Till startsida

Program hösten 2014

Akademisk kvart är lunchföreläsningar som vara just en kvart och som har till syfte att ge en kort inblick i aktuell forskning.

Göteborgs universitet arrangerar sedan många år regelbundna lunchföreläsningar eller "akademiska kvartar". Professorer, forskare och lärare presenterar här senaste nytt inom respektive kunskapsområde. Ibland berättar masterstudenter om sin utbildning. Dessa populärvetenskapliga föreläsningar är gratis och riktar sig till allmänheten. Föreläsningarna hålls varje måndag under terminstid. Vårens föreläsningsserie är nu slut - höstens program planeras starta i september.

Flertalet av vårens föreläsningar är inspelade och finns på YouTube - ett flertal av dem sänds i Kunskapskanalen.

Sedan påsken 2014 är de akademiska kvartarna förlagda till Stadsbiblioteket, Götaplatsen 3, måndagar klockan 12.30.

Preliminärt program för hösten 2014

1 september kl 12.30:
Mona Holmqvist Olander, Universitetslektor , Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

 
8 september kl 12.30
Hanna Marklund Winkvist, Institutionen för historiska studier
 

15 september kl 12.30: VM - Brasilien - länders varumärkesbyggande
Eva Ossiansson, Universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen


22 september kl 12.30: Digitaliseringssamhället
Nanna Gillberg, Forskare, Sektionen för psykiatri och neurokemi
 

29 september kl 12.30
Hans Landqvist Docent, universitetslektor, Institutionen för svenska språket
 

6 oktober kl 12.30
Håkan Karlsson, Professor, Institutionen för historiska studier
 

13 oktober kl 12.30


20 oktober kl 12.30


27 oktober kl 12.30


3 november kl 12.30: Liberettoforskning
Dag Hedman Professor, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
 

10 november kl 12.30


17 november kl 12.30: ”Längre kroppar och längre liv – förändringar av levnadsstandard och hälsa i Sverige de senaste 200 åren”
Stefan Öberg, Forskare, Avdelningen för ekonomisk historia
 

24 november kl 12.30: Individanspassad fysisk träning -  en underutnyttjad medicin vid många folksjukdomar
Åsa Cider Med.dr., Leg. sjukgymnast, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Fysioterapi
 

1 december kl 12.30


8 december kl 12.30


15 december kl 12.30: Personcentrerad vård och hälsa: Think slow and fast
Axel Wolf Ph.D, leg sjuksköterska, universitetslektor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa/Centrum för personcentrerad vård (GPCC)

 

 

Ta en paus - ta en kvart!

Se tidigare kvartar på Youtube

Stadbibl logga gotaplatsen

Akademisk kvart flyttar

Den 25 april, 2014 är startskottet för Akademisk kvart på Stadsbiblioteket Götaplatsen 3. Dessförinnan har kvartarna huserat i Stadsbiblioteket 300kvm.

Kontakt

Helena Åberg
helena.aaberg@gu.se
031-786 5152

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta