Till startsida
Sitemap

Department of Historical Studies

at The Faculty of Arts

Department of Historical Studies
Box 200
40530 Göteborg
Visiting address: Renströmsgatan 6, 40530 Göteborg

Fax: +46 31 7864456
Email: his@history.gu.se

Head of Department: Göran Malmstedt

Latest publications

När minnet tar plats. Om etablerandet av kristen materiell kultur i Ranrike under medeltiden
Henrik Alexandersson
Det våras för medeltiden. Vänbok till Thomas Lindkvist. Red. Auður Magnúsdóttir, Henric Bagerius och Lars Hermanson, Göteborg, University of Gothenburg, 2014
Book chapter

Egen jord eller annans? Jordägare och arrendatorer i Ekby 1845-1945
Martin Dackling
Att bruka men inte äga: Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag, Stockholm, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, 2014
Book chapter

Migration, etnicitet och Europas tillblivande under medeltiden
Thomas Lindkvist
Kurt Almqvist & Mats Wiklund (red.) Immigration och migration, Stockholm, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2014
Book chapter

Arbetet för "sundhetens befrämjande": sanitära reformer i Göteborg omkring 1860-1900
Johannes Daun
Göteborg förr och nu: Göteborgs hembygdsförbunds skriftserie, Volume 35, Pages 73-92 2014
Journal Article

Inledning En samtidig världshistoria
Maria Sjöberg
En samtidig världshistoria / huvudredaktör: Maria Sjöberg ; delredaktörer: Kerstin Cassel [och fem andra ; granskningsgrupp: Tore Linné Eriksen ...], Lund, Studentlitteratur, Chapter in monograph, book - peer reviewed 2014
Chapter in monograph, book - peer reviewed

I faderns ställe. Barn, familj och hushåll i Sveriges krigsmakt under 1600- och 1700-talen
Maria Sjöberg
Allt på ett bräde : stat, ekonomi och bondeoffer : en vänbok till Jan Lindegren / Peter Ericsson, Fredrik Thisner, Patrik Winton och Andreas Åkerlund (red.), Uppsala, Uppsala universitet, 2014
Book chapter

Två Amerika - Ett USA
Hanna Markusson Winkvist
En samtidig världshistoria, Maria Sjöberg (red.), Lund, Studentlitteratur, Chapter in monograph, book - peer reviewed 2014
Chapter in monograph, book - peer reviewed

Mellan nära och fjärran
Elisabeth Arwill-Nordbladh
En samtidig världshistoria / huvudredaktör: Maria Sjöberg ; delredaktörer: Kerstin Cassel [och fem andra ; granskningsgrupp: Tore Linné Eriksen ...], Lund, Studentlitteratur, Chapter in monograph, book - peer reviewed 2014
Chapter in monograph, book - peer reviewed

