Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Back

OPEN POSITIONS Universitetsadjunkt i fotografi

Välkommen att söka tidsbegränsad anställning (vårterminen 2018, 100 timmar) som gästlärare i fotografi under kursen Analoga fotografiska processer vid Akademin Valand. Institutionen är en multidisciplinär miljö som har en unik ämnesbredd inom de fria konsterna fri konst, fotografi, film och litterär gestaltning. Här arbetar ca 90 medarbetare och ca 300 studenter som läser på kandidat-, master- och forskarnivå. Vid Akademin Valand har det bedrivits konstnärlig forskning i mer än tio år.

Akademin Valand vid Göteborgs universitet är en dynamisk plattform för den fria konstnären/författaren/filmskaparen/fotografen. Vi är speciellt intresserade av konstnärlig interaktion och av konstnärsledda kulturer inom samtida konst, film, litteratur, och fotografi. Akademin Valand är centralt placerad i Göteborg och tätt förbunden med stadens kulturliv. Vi har ett omfattande internationellt nätverk och samarbetspartners över hela världen. Akademin har en vital forskarmiljö, som innefattar flera nationellt finansierade projekt inom konstnärsledd kultur, samhällelig praxis, queer-film, samtida poesi, kritik samt fotografins betydelse inom miljöforskning, ekologisk forskning och klimatforskning.

Akademin kännetecknas av små undervisningsgrupper och mycket kompetenta medarbetare. Vår pedagogiska approach är baserad på samproduktion. Det innebär att kunskap och praktik utvecklas av studenter och lärare i en pågående, intensiv dialog med varandra. Våra studenter kommer från olika länder, kulturella bakgrunder och perspektiv, och vi uppmuntrar aktivt dialog mellan kulturer. Vi vill också att våra program avspeglar denna mångfald. Studentkollektivet deltar aktivt i planering och utveckling av Akademin Valands utbildning, forskning och samverkan.

Ämne

Fotografi

Ämnesbeskrivning

Ämnet fotografi avser främst bildmässig representation, tolkning och gestaltning av verkligheten. Fotografi och fotografiska förhållningssätt påverkar synen på verklighet även när fotografiet inte finns där. Vi, vår kultur, ser till stor del fotografiskt. Verklighet kan definieras som omvärld vilken består av reella och virtuella format. Omvärlden är fotografins motiv likaväl som dess adressat, däremellan är fotografen i första hand placerad. Ämnet fotografi berör, ur såväl subjektiva som generella utgångspunkter, ur såväl fotografens som betraktarens perspektiv, perception och representation. Fotografi som dokument, berättelse, identitet och minne är några av ämnets tillämpningar.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för gästlärare inom denna kurs utgörs av undervisning, handledning och examination med fokus på den analoga svartvita processen.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

För anställning som lärare krävs konstnärlig skicklighet i form av konstnärlig praktik inom fotografi, utbildning på högskolenivå inom relevant ämnesområde eller motsvarande kompetens samt visad pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet. Dessutom förutsätts goda kunskaper inom filmframkallning och mörkrumsarbete samt pedagogiska erfarenheter inom detta område.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Vid tillsättningen kommer lika stor vikt att fästas vid konstnärlig skicklighet som pedagogisk skicklighet.

Med konstnärlig skicklighet avses

- mycket god kunskap om, och erfarenhet av, fotografins förutsättningar och villkor samt skicklighet i dess praktiska utförande

- bred konstnärlig och professionell erfarenhet inom ämnesområdet

- aktiv delaktighet i olika fotografiska och konstnärliga nätverk

- stort professionellt nätverk inom området

- masterexamen från konstnärlig högskoleutbildning i fotografi

Anställningen ställer också krav på

- ett mediekritiskt förhållningsätt

- förståelse och erfarenhet av dialogbaserad processmetodik

- samarbetsförmåga och dokumenterad erfarenhet av samverkansprojekt

- intresse och förmåga att ingå i kollegium

Med pedagogisk skicklighet avses

- pedagogisk erfarenhet av undervisning på högskolenivå

- dokumenterad erfarenhet av pedagogisk verksamhet i programkurser

- dokumenterad erfarenhet av tvärkonstnärlig undervisning
- administrativ erfarenhet och skicklighet inom ramen för arbetet som lärare (utveckling av kurser, utveckling av kursmaterial, erfarenhet av GUL eller motsvarande)

Övriga meriter

- kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

- kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga

- administrativ erfarenhet och skicklighet

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå den.

Sökande förväntas vara aktivt närvarande vid Akademin för att utföra arbetsuppgifterna.

Utöver skicklighetsbedömningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Universitet kommer främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de beskrivna arbetsuppgifterna.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, allmän visstidsanställning
Omfattning: 15 %
Placering: Akademin Valand, Göteborg
Tillträde: januari 2018
Period: 180122 - 180622

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas:

Kalle Sanner
Enhetschef Fotografi
kalle.sanner@gu.se
0704-132260

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till:

Märta Jakobsson
Personaladministratör
marta.jakobsson@akademinvaland.gu.se
031-786 66 12

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:
Akademin Valand, Märta Jakobsson, Box 131, 405 30 Göteborg och ska vara inkomna senast 2017-11-30.


Ansökan ska vara inkommen senast: 2017-11-30


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Page Manager: rekrytering@gu.se|Last update: 2/23/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?