Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 ► STUDERANDE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET KAN NU SÖKA ADLERBERTSKA STIPENDIER. SISTA ANSÖKNINGSDAG 30 JUNI.


Uppdaterad 2016-06-22


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

26 JUNI
MBA-stipendiet 2016

Syftet med MBA-stipendiet är att främja vidareutbildning och höja kompetensnivån bland nästa generations ledare. Stipendiet SSE MBA Executive Format ges till en person som genom sina prestationers hittills och framtida potential förväntas kunna få maximal utväxling av programmet.
Dagens Industri
 

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2016

Priset skall tilldelas till den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet. Priset kan endast tilldelas studenter vid Göteborgs Universitet.
Utlysning AnnouncementAndra AP-fonden

 

27 JUNI 
The Second Swedish National Pension Fund's Prize in Finance and Sustainability for 2016

The aim of this Prize is to encourage students to write their candidate or master thesis in the crossroad of finance and sustainability. The Prize can only be awarded to students at Gothenburg University.
Second Swedish National Pension Fund/AP2

 

28 JUNI
Naturvetenskapliga fakulteten

 • Forskningspriset 2016 - Priset utmärker utveckling av en forskningsinriktning som utgör ett väsentligt bidrag till nytänkande i fakultetens forskning.
 • Avhandlingspriset 2016 - Priset tilldelas framgångsrik och nytänkande forskning som presenterats i en välskriven avhandling. 

Naturvetenskapliga fakulteten

 

30 JUNI 
Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt en uppsatstävling för studenter på temat "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas samt publiceras i en antologi med titeln "Brottsoffer i fokus". Nuvarande tävlingsperiod är mellan den 1 februari 2015 och 30 juni 2016.
Brottsoffermyndigheten

 

30 JUNI
Olle Jonson-priset

Tävling för dig som gör examensarbete inom kvalitets-/ verksamhetsutveckling. Berättigade att delta är studerande vid svenska högskolor och universitet. Tävlingsbidraget skall utgöras av examensarbete eller motsvarande uppsats på högskolenivå omfattande minst 10-poäng (lägst C-nivå).
UtlysningSvenska Förbundet för Kvalitet

 

30 JUNI
Alzheimerfonden - Vårdutveckling

Anslag till projekt avsedda att förbättra eller underlätta vård, stimulans eller tillsyn av patienter med Alzheimers sjukdom eller andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden

 

30 JUNI 
Nytt&Nyttigt - A thesis competition on innovation

The ability to think in new ways, and to transform ideas into something useful for the society, is central to sustainable growth. Therefore, VINNOVA and ESBRI started Nytt&Nyttigt – a thesis competition on the theme of innovation, commercialization and utilization.
Nytt&Nyttigt

 

30 JUNI
CORS - Uppsatspris

Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en fördjupad förståelse av skillnader mellan länder avseende attityder, beteenden, hälsa eller livskvalitet. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat, magister och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2015 samt vårterminen 2016. Analyserna i uppsatsen måste baseras på data från någon av surveyundersökningarna ESS, ISSP eller SHARE. Två eller fler länder ska jämföras i analyserna.
Comparative Research Center Sweden

 

30 JUNI
Encell - Uppsatstävling om livslångt lärande

Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2015 samt vårterminen 2016.
Encell

 

30 JUNI 
Adlerbertska stipendier 2016

Adlerbertska stipendier kan sökas av de som studerar vid Göteborgs universitet oavsett utbildningsnivå eller ämne. Stipendierna utdelas främst för resor men det finns också ett mindre antal stipendier för täckande av boendekostnad i Göteborg under studietiden.
Adlerbertska stipendier
Adlerbert scholarships

 

30 JUNI
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

Forskningsstipendium. Ansökningar gäller forskningsprojekt inom företagsutveckling, med inriktning mot logistik, innovation, kvalitet eller internationalisering samt ergonomi och design.
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

 

30 JUNI
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Bidrag och stipendier till personer, organisationer, universitet, högskolor och andra undervisningsanstalter som aktivt verkar för eller arbetar med forskning och utveckling inom bebyggelsehistorisk forskning.
Brandförsäkringsverkets stiftelse

 

30 JUNI
Promisepriset 2016

Stipendium  för bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier. Promisepriset har instiftats i syfte att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag.
Utlysning
 

 

30 JUNI
Stiftelsen Rosa och Hildegard Svanströms donationsfond

Svanströms donationsfond kan bara sökas av studerande vid Göteborgs universitet på läkarprogrammet, som under läsåret HT-16/VT-17 studerar på någon av terminerna 9, 10 eller 11 och som är svenskfödda (enligt fondändamålet). Födelseort ska anges vid ansökan.
Sahlgrenska akademin

 

30 JUNI
2017 International Research Scholars Competition

A new International Early Career Scientist Program that will support up to 50 outstanding scientists working in selected countries outside the United States and United Kingdom. Eligible candidates must have trained in the United States or United Kingdom at the doctoral, medical, or postdoctoral level for at least 1 year.
hhmi

 

 

30 JUNI
Hans Kilian Award of Merit for the research and advancement of metacultural humanisation

The Award addresses foremost scientists and researchers who, in their theoretical, methodical and empirical works, have been creatively transcending the borders between disciplines and cultures and bringing forth productive syntheses between these previously isolated areas of knowledge.
Köhler-Stiftung

 

 

