Till startsida
Sitemap

Stipendielänkar / Scholarship links

 [E] = information in English

 

[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S]
[T][U][V][W][Y][Z][Å][Ö]


A


Ackordscentralen Väst - ex arb juridiska inst Göteborgs univ
Adlerbertska Forskningsstiftelsen
- forskare Göteborgs univ.
Adlerbertska stipendier - stud vid Göteborgs universitet
Advokatsamfundet - stiftelser med advokatanknytning
AFA
-
forskningsanslag inom området fysisk arbetsskada
Eva och Oscar Ahréns Stiftelse - utb teologi , medicinsk forsk
Lars och Astrid Albergers stiftelse  -
forsk. Rikets försvar
AllaStudier.se - info om stipendier
Alliance Française - stip stud i Frankrike 
Allmänna arvsfonden -
stöd till org. för ideell verksamhet
Axel och Sofia Alms stiftelse -
stud vid gymn, folkhögskola
Anders Althins Stiftelse -
arkeologisk forskning
Alzheimersfonden -
forskning
American Field Service, AFS -
utbytesorg. f stud utomland
American Dental Society of Sweden - sv tandläkare studieresa USA
American Educational Guidance Center - scholarship search sites
The American-Scandinavian Foundation -
grants [E]
The American Swedish Institute -
Malmberg Scholarships [E]
Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse - mediaforskning
Gunvor och Josef Anérs stiftelse
-
hum.forsk. + akad stud
Apotekarsocieteten -
farmaceutisk forskning och utbildning
Alvar Appeltofft Memorial Foundation -
Swedish fandom [E]
Carina Aris Minnesfond -
young dancers / dance research [E]
Arkus
-
företag, arkitekter, forskare
Armaturföreningen - stip examensarb. processteknisk industri m.m.
Aroseniusfonden -
forskning blödarsjuk
Artmediaphotograpy - Photography Competitions
Astma och Allergi Förbundet -
forskning astma och allergi
Australien-Australia - stip i Australien för internationella studenter
Austria, study and research - Grants Database [E]
Avfall Sverige - studier/uppsats o utvecklingsprojekt
Helge Axelsson Johnson Stiftelse
-
forskning, utb  m.m.
Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse - projekt hållbar utv

 

B

 
Barncancerfonden - forsk om barn och cancer
Barndiabetesfonden - anslag till diabetesforskning
Kjell och Märta Beijers Stiftelse -forskning; energi och ekologi
Belysningsstiftelsen - forsk/utb i belysningsteknik
Elna Bengtsson fond - forsk kulturhist byggn och stadsmiljöer
Konsul Th C Berghs Stiftelse  - allergiforskning
The Bergman Estate on Fårö - artists, scholars, journalists [E]
Magn. Bergvalls Stiftelse - anslag till svenska vetenskapsmän
Folke Bernadotte Academy -peace/security related issues [E]
Folke Bernadottes Minnesfond - ungdom intern. kontakter
Folke Bernadotte Stiftelsen - barn o ungdom m rörelsehinder
The BERTEBOS Foundation - the food sector [E]
Betssons Uppsatspris - spelberoendefrågor
Mary Béves Stiftelse
- barncancerforskning
Björkstén- Sparrings stiftelse f mänskliga rättigheter- projektstöd
Bliwa Stiftelsen - forsk, utb kring hälsa o rehabilitering
Blueberry språkresebyrån - stipendieguide
Google Anita Borg Memorial Scholarship - women/technology [E]
Brandforsk - forskningsbidrag
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forsk
Fredrika-Bremer-Förbundets Stipendiestiftelse - stip för kvinnor
Fredrika-Bremer-Förbundet - bidrag och stipendier f kvinnor
Brittingham Viking Organization - Scholarship [E]
Bromanska stift f forsk o företagande-dokt  Handelshögskolan
Brottsförebyggande rådet - projekt ek brottslighet
Brottsoffermyndigheten - forsk, uppsatsstipendier
Bröderna Molanders Stiftelse - stud från Dalarna
Business Sweden - stora exportpriset
Byggnads kulturstipendier - t ex litteratur, bildkonst , musik
Matts Bäckströms Minnesfond - forsk. kyl- och frysteknik.

 

c


Cancerfonden - forskning
Swedish Cancer Society - research [E]
CancerRehabFonden - forsk rehabilitering cancersjukd
Canon Foundation -
scientific knowledge Japan and Europe [E]
Capio forskningsstiftelse -
stöd till patientnära forskning
Linnéa och Josef Carlssons stiftelse -
forsk neurologiska sjukd
Carnegiestiftelsen -
forskningsanslag
Centralförbundet för Socialt Arbete
aktiviteter sociala området
Centrum för idrottsforskning, CIF - anslag till idrottsforskning
CERN - fellowships programme [E]
Chegg - scholarship search enginee
Anders Chydenius stiftelse - forskning
CORDIS - EU Research & Development programmes [E]
Council for European Studies - Awards & Grants [E]
Crafoordska Stiftelsen - research [E]
Tyyne och Ivo Cramérs stiftelse - anknytning till danskonsten
Marie-Claire Cronstedts Stiftelse - forskning  ekologi, faunavård 


 

