av den som tagit studentexamen vid Hvitfeldtska gymnasiet. Eleven skall ha studentexamen eller fått slutbetyg från program som ger allmän behörighet till studier vid universitet eller högskola i Sverige.
Hvitfeldtska gymnasiet

 

1 DEC
Doktor Felix Neuberghs stiftelse - Forskningsanslag

Anslag till klinisk medicinsk vetenskaplig forskning som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

1 DEC 
Japanstiftelsen

Stipendierna är individuella och riktar sig till svenska medborgare för två veckors till tre månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande (endast för examensarbeten på kandidat-, magister och mastersnivå).
Japanstiftelsen

 

1 DEC
Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Prisen går til et originalt, skriftlig arbeid innen et oppgitt emne og er på NOK 100 000. Emnet for prisoppgaven er filosofiske og etiske betraktninger rundt menneskets populasjonsvekst; herunder analyser av denne vekstens årsaker og virkninger i forhold til andre arter og øvrig natur.  Prisoppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søker må være nordisk statsborger eller ha tilknytning til en nordisk institusjon.
Universitetet i Oslo

 

1 DEC
The Japan Foundation

Program för att främja japansk kultur, japanska språket och intellektuellt utbyte med Japan. Många av programmen riktar sig till organisationer, men vissa är ämnade för enskilda personer. Sista ansökningsdag beror på vilket program som söks, och infaller 30 oktober, 19 november samt 1 december 2014.
Japanska Ambassaden i Sverige

 

1 DEC
MONBUKAGAKUSHO Scholarship

The 2015 Monbukagakusho Scholarship for Overseas International Degree-seeking Students and International Research Students.
Ritsumeikan University


 

1 DEC
Majblommans forskningsbidrag

Forskningsstipendier och mindre anslag till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning om barn i Sverige.
Majblomman

 

1 DEC
The Hong Kong PhD Fellowship Scheme

CUHK welcomes applicants who are seeking admission to our full-time PhD programmes to apply through the Hong Kong PhD Fellowship Scheme. Those who are seeking admission as new full-time PhD students, irrespective of their country of origin and ethnic background, should be eligible to apply.
CUHK

 

3 DEC
Stipendier från Stiftelsen Ymer-80

Stiftelsen som främjar svensk polarforskning, kommer under mars 2015 att dela ut årets stipendier. Dessa delas ut till yngre forskare för naturvetenskaplig forskning som berör arktiska och antarktiska områden. Preliminärt står cirka 150 000 kr till förfogande för utdelning.
Polarforskningssekretariatet

 

 

12 DEC  (?)
Konsul Th C Berghs Stiftelse

Stiftelsen har till uppgift att främja vetenskaplig forskning och har inriktat sig på att stödja forskning inom allergiområdet som bedrivs i Sverige.
Konsul Th C Berghs Stiftelse

 

 

13 DEC
GötaPriset

Har du och dina kollegor varit med om att utveckla en offentlig verksamhet, så att den blivit bättre och effektivare? Har ni en historia att berätta om lyckosamt förändringsarbete? GötaPriset efterlyser
goda exempel på förnyelse och förbättring.
GötaPriset

 

15 DEC 
Mistra - Produktdesign och resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med industripartners lämna förslag till ett nytt forsknings- och innovationsprogram om produktdesign för resurseffektivitet.
Mistra

 

15 DEC
Västra Götalandsregionen

 • Kulturstipendium - Förutsättningen är att den som söker/föreslås är verksam inom kulturlivet i Västra Götaland. 
 • Kulturpris - ska lyfta fram en framstående insats i kulturlivet inom något område som regionen särskilt vill uppmärksamma.
 • Arbetsstipendierna - söks för egen räkning och stipendiesumman är 100 000 kr.

Västra Götalandsregionen

 

15 DEC
The Gruber Foundation

The Foundation invites nominations on behalf of individuals whose achievements in Cosmology, Genetics, or Neuroscience would make them suitable candidates for recognition through the 2015 Gruber International Prize Program.
The Gruber Foundation
 

 

20 DEC
 Utvecklingsenheten vid socialförvaltningen i Stockholms stad

Utlysningen gäller en utvärdering av ett standardiserat bedömningsinstrument för initial bedömning inom försörjningsstöd och Jobbtorg Stockholm. Ansökan kan göras av person med forskarexamen, en doktorand eller annan forskningsassistent verksam vid en svensk forskningsinstitution, högskola eller universitet. E-post: laila.vaisanen@stockholm.se
Utlysning
Bilaga 1 Ansökan om medel för forskning och utveckling
Bilaga 2 Underlag för utredning av rätt till ekonomiskt bistånd
Bilaga 3 Jobbtorg - Initial kartläggning
Bilaga 4 Vägen till egen försörjning
Bilaga 5 Förändringsplan
Bilaga 6 Användarmanual för initial bedömning
Bilaga 7 Nya ärenden JTS 2014
Bilaga 8 Antal nya ärenden inom enheterna för ek bist
Bilaga 9 Jobbtorg- antal berörda coacher och chefer
Bilaga 10 Antal socialsekreterare och chefer berörda av Initial bedömning