30 JUNI
Prevent och AFA Försäkring - Arbetsmiljöuppsats

Handledare och examinatorer har möjlighet att nominera en studentuppsats om arbetsmiljö skrivna av studenter på ingenjörsutbildningar och samhällvetenskapliga utbildningar.
Prevent
 

 

1 JULI
Lunds universitet - Stipendium i humanbiologi

Kursen är främst avsedd för studenter som behöver komplettera sin tidigare utbildning för att uppnå särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå. Sökande skall ha Master i biomedicin eller motvarande utbildning.
Utlysning


 

6 JULI
Söderberg & Partners - Årets finansuppsats 2016

Priset gäller kandidat- och masteruppsatser som skrivits under hösten 2015 och fram t o m juni 2016. Uppsatsen skall belysa området finasiellt sparande för privatpersoner.
Söderberg & Partners

 

 

10 JULI
EAI Fellows Program 2016-2017

The East Asia Institute based in Seoul, South Korea, invites applications for its Fellows Program on Peace, Governance, and Development in East Asia. Application is open to East Asia specialized scholars and experts from all over the world, conducting research in the fields of political science, international relations, and sociology. Ph.D or other corresponding qualification is required.
The East Asia Institute

 

24 JULI
The Lush Prize 2016

Dags att nominera kandidater för världens främsta prisutdelning inom
djurfri forskning. Forskare och kampanjledare uppmanas nu att
lämna nomineringar till den årliga prisutdelningen som hittills har delat ut över 1 miljon engelska pund till ‘exceptionella’ initiativ inom djurfri forskning.
UtlysningThe Lush Prize

 

1 AUG
Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists

The Prize is awarded annually to one young scientist for outstanding life science research for which he/she was awarded a doctoral degree in the previous two years. The topic of the entrant's thesis research must be in one of the following categories: Cell and Molecular Biology, Genomics and Proteomics, Ecology and Environment, Translational Medicine.
American Association for the Advancement of Science

 

1 AUG
Fonden till Rolf Bergfors minne

Stiftelsen stödjer enskilda personer, oavsett ålder, med stipendium för eftergymnasiala studier, studieresor eller utvecklingsprojekt. Ett grundkrav för stipendiet är att det ska främja egen eller annans förmåga att leva ett självbestämt liv, i enlighet med Independent Living-filosofin som handlar om att personer med olika funktionsvariationer ska leva och verka på samma villkor som andra.
GIL

 

1 AUG
The Harry Frank Guggenheim Foundation

The foundation welcomes proposals from any of the natural and social sciences and the humanities that promise to increase understanding of the causes, manifestations, and control of violence and aggression. Applicants for a research grant may be citizens of any country.
Guggenheim Foundation

 

1 AUG
The Swedish Collegium for Advanced Study

SCAS offers a General Residential Fellowship Programme open to scholars from all countries. The programme gives fellows the opportunity to concentrate on their own research interests, free from the teaching and administrative obligations of ordinary university life. At the time of application, the candidate must have held a PhD (or equivalent degree) for at least three years.
SCAS

 

 

1 AUG
Stiftelsen Astrid och Einar Holmgrens Understödsfond

Ett antal stipendier för studieåret 2016/2017. Den sökande skall vara mellan 18 och 25 år, vara eller ha varit skriven i Köpings kommun. Ansökan ska gälla eftergymnasiala studier.
Svenska kyrkan, Köping

 

 

7 AUG
Land och sjö-fonden

Stiftelsen stöder utvecklingen inom arbetsmiljö och företagshälsovård och omfattar bidrag till forskning, utveckling och studieresor.
Svenska Försäkringsföreningen

 

10 AUG
Stiftelsen Idéer för Live
t
Stiftelsen stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening eller offentliga sektorn.
Stiftelsen Idéer för Livet

 

15 AUG
Rolf Olssons Leverforskningsstipendium

Stipendiets syfte är att främja och stimulera till högklassig forskning om levern – dess funktion, sjukdomar och behandling.  Forskningsprojektet ska vara inriktat på leversjukdomar inkluderande levertransplantation. Behöriga att söka stipendiet är forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Stipendiet delas i första hand ut till en forskare aktiva vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
StatuterUtlysning Transplantationscentrum

 

 

15 AUG
Jernkontoret

Stipendier för bergshistorisk forskning
Jernkontoret

 

 

16 AUG
The Nordic Green Growth - Research and Innovation Programme

The programme calls for the best Nordic innovation and research projects on green growth, with a total budget of 73 million NOK.
Nordic Innovation
 

 

17 AUG
Better Use of Antibiotics Prize

A prize of €1 million will be awarded to the person or team that develops a rapid test to tell whether a patient needs to be treated with antibiotics or not, the European Commission announced today.
European Commission

 

17 AUG
Swedish Embedded Award

Tävla om att ta fram årets tre bästa nyutvecklade intelligenta inbyggda system i kategorierna:

 • Enterprise, för svenska företag
 • Student, för studenter på svenska högskolor/universitet
 • Micro/Nano, för studenter och företag

Swedish Embedded Award

 

17 AUG
Lilla barnets fond

Projekt- och doktorandanslag för klinisk forskning, translationell forskning och grundforskning i Sverige kring fostrets och det nyfödda barnets hälsa. Behörig att söka projektanslag är disputerade forskare (inkluderande bl.a. läkare, biomedicinare, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och barnmorskor) som är verksamma vid svensk högskola eller universitet.
Stockholms läns landsting
 

 

