Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Find our researchers

Choose a subject and find our researchers and their publications.

Swedish language

Part of the research area Scandinavian languages

Latest publications

Ordböcker som språkhistoriska källor
Emma Sköldberg, Louise Holmer
Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, Magazine article 2017
Magazine article

"En mer meningsfull tillvaro". Mål och effekter i texter från en kulturpolitisk satsning på kultur för äldre
Malin Sandberg
Föredrag vid Forum för textforskning (FoT) 12, Linnéuniversitetet i Växjö den 13–14 juni 2017, Conference contribution 2017
Conference contribution

Med vardagens eller myndighetens ord? Ordval och kategoriseringar i offentliga e-servicemöten mellan enskilda och myndigheter
Andreas Nord, Marie Sörlin
Svenskans beskrivning 35, Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten, Göteborg 11–13 maj 2016 / Redigerad av Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamsson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice & Malin Sandberg, Göteborg, Institutionen för svenska språket, Conference paper 2017
Conference paper

Språkvetenskap och utbildningsvetenskap
Per Holmberg
Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter, Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2017
Chapter in book

Questions and responses in fiction texts in English and Swedish
Karin Axelsson
ICAME 38 pre-conference workshop: "Corpora et comparatio linguarum: Textual and contextual perspectives", Prague 24 May 2017, Conference contribution 2017
Conference contribution

Signs of aphasia: Online identity and stigma management in post-stroke aphasia
Helena Taubner, Malin Hallén, Åsa Wengelin
Cyberpsychology, Journal article 2017
Journal article

Timed written picture naming in 14 European languages
Mark Torrance, Guido Nottbusch, Rui A. Alves, Barbara Arfé, Lucile Chanquoy et al.
Behavior Research Methods, Journal article 2017
Journal article

Tvättbjörn, skunk, grävling eller mårdbjörn? Normering av en internationell bilddatabas för forskning om skriftlig ordproduktion på svenska
Åsa Wengelin, Lisa Bengtsson, Mark Torrance
Svenskans beskrivning 35. Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten. Göteborg 11–13 maj 2016, Göteborg, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Conference paper 2017
Conference paper

Avslutning
Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin
Text och kontext. Perspektiv på textanalys. Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin (red.) , Malmö, Gleerups Utbildning AB, Chapter in book 2017
Chapter in book

Showing 1 - 50 of 90

Name Title Organization
Adesam, Yvonne Researcher Department of Swedish
Ahlberg, Malin Systems developer Department of Swedish
Alfter, David Doctoral student Department of Swedish
Andersson, Lars-Gunnar Professor Department of Swedish
Andersson, Peter Senior lecturer Department of Swedish
Andreasson, Maia Senior lecturer Department of Swedish
Axelsson, Karin Postdoctor Department of Languages & Literatures
Bladh, Elisabeth Senior lecturer Department of Languages & Literatures
Blensenius, Kristian Researcher Department of Swedish
Borin, Lars Professor Department of Swedish
Bouma, Gerlof Researcher Department of Swedish
Byrman, Ylva Doctoral student Department of Swedish
Bäckström, Linnéa Doctoral student Department of Swedish
Carlson, Marie Professor emerita Department of Sociology and Work Science
Coppock, Elizabeth Universitetslektor/biträdande Department of Philosophy, Linguistics, Theory of Science
Dannélls, Dana Researcher Department of Swedish
Engdahl, Elisabet Professor Department of Swedish
Forsberg, Markus Researcher Department of Swedish
Franker, Qarin Senior lecturer Department of Swedish
Grahn, Inga-Lill Senior lecturer Department of Swedish
Grönberg, Anna Ulrika Gunnarsdotter Senior lecturer Department of Swedish
Hannesdottir, Anna Professor Department of Swedish
Helgesson, Karin Senior lecturer Department of Swedish
Holmberg, Per Professor Department of Swedish
Holmer, Louise Doctoral student Department of Swedish
Johansson, Richard Senior lecturer Department of Computer Science and Engineering
Johansson, Sofie Researcher Department of Swedish
Karlsson, Susanna Senior lecturer Department of Swedish
Kokkinakis, Dimitrios Researcher Department of Swedish
Landqvist, Hans Senior lecturer Department of Swedish
Lindfors, Maja Senior lecturer Department of Swedish

Showing 1 - 50 of 90

Page Manager: Webmaster|Last update: 8/24/2013
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?