D

DAAD - German Scholarship Database  [E]
Dance Web - European Scholarship Prg  [E]

Danmark: so.dk - stip f studier i Danmark
Diabetesfonden - projektbidrag
DinEl Miljöfond
- studier/examensarb inom energiområdet
Dr Per Håkanssons stiftelse - forsk inom fysiologi o medicinsk kemi
Clarence Dybecks Stiftelse för Sjöfartsutbildning
Dyrssenpriset - pris för examensarbete inom det marina området

 

E

Bertil Edlunds stiftelse - forsk /utb  revisionsbyråbranschen
Education Link - study abroad [E]
Ekhaga foundation - ecological agriculture,biological medicine [E]
Ekmanstiftelserna 

Ekologiska Ungdomsstiftelsen - grönt, uthålligt samhälle 
Gunnar Ekströms Stiftelse för numismatisk forskning

Wera Ekströms stiftelse för pediatrisk forskning
ELFORSK - FoU-prg
EMBO - promoting biosciences in Europe [E]
Emerichfonden
- fonden mot våld
Energi- och Miljötekniska Föreningen - stip till  ex.arb/dokt avh
Energimyndigheten - forskning
Swedish Energy Agency - research [E]
Erik och Göran Ennerfelts fond f sv ungdoms internationella studier

Ericssons forskningsstiftelse - elektroteknisk forskning
Estrid Ericsons Stiftelse
- forsk/utb formgivning, konsthantverk
Ollie och Elof Ericssons Stiftelse - forsk medicin, teknik, ekonomi
Per Erikssons stiftelse - stud  ank till del av Örebro
EURAXESS - Research Job Vacancies
Europaparlamentet - praktikplatser
European Commission - Learning Opportunities  Qualifications in Europe
European Commission - Traineeship
European Court of Auditors - Traineeship
European Economic and Social Committee - traineeships
European Funding Guide - search among 12,320 scholarships [E]
European Research Council -  grants [E]

European Science Foundation -science at a European level [E]
Europa - Gateway to the European Union [E]
EURYDICE - the education information network in Europe [E]
Cathrine Everts stiftelse - cancerforskning
 

 

F


Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse
- unga hantverkare
Familjen Kamprads stiftelse - utb o forsk entreprenörskap mm
Familjen Eliassons Stiftelse för Utveckling av God Byggnadskultur
Familjen Erling-Perssons stiftelse - forsk ekonomi o medicin
Familjen Knut o Ragnvi Jacobssons stiftelse - forsk/utb företagsutv
Familjen Klas de Vylders Stipendiefond - invandrarförfattare
Familjen Wikanders Stiftelse -  konstn o kulturell verksamhet i Gbg
FastWeb -
Free Scholarship and College Searche [E]
Herbert Felixinstitutet - uppsatsstip, mångfald/globalisering

Eric K. Fernströms Stiftelse
- vetenskaplig medicinsk forskning
Finansförbundet -
uppsatsstipendier , bank, finans, försäkring
FindAPostDoc - postdoctoral job opportunitie [E]
Finland-CIMO -  doctoral level studies at Finnish universities [E]
Finland-FYRK - databas med stipendier
Folkhälsomyndigheten - projektmedel
Fonden för Exportutveckling -
stip f metodutv int marknadsföring
Formas-Environment,Agricultural Sciences,Spatial Planning [E]
Thure F och Karin Forsbergs stiftelse - forsk sjukdomar hos hund
Forska Utan Djurförsök - anslag t forskn för att ersätta djurförsök
The Swedish Fund for Research Without Animal Experiments [E]
forskning.se - research and research findings in Sweden [E]
Forskningsstiftelsen MTC - forskning inom  företagsekonomi
Forskningsstiftelserna -samh.vet. forskning(ekonomiomr)
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds Minne - int samarbete
Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Fortifikationskårens Forskningsfond - forsk  skyddstekniska omr
FoU i Sverige - Portal för personal inom hälso- och sjukvård  mm
Frankrike-CampusFrance -  study in France [E]
Fróðskaparsetur Føroya-Travel Scholarships Faroe Islands [E]
Ragnhild Frykbergs Stiftelse - bidrag för studier mm
Fulbright Commission-Educational Exchange (USA/Sweden) [E]
Förbundet Unga Forskare - naturvet, teknik och medicin
Föreningen för Svenskar i Världen - för utlandssvenskar
Föreningen Gamla Norrköping- ungd med ankn Norrköping
Föreningen Grävande Journalister - för medlemmar
Föreningen Margarethahemmet - forskning barn med epilepsi
Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner - forskning
Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner
Författarnas fotokopieringsfond - till författare och översättare

 