18 AUG
Stiftelsen Solstickan - Projektstöd

Projekt som stöds av Stiftelsen bör vara riksomfattande och kunna ge resultat som är användbara för flera. För ansökningar som insändes under åren 2016 och 2017 kommer i första hand stöd att ges till projekt som avser värdegrund och bemötande inom äldrevården.
Stiftelsen Solstickan

 

19 AUG
Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén

Ett uppsatsstipendium om 10 000 kr. Uppsatsen skall handla om och ha en tydlig koppling till jämställdhet och/eller mångfald och vara på högskolenivå.
UtlysningFinansförbundet

 

19 AUG
Adolf Lindgrens Stiftelse

Stipendium kan sökas för studier på gymnasium, folkhögskolor, högskolor, universitet eller motsvarande. Den sökande skall vara född i och bosatt i Örebro län eller folkbokförd i länet sedan minst fem år. Även sökande som studerar utanför länet betraktas som behörig, under förutsättning att flytten från länet beror på fortsatta studier.
Adolf Lindgrens Stiftelse

 

 

20 AUG
Jernkontoret

Stipendier för stålforskning.
Jernkontoret

 

 

23 AUG
The Swedish Foundation for Strategic Research

SSF is allocating SEK 30 million for a programme for Industrial Doctoral Students during 2016. Each grant in the programme provides funding for one industry doctoral student’s research and postgraduate studies, in collaboration between industry and academia.
SSF

 

28 AUG
Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne 2016

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.
Svenska Försäkringsföreningen
 

 

31 AUG
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stiftelsen delar ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun. Företräde ges till studerande som är hemmahörande i Göteborg.
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

 

31 AUG
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteratur-vetenskap och språkvetenskap, och dessa ämnens hjälpvetenskaper i Sverige och utomlands.
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

 

31 AUG
Spädbarnsfonden

Forskning om spädbarns hälsa eller spädbarnsdöd. Bidrag  till forskning som tar fram kunskap för att förhindra att ofödda och nyfödda barn dör. Bidrag går också till forskning för att förbättra omhändertagandet av drabbade föräldrar.
Spädbarnsfonden

 

31 AUG
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd

Alvins fond delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd. Både enskilda personer och lokala-/regionala och nationella föreningar och organisationer kan söka bidrag.
Naturvårdsverket

 

31 AUG
Stiftelsen Torsten Amundsons fond

Stipendier och anslag utdelas för studier över homosexualiteten, dess uppkomst och förklaring, och upplysningsarbete för hävande av fördomar och oriktiga uppfattningar beträffande densamma.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG 
Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik). Forskning om Swedenborgs liv och verksamhet prioriteras.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier, om vardera 100 000 kr, fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Stiftelsen Claes Adelskölds medalj- och stipendiefond

Stipendier kan endast sökas för praktiska ingenjörsstudier utomlands.
Stipendiat skall vara svensk medborgare, högst 30 år gammal, äga erforderliga kunskaper i något av engelska, tyska eller franska språken och ha teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet i sin gren av ingenjörsyrket.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Kungl. Vetenskapsakademien

Generell kungörelse för Biologiska vetenskaper. 
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Kungl. Vetenskapsakademien

Generell kungörelse för Samhällsvetenskaper.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Nominera till Dyrssenpriset 2016

Priset utdelas för bästa examensarbete inom det marina området på masternivå (Stora Dyrssenpriset) och kandidatnivå (Lilla Dyrssenpriset). Examensarbetet bör ha anknytning till ett universitet eller en högskola i Sverige.
Svenska Havsforskningsföreningen

 

 

31 AUG
Familjen Janne Elgqvists Stiftelse

Anslag till forskning inom kardiologi och ålderssjukdomar.
Handelsbanken

 

 

31 AUG
AFA Försäkring - Skiss

AFA Försäkring utlyser ett FoU-program för forskning om HKS (hjärt- och kärlsjukdomar) med 50 mnkr. Utlysningen riktar sig till väl etablerade forskargrupper inom området.
AFA Försäkring

 

 

31 AUG
Försäkringskassan - Forskningsmedel

Försäkringskassan välkomnar ansökningar inom de tre områdena "Åtgärder för att minska sjukfrånvaron", "Funktionsnedsättning och delaktighet" samt "Ekonomiskt utsatta barnhushåll".
Försäkringskassan

 

 

31 AUG
Hakon Swenson Stiftelsen

Den forskning stiftelsen finansierar ska hålla hög akademisk kvalitet och samtidigt bidra till praktiskt och relevant kunskap som driver handeln framåt. För närvarande är forskningsprojekt inom multikanal- och e-handel respektive förpackningar särskilt intressanta.
Hakon Swenson Stiftelsen

 

1 SEPT
Mistra - Smarta material för en hållbar utveckling

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om smarta material och hur dessa kan bidra till en hållbar utveckling samt till lösandet av betydelsefulla miljöproblem.
Mistra

 

1 SEPT
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Tre stipendier på vardera 3000:- till uppsatsskrivare på C-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, civilkurage.  Information: Ulla.Berglindh@ped.gu.se
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

 

1 SEPT
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

Som regel utgår dock ej anslag till områden som är väl tillgodosedda genom specialfonder (t.ex. cancerfonden, hjärt-lungfonden eller diabetesfonden). Sökande som ännu inte har etablerat sig som mottagare av regelbundna anslag från den medicinska forskningens ordinarie finansieringsorgan är prioriterade.
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