 

31 DEC
Avfall Sverige

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige ut stipendier
för genomförda uppsatser eller examensarbeten. Ansökan ska vara Avfall Sverige tillhanda per e-post senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.
Avfall Sverige

 

31 DEC 
Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendier

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. Forskningen skall syfta till att öka kunskaperna om sådana fysiska, psykiska och sociala förhållanden hos friska eller funktionshindrade barn och ungdomar som påverkar deras hälsa och anpassning eller till att hos äldre belysa olika aspekter på fysiska och psykiska förändringar, som är en följd av normalt eller för tidigt åldrande.
UtlysningStiftelsen Solstickan

 

31 DEC 
Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen
Stipendier till forskningsprojekt/resor till doktorander vid Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola eller någon av de övriga högskolorna i Västra Götalands och Hallands län.  Den sökande skall ha slutbetyg från gymnasium i f.d. Göteborgs och Bohus län.
UtlysningKungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

 

 

31 DEC
Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen
Doktorandstipendier - Behörig sökande är den studerande som är antagen till forskarutbildning i ämne organiserat inom de humanistiska och utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet. För närvarande ges enbart stipendier för avslutande av doktorandstudier från 3 månader till 12 månader.
UtlysningKungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

 

 

31 DEC
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Stipendier till forskare/doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång. Ansökningsperiod: 7 – 31 dec.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

1 JAN
Google Europe Scholarship for students with Disabilities

Scholarship for Bachelor, Master or PhD students with a disability studying Computer Science, Computer Engineering, Informatics, or a closely related technical field for the 2015/2016 academic year.
Google

 

12 JAN 
Fulbright Commission - Visiting Lecturers/Research Scholars

For Swedish postdoctoral scholars who wish to conduct advanced research and /or lecture in the United States and who have an established affiliation with an American university or research center.
Fulbright Commission

 

12 JAN
Anders Sandrews Stiftelse - Utbildningsstipendium

Stiftelsen delar företrädesvis ut stipendier till postgymnasial utbildning och endast till personer som är under 30 år. Teater, dans, film och musik är prioriterat.
Anders Sandrews Stiftelse

 

12 JAN
Svenska Institutet i Athen

Institutet utlyser forskningsstipendier för höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. Sökande skall ha anknytning till svensk universitetsmiljö. 
Utlysning
Svenska Institutet i Athen

 

12 JAN
International Institute for Applied System Analysis

IIASA:s årliga sommarskola (YSSP) i Österrike erbjuder för 2015 plats till 50-55 doktorander med intressen inom något av IIASA:s forskningsområden som bl.a. innefattar klimatförändringar, energi, livsmedel & vatten, nationalekonomi och fattigdomsbekämpning.
Formas

 

15 JAN 
Stiftelsen Längmanska kulturfonden 

Fonden skall främja:

 1. humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik
 2. naturvetenskaper – inbegripet medicin
 3. konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m
 4. folkbildningsverksamhet

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

 

15 JAN
IRIS-stipendiet

Ansökningar som enligt stadgarna kan komma att beviljas ska bidra till:

 • att enskilda kvinnor får ökade möjligheter till en speciell utbildning.
 • att ”framåtsträvande kvinnor” genom sina insatser kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda förebilder för andra.

IRIS-stipendiet

 

15 JAN
Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2015

Ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer. Stipendiaten skall ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk högskola samt
ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet.
UtlysningSWEA

 

15 JAN
Kommuninvests forskningsfond - Kommunalekonomisk forskning

Utlysningen  riktar sig huvudsakligen till forskare inom ämnena företagsekonomi, kulturgeografi, statsvetenskap, nationalekonomi och juridik. Ansökningar vars frågeställningar berör områdena urbanisering, demografi och segregation kommer att prioriteras. Inriktningen på stödet är mot behovsinriktad och tillämpningsbar forskning och stor vikt läggs på hur forskningsresultaten kan spridas utanför akademiska kretsar.
Kommuninvest i Sverige AB

 

15 JAN
Svenska Institutet - Belgien

Stipendier för påbyggnadsstudier vid College of Europe. Studerande och yngre yrkesverksamma på högre akademisk nivå inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer.
Svenska Institutet

 


15 JAN
Svenska Institutet - Polen

Vid College of Europe i Natolin anordnas varje läsår ettåriga påbyggnadsutbildningar på högre akademisk nivå inom bland annat juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration, internationella relationer och tvärvetenskapliga studier. Det går även att söka projektbidrag för samarbete i Östersjöregionen.
Svenska Institutet