G


Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål 
the Gates Cambridge Scholarships
- study at the University [E]
Lars-Erik Gelin Memorial Foundation -transplant research [E]
Sixten Gemzeus Stipendium - utlandsstudier
GenderFund - genus-relaterad finansiering
Greta Gerells Stiftelse - antroposofiska studier
GIS-västs nationella GIS-stipendium - geodataområdet
GlobalGrant - databas med stipendier, bidrag och stöd
Gotlandsfonden - projekt,främja det gotländska kulturarvet
GoEuro - a scholarship programme for students
Grafiska Företagens Förbunds stiftelser - utb och forskning
Grants.gov - a source to find  federal grants in US
Grekland-Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner - forskn
Grekland-Onassis Foundation - Scholarships for Foreigners [E]
Griffith University - scholorships for international students [E]
The Harry Frank Guggenheim Foundation - research [E]
Guldälgen - trafiksäkerhetspris
Gustafsbergsstiftelsen - ungdom m ank Bohuslän
Göran Gustafsson Stiftelse - forskning inom naturvet o medicin
Maud & Birger Gustavssons Stiftelser - medicinsk forsk
Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse - medicinsk forskning
Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen - forskn ank Kullabygden
Göteborgs Byggmästareförening - ex.arb inom byggmästeri
Göteborg Energi AB - stiftelse för forskning och utveckling
Gbg:s Handelshögskolefonds Stipendiestift-stud Handelshögskolan
Gbg:s Jagtsällskaps Stiftelse - forsk  jakt, skytte och naturvård
Göteborgs Läkaresällskap - forskningsanslag, resestipendier
Göteborgs Stads stiftelser - anknytning till Göteborg
Göteborgsregionens stiftelse för reumatologisk forskning

 

H

Dag Hammarskjöldstiftelsen i Jönköping - ungdomar ank Jönköping
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier - stud Handelshögskolan
Handelns Utvecklingsråd, HUR - projekt inom handeln
Handikappupplysningen - fonder  funktionshindrade
Elof Hanssons Stiftelse - forsk/utb merkantila sektorn
The Erna and Victor Hasselblad Foundation - photography [E]
Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse -
ank. Belgien
John Hedins Stiftelse - ankn Lidköping el Mariestad
Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse - medicinsk forskning
H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård -forskn
Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond - ortopedisk med
J.A. Hertz Donationsfond - unga män utb inom handel utomlands
Hjärnfonden - forskningen kring hjärnans sjukdomar
Hjärt-Lungfonden - forskning
Swedish Heart-Lung Foundation - heart , lung research [E]
H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård - forskn
Holbergprisen - pris t forsk inom hum, sam, juridik och teologi
Hudfonden - svensk dermatologisk forskning
The Human Frontier Science Program-research grants [E]
Humboldt Foundation - postdoc Germany [E]
Hungarian Book Foundation-translation,Hungarian books [E]
Anna och Nils Håkanssons stiftelse
- forskning skogsbruk
Lennart J Hägglunds Stiftelse - Arkeologisk Forsk och Utb
Hörselforskningsfonden - forsk hörselskador

 

I

 
iAgora - a meeting place for internationally-minded people [E]
ICC Sweden - ekonomiskt och tekniskt forskning
IDO-stiftelsen - språkforskning 
IEFA - for students wishing to study in a foreign country [E]
iHIPO - International Jobs and internship [E]
ILCOs minnesfond - forskning inom stomioperationsområdet
Infart.se - stip f studenter vid nätuniversitetet
Margareta o Ingemar Ingemarssons Stiftelse - pedagogisk utv
Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA - tekn, ek. vetenskaper
Institut Mittag-Leffler - postdoc grants [E]
Institute for Advanced Studies - Science, Technology [E]
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU- anslag
International Artists' Studio Program in Sweden,IASPIS [E]
International Foundation for Science,IFS  [E]
IARC - International Agency for Research on Cancer [E]
International Union Against Cancer, UICC - fellowships [E]
The International Federation of University Women, IFUW [E]
Irisstipendiet - stipendier till framåtsträvande kvinnor
Island-Study in Iceland - info on all higher education institutions [E]
Israel-Thanks To Scandinavia -  grants Scandinavian students [E]
Italienska Kulturinstitutet   - studier i Italien

 

J

Herbert & Karin Jacobssons Stiftelse - stud, V Götaland + forskn
Anders Jahre's Awards - for Medical Research [E]
JAK Medlemsbank - stip f studier räntefri, rättvis  ekonomi
Johan Janssons Stiftelse - för tumörforskning och cancerskadade
The Japan Foundation [E]  
Japanska ambassaden
Japan Society for the Promotion of Science [E]
Sweden-Japan Foundation - stipendier för studier i Japan
JASSO - Japan Student Services Organization [E]
Jeanssons Stiftelse - medicinska forskning
Jernkontoret - studerande och forskare inom stålindustriområdet
O. E. o Edla Johanssons vetensk  stift - naturvet, medicin, teknik
Jonseredsstiftelsen - vistelsestipendier  Villa Martinson
Olle Jonson-priset - examensarbete inom kvalitet
Journalistfonden - för vidareutbildning av journalister
Journalistförbundet - stipendier för journalister
Jubileumsklinikens Cancerfond - forskning tumörsjukdomar

 