 

1 SEPT
The Olav Thon Foundation – support for Nordic research projects in medicine 2017

The Foundation will reserve NOK 20 million for grants to Nordic research collaboration in the field of medicine for 2017. Only researchers associated with universities or academic institutions in the Nordic countries are eligible for support.
Announcement
 

 

1 SEPT
Forska Utan Djurförsök

Anslag till nya projekt inför 2017. Vid bedömning av projektansökningar tas hänsyn dels till projektets uttalade mål att ersätta djurförsök och möjligheterna att nå dessa, dels till projektets vetenskapliga kvalitet.
Forska Utan Djurförsök

 

1 SEPT
Europe and Global Challenges

The funding initiative addresses the future challenges facing Europe in respect of climate change, migration, demographic change, and economic uncertainties. The aim is to inspire scholarly interest in such challenges beyond mere cooperation at the European level, and to promote collective supranational action on a global scale. Beside European scholars, the project must involves researchers from at least one further region of the world.
Volkswagenstiftung

 

1 SEPT 
Radiumhemmets forskningsfonder

Radiumhemmets forskningsfonder stödjer ett brett fält av forskningsprojekt inom den kliniska cancerforskningen.
Radiumhemmets forskningsfonder

 

1 SEPT
Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond

Stipendier  till att på friställd tid bedriva forskning kring basal, klinisk och social problematik om cystisk fibros.
Riksförbundet Cystisk Fibros

 

 

1 SEPT 
Svenska föreningen för IT och juridik

Bidrag till spridande av forskningsresultat inom området juridik och IT. Bidraget utgår till täckande av kostnader för spridning (i vid mening) av forskningsresultat, t.ex. examensarbeten och forskningsrapporter. Det kan handla om bl.a. tryckkostnader, kostnader för seminarier eller kostnader för publicering på Internet.
Svenska föreningen för IT och juridik

 

1 SEPT
Västsvenska Kulturfonden - Kompetensutvecklingsstipendier

Stipendierna går till personer eller grupper som söker stipendiet för kompetensutveckling inom alla de sköna konstarter som kan inräknas i ett aktivt kulturliv. Skönlitteratur, bildkonst, scenkonst, musik och andra konstarter som exempelvis fotografering, design, textilkonst, arkivering, webbkonst, smideskonst etc.
Västsvenska Kulturfonden

 

1 SEPT
Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Bidrag ges till vetenskaplig forskning som är nyskapande och bedrivs med hög kvalitet samt till mer generaliserbart utvecklingsarbete som kan komma denna grupp till godo.
Stiftelsen Sävstaholm

 

1 SEPT
Stora FM-priset

Prissumman går till de studenter som skrivit de tre mest intelligenta och nytänkande C- eller D-uppsatserna. Uppsatserna skall bidra med konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen.
ISS

 

1 SEPT 
Capios Forskningsstiftelse

Stiftelsen har till syfte att främja patientnära klinisk forskning samt forskning som befrämjar hälsa i befolkningen.
UtlysningCapios Forskningsstiftelse

 

 

1 SEPT 
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Stipendieansökningar från forskare/doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång. Ansökningsperiod: 1 augusti – 1 september 2016.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

 

1 SEPT 
Torsten Söderbergs Stiftelse

Anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur och historia. Ansökningsperiod: 10 augusti - 1 september 2016.
Torsten Söderbergs Stiftelse

 

 

1 SEPT
Gustafsbergsstiftelsen

Stipendier för studier. Sökanden skall vara under 25 år och född och uppväxt i landskapet Bohuslän (Obs! Församlingarna Öckerö, Torslanda, Björlanda, Säve, Backa, Brunnsbo, Bäckebol och Rödbo ligger i landskapet Bohuslän. Övriga Göteborg tillhör Västergötland.).
Gustafsbergsstiftelsen

 

1 SEPT 
PsykoterapiStiftelsens resestipendium

Stipendiet är ämnat för en studieresa i syfte att förkovra sig inom psykoterapiområdet. Stipendiet kan sökas av legitimerad psykoterapeut, psykoterapeutstuderande (påbyggnadsutbildning) och aktiv psykoterapiforskare.
PsykoterapiStiftelsen

 

 

1 SEPT 
Årets avhandling i hematologi

Alla handledare uppmanas att nominera avhandlingar som försvarats mellan 1/7 2015 och 30/6 2016 till priset Årets avhandling.
Svensk Förening för Hematologi

 

1 SEPT
Svensk Lungmedicinsk Förening

SLMF utlyser ett lungmedicinsk forskningsanslag till projekt som anses ha särskild hög kvalitet och god klinisk potential. Anslaget skall användas för forskning inom klinisk lungmedicin och syftar till att stimulera genomförandet av angelägna forskningsprojekt i Sverige.
Svensk Lungmedicinsk Förening
 

 

2 SEPT
Kungl. Vitterhetsakademien - Resestipendier

För att stimulera internationella kontakter utlyser Vitterhetsakademien två gånger per år resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.
Kungl. Vitterhetsakademien

 

2 SEPT 
Kungl. Vitterhetsakademien - Gästföreläsare

Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning. Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna. 
Kungl. Vitterhetsakademien

 

 

5 SEPT 
Mistra - Genomgripande samhälls-förändringar för att nå tuffa klimatmål

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med industrin och andra aktörer lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om hur Sverige ska kunna omvandlas på bara några decennier till ett samhälle som inte har några nettoutsläpp av växthusgaser och i mycket begränsad omfattning använder fossila bränslen.
Mistra

 

5 SEPT
Mistra - Geopolitik och hållbar utveckling

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram om förutsättningarna för hållbar utveckling i ett förändrat geopolitiskt landskap, delvis framdrivet av globala klimatförändringar i samspel med nya demografiska förhållanden och migrationsmönster.
Mistra

 

5 SEPT
Alzheimerfonden

Behöriga att söka anslag är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden

 

5 SEPT
Brandforsk

Inför denna omgång ser vi gärna ansökningar inom två områden som styrelsen vill prioritera, nämligen: ”Brandsäkerhet och höga trähus” respektive ”Erfarenheter från incidenter med lycklig utgång”. Universitet, högskolor, forskningsinstitut, myndigheter, enskilda företag samt bransch- och intresseorganisationer kan söka anslag.
Brandforsk

 

5 SEPT
Kaleido Konsthantverk

Stipendiet består av en kostnadsfri utställningsperiod (i mars 2017) med tillhörande vernissagekort, annonser, pressutskick etc. Alla som avslutat en högskoleutbildning i konst/konsthantverk/design för högst tre år sedan, samt är bosatta och verksamma i Sverige kan ansöka.
Kaleido Konsthantverk

 

8 SEPT
Internetfonden

Hos Internetfonden kan du ansöka om finansiering för fristående projekt som främjar internetutvecklingen i Sverige. Ansökningsperiod: 8 augusti - 8 september 2016.
Internetfonden
 

 

9 SEPT 
Barncancerfonden

Projektanslag /Ovanliga barncancersjukdomar / Planeringsanslag / Kliniska forskarmånader / Medfinansiering av EU-projekt / Implementeringsanslag
Barncancerfonden
 

 

14 SEPT
Stiftelsen för Strategisk Forskning

Strategisk mobilitet, 2016 – personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Programmet förenklar för forskare från industrin eller akademin att arbeta hos den andra parten under en period genom att finansiera lönekostnaden för den som byter. Bidraget kan sökas av forskare från både industri och akademi för att finansiera ett angeläget projekt.
SSF
 

 

15 SEPT
Schwarzman Scholars

Designed to prepare the next generation of global leaders, Schwarzman Scholars is the first scholarship created to respond to the geopolitical landscape of the 21st Century. Whether in politics, business or science, the success of future leaders around the world will depend upon an understanding of China’s role in global trends. The program will give the world’s best and brightest students the opportunity to develop their leadership skills and professional networks through a one-year Master’s Degree at Tsinghua University in Beijing – one of China’s most prestigious universities. The program is open to those aged between 18 and 28 with strong English language skills. 
The Schwarzman Scholars

 

15 SEPT 
Hedeliusstipendier, Forskarutbyte och spridning samt Wallander- och Browaldhstipendier

 • Hedeliusstipendier - student som avser att bedriva forskarutbildning inom de ekonomiska vetenskaperna vid välrenommerat utländskt universitet.
 • Forskarutbyte och spridning - nationellt och internationellt samarbete mellan forskare samt spridning av forskningsresultat.
 • Wallanderstipendier -  finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna.
 • Browaldhstipendier - finansiera en yngre ekonomisk forskare av hög internationell klass som rekryterats i internationell konkurrens.

Ansökningsperiod: 8 augusti 2016 - 15 september 2016.
Svenska Handelsbanken AB

 

15 SEPT
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Stiftelsen ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård. Begreppet humanistisk avser även ämnesområden som faller inom universitetens samhällsvetenskapliga, juridiska eller teologiska fakulteter.
Stiftelsen

 

15 SEPT
Letterstedtska föreningen

Anslag till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land, för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning.
Letterstedtska föreningen

 

15 SEPT
Systembolagets Alkoholforskningsråd

Rådet lämnar stöd till såväl samhällsvetenskaplig som medicinsk alkoholforskning. Systembolaget har uppdragit åt rådet att i årets ansökningsomgång, med beaktande av sedvanliga krav på vetenskaplig kvalitet, prioritera:

 1. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning.
 2. Klinisk/patientnära forskning.
 3. Preklinisk, medicinsk och biomedicinsk forskning.

UtlysningCAN

 

15 SEPT 
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

Resestipendier till doktorander för materialinsamling utomlands och resestipendier till studerande för materialinsamling utomlands i samband med uppsatsarbete på mastersnivå. För stiftelsen relevanta ämnesområden är frågor rörande internationella förhållanden, internationellt samarbete och internationella organ, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor.
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 

15 SEPT
Sverige-Amerika Stiftelsen

Stiftelsen utlyser stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada för läsåret 2017/2018.
Sverige-Amerika Stiftelsen

 

15 SEPT
Åhlén-stiftelsen

Anslag beviljas till forskning inom områdena Parkinsons sjukdom, schizofreni och bipolär sjukdom, demenssjukdomar, ALS, perinatala hjärnskador och beroendesjukdomar – dock inte till alkoholforskning. Forskningen skall bedrivas vid etablerad forskningsinstitution. Sökanden skall vara disputerad. Ansökningsperiod:1 juli till 15 september.
Åhlén-stiftelsen

 

15 SEPT
IFs stiftelse för farmacevtisk forskning

 • Resestipendier för i första hand doktoranders deltagande i vetenskapliga kongresser eller liknande.
 • Minst ett post doc stipendium om max 300 000 kr för att främja grundläggande läkemedelsforskning under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands efter avlagd doktorsexamen.