 


15 JAN
Svenska Institutet - Kina

Folkrepubliken Kina erbjuder dels nio stipendier som innebär fri undervisning, kost och logi i studenthem, dels tio stipendier som innebär endast fri undervisning. Stipendiet gäller främst studier i kinesiska språket.
Svenska Institutet

 

 

 

 

17 JAN
Sixten Gemzéus stiftelse

Stipendier  för högre utlandsstudier. Sökande skall ha avlagt en akademisk grundexamen (180 p) eller har motsvarande praktisk utbildning. Dock ges ej stipendier för praktik. Övre åldersgräns är 32 år. Stipendium ur Sixten Gemzéus stiftelsen kan tilldelas sökande från hela landet. Ansökningsperiod: 18 nov -17 jan.
Gålöstiftelsen

 

30 JAN
Rolf Luft Award 2016

The Rolf Luft Foundation invites nominations for the 2016 Rolf Luft Award in Diabetes and Endocrinology research.
Karolinska Institutet


  

31 JAN 
Brottsoffermyndigheten

Uppsatstävling för studenter på temat "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. Nuvarande tävlingsperiod är mellan den 1 juli 2013 och 31 januari 2015.
Brottsoffermyndigheten

 

31 JAN
Eva och Oscar Ahréns Stiftelse

 • Stipendier för utbildning till präst, diakon, missionär, lärare eller predikant inom kristet samfund eller praktiska yrken såsom hantverk eller handel.
 • Anslag för främjande av vetenskaplig, företrädesevis medicinsk forskning varvid forskare vid Karolinska Institut har företräde.

Ansökningstid: 1 september 2014 -  31 januari 2015.
Eva och Oscar Ahréns Stiftelse

 

31 JAN
Nordiska Afrikainstitutet

Fältarbete i Afrika. Inom ramen för detta stipendieprogram får årligen 20-30 studenter eller forskare vid nordiska universitet bidrag till forskningsresor till Afrika.
Nordiska Afrikainstitutet

 

31 JAN 
Stiftelsen C.M. Lerici

Stipendium kan sökas av svenska medborgare för kortare utbytesprojekt i Italien och för italienska medborgare för kortare utbytesprojekt i Sverige inom områdena arkitektur, ekonomi, humaniora, juridik, konstnärliga ämnen, musik och naturvetenskapliga ämnen.
Stiftelsen C.M. Lerici

 

31 JAN
Riksbyggens Jubileumsfond

Fonden bedömer ansökningarna med hänsyn till kvalitet och hur det i ansökan beskrivna projektets resultat har förutsättningar att bli en viktig del i att skapa bättre boendemiljöer. Projekten som fonden stödjer skall ha direkt anknytning till bostads- och stadsmiljöfrågor.
Riksbyggen

 

31 JAN
Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse

Bidrag till medicinsk forskning kan sökas av disputerad forskare vid ett svenskt universitet/högskola som bedriver kvalificerad medicinsk forskning.
Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse

 

31 JAN 
Svenska ProjektAkademien

Akademien utlyser ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.
Svenska ProjektAkademien

 

31 JAN
Svenska Fornminnesföreningen

Föreningen delar varje år ut stipendier i mån av medel till forskare, företrädesvis till doktorander. Vi har 4 stipendiefonder, avsedda för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.
Svenska Fornminnesföreningen

 

31 JAN
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse
 
Forskningsstiftelserna har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri.

 • Program
 • Anslag för forskarutbyte och spridning av forskningsresultat 

Svenska Handelsbanken AB

 

1 FEB 
Johan och Jakob Söderbergs stiftelse

Kvalificerade forskare inom juridik, ekonomi eller kultur kan ansöka om anslag för projekt.
Johan och Jakob Söderbergs stiftelse


1 FEB
Herbert Felixinstitutets uppsatsstipendium

Examensarbetet/uppsatsen ska behandla ämnen som är relevanta utifrån Herbert Felixinstitutets arbete som ett nationellt centrum för forskning, opinionsbildning och erfarenhetsutbyte kring integration och entreprenörskap.
Herbert Felixinstitutet

 

1 FEB
Konkurrensverket

Konkurrensverket stödjer forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt eller forskningsprogram. Även deltagande i eller anordnandet av seminarier och konferenser med mera kan komma i fråga för forskningsanslag. Medel ges i första hand till projekt som har en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden.
Konkurrensverket
 

 

2 FEB 
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Ämnesområden: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
ÅForsk

 

 

2 FEB
The Google Anita Borg Memorial Scholarship: EMEA

Scholarship for female Bachelor, Master and PhD student studying Computer Science, Computer Engineering, or majoring in a closely related technical field for the 2015/2016 academic year.
Google
 