K

Johan och Hjalmar Kallenbergs stiftelse - ank. till Uppsala
Kanada-Canada's scholarship website - scholarship database [E]
Kami Research Foundation - technological,scientific research [E]
Kartografiska sällskapet - stipendier för medlemmar
Katz stiftelse - utb Göteborgs ungdomar
Ellen Keys Stiftelse Strand - vistelse på Strand f kvinnor
Kina-China Scholarship Council - study in China [E]
King Faisal Foundation - Muslim post-graduate students [E]
KK-stiftelsen -kunskapsutbyte akademiska världen/företag
Mats Klebergs Stiftelse - forskn hjärt- och lungsjukdomar
The Georg and Eva Klein Foundation - cancerforskning
Konkurrensverket - konkurrensforskning
Konstakademien - stipendier till konstnärer och arkitekter
Konstnärsnämnden - stödjer professionella konstnärers arbete
Korea-Koreanska sällskapet - ett stip för studier i Korea
Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade
Kulturfonden för Sverige och Finland
Kulturkontakt Nord - stöd till nordiskt kultursamarbete
Kungl.Fysiografiska Sällskapet i Lund-naturv, medicin,tekn forsk
Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 
Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsen - Göteborgs anknytning
Kungl. Musikaliska Akademien - högre musikstudier
Kungl. Patriotiska Sällskapet - hum o sam vet forskning
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien - fo anslag
Kungl. Vetenskapsakademien, KVA - stöd till  forskning
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) - forskningsstöd inom alla vetenskapsområden
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Kungliga stiftelser - stöd till allmännyttiga ändamål
Kungsbacka - stip t ungdomar från Kungsbacka kommun
Kunskapsstiftelsen - projekt i grundskolan o gymnasieskolan
Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond - bildkonstnär
Kvinnliga Akademikers Förening - stip f medlemmar
Kvinnliga Läkares Klubbs hjälpfond - bidrag t deltag  i kongresser etc
Alice och Helge Källssons Stiftelse - utb/forsk handel o sjöfart

 

L

 
Stieg Larssons Stiftelse - stip/bidrag till fri journalistik/författande
Holger och Thyra Lauritzens stiftelse -  filmhistoria, kulturhist
The Leardal Foundation - research, acute medicine [E]
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund - forskning
Letterstedtska föreningen - nordiska ändamål
Linde Healthcare -  research respiratory medicine [E]
Anna Lindh Fellowship - research at Stanford University
Anna Lindhs Minnesfond - pris till den som verkar internationellt
Lindhés Advokatbyrå AB - barn /ungdoms utbildning
Adolf Lindgrens stiftelse - ank Örebro
Ulla-Carin Lindquist stiftelse - ALS-forskning
Lions Cancerfond Väst - cancerforskning
Åke och Greta Lissheds Stiftelse - väg- och vattenbyggn.
Gull & Stellan Ljungbergs stiftelse - ank Uddevalla, Trollhättan
Ljunggrenska tävlingen - stip för fortsatta högre musikstudier
Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning
Ulf Lundahls Minnesfond - forskning; barn/ungdom
IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse - med forsk
Lundberg stiftelserna - forskn. företagsledning o teknisk utv
W  och M  Lundgrens Vetenskaps- o Understödsfonder
C. F. Lundströms stiftelse -
landets industri, jord-/skogsbruk
Längmanska kulturfonden -
hum.vet., natur.vet ,konst o litt.
Länsstyrelsen -
Sveriges stiftelser, sök i databas
Lärarnas Riksförbund, LR Stud -
stip  för studerandemedl
 

 

M

Torsten o Maria Magnussons stiftelse -Aneboda,Asa,Bergs förs
Majblomman
- samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning
Gudrun Malmers stiftelse - stip  till matematikdidaktisk forskning
Mandas stiftelse - forskning  Akut Lymfatisk Leukemi
Maritima stiftelser - Sjöfartsverket, utb och forskning m.m.
Margot och Tobis Stiftelse - vidareutb dansare, sångare
The Matsumae International Foundation - post doc Japan [E]
Max Matthiessens Jubileumsfond - sv försäkringsmarknaden
Einar Mattssons stiftelse - bygg-och fastighetsforskning
MBA-stipendium - stip f studier på Handelshögskolan i Sthlm
Mellansvenska Handelskammaren - ank Gävle
MISTRA - strategic environmental research [E]
Vilhelm Moberg-Sällskapet- stip f uppsats om V Moberg
Muskelfonden - forskning neuromuskulära sjukdomar
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - forskning
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - projektbidrag
Henry og Astrid Møllers Fond - stip f stud i Danmark

 

N

National Geographic - Global Exploration Fund - Research Grants
National Institutes of Health, NIH - medical research [E]
Naturvårdsverket - miljöforskning
Doktor Felix Neuberghs stiftelse - utb vid högskola +  med forsk
Elizabeth Neuffer Fund - journalism [E]
Tore Nilsons Stiftelse för Medicinsk Forskning- med klinisk forsk
Gunnar Nilsson's Cancer Foundation - cancer research [E]
Njurfonden - forskning
Nederländerna-Nuffic's - Grantfinder [E]
The Nobel Foundation   [E]
Ulf K Nordensons Stiftelse för Hantverk i Trä