Apotekarsocieteten

 

15 SEPT 
Resebidrag ur Knut & Alice Wallenbergs stiftelse

Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för utdelande av resebidrag till forskare och forskarstuderande. Anslaget skall i första hand begagnas till stipendier för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. 
Utlysningar

 

15 SEPT
ECPA – den brottsförebyggande tävlingen

Syftet med tävlingen är att belöna de bästa europeiska brottsförebyggande projekten. Årets tema är organiserad brottslighet. I Sverige är det Brå som har ansvaret för att nominera det svenska bidraget. Det görs genom en nationell tävling med prisutdelning på Brå. Det vinnande svenska bidraget får en prissumma på 20 000 kr och representerar Sverige i den europiska tävlingen.
Brottsförebyggande rådet

 

15 SEPT
Diabetesfonden

Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning med hög vetenskaplig kvalitet. För verksamhetsår 2017 utlyses forskningsanslag om 17,5 MKR. Anslag kommer i första hand tilldelas forskargrupper med mer omfattande program. Endast undantagsvis tilldelas enskilda forskare eller mindre projektanslag.
Diabetesfonden

 

 

15 SEPT
The L’Oréal-UNESCO For Women in Science Sweden-priset

Priset ska främja, lyfta och uppmuntra kvinnors möjligheter inom forskning och hållbar utveckling genom att belöna dem tidigt i karriären inom områdena medicin, naturvetenskap, teknik och matematik. Prissumman om 150.000 kr vardera kommer ges till forskare som disputerat för upp till fyra år sedan och som är affilierade till ett lärosäte i Sverige.
Sveriges unga akademi

 

 

15 SEPT 
Naturvårdsverket

Utlysning av medel för ”Processer för ekosystembaserad förvaltning av hav och vatten”.
Naturvårdsverket

 

15 SEPT
Naturvårdsverket

Utlysning av medel för ”Förvaltning av ekosystem i ett föränderligt klimat”.
Naturvårdsverket

 

15 SEPT 
Naturvårdsverket - Miljölagstiftningen som styrmedel

Naturvårdsverket inbjuder forskare att söka medel för forskningsprojekt i storleksordningen 2-5 miljoner kronor fördelat på 1-3 år.
Naturvårdsverket

 

15 SEPT 
Folkhälsomyndigheten

Projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2017. Bidragen ska skapa förutsättningar för en ökad användning av effektiva metoder och arbetssätt i det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet i Sverige och vara ett led i att uppnå målen i regeringens ANDT-strategi.
Folkhälsomyndigheten

 

 

16 SEPT
Wifstavarfs Aktiebolags stipendiefond

Sökande ska vara född i landskapet Jämtland eller i Bergs kommun samt ha bott i landskapet respektive kommunen i minst femton år. Högskolestuderande på utbildningslinjer om totalt minst 120 poäng och forskarutbildning kan erhålla stipendium.
UtlysningRegion Jämtland Härjedalen

 

 

19 SEPT 
Erik Philip-Sörensens stiftelse

Anslag för genetisk forskning utdelas efter särskild ansökan till disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Ansökningsperiod 19/7 - 19/9.
Erik Philip-Sörensens stiftelse

 

19 SEPT
Vägverkets Jubileumsfond

Stipendier till innovativa förslag och projekt på årets tema "Utveckling på gång". Förslagen ska ha potential att ge bättre förutsättningar för gående i städer och på landsbygd. Målgruppen är forskare, studenter eller andra personer som är verksamma inom området. De allra bästa idéerna och projekten kommer att belönas med stipendium, på 50 000-150 000 kr.
Trafikverket

 

 

20 SEPT 
Palmestipendiet

Kan sökas av enskilda personer (högst 30 år) såväl som arbetarrörelsen, folkrörelser, organisationer, nätverk, samfund, fackförbund, kulturgrupper, skolor, idrottsföreningar, musikgrupper eller fritidsgårdar. Projektet ska involvera unga människor eller rikta sig till unga. Projektets syfte ska vara att arbeta för något/några av fondens tre huvudsyften: fred, internationell förståelse och antirasism.
Olof Palmes Minnesfond

 

20 SEPT
Jerringfonden

Forskningsbidrag till forskning inom vård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller social utsatthet.
Jerringfonden
 

 

21 SEPT
J O Nauclér Memorial Foundation

Scholarships are granted for educational purposes or research. To qualify as an applicant, the following prerequisites must be fulfilled:

 • The education/research should lie within the areas of technology or economics and be related to the activities of the Perstorp Group
 • The costs of the education/research exceed the normal cost frame and cannot be covered by a national financial aid program for education (scholarships, loans)

The Perstorp Group

 

22 SEPT
The Swedish Foundation for Strategic Research 

SSF calls for proposals for the 2016 INGVAR CARLSSON AWARD, ICA-7
A programme for postdocs returning to Sweden from abroad
to establish an independent research career. 
SSF

 

22 SEPT
Stiftelsen Promobilia

Stiftelsen utlyser anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder.
Stiftelsen Promobilia

 

22 SEPT
Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017 – 2021 för kulturarv och kulturmiljö.

Forskning och utveckling efterfrågas utifrån FoU-programmets satsningar i fyra teman där även samtliga underteman är öppna för ansökningar i årets utlysning. FoU-programmets övergripande ansats är att utveckla kultur arvsarbetet för en hållbar utveckling.
Riksantikvarieämbetet

