Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Find our researchers

Choose a subject and find our researchers and their publications.

Children

Part of the research area Other Social Sciences not elsewhere specified

Latest publications

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn: En systematisk litteraturöversikt och utvärdering av ekonomiska, samhälleliga och etiska aspekter.
Martin Bergström, Marianne Cederblad, Christian Munthe, Bo Vinnerljung, Ingegerd Wirtberg
Stockholm, statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Book 2017
Book

Etiska och samhälleliga aspekter
Christian Munthe
Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn. , Stockholm, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). , Report chapter 2017
Report chapter

Children’s stories about team selection: a discourse analysis
Eva-Carin M Lindgren, Cathrine Hildingh, Susanne Linner (Extern) Linnér
Leisure Studies, Journal article 2017
Journal article

Dokumentation, transformation och intra-modala materialiseringar
Tarja Karlsson Häikiö
Posthumanistisk pedagogik; Teori, undervisning och forskningspraktik, Malmö, Gleerups förlag, Chapter in book 2017
Chapter in book

My Culture, My Roots – A Community Art-project with Nordic children.
Tarja Karlsson Häikiö
IMAG, InSEA magazine, Aalto University. Paatela-Nieminen, Marina (Ed)., Journal article 2016
Journal article

Barn och unga som utövar omsorg
Monica Nordenfors, Charlotte Melander
Växjö, Nka Linnéuniversitetet, Book 2016
Book

Professionsperspektiv på handledning och bedömning i estetisk och konstnärlig utbildning
Tarja Karlsson Häikiö
Nätverket för Estetiska Ämnen i Lärarutbildning (NEÄL) 16-17 november 2016, Stockholm, Conference contribution 2016
Conference contribution

Barndom, ungdom, kultur och lärande
Nils Hammarén, Anette Hellman
EDUCARE, Journal issue 2016
Journal issue

Studie över polisens praktik gällande offeridentifiering av övergreppsmaterial i det digitala samhället
Marie Eneman
Brottsoffermyndighetens Forskarkonferens 2016, Conference contribution 2016
Conference contribution

Showing 1 - 50 of 171

Name Title Organization
Abrahamsson, Jonas Reader Department of Pediatrics
Abrahamsson, Kate Professor/ chief physician Department of Pediatrics
Ahlborg, Gunnar Reader Department of Public Health and Community Medicine
Albertsson Wikland, Kerstin Professor Department of Physiology
Alm, Bernt Reader Department of Pediatrics
Ascher, Henry Senior lectuter/specialized physicia Department of Public Health and Community Medicine
Asplund Carlsson, Maj Senior lecturer Department of Education, Communication and Learning
Barendregt, Wolmet Senior lecturer Division of Learning, Communication and IT
Berg, Marie Professor/barnmorska Institute of Health and Care Sciences
Bjereld, Ylva Senior lecturer Department of Social Work
Brembeck, Helene Professor Department. of Cultural Sciences
Cutas, Daniela Researcher Department of Philosophy, Linguistics, Theory of Science
Dahlgren, Jovanna Professor/ chief physician Department of Pediatrics
Dahlgren-Sandberg, Annika Professor emeritus Department of Psychology
Daneback, Kristian Professor Department of Social Work
Danielson, Ella Professor emerita Institute of Health and Care Sciences
Darin, Niklas Professor, adjungerad Department of Pediatrics
Dellve, Lotta Professor Department of Sociology and Work Science
Eneman, Marie Senior lecturer Division of Informatics
Eriksson, Susanne Researcher Department of Pediatrics
Frisén, Ann Professor Department of Psychology
Fasth, Anders Professor Department of Pediatrics
Forsander, Gun Universitetslektor, adjungerad Department of Pediatrics
Frisén, Ann Professor Department of Psychology
Grönberg, Anna Ulrika Gunnarsdotter Senior lecturer Department of Swedish
Andersson Grönlund, Marita Universitetslektor, adjungerad Department of Clinical Neuroscience
Hagberg, Henrik Professor/ chief physician Department of Obstetrics and Gynecology
Haglund, Björn Senior lecturer Department of Education, Communication and Learning

Showing 1 - 50 of 171

Page Manager: Webmaster|Last update: 8/24/2013
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?