Till startsida
Webbkarta

Göteborgs universitet bidrar till en bättre framtid


Forskning som påverkar,
utbildning som förnyar, samverkan
som utvecklar och arbetsmiljö
som inspirerar

Göteborgs universitets måldokument Vision 2020 beslutades av universitetsstyrelsen 6 september 2012. Visionen arbetades fram i en öppen process, där över tusen medarbetare och studenter var engagerade. Vision 2020 baseras på fyra grundprinciper:

Kvalitetsdrivet universitet

År 2020 kännetecknas Göteborgs universitet av nyskapande mångvetenskaplig forskning som bygger på starka discipliner. All utbildning är forskningsbaserad; våra studenter får under sina studier kontakt med aktiva forskare och med spetsforskning. Kvaliteten i vår forskning och utbildning förstärks genom täta kontakter med omvärlden.

Uttalat samhällsansvar

År 2020 bidrar Göteborgs universitets forskare inom olika discipliner till lösningen av såväl regionala som globala problem. Vårt utbud av utbildningar kännetecknas av stor bredd som svarar mot behov hos både studenter och omvärlden och präglas av ansvar för bildning och livslångt lärande. Vi arbetar i nära samverkan med omvärlden, verkar för hållbar utveckling och är en aktiv och uppskattad förmedlare av kunskap.

Globalt engagemang

År 2020 präglas forskningen vid Göteborgs universitet av globala perspektiv och attraherar ledande forskare från hela världen. Alla utbildningar ger internationella utblickar och erbjuder studentutbyten. Attraktiva spetsutbildningar lockar studenter globalt. Universitetet är en eftersökt partner i internationella samarbeten.

Inspirerande arbetsmiljö

År 2020 kännetecknas Göteborgs universitet av en stimulerande och dynamisk arbetsmiljö med självklar respekt för allas lika värde. Universitetet är en attraktiv arbetsgivare och studiemiljön ger studenterna optimala arbetsbetingelser. Verksamheten präglas av effektiv informationsförsörjning och kvalificerade stödfunktioner. Vårt läge mitt i Göteborg understryker vår närvaro i samhället.

Mer information om arbetet kring vision finns på universitetets medarbetarportal.
 

Global Challenges

För att ge studenter förståelse för globala processer och redskap att bidra till en demokratisk samhällsutveckling arrangerar universitetet, från och med hösten 2015, en serie seminarier på temat globala utmaningar. Seminarierna Global Challenges är öppna för alla studenter, men övriga intresserade är också varmt välkomna.

Läs mer om seminarierna här.
 

 

Samverkan och samhällsansvar

Prorektor Helena Lindholm Schulz talar om universitetets samverkan – ”vi samverkar varje dag, hela tiden med omvärlden” – och det viktigaste begreppet i Vision 2020: samhällsansvar.

Till sidans topp