 

22 SEPT
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Ansökningar från alla vetenskapsområden är välkomna förutsatt att projektet syftar till att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar. Ansökningssystem är öppet 160822-160922.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2016

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Utlysning

 

 

30 SEPT
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse - Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.
ÅForsk

 

30 SEPT
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier ges normalt till disputerade forskare och inte för studier och resor.
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

 

30 SEPT
Lars Salvius-föreningen

 • Projektbidrag - Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 25 000–100 000 kronor.
 • Stipendier - Stipendier till vetenskapliga och populärvetenskapliga författare, översättare och utgivare, vars verk använts, företrädesvis kopierats, vid högskolor och universitet. Stipendierna erhålls för redan utförda insatser.
 • Pris - Det årliga priset utdelas till någon eller några som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom forskningskommunikation, främst populärvetenskap, forskningsinformation och/eller vetenskapsjournalistik.

Lars Salvius-föreningen

 

30 SEPT 
Stiftelsen San Michele

Bostad till förmånlig hyreskostnad på Villa San Michele, Capri, år 2017 för forskare, konstnär, konsthantverkare, musiker, tonsättare, sångare, författare eller journalist.
Stiftelsen San Michele

 

30 SEPT 
Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

Stipendier för universitetsstuderande med inriktning på mynt- och penninghistoria inklusive medaljkonst samt för resor för forskningsändamål inom ämnet numismatik.
Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

 

30 SEPT
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Ett forskningsstipendium på 40.000 kr. Enligt fondens stadgar kan stipendium sökas av person som bedriver humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa. Forskning som sätter brukarens erfarenhet och kunskap i fokus skall särskilt uppmärksammas.
Utlysning RSMH

 

30 SEPT
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

30 SEPT
Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium

Bär du på en idé om att skriva en pedagogiskt upplagd grundbok för universitetsstuderande? Vill du sätta ramen för ett centralt ämne inom en akademisk disciplin? Ser du perspektiv som kan väcka engagemang för en profession och stärka studenters framtida yrkesidentitet? I så fall kan du söka Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium på 100 000 kr. Stipendiet delas ut till en eller flera författare, debutanter eller erfarna, som avser att skriva en svensk kursbok för blivande sjuksköterskor, psykologer, socionomer, förskollärare, lärare, pedagoger eller andra närliggande professionsyrken.
Förlaget Natur & Kultur

 

30 SEPT
Gun och Bertil Stohnes stiftelse

Anslag till vetenskaplig forskning inom området geriatrik och åldersforskning. Ansökningar tas emot under september månad.
Gun och Bertil Stohnes stiftelse

 

30 SEPT
Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor

Medel för främjande av vetenskaplig forskning inom Geriatriken. Stiftelseansökan.se

 

30 SEPT
Viking Olov Björk’s scholarship

A scholarship in applied biomaterial research of 275 000 SEK. The scholarship is to be given to a young researcher at a Nordic university who has shown scientific skills in the field and shown aptitude for leadership within the scientific field supported by the scholarship.
Announcement 

30 SEPT 
Svensk biblioteksförening - Forskningsinitierande stöd

Syftet är att stödja framtagandet av forskningsansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar och öka antalet sådana ansökningar till ordinarie forskningsfinansiärer samt förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas. De som söker ska vara disputerade. Sökanden behöver inte vara medlem i Svensk biblioteksförening.
Svensk biblioteksförening

 

30 SEPT
Swedish Institute - Third Country Participation in the Baltic Sea region

TCPBSR funding aims to promote economically, environmentally and socially sustainable growth in the Baltic Sea Region and its vicinity and thereby contribute to greater integration.
Swedish Institute

 

30 SEPT
Värme- och Kraftföreningen

VoK delar årligen ut stipendium för att uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse (energibranschen, skogsindustrin och övrig energiintensiv industri).
Värme- och Kraftföreningen

 

30 SEPT
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen delar årligen ut forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning. Det handlar framför allt om forskning kring barn i utsatta livssituationer, till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

 

30 SEPT
Bo Rydins stiftelse

Stiftelsen stödjer teknisk/naturvetenskaplig forskning vid svenska universitet, högskolor och institut. Forskningsanslag och Stipendier för bästa examensarbete.
Bo Rydins stiftelse
 

 

1 OKT
StudySoup - Future Innovator Scholarship Programare

StudySoup offering a $2,000 scholarship each semester to outstanding students who exemplify one or more of StudySoup’s core values: Be a Knight, Make an Impact, Succeed Together. You may have mentored a fellow student, organized a fundraiser for charity, or gone on a humanitarian trip abroad.
StudySoup

 

1 OKT
Bertil Ohlininstitutet - 2016 års uppsatstävling

Studenter inbjuds att tävla med kandidat-, magister- och masteruppsatser som fått betyget väl godkänd (A eller B). Uppsatsen ska ha examinerats under läsåret 2015/2016. Uppsatsens ämne ska knyta an till åtminstone två av tävlingens teman: internationalisering, demokrati och marknadsekonomi.
Ohlininstitutet

 

1 OKT 
Spritmuseums stipendium för forskning kring svensk alkoholkultur

Stipendier för att främja vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor inom svensk alkoholkultur. Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Även forskning inom exempelvis media, teknik- och tillverkningshistoria samt ekonomi och politik kan komma ifråga.
UtlysningSpritmuseum

 

1 OKT
HRFs hörselforskningsfond

Fonden stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade och hörselskadades situation. Inbjudna att söka är forskare inom områdena beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning kring hörselskador och hörselskadades situation att ansöka.
Hörselforskningsfonden

 

1 OKT
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

IFAU delar ut medel till forskning om

 • arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt samt
 • effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.

IFAU

 

1 OKT 
Stiftelsen till minne av Personalföreningarna i Holmia Försäkring AB

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja forskning vid svensk medicinsk fakultet rörande ämnena barnets infektionssjukdomar och pediatrisk immunologi. Till förverkligande av detta ändamål skall stiftelsen årligen utdela stipendier för studier inom ämnet barnmedicin till studerande eller forskare på svensk medicinsk läroanstalt/fakultet. Svenska Försäkringsföreningen

 

1 OKT 
Skyltfonden

Innovativa projekt som stärker trafiksäkerheten i vägtrafiken kan ansöka om medel.
Trafikverket

 

1 OKT 
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Stipendier för examensarbeten. Examensarbetet skall ligga inom ramen för stiftelsens ändamål  och ges till studerande som arbetar med den obligatoriska examensuppgiften i grundutbildningen.  För att ansökan avseende examensarbete ska behandlas krävs att arbetet inte är påbörjat innan styrelsens beslut över inlämnade ansökningar.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

 

1 OKT 
Stiftelsen för Njursjuka - Forskningsstipendium

Stiftelsen delar ut stipendier till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten kan ha klinisk, medicinsk eller psykosocial karaktär.
Stiftelsen för Njursjuka

 

1 OKT
Centralförbundet för Socialt Arbete

Medel utdelas till forskning inom socialpolitikens område.
Centralförbundet för Socialt Arbete

 

2 OKT 
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.
Svenska Försäkringsföreningen

 

 

3 OKT 
Naturvetenskapliga fakulteten - Sabbaticalprogrammet

Inom sabbaticalprogrammet utlyses nu medel för sabbaticalvistelser under 2017 och 2018. Utlysningen omfattar 6 miljoner kronor. Programmet är öppet att söka för fakultetens alla tillsvidareanställda forskare och lärare, och fakulteten uppmanar kvinnor att söka.
Naturvetenskapliga fakulteten

 

 

 

5 OKT 
Stiftelsen Promobilia

Stiftelsen utlyser totalt tio miljoner kronor till ansökningar för stöd till forskning och utveckling med syfte att förbättra handikappades villkor, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och i övrigt ryms inom stiftelsens stadgar.
Stiftelsen Promobilia

 

12 OKT
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Författarstipendium för offentliggjorda läromedel kopierade i SVERIGE. Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Sverige. Verket ska vara avsett för undervisning i skolor, högskolor och/eller andra utbildningsanordnare.
SLFF

 

15 OKT 
Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse

Du som vill ägna dig åt kultur, utbildning eller forskning i Belgien - sök ett stipendium från Petra och Karl Erik Hedborgs stiftelse. Våra stipendier är tillgängliga för dig med Belgien som intresseområde.
Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse

 

15 OKT
Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

Projektbidrag riktar sig till institutioner/organisationer som bedriver forskning och utbildning inom belysningsteknik, medan stipendier ges till enskilda personer som bedriver studier och andra aktiviteter inom belysningsteknik.
Belysningsstiftelsen

 

15 OKT
Fredrika Bremer Förbundets stipendiestiftelse

Studiestipendier till unga studerande kvinnor. Sökande ska vara högst 35 år och minst ha påbörjat tredje utbildningsåret på en eftergymnasial utbildning, klarat motsvarande 120 högskolepoäng vid höstterminens början, alternativt genomfört halva utbildningen ifall den är två- eller treårig. Ansökningsperiod: 15 augusti t.o.m. 15 oktober.
Fredrika Bremer Förbundets stipendiestiftelse

 

23 OKT
Centrum för rättvisa

Midander-Lönnstipendium utdelas till den sökande som skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.
Centrum för rättvisa
 

 

30 OKT
Stiftelsen Petersenska Hemmet

Stipendium kan utdelas till kvinnlig studerande med avslutad grundutbildning. Högst 40 år. Heltidsstudier, Studierna ska vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Ansökningsperiod: 15 sept -  30 okt.
Stiftelsen Petersenska Hemmet
 

 

31 OKT
The Volvo Research and Educational Foundations

The VREF invites PhD students and early stage researchers to apply for a VREF Study Visit Grant to support a study visit with up to SEK 30 000. The VREF

 

31 OKT
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond - Göteborgsforskning

1 september - 31 oktober är det åter tid att söka Ahrenbergs årliga stipendier på sammanlagt ca 1,5 Mkr för Göteborgsforskning. Inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 vill Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond genom dessa stipendier stimulerar forskare bosatta i Göteborg till vetenskaplig forskning om staden och dess invånare under de senaste hundra åren.
UtlysningStiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

31 OKT
Senator Emil Possehls stipendiefond
Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

31 DEC
Berlin Start Up Calling 2016

Visual Meta GmbH erbjuder en chans att förverkliga ditt affärsprojekt. Brainstorma, utveckla, dela din pitch och gör ditt bästa för att
vinna ett förstapris på 7000 euro. Sökande skall vara mellan 18 och 30 år.
Utlysning

 

31 DEC
Stipendier från Avfall Sverige

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige ut stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten.
Avfall Sverige

 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?