NordForsk - Nordic countries [E]
Nordic Cancer Union - research [E]
Nordic Institute for Asian Studies - Nordic Scholarships [E]
Nordisk Energiforskning - forskning
Nordiska folkhälsopriset - pris till individ/organisation/institution
Nordisk InnovationsCenter - forskning
Nordisk kulturfond - bidrag till nordiskt kultursamarbete
Norinska stiftelsen -  forskn bondeskogsbruk
Nordiska Afrikainstitutet - forskning om Afrika
Nordic Africa Institute - studies on Africa [E]
Nordiska fonder - bilaterala nordiska fonder
Nordiska rådet & ministerrådet -
bidrag,utbytesprg 
Nordiska samarbetsrådet för kriminologi -
forskning/resor
Nordiskt vägforum NVF - vägtrafik och vägtransport
NORDITA -
theoretical physics [E]
Norge-Legatsiden.no - informasjon om støtteordninger
Norge-The Research Council of Norway-awards [E]
NOS-HS -
humanistisk o samhällsvet forsk
Norrbacka, Eugeniastiftelsen - forsk  -rörelsehindrades situation
Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse - miljöforsk Östersjön
Walter and Andrée de Nottbeck Foundation - Baltic Sea [E]
Novo Nordisk Fonden - research: health science, art history [E]
Nya Zeeland-New Zealand Educated -search for scholarships [E]

 
 

O


Bertil Ohlin-Institutet - uppsatstävling inom samhällsvet.
Jane och Dan Olssons Stiftelse - vetenskaplig forskning
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
The Onassis Foundation - non-greek scholars/students [E]
Ostronakademien
- ex.arb/forskning om ostron (Ostrea edulis)
Ottarfonden - forskning som främjar familjeplanering 

 

P

Sten-Olof Palm Stipendium - studerande vid Handelshögskolan
Olof Palmes minnesfond - internationell förståelse
The Olof Palme Memorial Fund - International Understanding [E]
TCOs stipendiefond till Olof Palmes minne - utl studier
Parkinsonfonden - anslag/stip till Parkinsonforskare
Leif Paulsens stipendiefond - fortbildning inom arkivområdet
PAUSE stipendiet - personal- o ledarskapsutv
Henning & Ida Perssons Forskningsstiftelse - med forsk
Perstorp scholarship - technology or economics [E]
Erik Philip-Sörensens stiftelse - genetisk och hum  forskning
Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse - forskn kulturområdet
Polarforskningssekretariatet- forskning
Swedish Polar Research Secretariat - research [E]
Polisförbundet - stip för medlemmar
Senator Emil Possehls stipendiefond -studiebesök/praktik Tyskland
PostdocJobs.com - find post-doctoral positions [E]
Prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibyllas Minnesfond
Agneta Prytz-Folkes och Gösta Folkes stiftelse - forsk ålderssjukd
Publicistklubben - stipendier för journalister

 

 

Q

quistbergh.se - lista över stipendier för journalister/författare

 

 

R

Radiumhemmets forskningsfonder - klin. cancerforsk
Birgit och Gad Rausings stiftelse - humanistisk forskning
Renova - forskning inom miljö- och återvinningsområdet
Research Professional -
research funding opportunities [E]
Reumatikerförbundet - forsk reumatiska sjukdomar
Riddarhuset - stipendier till medlemmar av adeln
Ridderstads Stiftelse - historisk grafisk forskning
Riksantikvarieämbetet, RAÄ - kulturhist  o kulturvet. forskning
Riksbyggens Jubileumsfond-arkit r,miljövård,samh- o trafikplan
Riksförbundet Cystisk Fibros - forskning
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomars Forskningsstiftelse
Riksföreningen för Distriktssköterskor - forskning eller studier
RISH scholarship - aid to foreign gueststudents [E]
The Rolex Awards for Enterprise  - support pioneering work [E]

Ronald McDonald Barnfond - forskningsanslag, barnmedicinpris
Rotary, Ambassadörsstipendier - främja internationell förståelse
Rotary, Kurt Belfrages Minnesfond - internationella studier
Rotary, Georgiastipendier - studier vid univ.colleges i Georgia
Bo Rydins stiftelse - naturvet  forsk m inrikt på skogsbruk
Bo Rydins Foundation - natural sciences; forest management  [E]
Rylanderska Stiftelsen - socialt entreprenörskap
Rymdstyrelsen - forskning
Swedish Space Research
- space research [E]
Röstfonden - utvcklingsarbete och forskning
 

 

S

 
Sahlgrenska akademins Studentkår (SAKS) - stip till medlemmar
Sahlgrenska Universitetssjukhusets fonder
Anders Sandrews Stiftelse - stip till unga dansare, musiker m.m
Sven och Dagmar Saléns Stiftelse - utbildning/forskning
Lars Salvius föreningen - till förf  vars verk kopierats vid univ
San Michele fundation - guest house Villa San Michele [E]
ScholarGeek - global online search engine for scholarships [E]
Scholarshiponline.info- Undergrad/Postgrad/Postdoc [E]
The Scholarship Center
- scholarship database [E]
ScholarshipDb.Net
-a scholarship and research job search engine [E]
The Scholarship Page - free resource,scholarships listings [E]
ScholarshipPortal - scholarships for studying in Europe
Scholarships-Links - International Scholarships & Fellowships [E]
Harry Schaumans Stiftelse - Svenska Österbotten
Ragnar Sellbergs Stiftelse - forskning inom avfallsområdet
SEPHIS - Research on Historicizing modernity and development [E]
SIDA - Swedish Agency for Int. Development Cooperation [E]
Sidas resestipendium - praktik/utbstjänstgöring vid intern org
Skandinaviska Forskningsstift för Åderbråck o Vensjukdomar
Skyltfonden
- trafiksäkerhet
Slovakien-NSP - scholarships for foreign students, researchers [E]
 


Smithsonian Institute - Fellowships and Grants [E]
Sparbanksstiftelsen Första - forskn/utb o kultur, Sthlm o Gbg
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta - ank södra Sverige
Sparbanksstiftelsen Väst - bidrag t projekt med ank Fyrbodal
Sparbankstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse
Spädbarnsfonden - forskning plötslig spädbarnsdöd
Statens institutionsstyrelse, SiS - forskning inom  tvångsvård
Statens Kulturråd - forskning och utveckling inom kulturområdet
Statens strålskyddsinstitut - forskning
Swedish Radiation Protection Authority - research [E]
Hugo Stenbecks Stiftelse - socialt entreprenörskap
Erik Stenströms stiftelse - projekt för ekskogsbrukets främjandeStiftelse för Belysningsteknik - forsk/utb i belysningsteknik
Stiftelsen Allmänna Barnhuset - forskning som rör barn
Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond - forskning
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond - doktorand+ Grez-sur-Loing
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd
Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne - sjukd/invaliditet
Stiftelsen Bankforskningsinstitutet - forskning
Stiftelsen Barn och Miljö - vetenskaplig undervisning och forskning
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - projektförslag
Stiftelsen John Björkhems Minnesfond - parapsykologisk forsk 
Stiftelsen Blanceflor - fysik, kemi, odont, medicin, data
 The Foundation BLANCEFLOR- research, post-graduate [E]
Stiftelsen Gerda Boëthius minnesfond - konsthist,etnologi,hemslöjd
Stiftelsen Bolleks Kunskapsfond - utmärkelsen Årets Entreprenör
Stiftelsen Arvid Carlsson Fonden - forskn sjukd i hjärnan
Stiftelsen CHELHA - stöd till projekt som arbetar med utbildning
Stiftelsen Curamus -
ank Borås
Stiftelsen den Göranssonska fonden -
ank Sandvikens kommun
Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond - till behövande kvinnor
Stiftelsen Alexander Dickson's Donations Fond - ek behövande
Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond -
forskning


Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond
- forsk/studier textila omr
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare - vet. forskning
Stiftelsen Erik och Göran Ennerfelts fond  -
internationella stud
Stiftelsen Peter Erikssons minnesfond för hjärnforskning
Stiftelsen Fokus Borås - projekt inom kulturomr. i Borås
Stiftelsen Fondkistan - forskn cancer, hjärt- kärl- o lungsjukd mm 
Stiftelsen Futura -
forskning med miljöinriktning
Stiftelsen för arkitekturforskning, ARQ -
forskning
Stiftelsen för forsk/utb radio- o teletekniken o dess historia
Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor - forskn geriatrik
Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism
Stiftelsen för nordisk börsrättsforskning (pdf) - rättsvet forskning
Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning
Stiftelsen för Strategisk Forskning
- forsk. nat,tekn,medicin
Swedish Foundation for Strategic Research [E]
Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne -
tekn vet. forskning
Stiftelsen Sven-Olof Jansons livsverk- utb forsk inr sv näringsliv
Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad -
ank till  bygden

Stiftelsen Assar Gabrielssons fond -
forskn cancersjukdomar
Stiftelsen Sixten Gemzéus stipendiefond -
stip f utlandsstudier
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond - forskning
Stiftelsen Göteborgs Stenstad -
stöd till forskn/projekt
Stiftelsen Olle Hakelius stipendiefond - forsk/stud lantbrukskoop
Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond för Medicinsk forskning
Stiftelsen Lars Hiertas Minne -
Sociala ändamål / forskning
Stiftelsen Astrid o Einar Holmgrens understödsfond-ank. Köping
Stiftelsen Sven Jerrings fond -
vård, utbild, forskn
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden - forskning barn/ungdom
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer -
kv stud, Gbg
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-års fond -
forskn folksjukdomar
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond
ungdomsverksamhet
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Stiftelsen Kungafonden - skadade inom totalförsvaret mm
Stiftelsen Köpmannaförbundet - bidrag till utveckling av handeln

Stiftelsen Clara Lachmanns Fond -
skandinaviska samkänslan
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms minne - forsk sv naturvård
Stiftelsen Lantbruksforskning - forskning
Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research [E]
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond - fornlämningar
Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne -
ank Eskilstuna
Stiftelsen Bengt Lundqvist Minne forskning kemi
Stiftelsen Läkare Mot AIDS FORSKNINGSFOND -
forskning
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
-hum- nat-,konst o litt
Stiftelsen Richard C Malmstens minne - ek. forsk. Gbg:s univ.
Stiftelsen Otto o Charlotte Mannheimers fond - Konst/musik stud
Stiftelsen Marknads Tekniskt Centrum - doktorand  företagsek
Stiftelsen Markussens studiefond - ank Kronobergs län
Stiftelsen Karin och Bruno Mathssons fond -forsk,utv o undervisn
Stiftelsen Natur & Kultur - Postdoktorala stipendier
Stiftelsen NHR-fonden  - forskning g ínom  neurologi
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
forskning
Stiftelsen Patentmedelsfonden - odont profylaxforskning
Stiftelsen Petersenska Hemmet - kvinnlig  studerande 
Stiftelsen Petersson-Grebbe -
forskning inom skogsområdet
Stiftelsen Erik & Lily Philipsons minnesfond - ank Göteborg
Stiftelsen Promobilia -
forskn tekn hjälpmedel handikappade

 

Stiftelsen SAF - lärare och forskare /pedagogisk forsk
Stiftelsen Samariten - forskning medicinska barnavården
Stiftelsen SEB Skånska Stipendiefond - stud ek/teknik ank Skåne
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne - tvärvetenskaplig forsk
Stiftelsen Bertil Settergrens fond -
fd elever Hvitfeldtska gymn
Stiftelsen Siamon - forskare statsvetenskap, nationalekonomi
Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond - forskning
Stiftelsen Skandinaviska Institutet -
studier utomlands
Stiftelsen SKAPA - Nationellt Utvecklingsstipendium
Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut
Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond -
stip till studerande pojkar
Stiftelsen Solstickan -
samhällvet o medicinsk forskning
Stiftelsen Karl Staaffs fond -studier i politiska vetensk.
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond - forsk barn/handikapp
Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond - forsk internmedicin 

Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning 
Stiftelsen Svensk-franska Språkfonden -
anställda i sv företag
Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden-
anställda inom sv export
Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering 
Stiftelsen syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning
Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond
Stiftelsen Sävstaholm -
projekt inom omr. utvecklingsstörning
Stiftelsen Nathan Söderbloms Minnesfond - forsk/stud ekumenik

Stiftelsen Telefondirektören H T Cedergrens Uppfostringsfond

Stiftelsen Tornspiran -
forskning inom nat, hum, med 
Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond -
skogsomr
Stiftelsen Stina Werners Fond - forsk skogs-, jordbruk,naturvård
Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond - biologisk forskning
Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet -
forskning alkoholdrycker
Stiftelsen Vårstavi - forskning inom psykoterapi
StingerFonden - audiologisk forskning
STINT- Internat.Cooperation in Research/Higher Education [E]
Stipendiefonden Fred med Jorden - forskning inom jordbruk
Stipendieguiden.se - info om hur du hittar stipendier.
stipendielistan.se - gratis stipendiesökningstjänst
stipendier.se - söktjänst för stipendier
Stockholms Arbetareinstitutsförening - forsk folkbildningsarb hist
Stockholms-Gillets stiftelse - forskn ank till Sthlms bebyggelse
Gun och Bertil Stohnes stiftelse - geriatrisk forskning
STROKE-Riksförbundet - forskning
StudentCompetitions.com - site med studenttävlingar
Student Grants - for exchange students going abroad to study
Student.se - gratis sökning i stipendiedatabas
Studentum.se -  info om hur man hittar stipendier
studera.nu - information studier utomlands
Study Abroad - tips på stip för studier utomlands
Studyinsweden - information about studies in Sweden [E]
Henry och Ella Margareta Ståhls stiftelse - ank östergötland
Pia Ståhls Stiftelse - vet. underv  o forskning främst södra Sverige
SuperCollege.com - scholarship database [E]
Gunnar Svedbergs pris - pris t student vid Göteborgs universitet
Svensk-danska kulturfonden
Svensk-franska stiftelsen - stip f studier i Frankrike
Svensk-isländska samarbetsfonden
Svensk-norska samarbetsfonden
Svensk-Spanska Stiftelsen - studier/utbildning i Spanien
Svensk Förening för Medicinsk Radiologi - för medlemmar
Svensk Förening för Sömnforskning
Svensk Presshistorisk Förening -  forskning
Svensk sjuksköterskeförening -  stip  leg. sjuksköterskor

Svenska Barnmorskeförbundet - stip barnmorskor
Svenska Carnegie Institutet - forsk  /utb. drogmissburk
Svenska Celiakiförbundets Forskningsfond 
Svenska Diabetesstiftelsen - forskn diabetes barn/ungdomar
Svenska Fjärrvärmeföreningen - Forskarstip./Årets Exjobb
Svenska Fornminnesföreningen - arkeologi, konstvet,metallurgi
Svenska Freds - och Skiljedomsföreningen - fonder fredsfrågor
Svenska Förbundet för Kvalitet - LLK sektionen - exam arb
Svenska föreningen för IT och juridik - exam arb, forskning
Svenska föreningen för Allergologi - forskning
Svenska Försäkringsföreningen - stip inom försäkringsområdet
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - textilkonst
Svenska Hypertonisällskapet - för medlemmar
Svenska Industriens Patentingenjörers Förening
Svenska Institutet SI - stip f studier utomlands
Swedish Institute - scholarships [E]
Svenska Institutet i Athen - rum till stud/forskare , Grekland
Svenska Institutet i Rom
- lägenheter f forskare/stipendiater
Svenska Journalistförbundet, SJF - stip för medlemmar
Svenska Kennelklubbens fonder - forskning om hundar
Svenska kyrkan - kulturstipendier
Svenska kyrkan - ekumeniska stipendier till yngre personer
Svenska Läkaresällskapet - anslag och stipendier
Svenska Numismatiska Föreningen - forskning
Svenska Pedodonti Föreningen - stip till medlemmar
Svenska Psoriasisförbundet - forskning
Svenska Spels stipendier - idrott, kultur och forskning.
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi - forskning
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
Swedish Society for Medical Research - medical research [E]

Svenskt Vatten - VA-FORSK-projekt
Sven Svenssons stiftelse - forsk inom svensk numismatik
Sverige-Amerika Stiftelsen - stip f utb/forsk i USA, Kanada
Sveriges författarförbund - medlemmar och andra upphovsmän
Sveriges författarfond - författare, översättare, journalist
Sveriges Ingenjörer - stip för medlemmar
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - författarstipendier
SWEA - för sv kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands
Sweden.se - the official gateway to Sweden [E]
Swedish Nutrition Foundation - forskning
Swedish Research Institute in Istanbul - research in Turkey  [E]
Hakon Swenson Stiftelsen  - forsk inom handelnsområdet
Systembolagets råd för alkoholforskning
Johan och Jakob Söderbergs stiftelse - forskning
Ragnar Söderbergs stiftelse - forskning ekonomi, medicin, rättsvet
Torsten Söderbergs stiftelse - forskning ek, medícin,  rättsvet

 

T


Tekoutbildningarnas Stipendiefonder - studerande tekoutbildning
Tessinsällskapet
- stip för studier av franska språket i Frankrike
Gustav B Thordéns stiftelse
- allmännyttigt ändamål Bohuslän
Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse - forsk human nutrion
Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse - medicinsk forskning
Tillväxtverket - företagande/turism
Tobias Stiftelsen - benmärgstransplantationer / blodsjukdomar
Trafiktekniska Föreningen - uppsats inom trafik- o transport
Trafikverket - forskning
Carl Tryggers Stiftelse - forsk/utb. naturvet, teknik

 

U

UK - Jobs, Internships, Research Scholarships in the UK
UNESCO - fellowships, study and travel grants [E]
Universitetskanslersämbetet  - myndighet på högskoleområdet
Universitets- och högskolerådet  - info om högskoleutb m.m.
University of Gothenburg -scholarships to international students [E]
University of Minnesota - Fellowships,Incoming Students [E]
Utbyten.se - internationellt samarb o utbyte inom utb området
Utrikespolitiska institutet - forskningsmedel och stipendier

 

V

Venture Cup - Väst - idétävling 
Vetenskapsrådet, VR - forskning
Swedish Research Council - research [E]
Vingestipendiet - stip till bästa affärsjuridiska examensuppsats
VINNOVA - teknik, arbetsliv, kommunikation och transporter
Vision - studentmedlemmar 
Volvo Research and Educational Foundations [E]
Västsvenska Kulturfonden - kultur
Västra Götalandsregionen -  kulturstipendier
Västra Sveriges Redarekrets Stiftelse - utb/forskning: sjöfarten
Västergötlands Fornminnesförening - forskning

 

W

Wahlgrenska stiftelsen - medieforskning
Wallenberg Resebidrag - forskare vid Göteborgs universitet
Berit Wallenbergs Stiftelse - arkeologi, konstvetenskap
Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden - konst
Knut och Alice Wallenberg Stiftelse - forskning
The Knut and Alice Wallenberg Foundation - research [E]
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse - forskning
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse - industriellt företagande
Bergsrådet Tekn. och Ekon. dr h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse
Marcus Wallenbergs Stiftelse - Internationellt Vet Samarbete
Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik
Signe och Olof Wallenius Stiftelse - sjöfartsnäringens område
Anders Walls stiftelse  - Stipendier till unga talanger
Wellcome Trust - funds for biomedical research [E]
Wendelapriset -
pris till bästa socialreportage
Wenner-Gren Stiftelsen - forskning
Wenner-Gren Foundations - Scientific Research [E]
Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research [E]
Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse - ank till Värmland
Anna Whitlocks Minnesfond - studerande bosatta i Stockholm
Åke Wibergs Stiftelse -  medicin, humaniora & samhällsvetenskap
Carl Wikströms stiftelse - forskning som främjar landets näringsliv
Willinska Stiftelsen - ungdom med ank till Göteborg
Hildur och Sven Wingquists stiftelse - skogsvetenskaplig forsk.
WITEC praktik  - kv studenter inom  teknik, naturvet. och IT

 

 

Y

 

 

Z

Helgo Zettervalls fond - utb, utv, forsk, arkitekturens område 
Zonta International Foundation - Women Worldwide [E]

 

 

Å

Åhlén-stiftelsen - vetenskaplig undervisning eller forskning
Ångpanneföreningens forskningsstiftelse - anslag, stipendier
Sverker Åströms Stiftelse - främj av sv-ryska förbindelserna

 

 

Ö

Ögonfonden - vetenskaplig ögon- och synforskning
Karl Erik Önnesjös stiftelse - skogsforskning
Östersjöfonden
- forskning - skyddet av Östersjöns miljö
Martin och Birgit Östlingers Stiftelse
-  invandrarbakgrund

 


 

stipendier@gu.se

 

Contact Information

Therese Palmer

Box 100, 405 30 Göteborg

Visiting Address:
Vasagatan 33

Phone:
031-786 18 72

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?