People

Showing 1 - 50 of 108

Name Title Phone Email
Ahlberger, Christer Professor +46 31 7864504 christer.ahlberger@history.gu.se
Ahlström, Torbjörn Researcher torbjorn.ahlstrom@gu.se
Andersson, Ann-Sofie Doctoral student +46 31 7866764 ann-sofie.andersson@gu.se
Andersson, Anna-Carin Lecturer +46 31 7866767 anna-carin.andersson@gu.se
Andersson, Eva Senior lecturer +46 31 7864171 eva.andersson@history.gu.se
Axelsson, Tony Senior lecturer +46 31 7861880 tony.axelsson@gu.se
Bagerius, Henric Researcher +46 31 7865265 henric.bagerius@history.gu.se
Bergerbrant, Sophie Researcher +46 31 7864501 sophie.bergerbrant@gu.se
Bertilsson, Catarina Forskare, biträdande +46 31 7866767 catarina.bertilsson@archaeology.gu.se
Bertilsson, Ulf Researcher +46 31 7866767 ulf.bertilsson@archaeology.gu.se
Blank Bäcklund, Malou Doctoral student +46 31 7861867 malou.blank.backlund@gu.se
Bolin, Hans Senior lecturer hans.bolin@gu.se
Bonnier, Anton Postdoctor +46 31 7865217 anton.bonnier@gu.se
Boye, Sveinung Doctoral student sveinung.boye@gu.se
Bünz, Annika Doctoral student +46 31 7864615 annika.bunz@gu.se
Castenbrandt, Helene Postdoctoral research fellow +46 31 7862883 helene.castenbrandt@history.gu.se
Cavallin Aijmer, Maria Researcher +46 31 7865132 maria.cavallin@history.gu.se
Chandrasekaran, Sujatha Visiting research fellow sujatha.chandrasekaran@gu.se
Christensen, Jan Senior lecturer +46 31 7864518 jan.christensen@history.gu.se
Cornell, Per Professor +46 31 7865987 per.cornell@archaeology.gu.se
Dackling, Martin Senior lecturer martin.dackling@history.gu.se
Daun, Johannes Doctoral student +46 31 7866764 johannes.daun@gu.se
Ekholst, Christine Postdoctor christine.ekholst@gu.se
Eliasson, Ann Economist +46 31 7864983 ann.eliasson@gu.se
Eriksson, Niki Senior lecturer niki.eriksson@gu.se
Ersgård, Lars Researcher lars.ersgard@gu.se
Falk, Lena Human resources administrator +46 31 7864614 lena.falk@archaeology.gu.se
Fischer, Peter Professor +46 31 7865132 peter.fischer@gu.se
Gulzar, Sidra Forskare, biträdande sidra.gulzar@gu.se
Gustafson, Pirjo Administrative manager pirjo.gustafson@gu.se
Gustafsson, Anders Senior lecturer +46 31 7864905 anders.gustafsson@archaeology.gu.se
Hallberg, Erik Senior lecturer +46 31 7865262 erik.hallberg@history.gu.se
Hansen, Christine Researcher +46 31 7862827 christine.hansen@gu.se
Hermanson, Lars Professor +46 31 7864512 lars.hermanson@history.gu.se
Hjertman, Martina Doctoral student +46 31 7866764 martina.hjertman@gu.se
Hjørungdal, Tove Professor +46 31 7865266 tove.hjorungdal@archaeology.gu.se
Holmberg, Carl Senior lecturer +46 31 7864513 carl.holmberg@history.gu.se
Ingemark, Dominic Senior lecturer +46 31 7866767 dominic.ingemark@gu.se
Isendahl, Christian Senior lecturer christian.isendahl@gu.se
Janson, Henrik Researcher +46 31 7865287 henrik.janson@history.gu.se
Jezierski, Wojciech Postdoctor +46 31 7866774 wojtek.jezierski@gu.se
Johansson, Linda Education administrator +46 31 7864510 linda.johansson@history.gu.se
Johansson, Linnéa Doctoral student +46 31 7865291 linnea.johansson@class.gu.se
Karlberg, Eva Economist +46 31 7864511 eva.karlberg@archaeology.gu.se
Karlsson, Håkan Professor +46 31 7865256 hakan.karlsson@archaeology.gu.se
Karlsson, Håkan Professor +46 31 7865256 hakan.karlsson@archaeology.gu.se
Karlsson, Johnny Administrative assistant +46 31 7865516 johnny.karlsson@history.gu.se
Karlsson, Linus Senior lecturer +46 31 7865948 linus.karlsson@history.gu.se
Karlsson Blom, Lisa Project assistant +46 31 7864409 lisa.karlsson-blom@conservation.gu.se
Kristiansen, Kristian Professor +46 31 7864613 kristian.kristiansen@archaeology.gu.se

Showing 1 - 50 of 108

Showing 1 - 10 of 615

2014

När minnet tar plats. Om etablerandet av kristen materiell kultur i Ranrike under medeltiden
Henrik Alexandersson
Det våras för medeltiden. Vänbok till Thomas Lindkvist. Red. Auður Magnúsdóttir, Henric Bagerius och Lars Hermanson, Göteborg, University of Gothenburg, 2014
Book chapter

Egen jord eller annans? Jordägare och arrendatorer i Ekby 1845-1945
Martin Dackling
Att bruka men inte äga: Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag, Stockholm, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, 2014
Book chapter

Migration, etnicitet och Europas tillblivande under medeltiden
Thomas Lindkvist
Kurt Almqvist & Mats Wiklund (red.) Immigration och migration, Stockholm, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2014
Book chapter

Arbetet för "sundhetens befrämjande": sanitära reformer i Göteborg omkring 1860-1900
Johannes Daun
Göteborg förr och nu: Göteborgs hembygdsförbunds skriftserie, Volume 35, Pages 73-92 2014
Journal Article

Inledning En samtidig världshistoria
Maria Sjöberg
En samtidig världshistoria / huvudredaktör: Maria Sjöberg ; delredaktörer: Kerstin Cassel [och fem andra ; granskningsgrupp: Tore Linné Eriksen ...], Lund, Studentlitteratur, Chapter in monograph, book - peer reviewed 2014
Chapter in monograph, book - peer reviewed

I faderns ställe. Barn, familj och hushåll i Sveriges krigsmakt under 1600- och 1700-talen
Maria Sjöberg
Allt på ett bräde : stat, ekonomi och bondeoffer : en vänbok till Jan Lindegren / Peter Ericsson, Fredrik Thisner, Patrik Winton och Andreas Åkerlund (red.), Uppsala, Uppsala universitet, 2014
Book chapter

Två Amerika - Ett USA
Hanna Markusson Winkvist
En samtidig världshistoria, Maria Sjöberg (red.), Lund, Studentlitteratur, Chapter in monograph, book - peer reviewed 2014
Chapter in monograph, book - peer reviewed

Mellan nära och fjärran
Elisabeth Arwill-Nordbladh
En samtidig världshistoria / huvudredaktör: Maria Sjöberg ; delredaktörer: Kerstin Cassel [och fem andra ; granskningsgrupp: Tore Linné Eriksen ...], Lund, Studentlitteratur, Chapter in monograph, book - peer reviewed 2014
Chapter in monograph, book - peer reviewed

Showing 1 - 10 of 615

To the top