 

15 FEB
Göteborg Energi DinEl Miljöfond

Vill du förverkliga ett miljöprojekt - men saknar pengar? Alla kan ansöka, miljöfonden vänder sig till såväl privatpersoner som företag och organisationer. Skicka in din ansökan redan nu så kan du öka dina chanser till att få bidrag ur miljöfonden!
Göteborg Energi DinEl

 

 

15 FEB
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
- Doktorandanslag
Behörig att söka är handledare för planerade eller påbörjade doktorandprojekt som rör forsknings kring barn och ungdomar med funktionshinder.
UtlysningStiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

 

28 FEB
Foyen Advokatfirma

Stipendier i entreprenadrätt respektive miljörätt. Om du har skrivit en uppsats på 15 eller 30 högskolepoäng inom något av de rättsområdena, så uppmuntrar vi dig starkt att söka respektive stipendium.
Foyen Advokatfirma

 

28 FEB
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Ett stipendium på 15 000 kr till en ung person som bidragit till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle.
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

 

1 MARS
Right Livelihood Award

An award for the people and their work and struggles for a better future. The Laureates come from all walks of life: they are farmers, teachers, doctors, or simply, concerned citizens.
Right Livelihood Award Foundation

 

2 MARS
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Anslag för forskning inom följande områden: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
Åforsk

 

4 MARS 
Nordic Centres of Excellence in Arctic Research

The call is open to international consortia of researchers and research groups from various sectors, including institutions of higher education, e.g., universities and other research institutions, and other organisations with a strong research focus. The programme will invite cross-disciplinary, high quality and innovative NCoE proposals on topics relevant to a responsible development of the Arctic region.
NordForsk

 

13 MARS
Koreanska Sällskapet  - 2015 års stipendium

Stipendiet är avsett för fördjupade studier i koreanska språket eller allmän ämnesinriktning mot Korea. Berättigade att söka stipendiet är svensk medborgare bosatt i Sverige. Stipendiet är avsett för sökande som planerar att genomföra studier i Sydkorea.
Koreanska Sällskapet

 

15 MARS
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

Stiftelsen har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan ges till:

 1. Exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna.
 2. Anordnande av kongresser, möten och symposier i något av de skandinaviska länderna.
 3. Deltagande i sådana kongresser, möten och symposier.

Stiftelsen Clara Lachmanns Fond
 

 

16 MARS
Fulbright Commission -  Summer Leadership Institutes

The Summer Institutes Program for European Student Leaders is offered for students between the ages of 18 and 22. In 2015, these Institutes will focus on two areas: Environmental Stewardship and Social Entrepreneurship and will include an introduction to the local community, as well as American culture and society.
Fulbright Commission

 

31 MARS
Svenska Turistföreningens stipendiefond för vetenskapliga undersökningar

Bidrag till yngre svenska vetenskapsidkare vid utförandet av sådana vetenskapliga undersökningar av geografisk, geologisk, biologisk, kulturhistorisk eller dylik art inom Sverige - företrädesvis i de svenska fjälltrakterna - vilkas resultat kan vidga intresset för och höja kunskapen om de av undersökningarna berörda delarna av landet. Även till forskning som främjar svensk turism och sprider kännedom om vår natur och kultur.
Svenska Turistföreningen

 

27 APRIL
Fulbright Commission - Graduate Students

Grants for Swedish students with an excellent academic record who will complete a Swedish or EU university degree prior to departure for the U.S. and who intend to stay at least one academic year. Open for all fields of study, except medicine (with the exception of public health and medical research), dentistry or veterinary medicine.
Fulbright Commission

 

30 JUNI
Svenska Institutet - Starta projekt i Östersjöregionen

Stödet till projektinitiering är till för att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och Östersjöländerna. Ansökan kan för utlysningen 2014-2015 göras inom tre övergripande områden: En ekologiskt hållbar region / Hållbar tillväxt för ökat välstånd / Regionens utmaningar. SI tar emot ansökningar löpande under hela utlysningsperioden fram till den 30 juni 2015.
Svenska Institutet

 

30 JUNI
CORS uppsatstävling 2014-2015

 Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en fördjupad förståelse av skillnader mellan länder avseende attityder, beteenden, hälsa eller livskvalitet. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat, magister och master-uppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2014 samt vårterminen 2015.
CORS


 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

 • Planeringsbidrag för EU-projekt - Planeringsbidraget vänder sig till forskare som avser att delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom Fortes ansvarsområden. Bidraget söks löpande.
 • Stängda utlysningar: Gästforskarbidrag/Konferensbidrag/Publiceringsbidrag/Nätverksbidrag/
  Resebidrag/Utlandsstipendium/Journaliststipendium.

FORTE

 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
Universitets- och högskolerådet

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under 2014:Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

 

Till sidans topp